PROF.DR. RUHSAR YANMAZ    
Adı : RUHSAR
Soyadı : YANMAZ
E-posta : ruhsaryanmaz@gmail.com
Tel : 3125961298
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ

30.03. 2015

T.C. KİMLİK NO


ÜNVANI ADI SOYADI

Prof. Dr. RUHSAR YANMAZ

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniveristesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü-06110 /ANKARA

DOĞUM YILI

01.03.1955

TEL

312 5961298

GSM


E-POSTA

yanmaz@agri.ankara.edu.tr

FAX

312 3179119

 

 

2. EĞİTİM

 

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1983

Doktora

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

1977

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçe Bitkileri Bölümü

 

 

 

*(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Profesör.

1995-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Sebze yetiştirme ve Islahı

Doçent

1989-1995

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Y. Doçent

1987-1989

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

 Dr. Ar.Gör.

1983-1987

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Ar..Gör.

1978-1983

* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi)

 

 

4. PROJE DENEYİMİ

 

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Orta Anadolu Bölgesinde Kavun Solgunluk Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. melonis` in Irklarının Belirlenmesi                         

Ankara Üniversitesi

 

1996-1998

Araştırıcı

BAP

 

In-vitro partenogenetik embriyolardan haploid bitki elde etme yönteminin kavun ıslahı programında kullanılabilirliği üzerinde araştırmalar

Ankara Üniversitesi

49 000

1997-2000

Yürütücü

 

TOGTAG 1204

Baş Lahanalarda (Brassica oleraceae var. capitata subvar. alba) Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Elde Etme Olanakları

Ankara Üniversitesi

 

2000-2002

Yürütücü

BAP

 

Karadeniz Bölgesindeki Yaprak Lahana Gen Kaynaklarının Toplanması, Arazi ve laboratuvar koşullarında çeşit Karakterizasyonlarının  Yapılmasıile Frnolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi  ve Taze Tüketime Uygun Tiplerin Seçimi Üzerinde Araştırmalar

Ondokuzmayıs Üniversitesi

 

2001-2004

Araştırmacı

 

TOGTAG 2826

 

Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) in vitro çoğaltma olanaklarının araştırılması

Ankara Üniversitesi

 

2004-2006

Yürütücü

BAP

 

Karadeniz Bölgesinde Kışlık Kabak Türlerinde (Kestane ve Balkabağı) Gen Kaynaklarının Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi

Ondokuzmayıs  Üniversitesi

40 000

2004-2008

Araştırmacı

 

TOGTAG 104-0-144

Ülkemize özgü bazı beyaz baş lahana (B. oleracea var. capitata)  ve yaprak lahana (B. olearacea var. acephala) genotiplerinin glukosinolat içeriklerinin incelenmesi

TÜBİTAK

45 000

2006-2008

Araştırıcı

 

TOVAG 106O318

Kabuklu ve kabuksuz çerezlik kabak (Cucurbita pepo) hatlarında ekolojinin çekirdek verim ve çerezlik kalitesine etksi

TÜBİTAK

80 000

2007-2010

Yürütücü

 

 

F1 Hibrit Beyaz Baş Lahana Islahı projesi

TAP

 

2006-2008

Araştırıcı

 

 

Farklı lahana türlerinde polen kültürü yoluyla haploid bitki elde etme olanakları

Yüzüncüyıl üniversitesi

 

2007-2010

Yürütücü

BAP

 

Türkiye ‘deki kışlık kabak gen kaynaklarının karotenoid yönünden seleksiyonu

Ankara Üniversitesi

50 000

2012-2014

Yürütücü

BAP

 

*     (Yürütücü, Araştırmacı /Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer)

**   (Kurumsal (BAP v.b.), Ulusal, Uluslararası)

*** (TÜBİTAK ARDEB projeleri için 123A456 formatındaki proje numarası)

 

5. YAYINLAR

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makaleler

8

1. BALKAYA A., YANMAZ R., APAYDIN, A., KAR H. 2005. Morphological characterisation of white head cabbage. (Brassica oleraceae var. Capitata subvar. Alba) genotypes in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 33: 333-341. (SCI Dergi).

2. BALKAYA A., YANMAZ, R. 2005. Promising kale (Brassica oleracea var. Acephala) populations from Black Sea region, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 33:1-7. (SCI Dergi).

3. SARIKAMIŞ G., BALKAYA A., YANMAZ R. 2009. Glucosinolates within a collection of white head cabbages (Brassica oleracea var. Capitata sub.var. alba) from Turkey. African Journal of Biotechnology, Vol 8(19), 5046-5052 (SCI Yayın-C Grubu)

4. YANMAZ R. KANTOĞLU K.Y., YAZAR E, ALPER A. 2010. In vitro plant regeneration and bulblet formation of Tunceli garlic (Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew, Siraneci) by shoot and root culture. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4) : 5 7 2 – 5 7 6 , (SCI Dergi)

5. SARIKAMIŞ G, YANMAZ R. , BALKAYA A., BELGE B. 2010. Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale (Brassica oleracea var. acephala). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (No 1) 2010, 36-41.

6. SARIKAMIŞ G, YANMAZ R, ERMİŞ S, BAKIR M, ERGÜL A. 2010. Genetic characterization of pea (Pisum sativum L.) genotypes from Turkey by morphological and SSR markers. Genet.Mol.Res 9(1): 591 -600.

7. TUNCER B, YANMAZ R. 2011. Effects of colchicine and high temperatures treatments on isolated microspore culture in various cabbage types (Brassica oleraceae). International Journal of Agriculture and Biology. ISSN Print: 1560-8530;Online 1814-9596 11-088/201x/00-0-000-000. http://www.fspublishers.org. (SCI Dergi).

8. SARIKAMIS G, YANMAZ R. 2011. Effects of variety and developmental stage on Glucosinolate profile in garden cress (Lepidium sativum L.).   Journal of Medicinal Plants Research 5(17), 4388-4392.

Uluslararası dergilerde basılan

1. YANMAZ, R., ABAK, K.1985. Stomatal frequency in some pepper varieties. Capsicum Newsletter  4:20-21.

2. ABAK, K., YANMAZ, R. 1985. Investigation on the stomatal density in certain pepper lines and their Fı hybrids. Capsicum Newsletter  4:22.

3. YANMAZ, R., GÜLŞEN, Y., ABAK, K. 1986. In vitro propagation of cauliflower (Brassica oleraceae var. botrytis cv. Winner osenia) by shoot tip and curd tissue culture: Influence of some auxins and BAP on shoot proliferation. Cruciferae Newsletter 11:88-89.

4. VURUŞKAN, H. A., YANMAZ, R. 1990. Effects of different grafting methods on the success of grafting and yield of eggplant/tomato graft combination. Acta Hort.287:405-409.

5. TUNCER B., YANMAZ R. 2011. Induction of microspore embryogenesis in ornamental kale by gamma irradiation and high temperature stress. Asian Journal of Biotechnology, ISSN 1996-0700/DOI: 10.3923/ajbkr. 2011. 7 s.

 

Ulusal Dergilerde basılan

 

1.    ERİŞ, A., YANMAZ, R. 1979. Sağlık ve beslenme açısından sebzelerin önemi. Gıda 4(1):25-40.

2.    YANMAZ. R., ERİŞ, A., GÜNAY, A. 1983. Karnabaharlarda bitki özellikleri ve erkencilik üzerine GA3 ve CEPA uygulamalarının etkileri. Ank..Üniv. Zir.Fak.Yıl. 1981,102-111.

3.    YANMAZ, R., ERİŞ, A. 1984. Bazı sebze türlerinin yapraklarındaki stoma sayıları. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıllığı 1983 (1-2-3-4), 94-102.

4.    YANMAZ, R., ERİŞ, A. 1984. Karnabaharlardan (Brassica oleraceae var. botrytis cv.Winner) erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı özellikleri üzerinde araştırmalar.. Ank. Üniv. Fen Bil. Enst. Yayınları No: BB 4, 15s.

5.    YANMAZ, R. 1986. Hava kirliliği etmenlerinin bahçe bitkileri üzerindeki etkileri, etkileme mekanizmalarì ve koruma önlemleri. Tarım ve Mühendislik 20:25-30.

6.    YANMAZ, R. 1986. Karnabaharda dikim zamanının çiçeklenme ve tohum verimi üzerine etkileri. Ank .Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1986 36 (1):11-16.

7.    GÜLŞEN, Y., ABAK, K., YANMAZ, R. 1986. Karnabahar (Brassica  oleraceae var. botrytis) sürgün ucu kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma: II. Bazı oksinlerin ve BAP'ın sürgün verimine etkisi. (Ank. Üniv. Zir. Fak. Yıl. 1985 (1-2-3-4):261-267.

8.    YANMAZ, R., KOÇYİĞİT, A.E. 1986. Kullanılmış mantar kompostunun fide yetiştiriciliğinde kullanılma olanakları üzerinde bir araştırma. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4):228-235.

9.    YANMAZ, R., GÜLŞEN, Y., ABAK, K. 1986. Karnabaharlarda (Brassica oleraceae var. botrytis) sürgün ucu kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma:I. Sakkaroz, glikoz ve agar düzeyleri ile pH'nın sürgün verimine etkisi. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4): 245-260.

10. YANMAZ, R. 1986. Tohum üretimi en zor olan sebze türü: Karnabahar.. Serada Üretim 38: 21

11. ABAK, K., YANMAZ, R., GÜLŞEN, Y. 1987. Karnabaharda (Brassica  oleraceae var. botrytis) taç kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma: Bazì oksinlerin ve BAP'nìn sürgün verimine etkisi. Doğa, Tarım ve Ormancılık Dergisi. 11(1):36-41.

12. YANMAZ, R., DEMİR, K.1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde meyve tutumu sorunları ve çözüm yolları. (). Bahçe ve Sera Dergisi 1:46-50.

13. 29. TUNCEL, N., YANMAZ, R., AĞAOĞLU, Y.S. 1991. Domatesin derim sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası üzerinde araştırmalar: Farklı olgunluk devrelerinde yapılan derimin olgunlaşma sırasındaki bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Gıda,16 (2):131-137

14. YANMAZ, R. 1991. Hormonlu meyve ve sebzeler sağlığa zararlı mı? T.C. İş Bankası Yayınları İş Dergisi, 300:30-31.

15. YANMAZ, R. 1991. Fide Yetiştiriciliği. Panko Birlik Dergisi  3(10):23-25.

16. YANMAZ, R. 1991. Sebze üretiminde nitelikli tohumun önemi. . Bahçe ve Sera Dergisi 3:29-32.

17. YANMAZ, R. 1992. GAP alanında sebzecilik potansiyeli. Bilim ve Teknik Dergisi 25 (292):31-32.

18. GÜNAY, A., YANMAZ, R. 1992. Bahçe Bitkileri gen merkezi olarak Türkiye.. Tarım ve Köy Dergisi 74: 28-30.

19. KÜN, E.,YANMAZ, R. 1993. Türkiye Tohumculuğunda Ziraat Fakültelerinin yeri ve önemi. Tarım ve Mühendislik 45:46-53.

20.  DEMİR, İ., YANMAZ, R., GÜNAY, A. 1994. 4 F89 fasulye çeşidinde tohum neminin en uygun hasat zamanının belirlenmesinde kullanılabilirliği. Bahçe 23 (1-2) : 59-66

21.   YILDIRIM, O., YANMAZ, R., ALDEM_R, D., ATAK, H. 1994. Damla yöntemiyle sulanan biber bitkisinde uygun sulama aralığı ve sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları 1732, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 761, 16 s.

22.  YILDIRIM, O., YANMAZ, R., ORTA, H. 1994. Effect of different irrigation methods and irrigation regimes on pepper yield. Univ. of Ankara, Publications of Faculty of Agric. Scientific Research Reports 1359/758,12 p.

23.   ELLİALTIOĞLU, Ş., YANMAZ, R. 1994. Domates ve karnabaharda çift fazlı ortam ve aktif kömürün In vitro sürgün verim ve kalitesine etkisi. Kükem Dergisi 17(1) :15-21

24. YANMAZ, R. 1995. Havuç yetiştiriciliği. Standard Dergisi 34 (özel sayı) : 21-28.

25. HALLORAN, N., YANMAZ R., KASIM, M.U. 1995. Havucun hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası. Standard Dergisi 34 (Özel sayı): 29-35.

26. HALLORAN, N., YANMAZ, R., KASIM, M.U., ÇAĞIRAN, R. 1995. Farklı ambalaj materyallerinin biberin (Capsicum annuum L. var longum) soğukta muhafazasına etkisi. Ank.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi 18 (1): 1-6.

27.   YANMAZ R, HALLORAN N, KASIM M.U. 1999. Refrigerated and ventilated storage of carrots in different sized polyethylen bags. Tarım Bilimleri Dergisi 583), 1-6.

28.   HALLORAN N, YANMAZ R, KASIM M.U, KASIM R. 2000. Modified atmospheric storage of Kandil bell pepper cultivar. Gıda 25/2, 129-132.

29.   BALKAYA A, YANMAZ R. 2001. Bitki genetik kaynaklarının muhafaza imkânları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri. (Protection of plant genetic resources and working systems of gene banks). Ekoloji-Çevre Dergisi 10(39), 25-30.

30.   YANMAZ R. 2001. Organik tarım ve Türkiye’de organik meyve ve sebze üretiminin durumu.  Ekin 5(16), 41-47.

31.  BALKAYA A, YANMAZ R. 2002. Karadeniz Bölgesi taze fasulye populasyonlarından seçilen çeşit adayları ve bazı ticari çeşitlerin morfolojik özellikler ve protein markörler yoluyla tanımlanmaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 182-188.

32.  YANMAZ, R., M. ÖZÇOBAN, E. GÖZLÜKLÜ. G. OKÇU. 2002. Avrupa Birliği Ülkelerinde açıkta sebze yetiştiriciliği ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı (Editörler: A. Gül & R.Z. Eltez): 67-83.

33.   YANMAZ R., DÜZELTİR B. 2003. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği. (Pumpkin culture for seed). Ekin Dergisi 7 (6), 22-24.

34.  YANMAZ R. DÜZELTİR B K. 2004. Kabak çekirdeğinin (Cucurbita pepo L.) besin değeri ve sanayide kullanım olanakları). Popüler Bilim Dergisi 11(125), 19-24.

35.  TANER, K.Y., YANMAZ, R. ,YAZAR E., ALPER A. 2004. Ortamın şeker ve pH düzeyinin kavunda (Cucumis melo L.) farklı bitki parçalarının in vitro organ oluşumuna etkisi. Alatarım 3(1), 11-15.

36.  TANER, Y., BEŞİRLİ G., KUNTER B., YANMAZ R. 2004. Sarımsakta (Allium sativum L.) radyasyonla mutasyon ıslahına yönelik olarak etkili mutasyon dozunun belirlenmesi.  Bahçe 33 (1-2): 95-99.

37.  YANMAZ, R. 2005. Organik tarım yasası ve getirdikleri. (Organic farming law and its adventages and disadvenrages for organic farming of Turkey). Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Gazetesi, 2 s.

38.  YANMAZ R. 2007. ‘Kötü kokan gül’ Sarımsak. (Bad smelled rose: Garlic). Populer Bilim 14 (156), 49-52.

39.  TUNCER B., YANMAZ R. 2007. Haploid Bitki Elde Etme Yollarından Biri: Mikrospor Kültürü. Alatarım Dergisi, 6(2): 1-8.

40.  YANMAZ R., KOÇAK M.A. 2007. Süs kabakları. Hasad Dergisi, 23, 80-88.

41.  YANMAZ R,, TUNCER B. 2008. Parklarımızın kış gülleri: Süs lahanaları. Hasad Dergisi, 24 (279): 90-93.

42.  YANMAZ R. 2008. Bahçelerimizi süsleyen sebzeler: Süs Biberleri. Hasad Dergisi, 24(280): 98-103.

43.  YANMAZ R. 2008. Sebze yetiştiriciliğinde hibrit çeşit kullanımı ve çeşit önerileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2006, 15 (1-2), 11-28. (Özel Sayı).

44.  YANMAZ R. 2008. Organik tarım ve Türkiye. Türkiye Kalkınma Bankası Dergisi, Temmuz-Eylül 2008, Sayı 49: 33-39.

45.   YANMAZ R. 2009. Türkiye’de minyatür sebze yetiştiriciliği. Hasad, 24(285): 92-94

46.  GÖZEN V, YANMAZ R. 2009. Hıyarda (Cucumis sativus L.) ilkbahar örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrti çeşit geliştirme çalışmaları. Derim Dergisi 26(1): 51-59.

48. NACAR Ç., ARAS V., YANMAZ R. 2010. Çerezlik kabak yetiştiriciliği ve Ege Bölgesi’ne uygun çeşitler. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Yay. No: 139: 33-39.

49.   YANMAZ R, ERMİŞ S, ARAS V. 2010. Çekirdek kabaklarında kalite özellikleri. Tarım Türk, 24(5): 62-64.

50.  YANMAZ R, YILDIRIM E., KOYUNCU D. 2010. Ülkemiz için yeni bir tere (Lepidium sativum var. sativum) çeşit adayı: Dadaş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (2), 91-95,

51.   YANMAZ R. 2011. Türkiye’nin gelişen Sektörü: Fidecilik. Agroskop Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi, Kasım-Aralık, 6-8.

52. YANMAZ R. 2012. Bahçe terapi. Agroskop, Sayı: 21: 13-17.

53. YANMAZ R. 2013. Kabakgil tohumları deyip geçmeyin. Agroskop, 25: 40-43.

54. YANMAZ R. 2013. Kereviz Yetiştiriciliği. Tarım Türk , 8:39: 44-48.

55. YARALI F., YANMAZ R. 2013. Allium türlerinin ıslahında haploidi tekniğinden yararlanma. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (2): 45-52. ISSN: 1308-0040, E-ISSN:2146-0132, www.nobel.gen.tr.

56. YANMAZ R. 2013. Sebze ıslah çalışmalarında son gelişmeler. Tarım Türk 8:39: 60-64

57. YANMAZ R. 2014. Sebze tohumu üretiminde izolasyon. TÜRKTOB Dergisi, 8-11.

58. YANMAZ R. 2014. Ekolojik Tarımın Tanımı. Standard Dergisi, Şubat saysı, 37-41.

59. YANMAZ R. 2015. Yerel tohumların yaşatılmasında aile çiftçiliğinin önemi. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. 30-31 Ekim, Ankara, Bahçe Haber, 4(1): 4-9.

60. YANMAZ R., Sarıkamış, G., Akan, S. 2014. Sebze Filizleri ve Mini Yeşillikler. Agroskop Dergisi 29: 18-21.

Uluslararası sempozyumlarda sunulanlar

1. YANMAZ, R., DEMİR, İ., ELLİALTIOĞLU, Ş. 1994. Effect of PEG (Polyethylene glycol) treatment on the germination and emergence of pepper and eggplant seeds at low temperatures. ISTA/ISHS Symposium Technological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994, Wageningen, The Netherlands. (Abstract).

2. DEMİR, İ., YANMAZ, R. 1994. Seed quality development in snap bean (Phaseolus vulgaris L.) during maturation. ISTA/ISHS Symposium Technological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994, Wageningen, The Netherlands. (Abstract)

3. YANMAZ, R., ELLİALTIOĞLU, Ş., TANER, K.Y. 1998. The effects of gamma irradiation on pollen viability and haploid plant formation in snake cucumber. Acta Horticulturae 492 307-310.

4. YANMAZ, R., DEMİR, İ., ÖZÇOBAN, M. 1998. Determination of appropriate ageing test conditions for cucurbit seeds. Acta Horticulturae 492 281-286.

5. DEMİR, İ. YANMAZ, R. 1998. Development of seed quality in cucumber. Acta Horticulturae 492 71-76.

6. BEŞİRLİ, G., YANMAZ, R. 1998. Types of the snake cucumber (Cucumis melo var flexuosus Naud.) grown in the South-eastern Anatolia region. Acta Horticulturae 492 37-40.

7. BALKAYA A, YANMAZ R. 2007. Status of Brassica vegetable germplasm of Turkey. (Türkiye’de Brassica grubuna giren sebze türlerinin gen kaynağı durumu). Proceedings of IIIrd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Acta Horticulture 729, 115-119.

8. KANTOĞLU Y., SEÇER E., ERZURUM K., KUNTER B.,ŞEKERCİ S, KAYABAŞI N.,ÖZÇOBAN M.,TUTLUER M.,PEŞKİRCİOĞLU H.,SAĞEL Z., MADEN, S., YANMAZ, R. 2008. Researches about selecting resistant melon types to Fusarium oxysporium f. sp. melonis race 1,2 by using tissue culture and mutation techniques. FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plant. Abstract Book, 166 p. 12-15 August 2008, Vienna/Austria

9. ARSLAN M, YANMAZ R. 2009. Use of ornamental and aromatic plants in Urban and landscape design. ISHS 2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture”, Bologna, Italy 9-13 June 2009, Acta Hort, 881, 207-212.

10. BALKAYA A., KURTAR E.S., YANMAZ, R. 2009. Evaluation and selection of suitable pumpkin (Cucurbita moschata Duchense) types from Turkey. Proc. IVth Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Acta Hort. 830: 55-62

 

Ulusal sempozyumlarda sunulanlar

1.  ERİŞ, A., ABAK, K., YANMAZ, R. 1980. Domates ve fasulye fidelerinin yapraklarında toplam ve açık stoma sayısı üzerine GA3, CEPA, B-9 ve CCC'nin etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, TOAG Tebliğleri,6-10 Ekim 1980,Adana,17 s.

2. GÜNAY, A., TÜRK, R., YANMAZ, R. 1984. Değişik koşullarda saklanan Ankara Yuva kavunlarının muhafaza sürelerinin saptanması üzerinde bir araştırma.. TÜBİTAK "Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Depolanması, Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu" 23-25 Kasım 1983 Adana, 170-178

3. ERİŞ, A., ABAK, K., YANMAZ, R. 1985. Sebze tohumculuğumuz ve sorunları. TÜBİTAK "Türkiye'de Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretimi ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu" 8-10 Şubat 1984, İzmir, 91-96.

4. ABAK, K., YANMAZ, R., KOÇYİĞİT, A.E., SAKİN, Ş. 1986. Sebzecilik potansiyelinin geliştirilmesi. GAP Tarımsal Kalkınma  Sempozyumu, 18-21 Kasım l986,Ankara

5. YANMAZ, R. l988. Havuç yetiştiriciliği.  I. Havuç Sempozyumu  17 Şubat 1988, Beypazarı-Ankara, 8s.

6. YANMAZ, R. 1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımı ve Türkiye'deki geleceği.  Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Tebliğleri,7-9 Ekim 1990, İzmir,181-191.

7. GENÇTAN, T., ALAN, R., YANMAZ, R. 1990. Türkiye tohumculuğunun teknik ve ekonomik yönleri ve tohumluk politikasìnìn değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990, Ankara, 165-177.

8. ABAK, K., YANMAZ, R., İLBAY, M.E. 1992. Kullanılmış mantar kompostunun sera biber yetiştiriciliğinde kullanılması. (Using spent mushroom compost in soilless culture of pepper in glasshouseTürkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:367-370

9. YANMAZ, R., ERCİŞ, A., DEMİR, K., TAŞTAN, B. 1992. Havuçta yabancı ot kontrolü ve bazı ilaçların verim ve kaliteye etkisi. (Weed control in carrot and effect of some herbicides on carrot yield). Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:161-164.

10. YANMAZ,R., ÖZDİL,A.H. 1992. Domates ve havuç tohumlarında ekim öncesi PEG (Polyethilene glychol) uygulamalarının çimlenme ve çıkış oranı ile çıkış süresi üzerine etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 25-28.

11. ÖZÇOBAN, M., YANMAZ, R. 1992. Ankara koşullarında ıspanak (Spinacia oleraceae var. inermis) 'ta tohum üretimi yönünden en uygun ekim zamanının belirlenmesi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992,İzmir, Tebliğler Cilt II: 101-104.

12. TUNCEL, N., YANMAZ, R., AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Domatesin soğukta muhafazası üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:283-286

13. TAŞ, BARUT, A.A., YANMAZ, R., GÜNAY, A. 1992. Tartılı derecelendirme yöntemi ile kantalop tipi kavunların seleksiyonu üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 297-300.

14. KARAKULLUKÇU, Ş, YANMAZ, R.,GÜNAY, A. 1992. Perlitin doku kültürü çalış¦malarında köklendirme ortamı olarak kullanılabilirliği üzerinde bir araştırma. Türkiye Tarımında I. Perlit Kongresi. 29-30 Haziran 1992, İzmir, Bildiriler, 129-133.

16. HALLORAN, N., YANMAZ,R., KASIM, M.U. 1995. Farklı ambalaj materyallerinin hıyarın soğukta muhafazasına etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II: 168-172.

17. YANMAZ, R., HALLORAN, N., AĞAOĞLU, Y.S., KASIM, M.U. 1995. Doğal muhafaza yöntemlerinin havucun muhafaza süresine etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II: 350-354.

18. BEŞİRLİ, G., YANMAZ, R. 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen acur (Cucumis melo var. flexuosus) tiplerinin belirlenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II:190-194.

19. TANER, K.Y, YANMAZ, R. 1996. Kavunda (Cucumis melo L.) normal ve ışınlanmış çiçek tozları ile tozlanma sonrasında çiçek tozu çim borusu gelişiminin dişicik borusunda incelenmesi üzerinde bir araştırma. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Biyoloji Seksiyonu, 389-398

20. DEMİR, K., YANMAZ, R., ÖZÇOBAN, M., KÜTÜK, A.C. 1996. Ispanakta farklı organik gübrelerin verimlilik ve nitrat birikimi üzerine etkileri. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Urfa, Bildiriler, 256-262.

21. YANMAZ, R., TANER, Y.K. 1996. Türkiye'de sebzecilik konusunda yapılan çalışmalar.).GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Urfa, Bildiriler, 1-7.

22 HALLORAN, N. YANMAZ, R, KASIM,M.U, ÇAĞIRAN, R. 1997. Havuçta hasat öncesi maleik hidrazid uygulamalarının köklenme ve filizlenme üzerine etkisi. Ulusal Bahçe Bitkileri Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim 1997, Yalova 169-174.

23. YANMAZ R., DEMİR İ. 1998. Bazı biber çeşitlerinde olgunluk dönemi ve kurutma sıcaklıklarının tohum kalitesine etkisi. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tokat, 93-99.

24. KAVAK S., YANMAZ R. 1999. Havuçta (Daucus carota L.) kök iriliğinin tohum verim ve kalitesine etkisi. (Effects of root size seed yield and quality). Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 519-524.

25. TANER Y., YANMAZ R. 1999. Kavun (Cucumis melo L.)’da farklı bitki kısımlarının ve ortam bileşiminin somatik embriyo oluşumuna etkileri.. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 478-482.

26. BALKAYA A., YANMAZ, R. 1999. Karadeniz Bölgesi taze fasulye (Pheseolus vulgaris L.) populasyonlarından teksel seleksiyon yolu ile seçilen çeşit adayları. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 504-508

 

27. BEŞİRLİ G, YANMAZ R, GÜÇLÜ D. 1999. Sarımsak yetiştiriciliğinde diş iriliğinin baş iriliği ve verime etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 715-719.

28. BALKAYA Ahmet, YANMAZ, R, BOZOĞLU, H., GÜLÜMSER A. 1999. Samsun ilinin fasulye yetiştiriciliği yönünden durumunun belirlenmesi. Karadeniz Bölgesi tarım Sempozyumu Bildirileri, O. M. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Seri No 5, 51-63.

29. SARIKAMIŞ G, ELLİALTIOĞLU Ş, YANMAZ R. 2000. Lahanada çiçek tomurcuğu morfolojisi ile mikrospor gelişme dönemi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 72-76.

30. HALLORAN N, ERTEKİN N, KASIM M U, YANMAZ R, KARAKAYA A. 2000. Parçalı karnabaharların hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası. (III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 269-273

31. TANER K Y, YANMAZ R, KUNTER B. 2000. Acurda (Cucumis melo var. flexuosus Naud.) ışın dozu ve meyve olgunluk döneminin ışınlanmış polenlerle tozlama yoluyla haploid embriyo oluşumu üzerine etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 177-181.

32. YANMAZ R, KAPLAN N, BALKAYA A, APAYDIN A, KAR H. 2000. Türkiye’nin beyaz baş lahana (Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) gen kaynaklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 94-99.

33. YANMAZ R, ÖZÇOBAN M. 2000. Soğanda (Allium cepa L.) tohum kalitesinin gelişimi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 492-496.Bildirileri, Isparta, 160-166.

34. YANMAZ R, KAPLAN N, BALKAYA A, APAYDIN A. 2000. Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) çelik tipi ve büyümeyi düzenleyici madde uygulamalarının köklenme oranı ve kalitesine etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 94-99.

35. ABAK K, ONUR E, ESER B, HALLORAN N, YANMAZ R, EKİZ H. 2000. Sebze tarımında 2000’lerde üretim hedefleri. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, Cilt II, 617-644.

36. TANER, K.Y., YANMAZ, R., KUNTER, B., SAĞEL, Z., TUTLUER, M.İ., PEŞKİRCİOĞLU, H., USLU, N. 2003. Bazı kabakgil türlerinde gama ışınlamasının polen canlılığı ve haploid bitki oluşumu üzerine etkileri. VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Kayseri, Bildiri Özetleri, 39 s.

37. TANER, K.Y., YANMAZ, R. 2003. Kavunda (Cucumis melo L.) somatik embriyogenesis yoluyla bitki eldesi.. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya, 361-364.

 

38. DOĞU K., YANMAZ R. 2004. Beyaz baş lahanada (Brassica oleracea var. capitata sub.var. alba cv. Yalova 1) kendine uyuşmazlık mekanizmasının belirlenmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 69-74.

39. DÜZELTİR B, YANMAZ R. 2004. Çekirdek kabağında (Cucurbita pepo L.) seleksiyon yoluyla ıslah. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 63-68.

40. YANMAZ R. 2004. Türkiye’de sebzecilik araştırmaları ve yeni bakış açıları. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 3-11.

41.  BALKAYA, A., YANMAZ R., ÖZBAKIR M, KURTAR E. 2005. Samsun ilinden toplanan kestane kabağı (Cucurbita maxima duch.) ve balkabağı (Cucurbita moschata pour) genotiplerinin tohum özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 120-127.

42. YANMAZ R., ERMİŞ S. 2005. Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum Kollman, Özhatay,. Matthew, Şiraneci)) tohumlarındaki çimlenme probleminin çözülmesi üzerinde araştırma. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 101-106.

43. YANMAZ R., BİRGİLİ B. 2006. Ankara ve İstanbul illerinde organik ve doğal ürün pazarlaması ve pazarlamada yaşanan sorunların belirlenmesi. Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım, Yalova, 689-699.

44. BEŞİRLİ G., GÖÇMEN M., YANMAZ R., KANTOĞLU Y. 2006. Bazı sarımsak genotiplerinin (Allium sativum L.) ve mutantlarının RAPD belirleyicileri ile tanımlanması. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül Kahramanmaraş, 49-54.

45. BEŞİRLİ G., YANMAZ R. 2006. Klon seleksiyon yöntemi ile sarımsakta (Allium sativum L.) çeşit geliştirme. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül Kahramanmaraş,39-43.

46. YANMAZ R., BEŞİRLİ G., UZUN Y., YAZAR, E., KANTOĞLU Y., ALPER A., ERMİŞ S. 2006. Tunceli sarımsağını (Allium tuncelianum (Kollman) Ozhatay, Matthew, Siraneci) Kültüre alma çalışmaları. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül Kahramanmaraş, 29-33.

47. BEŞİRLİ G, SÖNMEZ İ., YANMAZ R., GÜNEŞ S. 2006. Sebze ekim nöbetinde allelopatinin tür seçimine etkisi (The effects of allelopathy on vegetable crop rotation). Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı, 13-15 Haziran, Yalova, 265-277.

48. PAKYÜREK A.Y., YANMAZ R. 2008. Çerezlik karpuz (Citrullus lanatus (Thumb) Matsum. yetiştiriciliğine uygun gen kaynaklarının toplanması ve değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 236-239.

49. GÖZEN V., YANMAZ R. 2008. Hıyarda (Cucumis sativus L.) sonbahar yetiştiriciliğine uygun hibrti çeşit geliştirme çalışmaları. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 231-235.

50. BALKAYA, A., KURTAR E.S., YANMAZ R., ÖZBAKIR M. 2008. Karadeniz bölgesi kestane (Cucurbita maxima Duchesne) ve bal kabağı (Cucurbita moschata Duchesne) gen kaynaklarının karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, (ÖZET).

51. YANMAZ R., ERMİŞ S., SARIKAMIŞ G. 2008. Ttürkiye bitki gen kaynakları biriminde mevcut bezelye (Pisum sativum L.) gen kaynaklarının morfolojik özelliklere dayalı karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 51-57.

52. SARI N, TAN A., YANMAZ R, YETİŞİR H., BALKAYA A., SOLMAZ İ., AYKAŞ L. 2008. General status of cucurbit genetic resources in Turkey. Proceeding of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (Pitrat M.ed). INRA. Avignon (France), May 21-24th2008, 21-31.

53. ERMİŞ S., YANMAZ R. 2008. Çerezlik kabakgil türlerinin besin ve sağlık açısından değeri. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Posterler, 164-164 (ÖZET).

54. GÖZEN V., YANMAZ R. 2008. Örtüaltı Fı Hibrit hıyar kombinasyonlarında yetiştrime döneminin hibrid tohum verimi ve bazı kalite kriterlerine etkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiriler, 90-93.

55. YANMAZ R., TUNCER B., EYDURAN E. 2008. Çekirdek kabaklarında (Cucurbita pepo L.) meyve şekli ve ağırlığı ile tohum verimi ilişkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiriler, 47-51.

56. YANMAZ R., TUNCER B., YARALI F. 2010. Çekirdek kabağı (cucurbita pepo l.) melezlerinin çerezlik performanslarının belirlenmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van , 235-240

57. GÖZEN V., YANMAZ R., 2010. Bir hıyar (cucumis sativus l.) gen havuzunun örtüaltı yetiştiriciliğine uygunluk yönünden değerlendirilmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 103-109

58. YANMAZ R. 2010. Sebzeciliğe emek verenler. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 8-22.

59. YANMAZ R., BEŞİRLİ G. 2010. Türkiye’de organik tarım araştırmaları. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 503-511.

60. YANMAZ R. , TUNCER B. 2010. Türkiye’de organik tarım eğitimi. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 483-493.

61. TAHERLOU A., YANMAZ R. 2010. Türkiye için yeni bir  sebze türü:  İran Pırasası (Allium ampeloprasum ssp. persicum)’nın Ankara koşullarındaki performansı. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van,  72-75.

62. PAKYÜREK Y., Söylemez S., YANMAZ R. 2011. Farklı karpuz genotiplerinin çerezlik olarak değerlendirilmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi  Bildirileri, p-11-38.

63. SARIKAMIŞ G, YANMAZ R. 2011. Tere (Lepidium sativum L.)’de glukozinolat içeriklerinin farklı yetiştirme dönemlerine göre değişimi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi  Bildirileri, p-11-15.

64. YARALI F., YANMAZ R., AKAN S., ARPACI B.B. 2011. Türkiye’de sebze tohumu uygulamalarına yönelik araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Bildiri Kitabı-1, 211-216.

65. BALKAYA A., KURTAR E.S., YANMAZ R., ÖZBAKIR M. 2011. Karadeniz Bölgesi Kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) populasyonlarından seleksiyon yoluyla geliştirilen çeşit adayları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Bildiri Kitabı-1, 17-22.

66. AKAN S., AYDIN, M., YANMAZ R. 2012. Ankara koşullarında yetiştirilen Kastamonu ve Çin Sarımsağının morfolojik özellikler yönünden karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, Bildiri Kitabı, 16-20.

67. YANMAZ R., YILDIRIM E. 2012. Yeni bir tere çeşidi: Dadaş. 9. Ulusal Sebze tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, Bildiri Kitabı, 376-380.

68. YANMAZ R., TUNCER B. 2013. Türkiye’de organik tarım eğitiminde son gelişmeler. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun. Bildiriler Kitabı 1, 71-77.

69.   YANMAZ R., BEŞİRLİ G. 2013. Türkiye’de Organik Tarım araştırmalarındaki son gelişmeler. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun. Bildiriler Kitabı 78-84.

Diğer Yayınlar

 

1. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 1. Sofralık Domates Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi  Basımevi ,8 s.

2. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 2. Biber Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

3. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 3. Patlıcan Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

4. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 4. Hıyar Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

5. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 5. Çekirdek Kabağı Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

6. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 6. Süs Biberi Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

7. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 7. Taze Fasulye Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

8. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 8. Taze Bakla Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

9. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 9. Salata Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

10. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 10. Ispanak Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

11. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 11. Roka Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

12. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 12. Tere Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

13. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 13. Maydanoz Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

14. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 14. Dereotu Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.

15 YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 15. Nane Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

16. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 16. . Baş Lahana Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

17. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 17. Brokoli Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

18. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 18. Süs Lahanası Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

19. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 19. Turp Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

20. YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 20. Havuç Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.

Kitaplar

1. BALKAYA A, YANMAZ R., DEMİR E., ERGÜN A., 2004. Karadeniz Bölgesi’ndeki yaprak lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) gen kaynaklarının karakterizasyonu.. Resimli Katallog, Samsun, 137 s

2. YANMAZ, R. 2002. Türkiye Sebzecilik Bibliyografyası. Ankara Ü. Basımevi, ISBN: 975-93098-2-3, 391.

3. AĞAOĞLU, YS,  GÜLŞEN Y, YANMAZ R. 2010. Bahçe Bitkilerinin Tanımı ve Sınıflandırılması. Genel Bahçe Bitkileri Kitabı Bölüm 1, 1-12.

4. ÇELİK H, ÇELİK M, YANMAZ R. 2010. Bahçe Bitkilerinin Ekolojik İstekleri. Genel Bahçe Bitkileri Kitabı Bölüm 1, 1-12.

5. YANMAZ R. 2013. Hobi Sebze Yetiştiriciliği, GTHB yayınları, 124 s.