DOÇ. DR. NURULLAH YAZAR    
Adı : NURULLAH
Soyadı : YAZAR
E-posta : nurullah_yazar@hotmail.com, yazar@ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1281
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nurullah-yazar
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZ GEÇMİŞ

Doç. Dr. Nurullah YAZAR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı

1. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2007 - 2013

Doktora

Ankara Üniversitesi

İslam Tarihi (Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan)

2004 – 2007

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

İslam Tarihi (Büyük Selçuklu Devleti’nde İsyanlar)

2004 – 2006

Tezsiz Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Din Eğitimi

2000 – 2004

Lisans

Gazi Üniversitesi

İlahiyat

 

                  2. AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doçent

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mayıs 2020 -

Yardımcı Doçent/ Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Temmuz 2014 – Mayıs 2020

Dr. Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Haziran 2013 - Temmuz 2014

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mart 2011 – Haziran 2013

 

3. ÇALIŞMA ALANLARI

- Büyük Selçuklu İktidar Mücadeleleri

- Büyük Selçuklu Döneminde İsfahan

- Büyük Selçuklu Tarihi

- Siyasetnâmeler ve Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi

- Şehir Tarihleri

 

4. KİTAPLAR

4.1. Büyük Selçuklu Devleti’nde İktidar Mücadeleleri, Otto Yayınları, Ankara, 2017.

4.2. İslâm Tarihinin 100’ü, Otto Yayınları, Ankara, 2019.

4.3. İslâm Tarihinin 200’ü, Otto Yayınları, Ankara, 2019.

4.4. Hz. Ebu Zer, Beyan Yayınları, İstanbul, 2020.

4.5. Büyük Selçuklular Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi -Siyasetnâmeler Bağlamında Bir Okuma-, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

 

5. KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

5.1. Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar, (İrfan Aycan ile birlikte), Otto Yayınları, Ankara, 2019.

5.2. Günümüz Asyasında Müslüman Azınlıklar, (İrfan Aycan ile birlikte), Otto Yayınları, Ankara, 2020.

5.3. Tarihte Müslümanlar, (III. ve IV. cilt), (Mustafa Demirci ile birlikte),  Otto Yayınları, Ankara, 2020.

 

6. KİTAP BÖLÜMLERİ

6.1. “Chaos against Leadership in the Seljuks Era: The Case of Isfahan", Chaos, Complexity and Leadership, ed. Santo Banerjee - Şefika Şule Erçetin, Springer, New York 2014.

6.2. “Gazzâlî’nin Nasihatü’l-Mülûk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi”, Türk İslam Siyasi Düşüncesi Teşekkül Devrinden 18. Yüzyıla, ed. Akıncı Mehmet, Şafak Gökçe Nur, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası, Nisan 2016.

6.3. “Selçuklu Kültür ve Medeniyet Havzasında İsfahan”, Disiplinlerarası ve Tematik İslâm Tarihi Yazıları - I, Ed. Baş, Eyüp-Aslan, Halide, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.

6.4. “İslam Medeniyetinde Yönetim Sanatı”, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Ed. Eyüp BAŞ, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.

6.5. “Medeniyetler Çatışması Bağlamında İslam Medeniyeti”, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Ed. Eyüp BAŞ, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.

6.6. “Batı Medeniyetinin Algı Yönetimi Karşısında İslâm Medeniyeti”, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Ed. Eyüp BAŞ, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.

6.7. “Selçuklu Medeniyeti”, İslam Medeniyeti Tarihi, ed. Mehmet AZİMLİ, Bilay Yayınları, Ankara, 2018.

6.8. “İbnü’n-Nablusî”, Müslümanların Engizisyonu-I, ed. Mehmet AZİMLİ, Mana Yayınları, İstanbul, 2019.

6.9. “Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hocalarının Fakülte Yayınları Dışındaki Telifleri”, Türkiye’nin İlahiyat Birikimi: Ankara İlahiyatın 70 Yılı (1949-2019), ed. Eyüp Baş, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2019.

6.10. “Afrika Kıtasına İslamiyetin Girişi ve Yayılışı, (İrfan Aycan ile birlikte), ed. İrfan Aycan-Nurullah Yazar, Otto Yayınları, Ankara, 2019.

6.11. “Asya’da İslam’ın Yayılışı”, Günümüz Asyasında Müslüman Azınlıklar, ed. İrfan Aycan-Nurullah Yazar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.12. “Büyük Selçuklular (1040-1157)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.13. “Kirman Selçukluları (1048-1187)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.14. “Kerecî (11. Yüzyılın İlk Çeyreği)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.15. “Ammâr b. Ali el-Mevsılî (Ö. 400/1010)”,  Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.16. “Zehrâvî (Ö. 404/1013)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.17. “Ali b. İsa el-Kehhâl (Ö. 430/1038-1039)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.18. “İbn Rıdvan (Ö. 460/1068?)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.19. “İbnü’z-Zerkâle (Ö. 493/1100)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.20. “Selçukluların Bağdat’a Gelişi, Sünni Hilafetin ve Siyasetin Güç Kazanması”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.21. “Malazgirt Muharebesi”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.22. “Ebü’s-Salt Ed-Dânî (Ö. 529/1134)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.23. “Gâfiki (Ö. 560/1165)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.24. “Semev’el el-Mağribî (Ö. 570/1175 Civarı)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.25. “Ömer Hayyâm (Ö. 526/1132 [?])”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.26. “Ebü’l-Kâsım el-Irâkî (Ö. 580/1184-1185)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.27. “Dahvâr (Ö. 628/1230)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.28. “İbnü’s-Sûrî (Ö. 639/1242)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.29. “İbnü’l-Baytâr (Ö. 646/1248)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.30. “İbnü’n-Nefîs (Ö. 687/1288)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.31. “Abdüllatif el-Bağdâdî (Ö. 629/1231)”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara, 2020.

6.32. “İslamiyet’in Kabulü ve Sonrası Türklerde İstihbarat”, Türk İstihbarat Tarihi, ed. İsmail H. Demircioğlu vd., Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2021.

6.33. “İlkokulda Din Kültürü ve Ahlâk bilgisi Öğretimi”, İlkokulda Eğitim ve Öğretim, (Fatma Çapcıoğlu ile birlikte), ed. Hayati Akyol-Ayşegül Avşar Tuncay, Pegem Akademi, Ankara, 2021.

6.34. “Orta Çağ Siyaset Düşüncesinde Güvenlik Stratejileri”, (İsmail H. Demircioğlu ile bilirlikte), İstihbarat ve Güvenlik Üzerine Çalışmalar, ed. Murat Bulut vd., Nobel Bilimsel, Ankara, 2021.

 

7. HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

7.1. "Kirman Meliki Kavurd Bey'in Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Teşebbüsleri", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 19, 2011/1, s. 221-237.

7.2. "Melikşah'ın Ölümünden Sonra Terken Hatun'un Oğlu Mahmud'u Sultan Yapma Çabaları", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 20, 2011/2, s. 211-219.

7.3. “Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan’ın Siyasî Durumu“, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 2013, cilt: 24, sayı: 1, s. 25-38.

7.4. “Büyük Selçuklular Döneminde Nişabur’un Siyasî Durumu”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 2016, cilt: 27, sayı: 2, s. 134-148.

7.5. “Büyük Selçuklular Dönemi Siyasî Çekişmelerinde Belh’in Yeri Ve Önemi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Temmuz-Aralık 2016, Cilt: 19, Sayı: 50, ss. 59-77.

7.6. “Selçuklu İktidar Mücadelesi Ekseninde Rey Şehri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/2, c. 15, sayı: 30, ss. 549-571.

7.7. “Bir Şehrin Serüveni: Büyük Selçuklular Döneminde Merv’in Siyasî Tarihi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/1, c. 16, sayı: 31, ss. 151-173.

7.8. “Assessment of Somatic Support Process for Pregnant Brain Death Patients Occurring in a Transition Country Between Asia and Europe from Medical, Ethical, Legal and Religious Aspects” (Ö. F. Boran, F. M. Yazar, M. Bakacak, D. Soylu, H. Öksüz ile birlikte), Journal of Religion and Health, https://doi.org/10.1007/s10943-019-00952-1

7.9. “Ayet ve Hadislerin Siyasi Kavramların Açıklanmasındaki Önemi: Siyasetnâmelerden Yansımalar”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ss. 891-909.

7.10. “Nizâmülmülk Etkisi: Otorite Sahibi Bir Vezir Portresi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, ss. 247-266.

7.11. “The First Revelation And The Period of Persecuation By Meccans”, (Aygün Yılmaz Uzunöz ile birlikte), Siyer Araştırmaları Dergisi, Sayı 11 - Hz. Muhammed (sas) Özel Sayısı-, Yıl 2021, ss. 29-54.

 

 

8. ÇEVİRİ

8.1. “Sosyoloji ve Din Antrolojisi Eleştirel Bir Tartışma”, Gabriele Marranci (çev. Nurullah Yazar), Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 385-412.

 

9. SEMPOZYUM ve KONGRELER

9.1. “Medreselerin Toplumsal ve Dinî Gelişimdeki Rolleri: İsfahan Örneği”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, 05-07 Ekim 2012 Muş/ Türkiye

9.2. “Büyük Selçuklu Sultanlarının Gözünden İsfahan ve İsfahanlılar”, 8. Türkiye – İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu, 08-09 Mayıs 2014 Bursa/Türkiye

9.3. “Gazzâlî’nin Nasihatü’l-Mülûk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi”, I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 08-10 Ekim 2015 Aksaray/Türkiye

9.4. “Siyasetnâmelerde Zamanın Planlanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Sultan ve İdarecilere Öğütler”, Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 8-11 Ekim 2015 Konya/Türkiye

9.5. “Mâferrûhî’nin “Kitabu Mehâsin-i İsfahan” Adlı Eseri Bağlamında Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan”, Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, 12-14 Nisan 2016 İstanbul/ Türkiye

9.6. “Siyasetnâme Türü Eserlerde Yer Verilen Dinî Unsurların Değerlendirilmesi Ve Bu Eserlerin Tarih Yazıcılığında Kaynak Değeri”, Uluslararası Prof. Dr Halil İnalcık Tarih Ve Tarihçilik Sempozyumu, 10-13 Nisan 2017 Ankara/Türkiye

9.7. “Devlet Adamlarına Örneklik Teşkil Etmesi Yönüyle Siyasetnâmelerde Hz. Ömer”, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2-3 Kasım 2017 Sivas/Türkiye

9.8. “İslam Medeniyetinin Gelişmesinde Türk ve Fars Etkisi”, Uluslararası 10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu, 12-14 Aralık 2018 Konya/Türkiye

9.9. “Büyük Selçuklu Sultanlarının Toplumsal Huzuru Sağlamadaki Rolleri”, Uluslararası Selçuklu Tarihi Ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, 4-6 Nisan 2019 Konya/Türkiye

9.10. “Orta Çağ Siyaset Düşüncesinde Güvenlik Stratejileri”, (İsmail H. Demircioğlu ile bilirlikte), II. Uluslararası Güvenlik Kongresi (İstihbarat ve Güvenlik), 23-25 Eylül 2021 Ankara/Türkiye

 

10. PROJELER

10.1. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 15 Mart 2017-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kırgızistan Din Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi”nde araştırmacı, 2017.

10. 2. Prof. Dr. Mehmet Azimli tarafından yürütülen “İslâm Medeniyeti Tarihi” başlıklı bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE) projesinde araştırmacı, 2018.

10.3. Prof. Dr. İrfan Aycan tarafından yürütülen “Tarihte Müslümanlar” projede araştırmacı ve yazar, 2018-devam ediyor.

10.4. Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri” temalı araştırma çalışmasında araştırmacı, 2018-2019.

10.5. Prof. Dr. Mehmet Azimli tarafından yürütülen “Müslümanların Engizisyonu-I” üst başlıklı bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE) projesinde araştırmacı, 2019.

10.6. Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Doç. Dr. Şevket Kotan ve Doç. Dr. Mehmet Alıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Fethullah Zengin tarafından yürütülen “İslam Tarihi Hulefâ-i Râşidîn Dönemi Dersleri - Hz. Ömer Dönemi-” başlıklı projede araştırmacı, 2019.

10.7. Prof. Dr. İrfan Aycan tarafından yürütülen “Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar” başlıklı projede editör ve yazar, 2019.

10.8. Prof. Dr. Adnan Demircan ve Prof. Dr. Şaban Öz tarafından yürütülen “Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi” adlı projede araştırmacı, 2019.

10. 9. “İslam’ın Kültür Coğrafyası” adlı projede yürütücü, 2020-devam ediyor.

 

11. DİJİTAL İÇERİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ile İslam Tarihi Serisi

https://www.youtube.com/watch?v=xhagXQpcznI&list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG

 

12. VERDİĞİ DERSLER

12.1. LİSANS

- Siyer (Arapça)

- İslam Kurumları Tarihi (Seç)

- Tarih Felsefesi (Seç)

- İslam Tarihi I

- İslam Tarihi II

- Türk-İslam Devletleri Tarihi

- İslam Medeniyeti Tarihi

- Cultural Geography of Islam

- History of Islam I

 

12.2. YÜKSEK LİSANS

- Selçuklu Siyasi Tarihi (Güz Dönemi)

- Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi Tarihi (Güz Dönemi)

- Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti (Bahar Dönemi)

- Ortaçağ Sonrası İslam Siyaset Düşüncesi Tarihi (Bahar Dönemi)

 

12. 3. DOKTORA

- Müslümanların Kültür Coğrafyaları (Güz Dönemi)

- Selçuklu Yönetim Anlayışı (Güz Dönemi)

- Selçuklu Devlet Teşkilatı (Bahar Dönemi)

- İslam Coğrafyası Şehirleri Ve Tarihsel Çevresi (Bahar Dönemi)

 

               13. UZAKTAN EĞİTİM MATERYALİ GELİŞTİRME

- İLİTAM Programı öğrencileri için hazırlanan “İslam Tarihi I” dersi vize ve final soru hazırlama, akademik danışmanlık, kesin kayıtların alınması, yarıyıl ve yılsonu sınavlarında sınav sorumluluğu, ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ve İLİTAM ile ilgili hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için oluşturulan komisyon üyeliği görevliliği.

 

14. TOPLUMA YÖNELİK SEMİNERLER

- 13/02/2014 tarihinde Etimesgut Müftülüğü Aile İrşad ve Rehberlik Bürosunun Etimesgut Devlet Hastanesi personeli için organize ettiği 2014 yılı hastane eğitim çalışmaları çerçevesinde “İletişim ve İş Ahlakı” konulu konferans

- Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine 2012-2013 Güz ve Bahar Yarıyıllarında “Hz. Muhammed’in Hayatı” ve “Türk-İslam Devletleri” konulu seminerler vermiştir.

- 02/01/2015 tarihinde A.B.D. Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi’nde “Mevlid Kandili” konulu söyleşi

- 17/07/2015 tarihinde A.B.D. Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi’nde “Ramazan’ın Kazandırdıkları” konulu söyleşi

 

15. BURS VE DESTEKLER

- Tahran Üniversitesi Kütüphanesi, İran Milli Kütüphanesi ve İsfahan Üniversitesi Kütüphanesi’nde doktora tez konusu ve Selçuklu Dönemi ile ilgili Farsça kaynak ve tetkik eserler üzerinde araştırma, 2014.

- Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Bursu Kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde bir yıl süre ile misafir öğretim üyeliği, 2014.

 

16. YABANCI DİLLER

Yabancı Dil

K.P.D.S. Notu / Seviyesi

İNGİLİZCE

81 / B

FARSÇA

80 / B

ARAPÇA

 

 

 

17. KURS ve SERTİFİKALAR

Kurs Veren Kurum                                       Kursun Adı                         Kurs Tarihi

 

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

 

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu

 

05/10/2009 – 14/12/2009

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Kursu

 

 

09/03/2010 – 24/06/2010

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlisinin Katkısının Sağlanması” Eğitici Eğitimi

 

 

 

10/05/2010 – 13/05/2010

 

21/06/2010 – 22/06/2010