ARŞ. GÖR. YAHYA DOĞAN    
Adı : YAHYA
Soyadı : DOĞAN
E-posta : yahyadogan@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yahya-dogan
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Lisans.  : 2011, Endüstri Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi

                 2012 Bilgisayar MühendisliğiSakarya Üniversitesi

Yüksek Lisans : 2016, Bilgisayar Mühendisliği, Fırat Üniversitesi

Doktora : Devam ediyor, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

İŞ DENEYİMİ: 

2017- : Araştırma Görevlisi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi

2012- : Araştırma Görevlisi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Siirt Üniversitesi

PROJELER:

  • Bursiyer, TÜBİTAK 1005:113E620, Bilgasayarlı görü ile Siirt fıstığının Sınıflandırılması,   2014-2015.
  • Araştırmacı, Siirt Üniversitesi BAP Projesi,  Bilgisayarlı görü tabanlı siirt fıstığında aflatoksin tespiti,  2013-2016.
  • Araştırmacı, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Üretken Çekişmeli Ağlarda Gizli Unsur Kodlayıcı ile Çıktı İmgesi Arasındaki İlişkinin Hesaplanmalı Modellenmesi, 2018-.

               YAYINLAR:

  • Dogan Y., Cınar A. and  Ozbay Erdal “Correction of Real-Time Exposure in Hyperspectral Bands for Industrial Cameras”, International Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC), Vol. 6, Issue. 10, October 2017, pg.1 – 10.

  • Atas M., Dogan Y., Atas I. (2016).  Fast Weighing of Pistachio Nuts by Vibration Sensor Array.  International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 4(4), 313-317.,Doi: 10.18178/ijeee.4.4.313-317.

  • Dogan Y. and Atas M. (2015).  Prediction of adaptive exposure time in hyperspectral bands for industrial cameras.  2015 23nd Signal Processingand Communications Applications Conference (SIU), Doi: 10.1109/SIU.2015.7129910.

  • Atas M. and Dogan Y. (2015).  Adaptive High Dynamic Range.  2015 23nd SignalProcessingand Communications Applications Conference (SIU), Doi: 10.1109/SIU.2015.7129846.

  • Atas M. and Dogan Y. (2015).  Classification of Closed and Open Shell Pistachio Nuts by Machine Vision.  İnternational conference on advanced technology, Antalya.

  • Ataş M., Doğan Y., Ataş I. (2014).  Chess playing robotic arm.  2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)), Doi: 10.1109/SIU.2014.6830443.

  • Dogan Y. and Atas M. and Ozdemir C. (2014).  A new approach for plotting raster based image files.  2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)), Doi: 10.1109/SIU.2014.6830407.

   ARAŞTIRMA ALANLARI:
   • Yapay Zeka
   • Derin Öğrenme
   • Üretken Çekişmeli Ağlar