PROF.DR. AYŞE PEYMAN YALÇIN    
Adı : AYŞE PEYMAN
Soyadı : YALÇIN
E-posta : yalcin@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5082728
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Romatoloji Bilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1981 yılında bitirdi. Aynı fakültede 1983-1987 yılları arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında ihtisas yaptı. "Romatoid Artritte Ektraartiküler Tutulumlar" konulu tez ile uzmanlığını aldı.1989 yılında aynı anabilim dalında yardımcı doçentliğe atandı. 1990 yılında doçentlik sınavını kazandı, 1996 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1996-2009 yılları arasında Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Aynı tarihler arasında Turkish Journal of Rheumatology dergisinin editörlüğünü yaptı. 2001-2005 yılları arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu (BOARD) sınav komisyonu başkanı olarak çalıştı. 

Halen FTR Anabilim dalı bünyesinde 2009 yılında kurulan Romatoloji bilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İlgi alanları : osteoporoz, romatoid artrit, ankilozan spondilit, yumuşak doku romatizmalarıdır.


 

Araştırma Projeleri :

 

1.Koroner arter hastalıklarında egzersiz tipinin tayini. 1993-1996.Ankara Üniversitesi destekli.

 

2.Romatoid artritli hastalarda aerobik egzersiz tedavisinin IL-1,IL-6,TNF a seviyeleri üzerine etkisi.Ankara Üniversitesi destekli . Uzmanlık Tezi. 

 

3.Türkiye’de Ankara Bölgesinde 65 yaş üzeri D Vitamini Eksikliği Sıklığı.12.12.2000-12.12.2001.Ankara Üniversitesi destekli. 

 

4. Risedronatla tedavi edilen osteoporoz tanılı postmenopozal kadınlarda kompliyans ve tedaviye devamlılıkta esnek doz uygulamasının etkisini ve hastaların risedronatı sabah, yemekler arasında veya akşam kullanmak açısındantercihlerini değerlendiren üçlü çapraz geçişli ileriye dönük çok merkezli bir çalışma 2001-2003 Aventis desteği ile.

 

5. Osteoporoz Etyolojisinde Sitokinlerin Rolü, serum östradiol seviyesi ile ilişkisi.2004-2006. Ankara Üniversitesi. Uzmanlık Tezi.

 

6. Postmenapozal osteoporoz tedavisinde, ayda iki gün arka arkaya 75 mg Risedronat kullanımının, günde 5 mg Risedronat kullanımından daha düşük nitelikte olmadığının (non-inferiorite) 24 aydan uzun süreli olarak değerlendirilmesi için; çok merkezli, çift kör, randomize, aktif kontrollu, bir paralel grup çalışması. HMR 4003M73001-2004012 Risedronate. 2004-2006. Aventis desteği ile.

 

7. Postmenopozal osteoporozu olan kadınların günde bir kez veya haftada bir kez alendronat veya risedronat kullanımından ayda bir kez ibandronat tedavisine geçişiyle ilgili, açık,prospektif, çok merkezli, iki bölümlü hasta tercihi çalışması.-BONCURE – Protokol ML 20430. Roche desteği ile. 2006-2008.

 

8. Zoledronik Asit (5mg) infüzyonunun 50-65 yaş arası postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerini inceleyen açık, çok merkezli çalışma.2010-2011. Novartis desteği ile.

 

9. TRASD-İP: Ankilozan spondilit ve romatoid artritli hastaların uzun dönem takip kayıtlarının oluşturulması.2009-2014.TRASD destekli

 

10. Non-biyolojik DMARD geçmişi olan ve güncel non-biyolojik DMARD

tedavisine yetersiz yanıt veren aktif romatoid artritli hastalarda Tosilizumab'ın güvenlilik,tolerabilite ve etkililiğinin değerlendirildiği lokal, açık etiketli çalışma.

Roche destekli.2011-2013.

 

11. Ankilozan spondilitli hastalarda Golimumab etkinliği.MSD destekli,2012-2014

 

YAZDIĞI KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1. Boyun Ağrıları . Klinik Bilimlere Giriş V111.  Kas İskelet Sistemi Hastalıkları;Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları,Ankara.1997.329-337.

2. Periferik Sinir Lezyonları . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.AntıpA.Ş.Yayınları,Ankara.

1999, 59-67.

3. Boyun Ağrıları . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.AntıpA.Ş.Yayınları,Ankara.

1999, 43-58.

4. Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Tanı

Yöntemleri. Klinik Bilimlere Giriş 9. Hareket Sistemi Hastalıkları. Ed.S.Ergin.Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Antıp A.Ş.Yayınları.Ankara,2000.S:31-44.

5. Romatizmal Hastalıklarda Laboratuvar Bulguları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.Cilt 1.Ed.M.Beyazova,Y.Gökçe-Kutsal.Güneş Kitabevi,Ankara.2000.S:590-616.

6. Osteoporoz Tedavisinin Bugünü ve Geleceği.( Çeviri ) Osteoporozda Klinik Deneyimler.   Ed. Tansu Arasıl. Güneş Kitabevi, Ankara. 2004. S.181-192.

7. Romatoid Artritin Klinik Özellikleri.

Romatoloji . Ed.Kelley, Çeciri Ed.T.Arasıl,Cilt 1;

 1043. Güneş Tıp Kitapevi , 2006.

8. Servikal spondiloz, miyofasyal ağrı sendromu, Temporomandibuler eklem disfonksiyonu ile başi ağrısı ilişkisi. AĞRI. Ed. Serdar Erdine. Nobel Tıp Kitapevi. 367-381,2007.

9. Osteoartrit osteoporoz ilişkisi. Osteoartrit . Ed. Merih Sarıdoğan. Nobel Tıp Kitapevi. 111-115, 2007.

10. Osteoporoz.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Sınavlara Hazırlık Kaynağı.İkinci baskı. Çeviri Ed. S.Ergin.Güneş Tıp Kitabevleri.2011.;183-190.

11. Romatizmal Hastalıklarda Laboratuvar Bulguları.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. YG.Kutsal-M.Beyazova.2nci baskı. Güneş Tıp Kitabevleri.2011;679-712.

12. Kalıtsal Bağ Doku Hastalıkları. Romatoloji.Hochberg.Çeviri Ed.T.Arasıl,2011;2021-2028.Rotatıp Yayınevi.

13. Myofasyal ağrı sendromu. Romatoloji.Ed. P.Yalçın,Ş.Ataman. Nobel Tıp Kitabevleri.2011;

14. Radyolojide Doğrudan Tanı: Kas İskelet Görüntüleme.Ed.M.REiser. Çeviri Ed.T.Arasıl.2012. Veri Medikal Yayıncılık.

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 

Romatoloji.Nobel Tıp Kitabevi.2012.  ISBN:978-975-567-077-5

 

Üyesi olduğu Dernekler:

 

     1.Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

     2.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği

     3.Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

     4.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

     5.Osteoporoz Derneği

     6. EULAR ( Avrupa Romatizma Birliği )

     7. Uluslararası FTR Birliği

 

 Yabancı Dil: İngilizce