PROF.DR. RUHSAR YANMAZ    
Adı : RUHSAR
Soyadı : YANMAZ
E-posta : yanmaz@agri.ankara.edu.tr, ruhsaryanmaz@gmail.com
Tel : 3125961298
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler ÖZGEÇMİŞ

 

1. GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ

23/02/2019

T.C. KİMLİK NOÜNVANI ADI SOYADI

Prof. Dr. RUHSAR YANMAZ

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü-06110 /ANKARA

DOĞUM YILI

01/03/1955

TEL

312 5961298

GSME-POSTA

yanmaz@agri.ankara.edu.tr

ruhsaryanmaz@gmail.com

FAX

312 317 91 19

 

2. EĞİTİM

 

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1983

Doktora

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

1977

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçe Bitkileri Bölümü

Doktora Tezi: Ankara koşullarında karnabahardan erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Profesör.

1995-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Sebze yetiştirme ve Islahı

Doçent

1989-1995

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Y. Doçent

1987-1989

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

 Dr. Araş. Gör.

1983-1987

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Bahçe Bitkileri, Sebze yetiştirme ve Islahı

Araş.Gör.

1978-1983

4. YÖNETİM DENEYİMİ

KURUM/KURULUŞ

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Ankara Üniversitesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Başkanlığı

2014 -

Ankara Üniversitesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Başkanlığı

2001 (9 ay)

Ankara Üniversitesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcılığı

1995-1998

 

5. PROJE DENEYİMİ

 

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

DESTEKLEYEN KURULUŞ

Orta Anadolu Bölgesinde Kavun Solgunluk Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. melonis` in Irklarının Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi

1996-1998

Araştırmacı

BAP

In-vitro partenogenetik embriyolardan haploid bitki elde etme yönteminin kavun ıslahı programında kullanılabilirliği üzerinde araştırmalar

Ankara Üniversitesi

1997-2000

Yürütücü

TOGTAG 1204

Baş Lahanalarda (Brassica oleraceae var. capitata subvar. alba) Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Elde Etme Olanakları

Ankara Üniversitesi

2000-2002

Yürütücü

BAP

 

Karadeniz Bölgesindeki Yaprak Lahana Gen Kaynaklarının Toplanması, Arazi ve laboratuvar koşullarında çeşit Karakterizasyonlarının Yapılması ile Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Taze Tüketime Uygun Tiplerin Seçimi Üzerinde Araştırmalar

Ondokuzmayıs Üniversitesi

2001-2004

Araştırmacı

TOGTAG 2826

 

Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) in vitro çoğaltma olanaklarının araştırılması

Ankara Üniversitesi

2004-2006

Yürütücü

BAP

 

Karadeniz Bölgesinde Kışlık Kabak Türlerinde (Kestane ve Balkabağı) Gen Kaynaklarının Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi

2004-2008

Araştırmacı

TOGTAG 104-0-144

Ülkemize özgü bazı beyaz baş lahana (B. oleracea var. capitata) ve yaprak lahana (B. Olearacea var. acephala) genotiplerinin glukosinolat içeriklerinin incelenmesi

TÜBİTAK

2006-2008

Araştırmacı

TOVAG 106 O 318

Kabuklu ve kabuksuz çerezlik kabak (Cucurbita pepo) hatlarında ekolojinin çekirdek verim ve çerezlik kalitesine etkisi

TÜBİTAK

2007-2010

Yürütücü

TOVAG 104 O 144

F1 Hibrit Beyaz Baş Lahana Islahı projesi

TAP

2006-2008

Araştırıcı

 

Farklı lahana türlerinde polen kültürü yoluyla haploid bitki elde etme olanakları

Yüzüncüyıl Üniversitesi

2007-2010

Yürütücü

BAP

 

Türkiye ‘deki kışlık kabak gen kaynaklarının karotenoid yönünden seleksiyonu

Ankara Üniversitesi

2012-2014

Yürütücü

BAP

 

Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) Nitelikli Hat ve Yerli Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi

TAGEM

2015-2019

Danışman

TOVAG 215O747

 

6. DANIŞMANLIK DENEYİMİ

 

GÖREV DÖNEMİ

DANIŞMANLIK KONUSU

KURULUŞ

1987-1989

Yüksek Lisas Öğrenci Danışmanlığı

A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

1989-

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığı

A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 

7. UZMANLIK ALANLARI

 

UZMANLIK ALANI

ANAHTAR SÖZCÜKLER

SEBZECİLİK

Sebze Tohumculuğu

 

Sebze Islahı,

 

Sebze Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı,

 

Organik Tarım8. YAYIN LİSTESİ

 

Yanmaz, R., Akan, S. 2018. Baş Lahanada (Brassica oleraceae var. capitata L.) Hasat ve Muhafaza. Tarım Gündem Dergisi, sayı:43:42-44.

Akan, S., Yanmaz, R. 2018. Pleurotus Türlerinde Hasat Sonrası Uygulamaların Kaliteye Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(3): 445-453. 

Lökoğlu N., Yanmaz R. 2018. The effects .of storage temperature and packing method on seed yield and quality in purple carrot (Daucus carota L.). XXX.International Horticulture Congress, 12-16 August, Istanbul

Yanmaz, R. 2017. Havucun Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası, Tarım Gündem Dergisi, sayı:40, sayfa: 25-27.

 Yanmaz, R., Akan, S. 2017. Havucun Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası, Tarım Gündem Dergisi, 40: 25-27.

Yanmaz R., Lökoğlu N. 2017. Türkiye’de mor havuç sektörü. Tarım Gündem 7 (40): 42-45.

Yanmaz, R., Bilgin, S., Akan, S., Halloran, N. 2017. Determination of Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) Postharvest Quality Losses in Modified Atmosphere Storage Conditions. The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Proceedings, 98-103.

Akan, S.,Tuna Gunes, N., Yanmaz, R. 2017. Combined Effect of Methyl Jasmonate and Modified Atmosphere Packaging on Keeping Quality in Peeled Garlic Cloves. (Abstract Book). 40 pp., 19-21 October 2017, Plovdiv, Bulgaria 

Akan, S., Yanmaz, R., Çakırer, G., Demir K. 2017. Metil Jasmonatın Sebzelerde Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Fizyolojisine Etkisi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 6 (1): 323-328. (Özel Sayı)

Çakırer, G., Akan, S., Demir K. Yanmaz, R., 2017. Bahçe Bitkilerinde Kullanılan Işık Kaynakları. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 6(1): 63-70 (Özel Sayı). 

Yaralı F., Yanmaz R. 2017. The effects of plant growth regulators on in vitro gynogenic embryo formation in onion (Allium cepa L.). African Journal of Biotechnology, 16(40), 1977-1983.

Yanmaz R. 2016. Organik Tohum. TarımTürk Dergisi-Tohum ve Fide,11(62): 6-10.

Yanmaz R. 2016. Domates çeşitlerinde değişim. Tarım Türk, 11(62):32-34.

Yanmaz R. 2016. Hobi sebzeciliğine başlarken. Apelasyon E-Dergi, Eylül XXXX

Yanmaz R. 2016. Tohum takası yerel çeşitleri koruyabilir mi? TÜRKTOB Dergisi, 5 (19) :.43-45.

Yanmaz, R., Sarıkamış, G., Akan, S. 2016. Domatesin İçindeki Zenginlik. Tarım Türk Dergisi, sayı: 64, sayfa: 5-8. 

Yanmaz, R., Akan, S., Salman, A. 2016. Türkiye’den Toplanan Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duchesne) genotiplerinde meyve et rengi ile karotenoid miktarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Bahçe-Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Ensititüsü Dergisi 45(2): 55-60. 

Yaralı F, Yanmaz R. 2016. The effects of media composition on in vitro gynogenic embryo induction in Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthews, Şiraneci). International Journal of Agricultural Science, 8 (58): 3247-3251.

Yanmaz R, Saygılı S. 2016. Organik tohumlarda tohum kalitesini iyileştirici uygulamalar. II. Doğu Karadeniz Organik Tohum Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize, Bildiri Kitabı: 147-155.

Saygılı S, Yanmaz R. 2016. Farklı kaynaklardan temin edilen organik tohumların tohum kalitelerinin belirlenmesi. II. Doğu Karadeniz Organik Tohum Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize, Bildiri Kitabı Bildiri Kitabı: 520-526. 

Saygılı S., Yanmaz R. 2016. Türkiye'nin organik tarımda 3. Ülkeler listesinde yer almasının organik tarım için avantajları. II. Doğu Karadeniz Organik Tohum Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize, Bildiri kitabı: 52-56.

 Ermiş S, Yanmaz R. 2016. Türkiye’de organik tohum sertifikasyonu. II. Doğu Karadeniz Organik Tohum Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize, Bildiri Kitabı: 527-530.

Akan S., Yanmaz R. 2016. Organik gıdaların besin kalitesi ve insan sağlığına etkileri yönünden değerlendirilmesi. II. Doğu Karadeniz Organik Tohum Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize, Bildiri Kitabı: 378-384.

Yanmaz R. 2015. Sebzelerde meyve ve tohum tutumu. Tarım Gündem, 5 (29): 28-33

Yanmaz R. 2015. Türkiye’nin kabakları. Tarım Türk, 68-73.

Yanmaz R. 2015. Havuç yetiştiriciliği ve ekonomisi. Tarım Gündem. 5(30): 20-24.

Yanmaz R. 2015. Havuçlarda (Daucus carota L.) acılaşma. Tarım Gündem 5 (30): 26-28.

Yanmaz R. 2015. Yerel tohumların yaşatılmasında aile çiftçiliğinin önemi. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. 30-31 Ekim, Ankara, Bahçe Haber, 4(2): 4-9.

Yanmaz R., Duman, İ., Yaralı, F., Demir, K., Sarıkamış, G., Sarı, N., Balkaya, A., Kaymak, H.Ç., Akan, S., Özalp, R. 2015. Sebze Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. 1.Cilt,:579-605. Ankara.

Akan S, Yanmaz R. 2015. Taze sebzelerin soğuk muhafazası. Tarım Türk, 39-43.

Akan, S., Cakirer, G., Yanmaz, R., Demir, K. 2015. Evaluation of edible vegetable sprouts in terms of health. 1st Turkish Congress of Health. 9-10 April 2015 Konya, Turkey 22-22.) (Abstract Book).

Cakirer, G., Akan, S., Demir, K., Yanmaz R. 2015. Hormones, Growth Regulators and Their Use in Horticulture. 1st Turkish Congress of One Health. 9-10 April 2015 Konya, Turkey 95-95. (Abstract Book).

Sarıkamış G, Yanmaz R. 2015. Terede (Lepidium sativum L.) glikozinolat içeriğinin farklı gelişme  dönemlerine göre değişimi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, Cilt II, 383-383.

Tuncer, B, Yanmaz R., İnan A. 2015. Hibrit çerezlik kabak (Cucurbita pepo L.) tohumlarında yağ asitleri ve E vitamin içeriğinin belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, Cilt II, 384-388.

Yanmaz R. 2014. Sebzecilik araştırmaları nereye gidiyor? 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ, 1-11.

Yanmaz R. 2014. Türkiye’nin çekirdek kabağı potansiyeli. Çerezlik kabak Çalıştayı, 26-27 Kasım 2014, Kayseri, 1-12.

Yanmaz R. 2014. Sebze tohumu üretiminde izolasyon. TÜRKTOB Dergisi, 8-11.

Yanmaz R. 2014. Ekolojik Tarımın Tanımı. Standard Dergisi, Şubat saysı, 37-41.

Yanmaz R, Sarıkamış G, Akan S, Özden Y.Ş. 2014. Farklı yetiştirme ortamlarının sebze filizi yetiştiriciliğindeki etkinliğinin belirlenmesi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ, 351-356.

Yanmaz R, Saygılı S, Beşirli G. 2014. Türkiye’de organik tohumun gerekliliği. Türkiye 5. Uluslararası katılımlı Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İşbirliği, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, 270-270.

Yanmaz R, Sarıkamış G, Akan S. 2014. Sebze Filizleri ve Mini Yeşillikler. Agroskop Dergisi 29: 18-21.

Tuncer B, Yanmaz R. 2014. Brassica türlerinde ortam yenilemenin uygulamalarının mikrospor embriyogenezisi üzerine etkisi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ, 257-262

Yanmaz R. 2013. Hobi Sebze Yetiştiriciliği. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 124 s.

Yanmaz R. 2013. Kereviz Yetiştiriciliği. Tarım Türk , 8:39: 44-48.

Yanmaz R. 2013. Sebze ıslah çalışmalarında son gelişmeler. Tarım Türk 8:39: 60-64.

Yanmaz R. 2013. Pırasa Yetiştiriciliği. Yeri bulunacak

Yanmaz R. 2013. Örtüaltı serin iklim sebzeleri, Tarım Orman Dergisi, ??? BULUNACAK.

Yanmaz R. 2013. Kabakgil tohumları deyip geçmeyin. Agroskop, 25: 40-43.

Yanmaz R., Beşirli G. 2013. Türkiye’de Organik Tarım araştırmalarındaki son gelişmeler. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun. Bildiriler Kitabı 78-84.

Yanmaz R., Tuncer B. 2013. Türkiye’de organik tarım eğitiminde son gelişmeler. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun. Bildiriler Kitabı 1, 71-77.

Yaralı F., Yanmaz R. 2013. Allium türlerinin ıslahında haploidi tekniğinden yararlanma. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (2): 45-52. ISSN: 1308-0040, E-ISSN:2146-0132, www.nobel.gen.tr.

Yanmaz R. 2012. Bahçe terapi. Agroskop, Sayı: 21: 13-17.

Yanmaz R., Yıldırım E. 2012. Yeni bir tere çeşidi: Dadaş. 9. Ulusal Sebze tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, Bildiri Kitabı, 376-380. 

Akan S., Aydın, M., Yanmaz R. 2012. Ankara koşullarında yetiştirilen Kastamonu ve Çin Sarımsağının morfolojik özellikler yönünden karşılaştırılması. 9. Ulusal Sebze tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, Bildiri Kitabı, 16-20.

Yanmaz R. 2011. Türkiye’nin gelişen Sektörü: Fidecilik. Agroskop Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi, Kasım-Aralık, 6-8.

Tuncer B., Yanmaz R. 2011. Induction of microspore embryogenesis in ornamental kale by gamma irradiation and high temperature stress. Asian Journal of Biotechnology, ISSN 1996-0700/DOI: 10.3923/ajbkr. 2011. 7 s.

Sarıkamıs G, Yanmaz R. 2011. Effects of variety and developmental stage on glucosinolate profile in garden cress (Lepidium sativum L.). Journal of Medicinal Plants Research 5(17), 4388-4392 

Tuncer B, Yanmaz R. 2011. Effects of colchicine and high temperatures treatments on isolated microspore culture in various cabbage types (Brassica oleraceae). International Journal of Agriculture and Biology. ISSN Print: 1560-8530;Online 1814-9596 11-088/201x/00-0-000-000. http://www.fspublishers.org. (SCI Dergi).

Balkaya A., Kurtar E.S., Yanmaz R., Özbakır M. 2011. Karadeniz Bölgesi Kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) populasyonlarından seleksiyon yoluyla geliştirilen çeşit adayları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Bildiri Kitabı-1, 17-22.

Yaralı F., Yanmaz R., Akan S., Arpacı B.B. 2011. Türkiye’de sebze tohumu uygulamalarına yönelik araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Samsun, Bildiri Kitabı-1, 211-216.

Sarıkamış G, Yanmaz R. 2011. Tere (Lepidium sativum L.)’de glukozinolat içeriklerinin farklı yetiştirme dönemlerine göre değişimi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi  Özet kitabı, p-11-5., 86-86.

Pakyürek Y., Söylemez S., Yanmaz R. 2011. Farklı karpuz genotiplerinin çerezlik olarak değerlendirilmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi  Özet kitabı: 11-38, 94-94,

Yanmaz R. 2010. Sebzeciliğe emek verenler. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 8-22.

Yanmaz R. 2010. Sofralık Domates Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-1. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Biber Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-2. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Patlıcan Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-3. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Hıyar Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-4. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s. 

Yanmaz R. 2010. Çekirdek Kabağı Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-5. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Süs Biberi Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-6. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Taze Fasulye Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-7 Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010.  Taze Bakla Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-8. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Salata Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-9. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Ispanak Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-10 Ankara Üniversitesi Basımevi, 5s.

Yanmaz R. 2010. Roka Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-11. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Tere Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-12. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Maydanoz Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-13. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Dereotu Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-14. Ankara Üniversitesi Basımevi, 5 s.

Yanmaz R. 2010. Nane Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-15. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Baş Lahana Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-16. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Brokoli Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-17. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Süs Lahanası Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-18. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Turp Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-19. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R. 2010. Havuç Yetiştiriciliği. Pratik Sebze Yetiştiriciliği-20. Ankara Üniversitesi Basımevi, 7 s.

Yanmaz R., Beşirli G. 2010. Türkiye’de organik tarım araştırmaları. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 503-511.

Yanmaz R. , Tuncer B. 2010. Türkiye’de organik tarım eğitimi. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 483-493.

Yanmaz R., Tuncer B., Yaralı F. 2010. Çekirdek kabağı (cucurbita pepo l.) melezlerinin çerezlik performanslarının belirlenmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 235-240.

Yanmaz R, Ermiş S, Aras V. 2010. Çekirdek kabaklarında kalite özellikleri. Tarım Türk, 24 (5): 62-64.

Yanmaz R. Kantoğlu K.Y., Yazar E, Alper A. 2010. In vitro plant regeneration and bulblet formation of Tunceli garlic (Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew, Siraneci) by shoot and root culture. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4) : 5 7 2 - 5 7 6 , (SCI Dergi).

Yanmaz R, Yıldırım E., Koyuncu D. 2010. Ülkemiz için yeni bir tere (Lepidium sativum var. sativum) çeşit adayı: Dadaş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (2), 91-95,

Gözen V., Yanmaz R., 2010. Bir hıyar (cucumis sativus l.) gen havuzunun örtüaltı yetiştiriciliğine uygunluk yönünden değerlendirilmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 103-109.

Taherlau A., Yanmaz R. 2010. Türkiye için yeni bir  sebze türü:  İran Pırasası (Allium ampeloprasum ssp. persicum)’nın Ankara koşullarındaki performansı. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van,  72-75.

Nacar Ç., Aras V., Yanmaz R. 2010. Çerezlik kabak yetiştiriciliği ve Ege Bölgesi’ne uygun çeşitler. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Yay. No: 139: 33-39

Sarıkamış G, Yanmaz R., Balkaya A., Belge B. 2010. Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale (Brassica oleracea var. acephala). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (No 1) 2010, 36-41. 

Sarıkamış G, Yanmaz R, Ermiş S, Bakır M, Ergül A. 2010. Genetic characterization of pea (Pisum sativum L.) genotypes from Turkey by morphological and SSR markers. Genet. Mol. Res 9(1): 591 -600.

Yanmaz R. 2009. Türkiye’de minyatür sebze yetiştiriciliği. Hasad, 24(285): 92-94

Arslan M, Yanmaz R. 2009. Use of ornamental and aromatic plants in Urban and landscape design. ISHS 2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture”, Bologna, Italy 9-13 June 2009, Acta Hort, 881, 207-212.

Gözen V, Yanmaz R. 2009. Hıyarda (Cucumis sativus L.) ilkbahar örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrti çeşit geliştirme çalışmaları. Derim Dergisi 26(1): 51-59.

Balkaya A., Kurtar E.S., Yanmaz, R. 2009. Evaluation and selection of suitable pumpkin (Cucurbita moschata Duchense) types from Turkey. Proc. IVth Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Acta Hort. 830: 55-62.

Balkaya A, Yanmaz R., Özbakır M. 2009.Evaluation of variation in seed characters of Turkish winter squash (Cucurbita maxima) populations. New Zeland Jour. Of Crop and Hort. Sci. 37 (167-178. 

Sarıkamış G., Balkaya A., Yanmaz R. 2009. Glucosinolates within a collection of white head cabbages (Brassica oleracea var. capitata sub.var. alba) from Turkey. African Journal of Biotechnology, Vol 8(19), 5046-5052 (SCI Yayın-C Grubu).

Yanmaz R. 2008. Bahçelerimizi süsleyen sebzeler: Süs Biberleri. Hasad Dergisi, 24(280): 98-103.

Yanmaz R. 2008. Sebze yetiştiriciliğinde hibrit çeşit kullanımı ve çeşit önerileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2006, 15 (1-2), 11-28. (Özel Sayı).

Yanmaz R. 2008. Organik Tarım ve Türkiye. Türkiye Kalkınma Bankası Dergisi, Temmuz-Eylül 2008, Sayı 49: 33-39.

Yanmaz R, Tuncer B. 2008. Parklarımızın kış gülleri: Süs lahanaları. Hasad Dergisi, 24 (279): 90-93.

Yanmaz R., Tuncer B., Eyduran E. 2008. Çekirdek kabaklarında (Cucurbita pepo L.) meyve şekli ve ağırlığı ile tohum verimi ilişkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiriler, 47-51.

Yanmaz R., Ermiş S., Sarıkamış G. 2008. Türkiye bitki gen kaynakları biriminde mevcut bezelye (Pisum sativum L.) gen kaynaklarının morfolojik özelliklere dayalı karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 51-57.

Ermiş S., Yanmaz R. 2008. Çerezlik kabakgil türlerinin besin ve sağlık açısından değeri. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Posterler, 164-164 (ÖZET).

Gözen V., Yanmaz R. 2008. Hıyarda (Cucumis sativus L.) sonbahar yetiştiriciliğine uygun hibrit çeşit geliştirme çalışmaları. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 231-235.

Gözen V., Yanmaz R. 2008. Örtüaltı Fı Hibrit hıyar kombinasyonlarında yetiştirme döneminin hibrid tohum verimi ve bazı kalite kriterlerine etkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiriler, 90-93.

Pakyürek A.Y., Yanmaz R. 2008. Çerezlik karpuz (Citrullus lanatus (Thumb. Matsum) yetiştiriciliğine uygun gen kaynaklarının toplanması ve değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, 236-239.

Balkaya, A., Kurtar E.S., Yanmaz R., Özbakır M. 2008. Karadeniz bölgesi kestane (Cucurbita maxima Duchesne) ve bal kabağı (Cucurbita moschata Duchesne) gen kaynaklarının karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, (ÖZET).

Sarı N, Tan A, Yanmaz R, Yetişir H., Balkaya A., Solmaz İ., Aykaş L. 2008. General status of cucurbit genetic resources in Turkey. Proceeding of the IXth EUCARPIA meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae (Pitrat M.ed). INRA. Avignon (France), May 21-24th2008, 21-31.

Kantoğlu Y., Seçer E., Erzurum K., Kunter B, Şekerci S, Kayabaşı N., Özçoban M.,Tutluer M., Peşkircioğlu H., Sağel Z., Maden, S, Yanmaz, R. 2008. Researches about selecting resistant melon types to Fusarium oxysporium f. sp. melonis race 1,2 by using tissue culture and mutation techniques. FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plant. Abstract Book, 166 p. 12-15 August 2008, Vienna/Austria.

Yanmaz, R. 2005. Organik tarım yasası ve getirdikleri. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Gazetesi, 2 s.

Yanmaz R., Ermiş S. 2005. Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum Kollman, Özhatay, Matthew, Şiraneci)) tohumlarındaki çimlenme probleminin çözülmesi üzerinde araştırma. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 101-106.

Balkaya A., Yanmaz, R. 2005. Promising kale (Brassica oleracea var. acephala) populations from Black Sea region, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 33:1-7. (SCI Dergi).

Balkaya A., Yanmaz R., Apaydın, A., Kar H. 2005. Morphological characterisation of white head cabbage (Brassica oleraceae var. capitata subvar. Alba) genotypes in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 33: 333-341. (SCI Dergi).

Balkaya, A., Yanmaz R., Özbakır M, Kurtar E. 2005. Samsun ilinden toplanan kestane kabağı (Cucurbita maxima duch.) ve balkabağı (Cucurbita moschata pour) genotiplerinin tohum özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 120-127.

Yanmaz R. Düzeltir B. 2004. Kabak çekirdeğinin (Cucurbita pepo L.) besin değeri ve sanayide kullanım olanakları. Popüler Bilim Dergisi 11(125), 19-24.

Taner, K.Y., Yanmaz, R., Yazar E., Alper A. 2004. Ortamın şeker ve pH düzeyinin kavunda (Cucumis melo L.) farklı bitki parçalarının in vitro organ oluşumuna etkisi.. Alatarım 3(1), 11-15.

Yanmaz R. 2004. Türkiye’de sebzecilik araştırmaları ve yeni bakış açıları. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 3-11.

Düzeltir B, Yanmaz R. 2004. Çekirdek kabağında (Cucurbita pepo L.) seleksiyon yoluyla ıslah. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 63-68.

Doğu K., Yanmaz R. 2004. Beyaz baş lahanada (Brassica oleracea var. capitata sub.var. alba cv. Yalova 1) kendine uyuşmazlık mekanizmasının belirlenmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 69-74.

Balkaya A, Yanmaz R., Demir E., Ergün A., 2004. Karadeniz Bölgesi’ndeki yaprak lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) gen kaynaklarının karakterizasyonu. Katalog, Samsun, 137 s.

Taner, Y., Beşirli G., Kunter B., Yanmaz R. 2004. Sarımsakta (Allium sativum L.) radyasyonla mutasyon ıslahına yönelik olarak etkili mutasyon dozunun belirlenmesi. Bahçe 33 (1-2): 95-99. 

Yanmaz R., Düzeltir B. 2003. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği. Ekin Dergisi 7 (6), 22-24.

Taner, K.Y., Yanmaz, R. 2003. Kavunda (Cucumis melo L.) somatik embriyogenesis yoluyla bitki eldesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya, 361-364.

Taner, K.Y., Yanmaz, R., Kunter, B., Sağel, Z., Tutluer, M.İ., Peşkircioğlu, H., Uslu, N. 2003. Bazı kabakgil türlerinde gama ışınlamasının polen canlılığı ve haploid bitki oluşumu üzerine etkileri. VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Kayseri, Bildiri Özetleri, 39-39.

Balkaya A, Yanmaz R. 2002. Karadeniz Bölgesi taze fasulye populasyonlarından seçilen çeşit adayları ve bazı ticari çeşitlerin morfolojik özellikler ve protein markörler yoluyla tanımlanmaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 182-188.

Yanmaz, R. 2002. Türkiye Sebzecilik Bibliyografyası. Ankara Ü. Basımevi, ISBN: 975-93098-2-3, 391 s.

Yanmaz, R.. Özçoban, M, Gözlüklü E, Okçu, G. 2002. Avrupa Birliği Ülkelerinde açıkta sebze yetiştiriciliği ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı (Editörler: A. Gül & R.Z. Eltez): 67-83.

Yanmaz R. 2001. Organik tarım ve Türkiye’de organik meyve ve sebze üretiminin durumu. Ekin 5(16), 41-47.

Balkaya A, Yanmaz R. 2001. Bitki genetik kaynaklarının muhafaza imkânları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri. Ekoloji-Çevre Dergisi 10(39), 25-30.

Yanmaz R, Kaplan N, Balkaya A, Apaydın A. 2000. Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) çelik tipi ve büyümeyi düzenleyici madde uygulamalarının köklenme oranı ve kalitesine etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 94-99. 

Yanmaz R, Özçoban M. 2000. Soğanda (Allium cepa L.) tohum kalitesinin gelişimi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 492-496.

Yanmaz R, Kaplan N, Balkaya A, Apaydın A, Kar H. 2000. Türkiye’nin beyaz baş lahana (Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) gen kaynaklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 160-166.

Halloran N, Yanmaz R, Kasım M.U, Kasım R. 2000. Modified atmospheric storage of Kandil bell pepper cultivar. Gıda 25/2, 129-132. 

Taner K Y, Yanmaz R, Kunter B. 2000. Acurda (Cucumis melo var. flexuosus Naud.) ışın dozu ve meyve olgunluk döneminin ışınlanmış polenlerle tozlama yoluyla haploid embriyo oluşumu üzerine etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 177-181.

Abak K, Onur E, Eser B, Halloran N, Yanmaz R, Ekiz H. 2000. Sebze tarımında 2000’lerde üretim hedefleri. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, Cilt II, 617-644. 

Halloran N, Ertekin N, Kasım M U, Yanmaz R, Karakaya A. 2000. Parçalı karnabaharların hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 269-273.

Sarıkamış G, Ellialtıoğlu Ş, Yanmaz R. 2000. Lahanada çiçek tomurcuğu morfolojisi ile mikrospor gelişme dönemi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 72-76. 

Yanmaz R, Halloran N, Kasım M.U. 1999. Refrigerated and ventilated storage of carrots in different sized polyethylen bags. Tarım Bilimleri Dergisi 583), 1-6.

Yanmaz R., Özçelik F., Kaplan N., Balkaya A. 1999. Samsun ilinin sebzecilik potansiyelinin sanayi sebzeciliği açısından değerlendirilmesi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Samsun, 22-29. 

Balkaya Ahmet, Yanmaz, R, Bozoğlu, H., Gülümser A. 1999. Samsun ilinin fasulye yetiştiriciliği yönünden durumunun belirlenmesi. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu Bildirileri, O. M. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Seri No 5, 51-63.

Balkaya A., Yanmaz, R. 1999. Karadeniz Bölgesi taze fasulye (Pheseolus vulgaris L.) populasyonlarından teksel seleksiyon yolu ile seçilen çeşit adayları. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 504-508

Beşirli G, Yanmaz R, Güçlü D. 1999. Sarımsak yetiştiriciliğinde diş iriliğinin baş iriliği ve verime etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 715-719.

Kavak S., Yanmaz R. 1999. Havuçta (Daucus carota L.) kök iriliğinin tohum verim ve kalitesine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 519-524.

Taner Y., Yanmaz R. 1999. Kavun (Cucumis melo L.)’da farklı bitki kısımlarının ve ortam bileşiminin somatik embriyo oluşumuna etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, 478-482.

Erzurum, K., Taner, K.Y., Seçer, E., Yanmaz, R., Maden, S. 1999. Occurrence of races of Fusarium oxysporum f. sp. melonis causing wilt on melon in Central Anatolia. J.Turk.Phytopath., Vol. 28, No. 3, 87-97.

Yanmaz R., Demir İ. 1998. Bazı biber çeşitlerinde olgunluk dönemi ve kurutma sıcaklıklarının tohum kalitesine etkisi. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tokat, 93-99.

Yanmaz, R., Demir, İ., Özçoban, M. 1998. Determination of appropriate ageing test conditions for cucurbit seeds. Acta Horticulturae 492 281-286.

Yanmaz, R., Ellialtıoğlu, Ş., Taner, K.Y. 1998. The effects of gamma irradiation on pollen viability and haploid plant formation in snake cucumber. Acta Horticulturae 492 307-310

Beşirli, G., Yanmaz, R. 1998. Types of the snake cucumber (Cucumis melo var flexuosus Naud.) grown in the South-eastern Anatolia region. Acta Horticulturae 492 37-40.

Demir, İ. Yanmaz, R. 1998. Development of seed quality in cucumber. Acta Horticulturae 492 71-76.

Halloran, N. Yanmaz, R, Kasım, M.U, Çağıran, R. 1997. Havuçta hasat öncesi maleik hidrazid uygulamalarının köklenme ve filizlenme üzerine etkisi. Ulusal Bahçe Bitkileri Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim 1997, Yalova 169-174. 

Yanmaz, R., Taner, Y.K. 1996. Türkiye'de sebzecilik konusunda yapılan çalışmalar. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Urfa, Bildiriler, 1-7.

Taner, K.Y, Yanmaz, R. 1996. Kavunda (Cucumis melo L.) normal ve ışınlanmış çiçek tozları ile tozlanma sonrasında çiçek tozu çim borusu gelişiminin dişicik borusunda incelenmesi üzerinde bir araştırma. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Biyoloji Seksiyonu, 389-398.

Demir, K., Yanmaz, R., Özçoban, M., Kütük, A.C. 1996. Ispanakta farklı organik gübrelerin verimlilik ve nitrat birikimi üzerine etkileri. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Urfa, Bildiriler, 256-262.

Yanmaz, R. 1995. Havuç yetiştiriciliği. Standard Dergisi 34 (özel sayı) : 21-28.

Halloran, N., Yanmaz R., Kasım, M.U. 1995. Havucun hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası. Standard Dergisi 34 (Özel sayı): 29-35.

Halloran N., Yanmaz, R., Kasım, M.U., Çağıran, R. 1995. Farklı ambalaj materyallerinin biberin (Capsicum annuum L. var longum) soğukta muhafazasına etkisi. Ank.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi 18 (1): 1-6.

Beşirliİ, G., Yanmaz, R. 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen acur (Cucumis melo var. flexuosus) tiplerinin belirlenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II:190-194.

Yanmaz, R., Halloran, N., Ağaoğlu, Y.S., Kasım, M.U. 1995. Doğal muhafaza yöntemlerinin havucun muhafaza süresine etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II: 350-354. 

Halloran, N., Yanmaz, R., KASIM, M.U. 1995. Farklı ambalaj materyallerinin hıyarın soğukta muhafazasına etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II: 168-172. 

Gülşen, Y., Yanmaz, R. 1995. Çikori'nin (Chicorium spp.) in vitro vegetatif çoğaltımı. Kükem Dergisi, 18 (1) : 57-62 

Yanmaz, R. 1994. Effects of pre-sowing PEG (Polyethylene glycol) treatments on the germination and emergence rate and time of carrot seeds. Acta Hort. 362:229-234.

Yanmaz, R., Demir, İ., Ellialtıoğlu, Ş. 1994. Effect of PEG (Polyethylene glycol) treatment on the germination and emergence of pepper and eggplant seeds at low temperatures. ISTA/ISHS Symposium Technological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994, Wageningen, The Netherlands. (Abstract).

Demir, İ., Yanmaz, R. 1994. Seed quality development in snap bean (Phaseolus vulgaris L.) during maturation. ISTA/ISHS Symposium Technological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994, Wageningen, The Netherlands. (Abstract)

Ellialtıoğlu, Ş., Yanmaz, R. 1994. Domates ve karnabaharda çift fazlı ortam ve aktif kömürün in vitro sürgün verim ve kalitesine etkisi. Kükem Dergisi 17(1) :15-21.

Demir, İ., Yanmaz, R., Günay, A. 1994. 4 F89 fasulye çeşidinde tohum neminin en uygun hasat zamanının belirlenmesinde kullanılabilirliği. Bahçe 23 (1-2) : 59-66.

Yıldırım, O., Yanmaz, R., Orta, H. 1994. Effect of different irrigation methods and irrigation regimes on pepper yield. Univ. of Ankara, Publications of Faculty of Agric. Scientific Research Reports 1359/758,12 p.

Abak, K., Yanmaz, R. Ellialtıoğlu, Ş., Demir, İ., Günay, A. 1994. Vegetable seed production in Turkey. Acta Hort. 362:19-24.

Yıldırım, O., Yanmaz, R., Aldem R, D., Atak, H. 1994. Damla yöntemiyle sulanan biber bitkisinde uygun sulama aralığı ve sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları 1732, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 761, 16 s. 

Yanmaz, R. 1992. GAP alanında sebzecilik potansiyeli. Bilim ve Teknik Dergisi 25 (292):31-32.

Yanmaz, R., Özdil,A.H. 1992. Domates ve havuç tohumlarında ekim öncesi PEG (Polyethilene glychol) uygulamalarının çimlenme ve çıkış oranı ile çıkış süresi üzerine etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 25-28.

Yanmaz, R., Erciş, A., Demir K., Taştan, B. 1992. Havuçta yabancı ot kontrolü ve bazı ilaçların verim ve kaliteye etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:161-164.

Abak, K., Yanmaz, R., İlbay, M.E. 1992. Kullanılmış mantar kompostunun sera biber yetiştiriciliğinde kullanılması. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:367-370.

Günay, A., Yanmaz, R. 1992. Bahçe Bitkileri gen merkezi olarak Türkiye.. Tarım ve Köy Dergisi 74: 28-30.

Özçoban, M., Yanmaz, R. 1992. Ankara koşullarında ıspanak (Spinacia oleraceae var. inermis) 'ta tohum üretimi yönünden en uygun ekim zamanının belirlenmesi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 101-104. 

Karakullukçu, Ş, Yanmaz, R., Günay, A. 1992. Perlitin doku kültürü çalışmalarında köklendirme ortamı olarak kullanılabilirliği üzerinde bir araştırma. Türkiye Tarımında I. Perlit Kongresi. 29-30 Haziran 1992, İzmir, Bildiriler, 129-133.

Taş, Barut, A.A., Yanmaz, R., Günay, A. 1992. Tartılı derecelendirme yöntemi ile kantalop tipi kavunların seleksiyonu üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 297-300.

Tuncel, N., Yanmaz, R., Ağaoğlu, Y.S. 1992. Domatesin soğukta muhafazası üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II:283-286.

Kün, E., Yanmaz, R. 1993. Türkiye Tohumculuğunda Ziraat Fakültelerinin yeri ve önemi. Tarım ve Mühendislik 45:46-53.

Yanmaz, R., Karakullukçu, Ş. 1991. Bitki doku kültürlerinde yeni bir uygulama: Ototrofik çoğaltım. Biyoteknoloji Haber Bülteni.2s.

Yanmaz, R. 1991. Sebze üretiminde nitelikli tohumun önemi. Bahçe ve Sera Dergisi 3:29-32.

Yanmaz, R. 1991. Fide Yetiştiriciliği. Panko Birlik Dergisi  3(10):23-25.

Yanmaz, R. 1991. Hormonlu meyve ve sebzeler sağlığa zararlı mı? T.C. İş Bankası Yayınları İş Dergisi, 300:30-31.

Tuncel, N., Yanmaz, R., Ağaoğlu, Y.S. 1991. Domatesin derim sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası üzerinde araştırmalar: Farklı olgunluk devrelerinde yapılan derimin olgunlaşma sırasındaki bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Gıda,16 (2):131-137.

Yanmaz, R. 1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımı ve Türkiye'deki geleceği. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Tebliğleri,7-9 Ekim 1990, İzmir,181-191.

Yanmaz, R., Demir, K. 1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde meyve tutumu sorunları ve çözüm yolları. Bahçe ve Sera Dergisi 1:46-50.

Vuruşkan, H. A., Yanmaz, R. 1990. Effects of different grafting methods on the success of grafting and yield of eggplant/tomato graft combination. Acta Hort.287:405-409.

Gençtan, T., Alan, R., Yanmaz, R. 1990. Türkiye tohumculuğunun teknik ve ekonomik yönleri ve tohumluk politikasìnìn değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990, Ankara, 165-177.

Yanmaz, R. l988. Havuç yetiştiriciliği. I. Havuç Sempozyumu  17 Şubat 1988, Beypazarı-Ankara, 8s.

Yanmaz, R., Vuruşkan, A., Kaynak, L. 1988. Örtü altı tarımında aşılı fide kullanımı. TOKB Dergisi 28:20-23.

Koçyiğit, A.E., Yanmaz, R., Abak, K. l988. Kullanılmış mantar kompostunun sera hıyar yetiştiriciliğinde kullanılması. TOKB Dergisi 25: 16-18.

Yanmaz, R. 1986. Hava kirliliği etmenlerinin bahçe bitkileri üzerindeki etkileri, etkileme mekanizmalarì ve koruma önlemleri. Tarım ve Mühendislik 20:25-29.

Yanmaz, R. 1986. Tohum üretimi en zor olan sebze türü: Karnabahar. Serada Üretim 38: 214-216. 

Yanmaz, R. 1986. Karnabaharda dikim zamanının çiçeklenme ve tohum verimi üzerine etkileri. Ank .Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1986 36 (1):11-16.

Yanmaz, R., Koçyiğit, A.E. 1986. Kullanılmış mantar kompostunun fide yetiştiriciliğinde kullanılma olanakları üzerinde bir araştırma. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4):228-235.

Yanmaz R., Gülşen, Y., Abak, K. 1986. Karnabaharlarda (Brassica oleraceae var. botrytis) sürgün ucu kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma:I. Sakkaroz, glikoz ve agar düzeyleri ile pH'nın sürgün verimine etkisi. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4): 245-260.

Yanmaz, R., Gülşen, Y., Abak, K. 1986. In vitro propagation of cauliflower (Brassica oleraceae var. botrytis cv. Winner osenia) by shoot tip and curd tissue culture: Influence of some auxins and BAP on shoot proliferation. Cruciferae Newsletter 11:88-89.

Gülşen, Y., Abak, K., Yanmaz, R. 1986. Karnabahar (Brassica  oleraceae var. botrytis) sürgün ucu kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma: II. Bazı oksinlerin ve BAP'ın sürgün verimine etkisi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yıl. 1985 (1-2-3-4):261-267.

Abak, K., Yanmaz, R., Koçyiğit, A.E., Sakin, Ş. 1986. Sebzecilik potansiyelinin geliştirilmesi.. GAP Tarımsal Kalkınma  Sempozyumu, 18-21 Kasım l986,Ankara, 231-247.

Abak, K., Yanmaz, R., Gülşen, Y. 1987. Karnabaharda (Brassica  oleraceae var. botrytis) taç kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma: Bazì oksinlerin ve BAP'nìn sürgün verimine etkisi. Doğa, Tarım ve Ormancılık Dergisi. 11(1):36-41.

Yanmaz, R., Abak, K.1985. Stomatal frequency in some pepper varieties. Capsicum Newsletter  4:20-21.

Abak, K., Yanmaz, R. 1985. Investigation on the stomatal density in certain pepper lines and their Fı hybrids. Capsicum Newsletter  4:22.

Eriş, A., Abak, K., Yanmaz, R. 1985. Sebze tohumculuğumuz ve sorunları. TÜBİTAK "Türkiye'de Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretimi ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu" 8-10 Şubat 1984, İzmir, 91-96.

Yanmaz, R., Eriş, A. 1984. Bazı sebze türlerinin yapraklarındaki stoma sayıları. Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıllığı 1983 (1-2-3-4), 94-102.

Yanmaz, R., Eriş, A. 1984. Karnabaharlardan (Brassica oleraceae var. botrytis cv.Winner) erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. Ank. Üniv. Fen Bil. Enst. Yayınları No: BB 4, 15s.

Günay, A., Türk, R., Yanmaz, R. 1984. Değişik koşullarda saklanan Ankara Yuva kavunlarının muhafaza sürelerinin saptanması üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK "Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Depolanması, Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu" 23-25 Kasım 1983 Adana, 170-178.

Yanmaz. R., Eriş, A., Günay, A. 1983. Karnabaharlarda bitki özellikleri ve erkencilik üzerine GA3 ve CEPA uygulamalarının etkileri. Ank..Üniv. Zir.Fak.Yıl. 1981,102-111.

Yanmaz, R. 1983. Karnabaharlarda (Brassica oleraceae  var. botrytis cv.Winner) erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı özellikleri üzerinde araştırmalar.. Basılmamış Doktora Tezi, Ankara. 

Eriş, A., Abak, K., Yanmaz, R. 1980. Domates ve fasulye fidelerinin yapraklarında toplam ve açık stoma sayısı üzerine GA3, CEPA, B-9 ve CCC'nin etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, TOAG Tebliğleri,6-10 Ekim 1980, Adana,17s.

Eriş, A., Yanmaz, R. 1979. Sağlık ve beslenme açısından sebzelerin önemi. Gıda 4(1):25-40.