PROF.DR. YILMAZ ARAL    
Adı : YILMAZ
Soyadı : ARAL
E-posta : yaral@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 0(312)3170315/4321
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yilmaz-aral
Kişisel Akademik Bilgiler

 

UNVAN, ADI-SOYADI: Prof. Dr. Yılmaz ARAL

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA

 

               Tel / Fax: 0 312 317 03 15 /4321    0 312 316 44 72

 

               e-mail: yaral@veterinary.ankara.edu.tr

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

 

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000

2. DOKTORA, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2007

3. YARDIMCI DOÇENT, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2009

4. DOÇENT, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2012

5. PROFESÖR, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2018

 

KAZANILAN ÖDÜLLER:

 

1. TÜBİTAK-ULAKBİM, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Yayın Teşvikleri (2008-2017 yılları arasında SCI/SCI-Expanded kapsamında taranan uluslararası dergilerde yayınlanan toplam 8 makale için)

2. Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Programı, Yurtdışı Bilimsel Kongre Katılım Maddi Desteği, (2010 ve 2011, 2013).

 

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

 

1. Komisyon Üyeliği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kütüphane Komisyonu Üyeliği, 2007-2010.

2. Kurul Üyeliği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, (Raportör) 2010-2019.

3. Koordinatör, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fakülte Staj Koordinatörü, 2010-2019.

4. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Üyesi, Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi ve Akreditasyon Eksperi, 2011-devam ediyor.

5. Fakülte Ulusal Akreditasyon Çalışma Komisyonu Üyesi, 2014-2016.

6. Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birim Kurulu Üyesi, 2014-2018.

7. YÖK Kalite Kurulu, Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Üyesi (Raportör-Gözlemci)

8. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2017-2021.

9. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyesi, 2018-2019.

10. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Birim Kalite Komisyonu Üyesi, 2018-2021.

11. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Birim Kalite Komisyonu Üyesi, 2018-devam ediyor.

12. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yönetim Sistemleri Koordinatörü, 2021-devam ediyor.

13. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi, 2021-devam ediyor.

14. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Akreditasyon Komisyonu Üyesi, 2021-devam ediyor.


VERDİĞİ DERSLER:


Lisans:

1.Hayvancılık Ekonomisi

2.Hayvan Sağlığı Ekonomisi

Lisansüstü:

1.Hayvancılık İşletme Ekonomisi

2.Hayvancılık İşletmelerinde İşletmecilik Prensipleri

3.Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri ve Seçimi

4.Kasaplık Hayvan, Et ve Ürünleri Pazarlaması

5.Makro-Mikro İktisat

6.Hayvansal Üretim Planlaması

 

UZMANLIK ALANLARI:

1.Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği

2.Hayvancılık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

3.Kırmızı Et Sanayi, Zaman Etüdü ve İşgücü Verimliliği

4.Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği

5.Hayvancılık İşletmelerinde Planlama ve Proje Hazırlama

6.Hayvancılık Politikaları

 

 BİLİMSEL YAYINLARI

 

A. BİLİMSEL MAKALELER

 

1. Aral, Y., Sarıözkan, S. (2005). AB ile müzakere sürecinde Türkiye hayvancılığı, ATB-Borsavizyon Dergisi, Sayı:77, Sayfa:21-25, Ankara.

2. Cevger, Y., Yalçın, C., Aral, Y. (2006). Türkiye’de hayvansal üretimde gıda güvencesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 77(2), 6-11.

3. Güler, H., Aral, Y. (2006). Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye Süt Sektörü’nün Polonya örneği çerçevesinde incelenmesi, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 77(1), 20-25.

4. Cevger, Y., Sarıözkan, S., Aral, Y. (2007). The effect of chicken meat marketing with different cutting methods on enterprise income. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54(3), 211-214.

5. Sarıözkan, S., Cevger Y., Demir, P., Aral, Y. (2007). Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3), 171-179.

6. Aral, Y., Aydın, E. (2007). Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve kaz ürünlerinin değerlendirilme olanağı, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78(3), 31-38.

7. Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., Sarıözkan, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55(3), 189-194.

8. Sakarya, E., Aral, Y. (2008). Hayvancılık işletmelerinde maliyeti oluşturan masraf unsurları ve et sanayi işletmelerinde safha maliyet sistemi. Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, Cilt:2008, Sayı:3, Sayfa:115-134, Ankara.

9. Sakarya, E., Aral, Y. (2008). Türkiye’de kurbanlık hayvan kesimleri sırasında oluşan ekonomik kayıplar ve alınması gerekli önlemler, ATB-Borsavizyon Dergisi, Sayı:87, Sayfa:25-34, Ankara.

10. Sakarya, E., Aral, Y., Aydın, E. (2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında Güneydoğu Anadolu Projesi ve hayvancılığın önemi, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 79(2), 35-42.

11. Aral, Y., Sakarya, E. (2009). Türkiye’de bazı kamu et kombinalarında sığır kesim hattı etkinliği ile kesim aşamalarındaki işgücü verimliliklerinin ölçümü üzerine bir araştırma, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 80(2), 3-12.

12. Sarıözkan, S., Cevger, Y., Aral, Y. (2009). Effects of road transport on yearling lambs up to 19 hours. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56(3), 215-218.

13. Sariozkan, S., Yalcin, C., Cevger, Y., Aral, Y., Sipahi, C. (2009). The financial impacts of the Avian Influenza outbreaks on Turkish table egg producers, World’s Poultry Science Journal, 65(1), 91-96.

14. Sarıözkan, S., Cevger, Y., Küçük, O., Aral, Y. (2009). Different Effects of road transport on yearling lambs. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15(5), 705-708.

15. Aral, Y., Sakarya, E. (2010). Türkiye’de özel sektöre ait mezbahalarda sığır kesim hattı etkinliği ile kesim aşamalarındaki işgücü verimliliklerinin ölçümü üzerine bir araştırma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(2), 105-111.

16. Kale, M.C., Aydın, E., Aral, Y., Cevger, Y. (2010). Özel sektöre ait bir et kombinası sığır kesim hattında üretim sürecine etkili faktörlerin incelenmesi üzerine bir araştırma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(3), 179-183.

17. Yalcin, C., Sipahi, C., Aral, Y., Cevger, Y. (2010). Economic Effect of the Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Outbreaks Among Turkey Producers, 2005-06, Turkey. Avian Diseases, 54(s1), 390-393.

18. Aral, Y., Yalcin, C., Cevger, Y., Sipahi, C., Sariozkan, S. (2010). Financial effects of the highly pathogenic avian influenza outbreaks on the Turkish broiler producers. Poultry Science, 89 (5), 1085-1088.

19. Aral, Y., Cevger, Y., Demir, P., Aydın, E. (2010). Ankara İli Evcil Hayvan Veteriner Kliniklerinin Yönetimsel ve Ekonomik Açıdan Değerlendirmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16(3), 503-508.

20. Aral, Y., Demir, P., Cevger, Y., Aydın, E. (2010). An Economic Assessment of the Chicken Meat/Feed Price Interactions in Turkish Broiler Sector. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(9), 1366-1369.

21. Aydın, E., Can, M.F., Aral, Y., Cevger, Y., Sakarya, E. (2010). Türkiye’de Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatı Kararlarının Sığır Besicileri Üzerine Etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 51-57.

22. Sipahi, C., Yalcin, C., Cevger, Y., Aral, Y., Genc, L. (2011). Impact of avian influenza outbreaks on Turkish village chicken producers, and their opinions on the disease and disease control. World’s Poultry Science Journal, 67(1), 131-136.

23. Kale, M.C., Aral, Y., Aydın, E., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu S.C. (2011). Determination of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 17(4), 551-556.

24. Aydın, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbilir, S. (2011). Türkiye’de Son 25 Yılda Kırmızı Et Fiyatlarındaki Değişimler ve İthalat Kararlarının Etkilerinin Analizi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 82(1), 3-13.

25. Sarıözkan, S., Aral, Y., Murat, H., Aydın, E., Sarıözkan, S. (2012). Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Fertilite Bozukluklarından Kaynaklanan Finansal Kayıpların Hesaplanması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59(1), 55-60.

26. Kaya Kuyululu, Ç.Y., İşbilen, K., Kumlu, S., Aral Y. (2013). Structural Characteristics and Herd Management Practices of Dairy Cattle Farms Registered to Pre-herdbook and Herdbook Systems. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 60(1), 67-74.

27. Aral, Y., Aydın, E., Demir, P., Akın A.C., Cevger, Y., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Arıkan, M.S. (2013). The Consumer Preferences and Consumption Situation of Chicken Meat in Ankara Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, TÜBİTAK 37(5), 582-587.

28. Arıkan, M.S., Aral, Y. (2013). Ankara Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik Üretiminde Mevcut Durum ve Sorunlar. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(3), 201-213.

29. Demir, P., Aral Y., Sarıözkan, S. (2014). Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-6.

30. Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Güloğlu, S.C., Sakarya E. (2014). Economic Losses Due to Live Weight Shrinkage and Mortality During The Broiler Transport. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61(3), 205-210.

31. Aral, Y., Çevrimli, M.B., Akdoğan, N., Aydın, E., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Özen, D. (2016). Investigation of Intermediary Margins in the Marketing of Beef and Lamb Meat in Ankara Province, Turkey. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 22(5), 685-691.

32. Aral, Y., Arıkan, M.S., Onbasilar, E.E., Unal, N., Gokdai, A., Erdem, E. (2017). Economic Comparison of Unenriched and Alternative Cage Systems Used in Laying Hen Husbandry-Recent Experience under Turkish Commercial Conditions. World’s Poultry Science Journal, 73(1), 69-76.

33. Aydın, E., Sarı, M., Önk, K., Aksoy, Y., Aral, Y. (2017). Cost-Benefit Analysis of Different Fattening Systems with Tuj and Hemşin Lambs in Controlled Conditions. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64(3), 223-228.

34. Soylu, K., Aral, Y. (2017). A Study on Determination of The Feeding Costs in Jumping Horse Breeding. Kocatepe Veterinary Journal-Afyon Kocatepe University, 10(2), 63-70.

35. Arıkan, M.S., Akın, A.C., Akçay, A., Aral, Y., Sarıözkan, S., Çevrimli, M.B., Polat, M. (2017). Effects of Transportation Distance, Slaughter Age and Seasonal Factors on Total Losses in Broiler Chickens. Brazilian Journal of Poultry Science (Revista Brasileira de Ciência Avícola), 19(3), 421-428.

36. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2018). Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 89(2), 85-108.

37. Arıkan, M.S., Aral, Y. (2019). Economic Analysis of Aquaculture Enterprises and Determination of Factors Affecting Sustainability of the Sector in Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 66(1), 59-66.

38. Aral, Y., Altın, O., Sarıhan Şahin, T., Gökdai A. (2020). Türkiye Sığır Besiciliğinde Yapısal Durum ve Sektörel Analiz. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 91(2), 182-192.

39. Can, M.F., Günlü, A., Aral, Y., Sarıhan Şahin, T., Arıkan, M.S. (2021). Mediator margins in the dairy supply chain and factors influencing marketing preferences in Eastern Mediterranean region of Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 45: 657-667.


B. BİLDİRİLER

 

1. Cevger, Y., Sarıözkan, S., Aral, Y. (2003). Kırıkkale İlinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, Sayfa: 337-350, 10-11 Haziran 2003, Kırıkkale.

2. Cevger, Y., Yalçın, C., Aral, Y. (2005).Türkiye’de Hayvansal Üretimde Gıda Güvencesi ve Hayvancılık Politikaları, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenirliğinin Biyolojik Çeşitliliğimiz Açısından Öneminin Araştırılması, Biyogüvenlik Yasa Tasarısına Önerilerin Saptanması Sempozyumu, Sayfa: 272-284, 20-22 Ekim 2005, Ankara.

3. Sakarya, E., Cevger, Y., Aral, Y. (2006). Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikalarının Sonuçları İtibariyle Değerlendirmesi, Türkiye Ziraatçılar Derneği, 6. Ulusal Tarım Kongresi. Belgeler-yazılı tebliğ, Sayfa: 108-118, 20 Aralık 2006, Ankara.

4. Cevger, Y., Yalcin, C., Aral, Y., Sipahi C., Demir , P., Aydın, E. (2008). The Impacts of The HPAI Epidemics on The Turkish Consumers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. page:176-180, 7-10 May 2008, Chalkidiki-Greece.

5. Yalcin, C., Cevger, Y., Sipahi C., Aral, Y., Genc, L. (2008). The Impact of HPAI Outbreaks on Turkish Village Poultry Producers, and Their Opinions on The Disease and Disease Control. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. page: 186-191, 7-10 May 2008, Chalkidiki-Greece.

6. Aral, Y.,  Yalcin, C., Cevger, Y., Sipahi C., Sariozkan S., (2008) Financial Impacts of The HPAI Outbreaks on The Turkish Broiler Producers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. page: 181-185, 7-10 May 2008, Chalkidiki-Greece.

7. Sariozkan S., Yalcin, C., Cevger, Y., Aral, Y., Sipahi C. (2008). The Impacts of The Avian Influenza Outbreaks on Turkish Layer-Egg Producers. 1st Mediterranean Summit of WPSA Advances and Challenges in Poultry Science. page: 582-586, 7-10 May 2008, Chalkidiki-Greece.

8. Yalcin, C., Sipahi, C., Aral, Y., Cevger, Y. (2009). Financial Impacts of The 2005-2006 HPAI Outbreaks on The Turkish Contracted Turkey Producers. 7th International Symposium on Avian Influenza: Avian Influenza in Poultry and Wild Birds, 05-08 April 2009, Athens, Georgia-USA.

9. Demir, P., Aral, Y.,  Cevger, Y., Aydin, E. (2009). An Economic Assessment of the Chicken Meat/Feed Price Interactions in Turkish Broiler Sector. 2nd Mediterranean Summit of WPSA, Prospects of World Poultry: A Mediterranean Perspective. page: 221-225, 04-07 October 2009, Antalya, Turkey.

10. Aral, S., Aral, Y. (2010). Diyarbakır İlinde Bölgesel Ekonomik Kalkınmada Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi. 1. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu (UDUSİS 2010), Çağrılı Tebliğler, Sayfa: 40-57, 24-26 Mayıs 2010, Diyarbakır.

11. Aral, Y.,  Cevger, Y., Demir, P., Aydin, E. (2010). The evaluation of small animal veterinary clinics in Ankara province of Turkey: from a managerial and economic perspective. 35th Annual World Small Animal Veterinary Association Congress, Poster Presentations No:7, 02-05 June 2010, Palexpo-Geneva, Switzerland.

12. Cevger, Y., Aral, Y.,  Demir, P., Sipahi, C. (2010). A Current Management Problems and Economic Analysis of the Veterinary Policlinics and Hospitals in Ankara Province of Turkey. 35th Annual World Small Animal Veterinary Association Congress, Poster Presentations No:8, 02-05 June 2010, Palexpo-Geneva, Switzerland.

13. Yalçın, C., Aral, Y., Yıldız, A.Ş. (2010). Diyarbakır İli Hayvancılığı ve Hayvancılığı Geliştirme Stratejileri. Diyarbakır’da Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, Sayfa: 226-243, 01-04 Haziran 2010, Diyarbakır.

14. Aral, Y., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu, S.C. (2010). The importance of the Department of Livestock Economics in veterinary medical education and historical process in Turkey. 39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine. Proceedings book, page:237-244, 19-23 September 2010, Antalya, Turkey.

15. Güloğlu, S.C., Aral, Y., Sakarya, E., Cevger, Y. (2010). Importance of Personnel Motivation in Management Process and Labour Productivity in Livestock and Livestock Based Industrial Enterprises. 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference. Proceedings book, page:506-512, 02-05 November 2010, Antalya, Turkey.

16. Aral, Y., Aydın, E., Demir, P., Akın, A.C., İşbilir, S., Cevger, Y. (2011). Piliç Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tüketici Tercihleri: Ankara İli Örneği. 1st International Poultry Meat Congress (1. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). Sayfa:195-201, 11-15 Mayıs 2011, Manavgat-Antalya, Turkey.

17. Sarıözkan, S., Aral, Y., Murat, H., Aydın, E., Sarıözkan S. (2011). Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Fertilite Bozukluklarından Kaynaklanan Finansal Kayıpların Hesaplanması. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Abstract Book, page:110-111, 18-22 Mayıs 2011, Belek-Antalya, Turkey.

18. Kale, M.C., Aral, Y., Aydin, E., Cevger, Y., Sakarya, E., Güloğlu, S.C. (2011). Income Effects of By-Product Economic Values for Slaughtered Cattle and Sheep. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:336, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

19. Aydin, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., Isbilir, S. (2011). Analysis of the Red Meat Price Changes Over the Last 25 Years and Effects of Import Decisions in Turkey. 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2011). Abstract Book, page:370, 29 August-02 September 2011, Stavanger, Norway.

20. Aydin, E., Can, M.F., Aral, Y., Cevger, Y., Sakarya, E. (2011). Türkiye’de Canlı Hayvan ve Kırmızı Et İthalatı Kararlarının Sığır Besicileri Üzerine Etkileri. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). Sayfa:733-744, 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara.

21. Teke, B., Aral, Y. (2011). Kuzuların Karayoluyla Taşınmasında Hayvan Refahına Etki Eden Faktörler ve Naklin Başlıca Etkileri. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). Sayfa:619-629, 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara.

22. Aral, Y., Sakarya, E. (2011). AB’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Kırmızı Et Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar. AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). Sayfa:539-554, 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara. (Çağrılı Bildiri)

23. Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Çevrimli M.B. (2012). Türkiye Karma Yem Sanayinde Mevcut Durum ve Sorunlar. V. Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu-FHABESAS. Sayfa: 29-30, 08-11 Kasım 2012, Side-Antalya.

24. Akın, A.C., Arıkan, M.S., Vadiei, M., Aral, Y., Çevrimli M.B. (2012). Broyler Rasyonlarında Tavuk Unu Kullanımının Yem Maliyetleri Üzerine Etkisi. V. Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu-FHABESAS. Sayfa: 17-18, 08-11 Kasım 2012, Side-Antalya.

25. Arıkan, M.S., Aral, Y., Akın, A.C., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Güloğlu, S.C., Sakarya E. (2013). Etlik Piliçlerin Taşınması Sırasında Canlı Ağırlık Fireleri ve Mortalite Nedeniyle Oluşan Ekonomik Kayıplar. 2nd International Poultry Meat Congress (2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). Sayfa:216-222, 24-28 Nisan 2013, Kundu-Antalya, Turkey.

26. Aral, Y., Çevrimli, M.B., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Aydın, E., Özen, D. (2013). A study on the determination of marketing margins in the Turkey beef market. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2013), Abstract Book, page:201, 26-30 August 2013, Nantes, France.

27. Aral, Y., Demir, P., Aydın, E., Akın, A.C., Sakarya, E., Çavuşoğlu, E., Polat, M. (2013). Factors affecting beef consumption and consumer preferences in Turkey: A case of Ankara Province. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP-2013), Abstract Book, page:201, 26-30 August 2013, Nantes, France.

28. Arıkan, M.S., Akın, A.C., Aral, Y., Gökhan, E.E. (2013). Türkiye’de Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Yapısal Ekonomik Sorunlar. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Özet Kitabı Sayfa: 349-350, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

29. Aral, Y., Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S. (2013). Ankara İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut Durum. Cumhuriyet’in 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu, 30-31 Ekim 2013, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu, Ankara.

30. Aral, Y. (2013). Hayvancılık İşletmelerinde Üretimden Pazarlama Aşamasına Kadar Olan Süreçte Kârlılık. Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık Destek ve Teşviklerinin Kullanılması Paneli (26 Kasım 2013), 13 Eylül Kültür Merkezi, Polatlı-Ankara.

31. Arıkan, M.S., Aral, Y. (2014). Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi Uygulamaları Kapsamında Fertilite Kontrolüne Ekonomik Bakış (An Economic Overview of Fertility Control in Dairy Herd Management Practices). Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Uluslararası Kongresi. Yakın Doğu Üniversitesi, Sayfa: 157-158, 22-25 Mayıs 2014, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

32. Arıkan, M.S., Aral, Y., Ermiş, Y. (2014). Türkiye’de Denizde Kültür Balığı Yetiştiriciliğinde Üretim, Destekleme ve Pazarlama Yapısı. 1. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa: 125-130, 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya, Türkiye.

33. Soylu, K., Aral, Y. (2014). Konkur Atı Yetiştiriciliğinde Besleme Maliyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. 1. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa: 99-109, 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya, Türkiye.

34. Murat, H., Aral, Y., Çevrimli, M.B., Gökdai, A. (2015). Determination of characteristics and management models of animal attendants at dairy farms in the central Anatolian region of Turkey. 7th Balkan Conference on Animal Science. BALNİMALCON 2015, Book of Abstracts, page:74, 3-6 June 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

35. Akdoğan N., Aral, Y., Çevrimli, M.B. (2015). A Study on the Determination of Lamb Meat Marketing Margins in Ankara Province. 32nd World Veterinary Congress, Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre, Book of Abstracts, page:170, 13-17 September 2015, İstanbul, Turkey.

36. Aral, Y., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Akın, A.C., Polat, M., Gökdai, A. (2015). The Producer Profiles and Socio-Economic Structure of Angora Goat Breeding in Turkey. 32nd World Veterinary Congress, Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre, Book of Abstracts, page:166, 13-17 September 2015, İstanbul, Turkey.

37. Aral, Y., Gökdai, A., Sarıhan, T., Ermiş, Y. (2015). Analysis of the Current Situation and Export Potential of Chicken Meat Production and Marketing in Turkey. The Potential For Poultry Production in Developing Countries (PDC-2015 Congress), The Turkish Branch and Russian Branch of WPSA (World Poultry Science Association), Book of Abstracts, page:179-183, 15-18 October 2015, Belek-Antalya, Turkey.

38. Tuncel, S., Aral, Y., Akın, A.C., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Polat, M. (2015). Determination of Milk Production Costs, Profitability, Herd Breeding Features, Organization and Marketing Structures in Ankara Province Goat Raising Enterprises. 1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding, Abstract Book, page:129-130, 15-17 October 2015, Budapest, Hungary.

39. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2017). The Market Structure of Genetically Modified Products in the World and Their Effects on Nutrition, Socio-Economic Status and Sustainability (Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Bu Ürünlerin Beslenme, Sosyo-Ekonomik Durum ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri). 4th International Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

40. Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., Aral, Y. (2017). Sectoral Structure in The Scope of Contracted Breeding and Broiler Integration Relations in Chicken Meat Production (Piliç Eti Üretiminde Sözleşmeli Yetiştiricilik-Broiler Entegrasyonları İlişkileri Kapsamında Sektörel Yapı). 4th International Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

41. Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Çevrimli, M.B., Polat, M., Cevger, Y., Gökdai, A. (2017). Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:80-87, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

42. Arıkan, M.S., Aral, Y. (2017). Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:92-98, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

43. Tuncel, S., Aral, Y., Arıkan, M.S., Sarıhan Şahin, T. (2017). Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:217-221, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

44. Altın, O., Aral, Y. (2017). Türkiye Süt Sığırcılığında Çiğ Süt Üretim ve Pazarlama Aşamalarında Yaşanan Sorunlar İle Çözüm Önerileri. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:267-274, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

45.İdacı, H., Aral, Y., Çetin, S. (2017). Sığır Besiciliğinde Canlı Ağırlık ve Karkas Et Maliyetlerinin Güncel Veriler Üzerinden Hesaplanması. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:246-252, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

46. Sariozkan, S., Aral, Y., Murat, H., Aydin, E., Sariozkan, S., Konca, Y. (2017) Financial Reflection of Fertility Disorders in Dairy Herds of Kayseri Province, Turkey. Proceedings of the 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, 1-5 November 2017, Oral Presentation (Code AP-215), page: 264, Selçuk University, Konya-TURKEY.

47. Altın, O., Aral, Y. (2018). Manda Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:30-31, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

48. İdacı, H., Aral, Y. (2018). Türkiye Kırmızı Et Sektöründe Genel Pazarlama Yapısı ve İthalat Politikalarına İlişkin Tespitler. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:94-95, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.
49. Aral, Y. (2019). Türkiye'de Sığır Besiciliğinin Yapısal ve Ekonomik Yönden Değerlendirmesi. 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi (1st International Farm Animal Medicine Congress). Çağrılı Bildiri, Sayfa:94-104, 14-17 Nisan 2019, Fethiye-Muğla, Türkiye.
50. Can, M.F., Günlü, A., Aral, Y., Sarıhan Şahin, T., Arıkan, M.S. (2019). Mediators' Margins in the Dairy Supply Chain and Factors Influencing Marketing Preferences in Eastern Mediterranean Region of Turkey. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (6th International Multidisciplinary Studies Congress). Abstract Book, Page:214, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep-Türkiye.
51. Aral, Y. (2020). Veteriner Klinik Yönetiminde Mükemmeliyet ve Ekonomik Başarı. 1. Uluslararası Veteriner Klinik Yönetimi ve İşletmeciliği Kongresi (1st International Veterinary Practice Management and Business Administration Congress). Kongre Başkanı, Sözlü Bildiri, 27-29 Şubat 2020, Şişli-İstanbul, Türkiye.
C. DİĞER YAYINLAR

 

1. Aral, Y. (2005). Besi işletmeleri çağdaş yapıya kavuşamadı (Türkiye’de sığır besi işletmelerinin mevcut yapısal, ekonomik  sorunları ve çözüm önerileri), Cumhuriyet Gazetesi-Tarım Hayvancılık Özel Eki, Sayı:15, Sayfa:20, Ankara.

2. Aral, Y. (2007). AB ülkeleri Hong-Kong ve Rusya deri pazarımız (Ülkemizde deri işleme sanayi ve sorunları), Cumhuriyet Gazetesi-Tarım Gıda Hayvancılık Özel Eki, Sayı:34, Sayfa:6, Ankara.

3. Aral, Y. (2009). Tavukçuluk sektörünün ulusal ekonomi içindeki önemi ve mevcut sorunlar. Veteriner Tavukçuluk Derneği, Mektup Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Sayfa:4-5, Ankara.

4. Aral, Y. (2009).Türkiye’de Süt Sektörünün Önemi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Süt Dünyası-Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Sayı: 23, Sayfa:44-45.

5. Aral, Y. (2009). Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Yeniden Yapılanamama Sorunu. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, Sayı:4, Sayfa: 16-18. Ankara.

 

D. KİTAPLAR

1. Aral, Y. (2011). Hayvansal Ürünlerde Arz-Talep ve Fiyat Mekanizması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 4, Syf: 44-65.

2. Aral, Y. (2011). Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 5, Syf: 66-79.

3. Aral, Y. (2011). Hayvancılık İşletmelerinde Girdi Tedariki ve Üretim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Hayvancılık Ekonomisi Dersi (LBV206U) Kitabı, Ünite 6, Syf: 80-105.

4. Aral, Y., Çevrimli, M.B., Arıkan, M.S. (2016). Ankara İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut Durum. Cumhuriyet’in 90. Yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi, Yayına Hazırlayan: Temuçin Faik Ertan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:493, ISBN:978-605-136-248-9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

5. Aral, Y., Arıkan, M.S. (2019). Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kârlılık ve Ekonomik Sürü Yönetimi’ne İlişkin Genel Prensip ve Uygulamalar. Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi, Pınar Süt Enstitüsü Yayınları, ISBN: 978-605-83006-3-7, Sayfa:7-22, İzmir.

6. Çevrimli, M.B., Aral, Y. (2020).Dünya ve Türkiye’de Arıcılık Sektöründe Arı Ürünleri Üretimi ve Ticareti. Küplülü Ö, editör. Arı Ürünleri. 1. Baskı. Ankara:Türkiye Klinikleri; 2020. p.59-66.

7. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y. (2020). Sanayici ve Tüketici Yönüyle Piliç Eti Sektörü: Küresel ve Ulusal Ölçekte Mevcut Durum, Avantajlar ve Zorluklar. İKSAD Publishing House, Editör: Ayvazoğlu Demir Pınar, Aydın Erol, Hayvancılık Sektörüne Ekonomik Bakış, 1. Baskı, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978-625-7687-16-4

8. Altın, O., Tümbaş, S., Aral, Y. (2020). Hayvansal Ürün Pazarlamasında Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Önemi. . İKSAD Publishing House, Editör: Ayvazoğlu Demir Pınar, Aydın Erol, Hayvancılık Sektörüne Ekonomik Bakış, 1. Baskı, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978-625-7687-16-4


E. VERDİĞİ TEZLER


Doktora Tezi: “Türkiye’de Bazı Kamu, Özel Sektör Mezbaha ve Et Kombinalarında Sığır Kesim Hattı Etkinliği ile Kesim Aşamalarındaki İşgücü Verimliliklerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2007.

 

TEZ DANIŞMANLIĞI


Doktora (Mezun)

Mehmet Saltuk ARIKAN


Yüksek lisans (Mezun):

Kasım SOYLU

Nil AKDOĞAN

Eser İNSAL

Elif ÇETİN


Doktora (Devam eden):

Yağmur ERMİŞ

Tuğba SARIHAN

Oğuz ALTIN

Ayça SAĞ

Haldun İDACI

Burak UZUNÖZ

Ceren Şen TOPÇUPROJELER:

 

1. Kasaplık Koyunların Karayoluyla Farklı Sürelerle Taşınmasında Meydana Gelen Canlı Ağırlık Kayıpları. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Yardımcı Araştırmacı) (2005-2006)

2. Türkiye’de Bazı Kamu, Özel Sektör Mezbaha ve Et Kombinalarında Sığır Kesim Hattı Etkinliği ile Kesim Aşamalarındaki İşgücü Verimliliklerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma. Ankara Ticaret Borsası (ATB), (Proje Yürütücüsü-Doktora Tez Çalışması) (2004-2006)

3. Ankara İli Veteriner Klinik, Poliklinik ve Hastanelerinin Yönetimsel ve Ekonomik Açıdan Analizi. AVHO, (Proje Yürütücüsü) (2007-2008)

4. Türkiye’de Yaşanan Avian Influenza Krizinin Kanatlı Sektörü, Köy Tavukçuluğu ve Tüketiciler Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri. TÜBİTAK, (Yardımcı Araştırmacı) (2006-2008)

5. Diyarbakır İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Bağlı Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Dicle Üniversitesi BAP, (Yardımcı Araştırmacı) (2011-2013)

6. Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi BAP, (Yardımcı Araştırmacı) (2012-2013)

7. Ankara İli Keçicilik İşletmelerinde Süt Üretim Maliyeti, Kârlılık Seviyesi, Sürü Yetiştiricilik Özellikleri, Örgütlenme ve Pazarlama Yapılarının Tespiti. Kırıkkale Üniversitesi BAP, (Yardımcı Araştırmacı) (2014-2015).

8. Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve Destekleme Stratejilerinin Belirlenmesi. TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) AR-GE-2013-36, Proje Yürütücüsü, (01.09.2013-01.09.2015)

9. Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sektörde Sürdürülebilirlik Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. TÜBİTAK-1002, Proje No: 214O698. Proje Yürütücüsü, (01.04.2015-01.04.2016)

10. Doğu Akdeniz Bölgesi Süt Arz Zincirinde Aracı Marjları ve Pazarlama Tercihleri Üzerine Etkili Faktörler (Proje no:14680). Mustafa Kemal Üniversitesi, MKU-BAP, Münferit Proje. Yardımcı Araştırmacı, (2015 Ekim-Devam Ediyor).

11. Türkiye’de Piliç Eti Entegrasyonlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi ve Ekonomik Değerlendirme (Proje kodu: 18L0239006), Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yürütücüsü, (25 Nisan 2018-Devam ediyor.)

12. Türkiye’de Manda Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. (Proje kodu: 18L0239023), Ankara Üniversitesi BAP, Proje Yürütücüsü, (18 Aralık 2018-Devam ediyor.)