PROF.DR. PAŞA YAVUZARSLAN    
Adı : PAŞA
Soyadı : YAVUZARSLAN
E-posta : yavuzarslan@ankara.edu.tr
Tel : 3103280-1289
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü − +90(312) 310 32 80 / 1289 – yavuzarslan@ankara.edu.tr

 

 

İlgi Alanları

Yeni Türk Dili

Eğitim

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Dili), Ankara 1999

Tez:   Münebbihü’r-Râkidîn (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)

 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Dili), Ankara 1993

Tez:  Mûsâ Bin Hâcı Hüseyin el-İznikî, Tercüme-i Hısnu’l-Hasîn fi-Minheciddin (Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)

 

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara

1990

Tez: Aynî Dîvanı – Transkripsiyonlu Metin

Yabancı Dil

İngilizce

Okuma: orta derecede        Yazma:  orta derecede              Konuşma: orta derecede

 

Arapça

Okuma: ileri derecede      Yazma: ileri derecede           Konuşma: ileri derecede

 

Rusça

Okuma: orta derecede      Yazma: ortaderecede           Konuşma: ortaderecede

Tatarca

Okuma: İleri derecede        Yazma: ileri derecede           Konuşma: ileri derecede

Akademik Ünvanlar

1991-2002 Araştırma Görevliliği Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Ocak 1994 – Ekim 1994 Araştırma Bursu Kahire Üniversitesi Mısır Cumhuriyeti

1999-2000 Asker (Asteğmen) Öğretim Üyeliği Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2001-2003 Misafir Öğretim Üyeliği Kazan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Kazan/Tataristan Özerk Cumhuriyeti/ Rusya Federasyonu

 

2002 – 2010 Yardımcı Doçentlik Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2006-2008 Öğretim Üyeliği Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Gazimağusa/K.K.T.C.

 

22 Nisan 2010 Doçent Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İdari Görevler

2001-2003 Bölüm Başkanlığı Kazan Devlet Üniversitesi, Doğu Diller Enstitüsü Türkoloji Bölümü Tataristan/Rusya Fedarasyonu.

 

  2007-2008 Bölüm Başkan Yardımcılığı Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Türkçe Eğitimi Bölümü Gazimağusa/ K.K.T.C.

 

Yayınlar

Kitap ve Kitap Bölümleri

1. (2002), Münebbihü’r-Rakidin (Uyurları Uyandurucı) Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin I-II, Ankara:  Türk Dil Kurumu.

2. (2009), Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Ankara: Tiydem Yayıncılık.

3. (2010) Şemseddin Sami Kamus-ı Türkî, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. (2011), “Türk Dilinin Tarihî Kaynaklarında Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009/2, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. s.113-133.

2. (2010), “Türk Dilinin Tarihi Söz Varlığından Örnekler II (Eyermek <Éermek)”, Türkoloji Dergisi XVVII/1, Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, s.159-174.

3. (2009), “Sözlüklerde Sularında Kelimesi ve Kökeni”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-2006/2, Ankara: Türk Dil Kurumu, s. 139-148.

4. (2009), “Prof. Dr. Hasan Eren’in Türkçenin Sözvarlığı Üzerine Yaptığı Çalışmalarda Etimolojik Prensipler”, Türkbilig 2009/18, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. s.194-209.

5. (2009), “Türk Dilinin Tarihî Sözvarlığı Açısından Yazma Eser Nüshaları”, Erdem/53, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. s.221-236.

6. (2007), “Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi “, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. s. 152-162.

7. (2006), “Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fil-Lügati’t-Türkiyye”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-2004/I, Ankara: Türk Dil Kurumu, s.153-162.

8. (2006), “Kazan Üniversitesinde Türkoloji Çalışmaları-I (Bolşevik İhtilâline Kadar)”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi –2004I18, Ankara: Türk Dil Kurumu. s.111-121.

9. (2004), “Türk Sözlükçülük Geleneği Açısından Osmanlı Dönemi Sözlükleri ve Şemseddin Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkîsi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44/2, Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. s. 185-202.

10. (2003), “Türk Dilinin Tarihî Söz Varlığından Örnekler”, Türkoloji Dergisi/XVI – 2, Ankara. s.91– 102.

11.  (2001), “Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça-Türkçe Sözlük Üzerine Notlar”, Türkoloji Dergisi/XIV-1, Ankara. s.71-91.

12. (1993),  “Anadolu Ağızlarında *ha (*ka) Zamirinin Türevleri”, Türkoloji Dergisi/XI-1, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. s.309-320.

 

 Yabancı Dilde Yurtdışı Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. (2003), “Reforma Yazyka v Turtsii i slova tatarskogo proisxojdenija turetskom jazyke”, Vostokovedenije Sbornik Statej i Dokladov, Vypusk-I, Kazan’: Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet İnstitut Vostokovedenija. s.21-32.

2. (2006),  “Turetskie Slovari Osmanckogo perioda «Kamus-i Turki» Šemsutdina Sami”, Tjurkologija: İstorija i Sovremennost’, Kazan’:Akademija Nauk Rossijskoj Federatsii İnstitut Jazykoznanija Tatarskij Gosudarstvennyj Gumanitarno-Pedagogičeskij Universitet Tatarskij Tjurkologičeskij Tsentr, s. 66-75.

3. (2006), “Tjurkskie zaimstvovanija v Egipetskom Variante Arabckogo Jazyka”, Jazykovie Urovni i İx Analiz 2006, Kazan’: Ministerstvo Obrazovanija i Nauki Rossijskoj Federatsii Tatarskij Gosudarstvennyj Gumanitarno- Pedagogičeskij Universitet Tatarskoj Tjurkologičeskij Tsentr. s.35-50 

 

Uluslararası SSCI İndeksli Dergilerde Yayımlanan Değerlendirme ve Tanıtmalar

1. (2011), “Hazai, György (2008). Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Tazkaratu’l-Avliyā von Farīduddīn Attār 1. Band: Text, 2. Band: Faksimiles, Berlin: Klaus Schwarz Verlag. 403 + VII+337 s., bilig 2011/56, Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi. S.249-258.

2. (2010), “Sultanzade Vügar (2009). Turkish Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms. LINCOM Studies İn Asian Linguistics. 184 pp.”, bilig 2010/52, Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi. s. 231-242.

 

Popüler Bilim/Sanat/Eğitim Dergilerinde Yayımlanan Telif ya da Çeviri Yazılar

1. (2010), “Besim Atalay”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Nisan 2010/700, Ankara: Türk Dil Kurumu, s. 375-381.

2. (2006), “Prof. Dr. Ts. Abuladze ve Dr. M. İluridze,Türkçe Yazmalar Kataloğu, Tblisi 2004, 366 s.”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi /2006- 653, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 472-475.

3. (2002), “Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul, Menâkıbu’l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme. Deniz Kitabevi, İstanbul 2000. XIX+656 s.”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi/ 2002-593, Ankara: Türk Dil Kurumu. s.596-604

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1. “Türkçe ve Tatarcada Cümle Semantiği Açısından Öznesiz Edilgen Yapılar”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-26 Eylül 2004, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2004. s. 3163-3174.

2. “Dil İlişkileri Açısından Mısır Arapçasındaki Osmanlı Türkçesi Kelimeler”,  6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (21-26 Kasım 2005) Bildirileri-II, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. s. 985-996.

3. “Türk Dilinin Tarihi Sözvarlığı Açısından Yazma Eser Nüshaları”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (29 Mayıs-1 Haziran 2006), Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. [Basılmış bk. B.3.]

4. “Türk Dilinde Kişi Eklerinin Tarihsel Gelişimi ve Değişimi”, 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

5. “Prof. Dr. Hasan Eren ve Türk Dilinin Üzerine Etimolojik Çalışmaları”, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyumu (14-16 Mayıs 2008), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

6.  “Anadolu Ağızlarında İsim Kategorilerinin Hiyerarşisi (Sıralanış Düzeni)”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-24 Ekim 2008, Ankara: Türk Dil Kurumu.

7. “Arap Harfli Metinleri Çözümlemede Yazı - Sesbilimi İlişkisi”, III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (26 Eylül 2008), Lefke/KKTC: Bilkent Üniversitesi.

8.  Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu 13-17 Temmuz 2009, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Tarih kurumu, Özbekistan Bilimler Akademisi Al-Beruni Şarkşinaslık Enstitüsü. [Tartışma ve Değerlendirme].

9. “Tarihi Türk Lehçelerinde Arapça ve Farsça Alıntıların Çekiminde Sinharmonik (Ünlü Uyumu) Kurallar”, IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı ( 26-28 Eylül 2009), Kırım Simferepol (Akmesçit): Bilkent Üniversitesi.

10. (Yard.Doç. Murat Küçük ile birlikte) “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çokluk 1. Kişi Morfeminin (Iz<vIz<biz~Ik) İzoglası”, III. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (30 Eylül - 1 Ekim 2010), Sakarya: Türk Dil Kurumu - Sakarya Üniversitesi.

11. “Tarihi ve Çağdaş Türkçe Sözlüklerde Homonymous (Eşadlı) ve Homographic (Eşyazımlı) Sözcükler”, Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), İstanbul: Kubbealtı. s. 66-72

12. (Yard.Doç. Murat Küçük ile birlikte) “Rumeli Türk Ağızlarında I. Çoğul Kişi -Iz>vIz>biz İzoglası ve Anadolu Ağızları İle İlişkisi”, Kültürler Arası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı-I ( 06-09 Ekim 2011) Plovdiv-Bulgaristan: Plovdiv Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

13. “Anadolu’da Öksüz Hayvan Besleme ve “ekti~  ehdi” Sözcüğü”, IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (27-29 Ekim 2011), Edirne: Türk Dil Kurumu - Trakya Üniversitesi.

14. “Tarihî Türk Dili Metinlerinde keyik~ keik Biçimleri Üzerine”, II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu (21-23 Kasım 2011), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türk Dil Kurumu.

15. “Ş. Sami’nin Osmanlı Türkçesinin Söz Varlığındaki Kelimeler Üzerine Etimolojik Denemeleri”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 24-28 Eylül 2012, Ankara: Türk Dil Kurumu.

16."Arap Harfli  Türk Dili Metinlerini Çözümlemede Eşyazımlılık (Homography) Sorunu", 5.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 1922 Aralık 2012 DENİZLİ: Pamukkale Üniversitesi.                        

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1. “Türk Dillerinde k- > t-  d Değişimi ve Bazı Etimolojik İzahlar”, II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, A.Ü. D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 2004. [Baskıda]

2. “İstorija Turetskoj Leksikografii Kâmûs-ı Türkî Šamsutdina Sami”, Institut Vostokovedenija - Institut Vostokovedenija Rossijskoj Akademi Nauk (Moskva), Programa İtogovoj Konferentsii 22 Janvarja 2003 Goda, Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet, Kazan’-2003.

3. “Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi araştırmaları açısından önemi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005, 07-11 Haziran 2005, Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

4. “Şemseddin Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî’si ve Yeni Dönem Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Sözlükler”, Osmanlı Türkçesi Çalıştayı 14 Eylül 2012 Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

 

PANELLER

1. 2007 “Eski Anadolu Türkçesi Metinlerini Çözümlemede Tarihî Ses Biliminin Önemi”, 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. [Baskıda].

2. “Beylikler Döneminde Türkçenin Gelişmesinde Çevirinin Rolü”, Anadolu’da Türkçenin Yükselişi, 733. Türk Dil Bayramı Karaman, 22 Haziran 2010.

PROJELER

1. Tarihî Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi, Kâmûs-ı Türkî, Ankara: Türk Dil Kurumu, Proje Yöneticisi, 2002-2003.

2. Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi: Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu.

3. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi, Ankara: DTCF.