DOÇ. DR. YETKİN ÇINAR    
Adı : YETKİN
Soyadı : ÇINAR
E-posta : ycinar@ankara.edu.tr, yetkincinar@gmail.com
Tel : 0-312-5951253
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yetkin-cinar
Kişisel Akademik Bilgiler