PROF.DR. İSMAİL YALÇIN    
Adı : İSMAİL
Soyadı : YALÇIN
E-posta : yalcin@ankara.edu.tr
Tel : 203 30 65
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Prof. Dr. İsmail YALÇIN

ÖZGEÇMİŞ

                                                              

Çalışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Eczacılı Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan, 06100 Ankara

İş Tel:  (312) 2033000/3065

E-posta: yalcin@ankara.edu.tr

 

Doğum Tarihi:  11. 08. 1952

 

Doğum Yeri: Göynük (Bolu)

 

Öğrenim Durumu:

 

 

 

Lisans

1976

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 

Doktora (Ph.D.)

1983

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1986

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1987

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

1993

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 

 

Yönetsel Görevler

Başlangıç Yılı

Bitiş  Yılı

Ankara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı

2008

2012

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Ofisi (BAPRO) Başkanlığı

2009

2012

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Başkanlığı

2009

2012

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı

2002

2005

 

Ankara Üniversitesi , BAP, Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği

2002

2005

 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2000

2003

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yurtdışı Görevlendirme Komisyonu Üyeliği

2001

2005

 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Satınalma Muayene Komisyonu Üyeliği

2001

2005

 

 

Mesleki Kurul Üyelikleri:

 

Yurtdışı:

2006-2008            : “Asian Federation of Medicinal Chemistry” Başkanlığı

2008-2019       : “Asian Federation of Medicinal Chemistry “ Executive Committee

                            member, Past President

Yurtiçi:

2010 –   :     Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım ve Geliştirme Derneği Başkanlığı

 

Ödülleri:

2007    International Scientific Partnership Foundation Medal "Badge of Honor"

2007    International Scientific Partnership Foundation Honourable Diploma

2014    Asian Federation of Medicinal Chemistry Fellowship

 

Bilimsel Dergi Yayın Kurul Üyelikleri:

Yurtdışı:

2004-             :     Current Computer Aided Drug Design Journal

2009-             :     SAR & QSAR in Environmental Sciences

 

Düzenlediği Uluslararası Kongre ve Toplantılar:

  1. 15th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships”, İstanbul, Turkey, 05-10 September 2004 (Organizasyon Komitesi Başkan Yard.)
  2. 6th AFMC Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Turkey, 08-11 July 2007 (Organizasyon Başkanı)

3.      Workshop on Computer Aided Drug Design & Development, 02-05 Feb 2007, Istanbul, Turkey (Organizasyon Komitesi Başkanı)

4.      5th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, Istanbul-TURKEY, July 04-08, 2009 (Organizasyon Komitesi Başkan Yard.)

 

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Oturum Başkanlığı Listesi:

1               Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, 04-08 July 2009, İstanbul, Türkiye.

2               4th Current Trends in Drug Discovery Research (CTDDR-2010), 17-21 September 2010, Lucknow, Hindistan.

3               8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS11), 29 November-2 December, 2011 Tokyo, Japan.

4               EACR-Anticancer Agents Research Congress, 13-16 October 2011, Antalya, Türkiye.

5               2nd International Conference on Computation for Science and Technology, 09-11 July 2012, Nigde, Türkiye.

6               1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, 21-23 March 2013, Istanbul, Turkey.

7               9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS13), 15-18 October, Taipei, Taiwan.

Uluslararası Kongre Bilimsel Kurulunda Yer Alma Listesi

1.        Seventh AFMC International Medicinal Chemistry Congress, Cairns, Queensland, Australia (2009).

2.        20th European Symposium on Quantative Structure-Activity Relationships, Rhodes, Greece, (2010)

3.        8th AFMC International Medicinal Chemistry Congress, Tokyo, Japan (2011).

4.        21th European Symposium on Quantative Structure-Activity Relationships, Vienna, Austria, (2012).

5.        9th AFMC International Medicinal Chemistry Congress, Taipei, Taiwan (2013).

 

Uluslararası Davetli Konuşmacı Listesi

1          İsmail Yalçın, Antimicrobial Active Heterocyclic Compounds, COST ACTION BM0701 Meeting on Antibiotic Transport and Efflux: New Strategies to Combat Bacterial Resistance (ATENS), 18-20 Mayıs 2009, Krakow, Polonya.

2          İsmail Yalçın, Antimicrobial Activity and Structure-Activity Relationships of Some Synthesized Benzazoles and Their Possible Metabolites”, 4th Current trends in drug discovery research (CTDDR-2010), 17-21 Şubat 2010, Lucknow, Hindistan.

3          İsmail Yalçın, Novel efflux pump inhibitor compounds against AdeABC and AcrAB-TolC overexpressors bacteria strains, COST ACTION BM0701 Meeting on Antibiotic Transport and Efflux: New Strategies to Combat Bacterial Resistance (ATENS), 6-8 Temmuz 2010, Bremen, Almanya.

4          Ismail Yalcin, QSAR and Molecular Modeling Studies on Chemotherapeutic Active Benzazoles. 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS11), 29 November-2 December, 2011 Tokyo, Japan.

5          İsmail Yalçın, High Antineoplastic Activity of New Heterocyclics in Cancer Cells with Resistance Against Classical DNA Topoisomerase II Targeting Drugs, EACR-Anticancer Agents Research Congress, 13-16 October 2011, Antalya, Türkiye.

6          İsmail Yalcin, Computational Methods in Rational Drug Design, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, 09-11 July 2012, Nigde, Türkiye.

7          İsmail Yalcın, Common Feature Pharmacophore Generation of Heterocyclic Compounds as Bacterial RND Efflux Pump Inhibitors, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, 21-23 March 2013, Istanbul, Turkey.

8          İsmail Yalcin, CADD Studies on Chemotherapeutical Active Fused Heterocyclic Compounds, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS13), 15-18 October, 2013, Taipei, Taiwan.

 

Uluslararası Patentleri:

 

İsmail Yalçın, Esin Aki, Composition, useful e.g. for the chemosensibilizing and simultaneous apoptosis induction of multidrug resistance of tumor cells and bacteria, comprises substituted disiloxane compound in combination with benzoxazole derivatives, DE102008027361 (A1), Almanya, 2009

 

 

YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI

Şubat 2015-(Web of Science‘a göre) : 840 (Kendi atıfları dışında)

 

 

Projeleri:

 

Yurtdışı Proje Yöneticilikleri:

1.      Avrupa Birliği 7. Çerçeve Kapsamında COST BM0701 ATENS, 2007-2012.

2.      Avrupa Birliği 5. Çerçeve Kapsamında COST ACTION B16, 2002-2005.

3.      Macaristan-Türkiye Hükümetleri İşbirliği Projesi 2004-2006.

4.      2001 K-120-240(110) Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi (Emory Üniversitesi, Atlanta, USA ile birlikte oluşturulmuştur), 2003- 2006.

Yurtiçi Proje Yöneticilikleri:

1.             Sübstitüebenzoksazol Türevlerinin Sentezi,Yapılarının Aydınlatılması ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Saptanması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 883000007, 1988.

2.        Antimikrobiyal Etkili Bazı Sübstitüe Heterosiklik Halkaların  Sentezi ve Yapı-Etki İlişkileri Üzerine Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 953000004, 1994.

3.        Mikrobiyolojik Etkili Benzoksazol Türevleri ve Analoglarının  CHEM - X Bilgisayar Programı Yardımıyla Etki Yöresi (Reseptör) Plan ve Çizim Çalışmaları, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 940300002, 1994.

4.        Yeni İlaçların Geliştirilmesinde Üç Boyutlu Moleküler Modelleme Teknikleri Kullanarak Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Çalışmaları, TÜBİTAK Projesi, SBAG-AYD-120, 1996.

5.        3D-QSAR Yöntemini Kullanarak Kematörapötik Etkili Yeni Heterosiklik Bileşkilerin Tasarımı, TÜBİTAK Projesi, SBAG-AYD-273, 1998.

6.        Bazı heterosiklik bileşiklerin DNA topoizomeraz enzim inhibitör etkileri ve moleküler modelleme teknikleri kullanılarak kemoterapötik etkili yeni ilaç etken madde tasarım çalışmaları, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 20010803030, 2002.

7.        Yeni Antiviral Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Rasyonel Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Testleri Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi, K-120-240(110), 2003.

8.        Synthesis of New Aminoazoles as Potential Multi-Drug Resistance Inhibitors, TÜBİTAK Projesi TBAG-U/76 (103T089), 2003

9.        Yapı-Etki İlişkileri Analizleri Kullanarak Çeşitli İlaçlara Direnç Kazanmış Mikroorganizmalara Karşı Antimikrobiyal Etkinlik Sağlayan Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, SBAG-107S455-185, 2008.

 

Basılmış Bilimsel Kitapları:

  1. Yalçın, İ., Akı-Şener, E., “Farmasötik/Medisinal Kimya’da İlaç Etken Madde Tasarım Yöntemleri-I, Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Analizleri (QSAR)”, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları No:86, ISBN 975-482-585-8, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003.
  2. S. Özden, R. Ertan, E. Akı-Şener, İ. Yalçın, D. Nebioğlu, E. Büyükbingöl, H. Göker, İ. Yıldız, T. G. Altuntaş-Dinlenç, G. Ayhan-Kılcıgil, S. Ölgen, S. Süzen, Ö. Temiz-Arpacı, C. Kuş, O. Bozdağ-Dündar, B. Tekiner-Gülbaş, Z. Ateş-Alagöz, “Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2” ISBN 975-482-649-8, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003.
  3. S. Özden, R. Ertan, E. Akı-Şener, İ. Yalçın, D. Nebioğlu, E. Büyükbingöl, H. Göker, İ. Yıldız, T. G. Altuntaş-Dinlenç, G. Ayhan-Kılcıgil, S. Ölgen, S. Süzen, Ö. Temiz-Arpacı, C. Kuş, O. Bozdağ-Dündar, B. Tekiner-Gülbaş, Z. Ateş-Alagöz, “Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4” ISBN 975-482-668-4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003.
  4. QSAR & Molecular Modelling in Rational Design of Bioactive Molecules, Proceeding Book of the 15th European Symposium on Structure-Activity Relationships (QSAR) and Molecular Modelling", Esin Akı-Şener and Ismail Yalçın (Eds.), ISBN 975-00782-0-9, Başkent Basımevi, Ankara, 2006.

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

1.        Yıldız-Ören, İ., “Bazı 5-Sübstitüe-2-(2-feniletil) ve 5-Sübstitüe-2-(2-siklohekziletil)benzoksazol Türevlerinin Sentez,Yapı Aydınlatması ve Antimikrobiyal Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1989.

2.      Kaymakçoğlu, B., “Bazı Yeni N-(2-Hidroksi-5-sübstitüefenil)benzenasetamid, fenoksiasetamid ve tiyofenoksiasetamid türevlerinin sentez,yapı aydınlatması”, Ankara Üniversitesi, 1996.

3.      Tekiner, P. B., “3,4-Dihidro-2-hidroksi-3-okso-2H-1,4-benzoksazin,3,4-Dihidro-3-okso-2H-1,4-benzoksazin-2-asetik asit be Bazi Etil 3,4-Dihidro ve/veya 7-Sübstitüe-3-okso-2H-1,4-benzoksazin-2-asetat yapısındaki Bileşiklerin Sentezi, Yapı Aydınlatması ve Mikrobiyolojik Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1997.,

4.      Özdemir, A. N., “5-(2-(Morfin-4-il)Asetamido) ve 5-(2-(4-Metilpiperazin-1-il) asetamido)-2-(4-sübstitüefenil) Benzoksazol Yapısındaki Bazı bileşiklerin sentezi, yapı aydınlatması ve mikrobiyolojik Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2002.

5.      Bolelli, K., “Bazı Yeni 2-[4-(4-Sübstitüebenzazole/Fenilsetamido) Fenil] Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Mikrobiyolojik Aktivite Çalışmaları” Ankara Üniversitesi, 2007.

6.      Yılmaz, S., “Bazı Yeni 2-Sübstitüe Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Mikrobiyolojik Etkileri Üzerine Çalışmalar” Ankara Üniversitesi, 2008.

 

Doktora Tezleri

 

1.        Yıldız-Ören, İ., “Heterosiklik Yapı İçeren Antimikrobiyal Etkili Bazı Yeni Bileşiklerin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Analizi”, Ankara Üniversitesi,  1995.

2.        Tekiner-Gülbaş, P. B., “Yeni Bazı 2-Benzil-5-Sübstitüe Benzoksazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Kemoterapötik Etkilerinin Araştırılması ve Yapı Etki İlişkileri Analiz Çalışması”, Ankara Üniversitesi, 2003.

 

 

 

Yayınları

SCI ve SCI Expanded Kayıtlı Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makaleler:

 

[1]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÖZDEN, T., ÖZDEN, S., AKIN, A., Synthesis and Microbiological Activity of 5-Metyl-2-(p-substituted phenyl)benzoxazoles, European Journal of Medicinal Chemistry, 25, 705-708 (1990).

[2]      ŞENER. E., YALÇIN, İ., SUNGUR, E., QSAR of Some Antifungal Benzoxazoles and Oxazolo (4,5-b)pyridines Against C. albicans, Quantitative Structure-Activity Relationships, 10, 223-228 (1991).

[3]      YALÇIN, İ., ÖREN, İ., ŞENER, E., AKIN, A., UÇARTÜRK, N., The Synthesis and the Structure- Activity Relationships of Some Substituted Benzoxazoles, Oxazolo(4,5-b)pyridines, Benzothiazoles and Benzimidazoles as Antimicrobial Agents, European Journal of Medicinal Chemistry, 27, 401-406 (1992).

[4]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., QSARs of Some Novel Antibacterial Benzimidazoles, Benzoxazoles and Oxazolopyridines Against an Enteric Gram-negative Rod, International Journal of Pharmaceutics, 98, 1-8 (1993).

[5]      ŞENER, E., TURGUT,H., YALÇIN, İ., ÖREN, İ., TÜRKER, L., ÇELEBİ, N., AKIN, A., Structure-Activity Relationships of Some Antimicrobial 5-Substituted-2-(3-pyridyl)benzoxazoles Using Quantum Chemical Calculations, International Journal of Pharmaceutics, 110, 109-115 (1994).

[6]      ŞENER, E., YALÇIN, İ., TEMİZ, Ö., ÖREN, İ., AKIN, A. and UÇARTÜRK, N.  “Synthesis and Structure-Activity Relationships of Some 2,5-Disubstitured Benzoxazoles and Benzimidazoles as Antimicrobial Agents”, Il Farmaco, 52(2), 99-103 (1997).

[7]      ÖREN, İ., TEMİZ, Ö., YALÇIN, İ., ŞENER, E., AKIN, A. and UÇARTÜRK, N. “Synthesis and Microbiological Activity of 5(or 6)-Methyl-2-substituted Benzoxazole and Benzimidazole Derivatives”, Arzneim-Forsch./Drug Res., 47(12), 1393-1397 (1997).

[8]      YALÇIN, İ., KAYMAKÇIOĞLU, B. K., ÖREN, İ., ŞENER, E., TEMİZ, Ö., AKIN, A. and ALTANLAR, N., “Synthesis and Microbiological Activity of Some Novel N-(2-Hydroxyl-5-substitutedphenyl)benzacetamides, Phenoxyacetamides and Thiophenoxyacetamides as The Possible Metabolites of Antimicrobial Active Benzoxazoles”, Il Farmaco, 52(11), 685-689 (1997).

[9]      TEMİZ, Ö., ÖREN, İ., ŞENER, E., YALÇIN, İ. and UÇARTÜRK, N., “Synthesis and Microbiological Activity of Some Novel 5- or 6-Methyl-2-(2,4-disubstituted phenyl)benzoxazole Derivatives”, Il Farmaco, 53, 337-341 (1998).

[10]  ÖREN, İ., TEMİZ, Ö., YALÇIN, İ., ŞENER, E. and ALTANLAR, N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Novel 2, 5- and/or 6-Substituted Benzoxazole and Benzimidazole Derivatives”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 7, 153-160 (1998).

[11]  MROZEK, A., KAROLAK-WOICIECHOWSKA, J., YALÇIN, İ., ŞENER, E., “Crystal Structure of 2-(2-Cyclohexyl)ethyl benzimidazole”, Z. Kristallogr. NCS, 214, 181-182 (1999).

[12]  MROZEK, A., TRZEZWINSKA, H., KAROLAK-WOICIECHOWSKA, J., YALÇIN İ., ŞENER, E., “Molecular Structure of 5-Chloro-2-(p-t-butylphenyl)benzoxazole. Relation Between Structure and Antimicrobial Activity of 2,5-Disubstituted Benzoxazoles”, Polish J. Chem., 73, 625-633 (1999).

[13]  ŞENER, E.A., ARPACI-TEMİZ, Ö., YALÇIN, İ., ALTANLAR, N.; “Synthesis and microbiological activity of some novel 5-benzamido- and 5-phenylacetamido- substituted 2-phenylbenzoxazole derivatives” Il Farmaco, 55, 397-405 (2000) .

[14]  YALÇIN, İ., ÖREN, İ., TEMİZ, Ö., ŞENER, E.A.; “QSARs of some novel isosteric heterocyclics with antifungal activity” Acta Biochimica Polonica, 47 (2), 481-486 (2000).

[15]  Şener, E.A., Bingöl, K.K., Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Altanlar, N.: “Synthesis and microbiological activity of some N-(o-hydroxyphenylbenzmides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles, Part II.”, Il Farmaco, 55, 469-476 (2000).

[16]  R. Czylkowski, J. Karolak-Wojciechowska, YALÇIN, İ., ŞENER, E.A., “Structure and Conformational Preferences of 2-Substituted-benzoxazoles”, J. Mol. Structure, 598(2-3), 197-205, 2001

[17]  AKI-ŞENER, E., BİNGÖL, K.K., TEMİZ-ARPACI, Ö., YALÇIN, İ., ALTANLAR, N, “Synthesis and microbiological activity of some N-(2-hydroxy-4-substitutedphenyl)benzamides, phenylacetamides and furamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles”, Il Farmaco, 57, 451-456, (2002).

[18]  TEMİZ-ARPACI, Ö, AKI-   ŞENER, E., YALÇIN, İ., ALTANLAR, N., “Synthesis and microbiological activity of some novel N-[2-(p-substitutedphenyl)-5-benzoxazolyl]-cyclohexyl carboxamide, -cyclohexyl acetamide and –cyclohexyl propionamide derivatives”, Il Farmaco, 57, 771-775, (2002).

[19]  TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER E., YALÇIN, İ., ALTANLAR, N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some 2-(p-substituted-phenyl)benzoxazol-5-yl-arylcarboxamides”, Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem, 6, 283-288, (2002).

[20]  AKBAY, A., ÖREN, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, İ., “Synthesis and HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor Activity of Some 2,5,6-Substituted Benzoxazole, Benzimidazole, Benzothiazole and Oxazolo(4,5-b)pyridine Derivatives”, Arzneim-Forsch./Drug Res., 53 (4), 266-271, (2003).

[21]  YALÇIN, İ., TEKİNER; B. P., ÖREN-YILDIZ, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER, E., ALTANLAR, N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Novel 2,6,7-trisubstituted-2H-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one Derivatives”, Indian Journal of Chemistry, 42B, 905-909, (2003).

[22]  ALPER, S., TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, İ.,”Some New bi-and ter-benzimidazole Derivatives as Topoisomerase I Inhibitors”, Il Farmaco, 58, 497-507, (2003).

[23]  PINAR, A., YURDAKUL, P., YILDIZ, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., AÇAN, N.L., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, İ.,”Some Fused Heterocyclic Compounds as Eukaryotic Topoisomerase II Inhibitors”, Biochemical and Biophysical Research Communications, 317, 670-674, (2004).

[24]  ÖREN-YILDIZ, İ., YALÇIN, İ., AKI-ŞENER E., ALTANLAR, N., “Synthesis and Structure-Activity Relationships of New Antimicrobial Active Multisubstituted Benzoxazole Derivatives”, European Journal of Medicinal Chemistry, 39, 291-298, (2004).

[25]  PLEMPER, R.K., ERLANDSON, K.J., LAKDAWALA, A.S., SUN, A., PRUSSIA, A., BOONSOMBAT, J., AKI-ŞENER E., YALÇIN, İ., YILDIZ, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., TEKİNER; B. P., LIOTTA, D.,  SNYDER, J.P., COMPANS, R.W., “A Target Site for Template-Based Design of Measles Virus Entry Inhibitors”, PNAS, 101(15), 5628-5633, (2004).

[26]  ÖREN-YILDIZ, İ., TEKİNER-GULBAŞ; B. P., YALÇIN, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER,  E., ALTANLAR, N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of New 2-[p-Substituted-benzyl]-5-[substituted-carbonylamino]benzoxazoles”,Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem, 337,  402-410, (2004).

[27]  ÖREN-YILDIZ, İ., AKI-ŞENER,  E., ERTAŞ, C., TEMİZ-ARPACI, Ö., YALÇIN, İ., ALTANLAR, N., “Synthesis and Microbiological Activity of Some Substituted N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamides and Phenylacetamides as Possible Metabolites of Antimicrobial Active Benzoxazoles”, Turk J. Chem., 28, 441-449, (2004).

[28]  TEMİZ-ARPACI, Ö., ÖZDEMİR, A., YALÇIN, İ., YILDIZ, İ., AKI-ŞENER,  E., ALTANLAR, N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some 5-[2-(Morpholin-4-yl)acetamido] and/or 5-[2-(4-Substituted piperazin-1-yl)acetamido]-2-(p-substituted phenyl)benzoxazoles” Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 338,  105-111, (2005).

[29]  TEMİZ-ARPACI, Ö., TEKİNER-GULBAŞ; B., YILDIZ, İ., AKI-ŞENER,  E., YALÇIN, İ., “3D-QSAR analysis on benzoxazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors by using comparative molecular field analysis method”, Bioorg. Med. Chem., 13, 6354-6359, (2005).

[30]  VARGA, A., AKI-ŞENER,  E., YALÇIN, İ., TEMİZ-ARPACI, Ö., TEKİNER-GULBAŞ; B., CHEREPNEV, G., MOLNAR, J., “Induction of Apoptosis and Necrosis by Resistance Modifiers Benzazoles and Benzoxazines on Tumor Cell Line Mouse Lymphoma L5718 Mdr+cells”, in vivo, 19, 1087-1092, (2005).

[31]  LAGE, H., AKI-SENER, E., YALCIN, I., “High Antineoplastic Activity of New Heterocyclic Compounds in Cancer Cells with Resistance against Classical DNA Topoisomerase II Targeting Drugs”, Int. J. Cancer, 119, 213-220, (2006).

[32]  TEKINER-GULBAS, B., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., AKI-SENER, E., YALCIN, I., “3D-QSAR Study on Heterocyclic Topoisomerase II Inhibitors using CoMSIA”, SAR and QSAR in Enviromental Research, 17(2), 121-132, (2006).

[33]  TEMIZ-ARPACI, O., COBAN, T., TEKINER-GULBAS, B., CAN-EKE, B., YILDIZ, İ., AKI-SENER, E., YALCIN, I., ISCAN, M., “A Study on the Antioxidant Activities of Some New Benzazole Derivatives”, Acta Biol. Hungarica, 57(2), 201-209, (2006).

[34]  ALPER-HAYTA, S., AKI-SENER, E., TEKINER-GULBAS, B., YILDIZ, I., TEMIZ-ARPACI, O., YALCIN, I., ALTANLAR, N., “Synthesis, Antimicrobial Activity and QSARs of New Benzoxazine-3-ones”, Eur. J. Med. Chem., 41, 1398-1404, (2006).

[35]  KAROLAK-WOJCIECHOWSKA, J., MROZEK, A., CZYLKOWSKI, R., TEKINER-GULBAS, B., AKI-SENER, E., YALCIN, I., "Five-membered heterocycles. Part IV: Impact of heteroatom on benzazole aromaticity", Journal of Molecular Structure, 839, 125-131, (2007).

[36]  ERTAN, T., YILDIZ, I., OZKAN, S., TEMIZ-ARPACI, O., KAYNAK, F., YALCIN, I., AKI-SENER, E., ABBASOGLU, U., "Synthesis and Biological Evaluation of New n-(2-Hydroxy-4(or 5)-nitro/ aminophenyl)benzamides and Phenylacetamides as Antimicrobial Agents", Bioorganic and Medicinal Chemistry, 15, 2032-2044, (2007).

[37]  MARTINS, M., SCHELZ, Z., MARTINS, A., MOLNAR, J., HAJÖS, G., RIEDL, Z., VIVEIROS, M., YALCIN, I., AKI-SENER, E., AMARAL, L., "In Vitro and Ex Vivo Activity of Thioridazine Derivatives against Mycobacterium tuberculosis", International Journal of Antimicrobial Agents, 29, 338–340, (2007).

[38]  TEKINER-GULBAS, B., TEMIZ-ARPACI, O., OKSUZOGLU, E., EROGLU, H., YILDIZ, I., DIRIL, N., AKI-SENER, E., YALCIN, I., "QSAR of Genotoxic Active Benzazoles", SAR and QSAR in Environmental Research, 18, 251–263, (2007). 

[39]  OKSUZOGLU, E., TEMIZ-ARPACI, O., TEKINER-GULBAS, B., EROGLU, H., SEN, G., ALPER, S., YILDIZ, I., DIRIL, N., AKI-SENER, E., YALCIN, I., "A Study on the Genotoxic Activities of Some New Benzoxazoles", Medicinal Chemistry Research, 16, 1–14, (2007). 

[40]  OKSUZOGLU, E., TEKINER-GULBAS, B., ALPER, S., TEMIZ-ARPACI, O., ERTAN, T., YILDIZ, I., DIRIL, N., SENER-AKI, E., YALCIN, I., "Some Benzoxazoles and Benzimidazoles as DNA Topoisomerase I and II Inhibitors", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(1), 37-42, (2008).

[41]  TEMIZ-ARPACI, Ö., YILDIZ, I., OZKAN, S., KAYNAK, F., AKI-SENER, E., YALÇIN, I., "Synthesis and biological activity of some new benzoxazoles" European Journal of Medicinal Chemistry, 43, 1423-1431, (2008).

[42]  TEKINER-GULBAS, B., FILAK, F., VASKO, G.A., EGYED, O., YALÇIN, I., AKI-SENER, E., RIEDL, Z., HAJOS, G.,“Synthesis of Novel Pyrazolo[5,1-b][1,3]benzothiazoles: A New Pericyclic Pathway”, Heterocycles, 75(8), 2005–2012, (2008).

[43]  ARISOY, M., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., KAYNAK-ONURDAG, F., AKI, E., YALCIN, I., ABBASOGLU, U., “Synthesis, Antimicrobial Activity and QSAR Studies of 2,5-Disubstituted Benzoxazoles”, SAR and QSAR in Environmental Research, 19(5–6), 589–612, (2008).

[44]  YILDIZ, I., ERTAN, T., BOLELLI, K., TEMIZ-ARPACI, O.,YALCIN, I. AKI, E., "QSAR and Pharmacophore Analysis on Amides against Drug-Resistant S. aureus", SAR and QSAR in Environmental Research, 19, 101-113, (2008).

[45]  FILAK, F., TEKINER-GULBAS, B., RIEDL, Z., VASKO, G.A., EGYED, O., YALÇIN, I., AKI-SENER, E., HAJOS, G., “Ring Expansion of N-Aminobenzothiazolium Salts to Benzothiazines and Benzothiadiazines”, Acta Chim. Slov, 56, 622–628, (2009).

[46]  ZEYBEK, B., DURMUŞ, Z., TEKİNER-GÜLBAŞ, B., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, İ., KILIÇ, E., "Electrochemical Behaviors and Determinations of Some 2,5-Disubstituted Benzoxazole Compounds at the Hanging Mercury Drop Electrode", Current Pharmaceutical Analysis, 5, 21-27, (2009).

[47]  ERTAN, T., YILDIZ, I., TEKINER-GULBAS, B., BOLELLI, K., TEMIZ-ARPACI, O., OZKAN, S., KAYNAK, F., YALCIN, I., AKI, E., “Synthesis, biological evaluation and 2D-QSAR analysis of benzoxazoles as antimicrobial agents”, European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 501–510, (2009).

[48]  KAROLAK-WOJCIECHOWSKA, J., SZCZESIO, M., ERTAN-BOLELLI, T., AKI, E., YALÇIN, I., "Crystal structure of 4-fluoro-N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide, C13H9FN2O4", Z. Kristallogr. NCS, 225, 533-534, (2010).

[49]  KAROLAK-WOJCIECHOWSKA, J., SZCZESIO, M., ALPER-HAYTA, S., AKI, E., YALÇIN, I., "Crystal structure of 3,4-dihydro-3-oxo-6-ethoxycarbonyl-2H-1,4-benzoxazine-2-acetate, C15H17NO6", Z. Kristallogr. NCS, 225, 531-532, (2010).

[50]  TASKIN, T., YILMAZ, S., YILDIZ, I. YALCIN, I., AKI, E., “Insight into eukaryotic topoisomerase II-inhibiting fused heterocyclic compounds in human cancer cell lines by molecular docking” SAR and QSAR in Environmental Research ,. 23( 3–4), 345–355 (2012).

[51]  BOLELLI, K., YALCIN, I., ERTAN-BOLELLI, T., OZGEN, S., KAYNAK-ONURDAG, F., YILDIZ, I, AKI, E., "Synthesis of novel 2-[4-(4-substitutedbenzamido/phenylacetamido)phenyl]benzothiazoles as antimicrobial agents", Med. Chem. Res., 21, 3818-3825, (2012).

[52]  KAPLAN-OZEN, C., TEKINER-GULBAS, B., FOTO, E., YILDIZ, I., DIRIL, N., AKI, E., YALCIN, I., "Benzothiazole derivatives as human DNA topoizomerase IIα inhibitors", Med. Chem. Res., 22(12), 5798-5808, (2013).

[53]  YILMAZ, S., YALCIN, I., KAYNAK-ONURDAG, F., OZGEN, S., YILDIZ, I., and AKI, E., "Synthesis and In vitro Antimicrobial Activity of Novel 2-(4-(Substituted-carboxamido)benzyl / phenyl)benzothiazoles", Croat. Chem. Acta, 86(2), 223-231, (2013).

[54]  ZILIFDAR, F., ALPER-HAYTA, S., YILMAZ, S., KAPLAN-OZEN, C., FOTO, E., AYDOGAN, Z., YILDIZ, I., AKI, E., YALCIN, I., DIRIL, N., "Genotoxic potentials and eukaryotic DNA topoisomerase I inhibitory effects of some benzoxazine derivatives", Med. Chem. Res., 23(1), 480-486, (2014).

[55]  UNSALAN, O., SERT, Y., ARI, H., SIMÃO, A., YILMAZ, A., BOYUKATA, M., BOLUKBASI, O., BOLELLI, K., YALCIN, I., “Micro-Raman, Mid-IR, Far-IR and DFT studies on 2-[4-(4-Fluorobenzamido)phenyl]benzothiazole”, Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 125, 414-421, (2014).

[56]  ERTAN-BOLELLI, T., MUSDAL, Y., BOLELLI, K., YILMAZ, S., AKSOY, Y., YILDIZ, I., AKI-YALCIN, E., YALCIN, I., “Synthesis, Biological Evaluation of 2-Substituted-5-(4-nitrophenylsulfonamido) benzoxazoles as Human GST P1-1 Inhibitors and Description of the Binding Site Features”, ChemMedChem,9(5), 984-992, (2014).

[57]  YILMAZ, S., ALTINKANAT-GELMEZ, G., BOLELLI, K., GUNESER-MERDAN, D., OVER-HASDEMIR, M. U., YILDIZ, I., AKI-YALCIN, E., YALCIN, I., “Pharmacophore Generation of 2-Substituted Benzothiazoles as AdeABC Efflux Pump Inhibitors in A. baumannii”, SAR and QSAR in Environmental Research, In press, (2014). http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2014.919357

[58]  AKI-YALCIN, E., ERTAN-BOLELLI, T., TASKIN-TOK, T., OZTURK, O., ATAEI, S., OZEN, C., YILDIZ, I., YALCIN, I., "Evaluation of Inhibitory Effects of Benzothiazole and 3-Amino-benzothiazolium Derivatives on DNA Topoisomerase II by Molecular Modeling Studies", SAR and QSAR in Environmental Research, In press, (2014).

 

Yurtdışı Hakemli Dergilerde basılmış Orijinal Yayınları:

 

[1]      TÜRKER, L., ŞENER, E., YALÇIN, İ., AKBULUT, U., KAYALIDERE, İ., QSAR of Some Antifungal Active Benzoxazoles Using The Quantum Chemical Parameters, Scientica Pharmaceutica, 58, 107-113 (1990).

[2]      GÜLLÜ, M., YALÇIN, İ., TÜRKER, L., ÇELEBİ, N., AKBULUT, U., Relationships Between Cathodic Peak Potentials and Theoretically Calculated LUMO Energies of Some 2-Phenybenzoxazole Derivatives, Bulletin Soc. Chim. Belg, 103(3), 87-90 (1994).

[3]      TÜRKER, L., GÜLLÜ, M., YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÇELEBİ, N., Relationships Between Theoretically Calculated LUMO Energies and Cathodic Peak Potentials of Some 2-Benzylbenzoxazole Derivatives, Bulletin Soc Chim. Belg, 105 (6), 303-306 (1996).

[4]      ÖREN-YILDIZ, İ., TEKİNER-GULBAŞ; B., TEMİZ-ARPACI, Ö., YALÇIN, İ., AKI-ŞENER,  E., “Quantitative Structure-activity relationships using Comparative Molecular Field Analysis Studies on 2-(p-Substituted benzyl)-5-(substituted carbonylamino)benzoxazoles as Antibacterial Agents against Staphylococcus aureus”, Asian J. Chem., 16, Nos. 3-4, 1359-1366, (2004).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedings) Basılan Bildiriler:

 

[1].        Yalçın, İ., Şener, E., Ören, İ., "QSAR of Some Antibacterial Active Isosteric Heterocyclic Compounds against an Enterobacter" Proc. of the 9th European Symposium on Structure-Activity Relationships and Molecular Modelling, In Trends in QSAR and Molecular Modelling 92. pp. 570-572, Escom, Leiden, 1993.

[2].        Yalçın, İ., Şener, E., Ören, İ., Temiz, Ö., "Determination of the Activity Contributions of Some Novel Isosteric Heterocyclics against an Enteric Gram-negative Rod using the Free-Wilson Analysis" Proc. of the 10th European Symposium on QSAR and Molecular Modelling: Concepts, Computational Tools and Biological Applications, 147-151, Prous Science, Barcelona, 1995.

[3].        Akı-Şener, E,, Ören, I., Temiz-Arpacı, O., Yalçın; I., “3-D QSAR  of Some Antifungal Active Heterocyclic Compounds Using the CoMSIA Method” Proc. 13th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, QSAR 2000 Düsseldorf, Germany, Abstracts P 53, 2000.

[4].        Yalçın, I., Akı-Şener, E., Yıldız-Ören, I., Temİz-Arpacı, O., Kocagöz, T., Yurdakul; P., “A New Class of Eukaryotic DNA Topoisomerase II Inhibitors”, XVIIth International Symposium on Medicinal Chemistry, Barselona, Drugs of the Future, Vol.27, Suppl. A, 540,Prous Science, Barcelona, 2002.

[5].        Akı-Şener, E., Yalçın, I., Yıldız-Ören, I., Temiz-Arpacı, O., Tekiner, B.; “3D-QSAR of Some Antibacterial Active Heterocyclics Using The CoMFA Method” Proc. of 14th Euro QSAR 2002 Symposium, Designing Drugs and Crop Protectants: processes, problems and solutions., Bournemouth, 284-285, Blacwell Publishing Ltd., Oxford,2003.

[6].        İsmail Yalçın, Esin Akı-Şener, İlkay Yıldız, Özlem Temiz-Arpacı, Betul Tekiner-Gülbaş “Lead Optimization of some fused isosteric heterocyclic compounds as topoisomerase II inhibitors” Fifth AFMC International Medicinal Chemistry Symposium AIMECS 03, Kyoto, Japan, Yakugaku Zasshi Vol.123, Suppl.2, 185, Tokyo, 2003.

[7].        Temiz-Arpacı, O., Tekiner-Gülbaş, B., Yıldız, I., Akı-Şener, E., Yalçın, I., Altanlar; N., “Synthesis and antifungal activity of some new 5-ethylsulphonyl-2-substitutedbenzoxazoles” Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Vienna, Austria, Scientia Pharmaceutica Supplement 1. 73(2) S235, Vienna, 2005.

[8].        Yıldız, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Tekiner-Gülbaş, B., Ertan, T., Akı-Şener, E., Yalçın, I., “COMFA 3D-QSAR Studies on benzazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors” Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Vienna, Austria, Scientia Pharmaceutica Supplement 1. 73(2) S234, Vienna 2005.

[9].        Özlem Temiz-Arpacı, İlkay Yıldız, Esin Akı-Şener, İsmail Yalçın, Betul Tekiner-Gülbaş, Sabiha Alper, Berk Zafer, Emine Öksüzoğlu, Nuran Diril “ 2D-QSAR studies of some benzoxazoles and benzimidazoles” The 15th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships & Molecular Modelling, İstanbul, Turkey, B-19, Başkent Publishing, Ankara, 2005.

[10].    İlkay Yıldız, Özlem Temiz-Arpacı, Berk Zafer, Betul Tekiner-Gülbaş, Sabiha Alper, Esin Akı-Şener, İsmail Yalçın, Aslı Pınar, Pınar Yurdakul, Leyla Acan “Pharmacophore analysis of some ısosteric fused heterocyclics as topoisomerase II inhibitors” Proc. The 15th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships & Molecular Modelling, İstanbul, Turkey, B-18, Baskent Publishing, Ankara, 2005.

[11].    temiz-Arpacı, Ö., Tekıner-Gulbas, B., Yıldız, İ., Akı-Şener, E., Yalcın, İ., "3D-QSAR Analysis on Benzazole Derivatives as Eukaryotic Topoisomerase II Inhibitors by using Comparative Molecular Field Analysis Method", QSAR and Molecular Modelling in Rational Design of Bioactive Molecules, Istanbul-Turkey, Başkent Publishing, Ankara, 2005.

[12].    Yıldız, İ., Yalçın, I., Temiz-Arpacı, Ö., Okzuzoglu, E., Tekiner-Gülbaş, B., Akı-Şener, E., Dırıl, N., “Genetoxic activity and QSARs studies on some benzoxazoles and benzimidazoles”, XIXth International Symposium on Medicinal Chemistry, Istanbul, Drugs of the Future, Vol.31, Suppl. A, 113, Prous Science, Barcelona, 2006.

[13].    Yıldız, I., Alper, S., Ertan, T., Temız-Arpacı, O., Tekıner-Gulbas, B., Akı-Sener, E., Yalcın, I., "Molecular Modeling Studies on Some Eucaryotic Topoisomerase II Enzyme Inhibitor Fused Heterocyclic Compounds", 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Drugs of the Future, Vol.32, Suppl. A, Prous Science, Barcelona,, 2007.

[14].    Arısoy, M., Temız-Arpacı, O., Kaynak-Onurdag, F., Yıldız, I., Akı-Sener, E., Yalcın, I., Abbasoglu, U., "Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Novel N-(2-Substitutedbenzoxazol-5-yl)-2-(4-substitutedpiperazin-1-yl)acetamides", 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Drugs of the Future, Vol.32, Suppl. A, Prous Science, Barcelona,, 2007

[15].    Ismail Yalcin, Esin Aki, Ilkay Yildiz, and Ozlem Temiz-Arpaci.,” Antimicrobial activity and structure-activity relationships of some synthesized benzazoles and their possible metabolites”4th Current Trends in Drug Discovery Research, Lucknow, Medicinal Chemistry Research, Vol 19(Supplement 1), 41, Birkhauser, Boston, 2010

[16].    Esin Akı, Ismail Yalcın, Ilkay Yıldız, Ozlem Temız-Arpacı, K, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-BolellI., “DNA-Topoisomerase İnhibitory Activity of some Heterocyclic Compounds and their Structure-Activity Relationships”, 4th Current Trends in Drug Discovery Research, Lucknow, Medicinal Chemistry Research, Vol 19(Supplement 1), 6, Birkhauser, Boston, 2010

 

Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makaleleri:

 

[1]      ÖZDEN, T., ÖZDEN, S., YALÇIN, İ., NOYANALPAN, N., Simetidin’in Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ile Yeni Bir Miktar Tayini Yöntemi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 48-53 (1983).

[2]      ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., YALÇIN, İ., NOYANALPAN, N., İndometazin’in Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ile Yeni Bir Miktar Tayini Yöntemi, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 8(3), 142-149 (1983).

[3]      ÖZDEN, S., YALÇIN, İ., ÖZDEN, T., 2-Sübstitüe oksazolo(4,5-b)piridin Türevlerinin Sentez ve Yapı Açıklamaları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-66 (1984).

[4]      ÖZDEN, S., YALÇIN, İ., 2-Sübstitüe oksazolo(4,5-b)piridin Türevlerinin Sentez ve Yapı-Etki İlişkileri Üzerinde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 15(1), 33-42 (1985).

[5]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÖZDEN, T., 2-(p-Sübstitüefenil)oksazolo (4,5-b)piridin Türevlerinin Sentez ve Yapı Açıklamaları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 15(1), 69-78 (1985).

[6]      ŞENER, E., ÖZDEN, S., YALÇIN, İ., ÖZDEN, T. , AKIN, A., YILDIZ, S.,  2-(p-Sübstitüe fenil)benzoksazol Türevlerinin Sentez,  Yapı Aydınlatması ve Mikrobiyolojil etkileri l-, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 11(3), 190-202 (1986).

[7]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÖZDEN, T., ÖZDEN, S., AKIN, A., YILDIZ, S., 5-Kloro-2-(p-Sübstitüe fenil)benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Mikrobiyolojik Etkileri II,  FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 11(4), 257-269 (1986).

[8]      ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., ŞENER, E., YALÇIN, İ., AKIN, A., YILDIZ, S., 5-Nitro-2-(p-Sübstitüe fenil)benzoksazol Türevlerinin Sentez,  Yapı Aydınlatması ve Mikrobiyolojik Etkileri, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12(1), 39-47 (1986).

[9]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÖZDEN, S., AKIN, A., YILDIZ, S., 2-(p-Sübstitüe fenil)oksazolo(4,5-b)piridin Türevlerinin Streptococcus faecalis ve Staphylococcus aereus’a Karşı Antibakteriyal Etkileri ve Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12(3), 213-222 (1987).

[10]  ŞENER, E., YALÇIN, İ., E., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., The Quantitative Structure-Activity relationships of Antibacterial Active 2-(p-Substitutedphenyl)benzoxazole derivatives Against Gram (-) Bacteria Using The Combinations of Some Hydrophobic, Electronic and Steric Paramaters, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-142 (1986).

[11]  YALÇIN, İ., ŞENER, E., E., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., The Quantitative Structure-Activity relationships of Antibacterial Active 2-(p-Substitutedphenyl)benzoxazole Derivatives Against Candida albicans Using The Combinations of Some Hydrophobic, Electronic and Steric Paramaters, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 16(1), 24-30 (1986).

[12]  YALÇIN, İ., ŞENER, E., E., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., The Quantitative Structure-Activity relationships of Antibacterial Active 2-(p-Substitutedphenyl)benzoxazole Derivatives Against Gram (+) Bacteria Using The Combinations of Some Hydrophobic, Electronic and Steric Paramaters, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12(1), 48-55  (1987).

[13]  ŞENER, E., YALÇIN, İ., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T. , AKIN, A., YILDIZ, S., The Antifungal Activity of 2-(p-Substitutedphenyl)oxazolo(4,5-b)pyridine Derivatives Against  Candida albicans and The Quantitative Structure-Activity Relationships, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12(4), 281-288 (1987).

[14]  ŞENER, E., YALÇIN, İ., E., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T. , AKIN, A., YILDIZ, S., Synthesis and Antimicrobial Activities of 5-Amino-2-(p-substitutedphenyl)-benzoxazole Derivativies, Doða Türk Tıp ve Eczacılık Dergisi, 11(3), 391-396 (1987).

[15]  ŞENER, E., YALÇIN, İ., AKIN, A., NOYANALPAN, N., Antifungal Activity of 2-Benzylbenzoxazole Derivativies and QSAR’s by Free-Wilson Analysis, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-9 (1987).

[16]  YALÇIN, İ., ŞENER, E., ÖZDEN, S., ÖZDEN, T., AKIN, A., YILDIZ, S., The Antibacterial Activity of 2-Phenyloxazolo(4,5-b)pyridine Derivatives Against Gram(-) Bacteria and The Quantitative Structure-Activity Relationships, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 13(3), 441-449 (1988).

[17]  ŞENER, E., TEMİZ, Ö., ÖREN, İ., YALÇIN, İ., AKIN, A., UÇARTÜRK, N., Synthesis, Antibacterial Activity and QSARs of Some 5-Substituted-2-(p-substitutedbenzyl)benzoxazoles Using The Free-Wilson Analysis, Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi Dergisi, 24(1), 10-20, (1995).

 

Derleme Yayınları:

 

[1]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., Selektif Antienflamatuvar Etkili Nonasidik Poliaril Yapıdaki Heterosiklik Bileşiklerin Yapı-Etki İlişkileri, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 10(3), 183-194 (1985).

[2]      ŞENER, E., YALÇIN, İ., Histaminin Enflamasyondaki Rolü, Antihistaminik Bileşiklerin Enflamasyona Karşı ve Antienflamatuvar Bileşiklerin Histamine Karşı Etkileri, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 8(2),99-110 (1986).

[3]      YALÇIN, İ.,. ŞENER, E., Kinazolinon Yapısındaki Antienflamatuvar, Analjezik ve Antipiretik Etkili Bileşikleri Araştırma, Geliştirme Çalışmaları, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 8(4), 269-276 (1986).

[4]      ÖREN, İ., YALÇIN, İ., Yeni Bir Antibiyotik, Kalsimisin, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 21(1-2), 53-65 (1992).

[5]      ÖREN, İ., YALÇIN, İ., Kemoterapötik Etkili Benzoksazol Türevleri ve Halka Analogları Üzerinde Gerçekleştirilmiş Yapı-Etki İlişkileri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25(2), 81-106 (1996).

[6]      YALÇIN, İ., ŞENER, E., Türkiye İlaç Endüstrisinde Özgün İlaç Etken Maddesi Tasarım ve Geliştirilmesi Çalışmalarının Önem ve Gereksinimi., İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenler Sendikası Yayını, Aylık Rapor Sayı:99-100-101, s. 4-5 (1996).