PROF.DR. ENDER YARSAN    
Adı : ENDER
Soyadı : YARSAN
E-posta : yarsan@veterinary.ankara.edu.tr, eyarsan@gmail.com
Tel : 3170315 / 4208
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr. ENDER YARSAN

Üniversite: Ankara
Fakülte: Veteriner
Bölüm: Klinik Öncesi Bilimler
Anabilim Dalı: Farmakoloji ve Toksikoloji Toksikoloji
İletişim: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve ToksikolojiAnabilim. Dalı 06110 Dışkapı-Ankara
Tel: 0312–3170315/208
Faks: 0312–3176073
e-posta: yarsan@veterinary.ankara.edu.tr / eyarsan@gmail.com
Web: http://www.enderyarsan.net
 
Kişisel Bilgiler Doğum yeri: Ankara
Doğum tarihi: 09.12.1968
Medeni hali: Evli (3 çocuk babası)
Tabiyeti: T.C.
Yabancı dil: İngilizce
Kan grubu: B Rh(+)

Özgeçmiş

09.12.1968 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi. 1991 yılı Haziran döneminde mezun oldu. Aynı yıl A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1992 yılında bu Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. 20 Haziran 1996 tarihinde “Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: Monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkiler”’ konulu doktora tezini tamamlayarak Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndaki doktorasını bitirdi. 1996–1998 arasında 253. Dönem Yedek Subayı olarak askerlik görevini tamamladı. 30 Kasım 2000 tarihinde girdiği sınavı kazanarak Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Unvanı aldı. 2001 yılında aynı Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. 2002 yılından itibaren Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2004–2005 yılları arasında aynı Derneğin Başkanlığını; 2006-2009 yılları arasında Derneğinin Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009’dan itibaren de Dernek Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde üç dönem (2001–2004), Kıbrıs - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde iki dönem (2012-2013) Farmakoloji Dersi verdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu, Klinik Tanı Laboratuvarı Komisyonu ve Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu üyesidir. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Türk Toksikoloji Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Üyesidir. 2006-2016 yılları arasında 42., 43., 44., 45. ve 46. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi olarak ve II. Başkanı olarak görev yaptı. Halen (47. Dönem) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı’dır. Temmuz 2006 tarihinde A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı; Eylül 2015 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çalışma alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel yayın sahibidir, ulusal ve uluslar arası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuştur, mesleki alanda birçok komisyonda aktif olarak çalışmıştır ve kendi alanında 12 adet kitapta yazar olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kazanılan Akademik Dereceler
Yüksek Lisans      : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1991
Doktora                  : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1996
Doçent                   : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2000
Profesör                 : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2006
 
Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar
1.    2001-2004 Eğitim-Öğretim Yıllarında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri, Kırıkkale.
2.    2012-2013 Eğitim-Öğretim Yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri, Kıbrıs.
 
Akademik-İdari Görevler
1.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliği; 2002-2009
2.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu Üyeliği; 2010-2016
3.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu Üyeliği; 2013-
4.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu; 2013-2016
5.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği; 2015-
6.    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AbD. Başkanlığı; 19 Eylül 2015 -
 
Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri
1.    TVHB Vakfı üyeliği
2.    TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeliği
3.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği üyeliği
4.   
Türk Toksikoloji Derneği üyeliği
 
Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri
1.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
a.    Dernek Başkanlığı: 2009 -
b.    Dernek II. Başkanlığı: 2005-2009
c.    Dernek Başkanlığı: 2004-2005
d.   Dernek Genel Sekreterliği: 2002
2.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği ve II. Başkanlığı (42.Dönem): 2006-2008
3.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği: 2006 –
4.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (43.Dönem): 2008 – 2010
5.    Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni (Sahibi): 2010-
6.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (44.Dönem): 2010 -2012.
7.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (45.Dönem): 2012 -2014.
8.    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı (46.Dönem): 2014 – 2016. 
9.   
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı (47.Dönem): 2016 - 
 
Komisyon Üyelikleri
1.    Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9uncu 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 22.09.2005.
2.    Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Veteriner İlaçları Komisyonu Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.
3.    Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Pestisid Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.
4.    II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu. 11-12.10.2002
5.    AB mevzuatına uyumla ilgili Veterinerlik Grubunun “Birden Fazla Sektörü Kapsayan Tedbirler Komisyonu” ve “Yem Komisyonu”. 06.07.2001
6.    “Uçucu Maddeler Bilim Danışma Kurulu” Üyeliği. T.C.Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri. 2010 –
7.    III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Eğitim, Öğretim ve Araştırma Komisyonu. 23-25.04.2010
8.    III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Veteriner Hekimliğinde Yeni Vizyon ve Yeni Konseptler Komisyonu. 23-25.04.2010
9.    III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu. 23-25.04.2010
10.  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Kurulu Üyeliği (Raportör), 2010 –
11.  “Klinik Toksikoloji Bilim Kurulu” Üyeliği. T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı. 2011 –
12.  “Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu” Üyeliği. T.C.Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı. 01.06.2011 tarih / 2011/14862 Sayılı Olur. 2011 –
13.  “Risk Değerlendirme Komitesi” Üyeliği. T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. 02.01.2012 tarih ve 000019 Sayılı Olur. 2011 – 2012.
14.  “Kistik Ekinokokkoz Çalışma Grubu Üyeliği”.  T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu. 17.7.2012 Tarih ve B.10.1.HSK.0.14.03 Sayılı Yazısı Uyarınca. 2012 - 

15.  T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği. 2013 -         

16.   Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği; 2012 –
17.   “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve programları Değerlendirme ve Akreditasyon (VAK) Komitesi” ile “Ölçütler Komitesi” Üyeliği. 2014 –
18. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu Üyeliği. Veteriner Fakültesi Dekanlığı (Sekreterlik Bürosu)'nın 08.01.2016 tarihli ve 21304664-915.03.03/E.176 sayılı yazısı.     

Ödüller
-  DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ – 2012.
   VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER: ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ. (BROŞÜR). 
-  VESBA - ONUR ÖDÜLÜ, 14-17 Mart 2013 –Bursa.

Kitaplar (Kitap Bölümleri)

Yarsan,E., Durgut,R. (2002) Veteriner Hekimliğinde Deri Hastalıkları ve Sağaltım. Medisan Yayın Serisi:51. Ankara. ISBN 975-7774-48-0.

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). Organik Maddeler. Sf: 251-260. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

Yarsan,E. (2002). Süte Geçen Maddeler. Sf: 830-833. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). İmmunotoksikoloji. Sf: 843-861. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Halofantrin. Sf:141-146. (Editör: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir.) ISBN 975-94646-5-9

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Klorokin. Sf:157-166. (Editör: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir.) ISBN 975-94646-5-9

Yarsan,E., Kaya,S. (2005). Protozoon Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Farmakolojik Özellikleri. Sf:321-340. (Editör: A.Burgu, Z.Karaer. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19. İzmir.) ISBN 975-94646-6-7

Durgut,R.,  Yarsan,E. (2007). Laboratuvar Hayvanları Hastalıkları ve Sağaltımı. Medisan Yayın Serisi:66. Ankara. ISBN 975-7774-63-4.

Yarsan,E., Durgut,R. (2010). Farmakoloji ve Toksikolojide Rat Modelleri. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. DOI: 10.4328/JCAM.481. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Yarsan,E. (2011). Kemoterapötikler. Sf: 83-97. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayınları.

Baydan,E., Yarsan,E. (2011). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 98-109. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayınları.

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 510-7.

Tayar,M., Yarsan,E. (2014). Veteriner Halk Sağlığı. Dora Yayıncılık. Bursa. ISBN: 978-605-4798-63-6.  

Yarsan,E. (2014). Kemoterapötikler. Sf: 96-117. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No:3126.  

Baydan,E., Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 118-138. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No: 3126.  ISBN: 978-97506-1762-1. 

Yarsan,E. (2014). Veteriner İlaç Rehberi. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 558-9.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpek Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Antibakteriyel İlaçlar. Sf: 43-61. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Veteriner İlaçları. Sf: 875-898. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Reçete. Sf: 1-7. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Homeopati. Sf: 89-106. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

Yarsan,E. (2016). Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

Topyıldız,M., Yarsan,E. (2016). Sindirim Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:25-51. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

Alim,E.C., Yarsan,E. (2016). Böbrek ve Üriner Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:137-148. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

Yipel,M., Yarsan,E. (2016). Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler. Sf:201-235. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

Yarsan,E. (2016). Süte Geçebilen Zehirli Bitkiler. Sf:237-244. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

1. Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği; Kongre Kitabı Editörü. 22-24 Eylül 2005. Ankara Üniv. Vet. Fak. Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu

2. 27 Nisan 2002 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu

3. 24 Nisan 2004 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu

4. Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. 17-18 Mart 2007 Konya.

5. İkinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 6-8 Eylül 2007, Samsun.

6. III.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kurultay Sekretaryası, 23-25 Nisan 2010, Ankara.

7. III.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Aydın.  

8. Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, 24 Eylül 2011, Ankara.

9. Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Sempozyumu. 18 Ekim 2012 – Ankara. Bilim ve   

     Düzenleme Kurulu Üyeliği. Bilimsel Sekretarya.

10. IV. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, (Gıda Kaynaklı Patojenler). 19-20 Ekim 2012 – Ankara. Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği. Bilimsel Sekretarya.

11. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Onursal Başkanlar, 11 - 14 Eylül 2013, Elazığ.

12. II. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 07 - 10 Kasım 2013, Konya.

13. V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. Düzenleme Kurulu. 24-25 Ekim 2014, Erzurum.

14. Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 17-18 Ekim 2014. Ankara.  Düzenleme Kurulu Başkanı.

15. 32. Dünya Veteriner Kongresi. Bilimsel Komitesi Üyeliği. 13-17 Ekim 2015, İstanbul.

16. VetAnka 2015, Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma. 25-28 Mart 2015, Ankara.  Genel Koordinatör.

17. Arı Çalıştayı (Vet-Arı2). 23-24 Ekim 2015. Ankara. 

18. Arı Çalıştayı (Vet-Arı3). 1 Ekim 2016 Kazan, Ankara. 

19. VI. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. 4-5 Kasım 2016 – TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyeliği – Bilimsel Sekreterya.

20. V. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 1-4 Eylül 2016 Bursa. Düzenleme Kurulu Üyeliği – Bilimsel Komite Üyeliği.