ARŞ.GÖR. YEŞİM GÜNEY    
Adı : YEŞİM
Soyadı : GÜNEY
E-posta : ydone@ankara.edu.tr, doneyesim@gmail.com
Tel : 03122126720/1078
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adres

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 06100 Tandogan, Ankara, Türkiye

Tel

0 (312) 212 67 20 / 1078

E-mail

ydone@ankara.edu.tr

Uyruğu

TC

Doğum tarihi

28/08/1986

Doğum yeri

Ankara,Türkiye

EĞİTİM

 

Doktora  

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , İstatistik Anabilim Dalı

Yüksek lisans    

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Matematik Anabilim Dalı (2011)

“Bernstein-Stancu  Polinomlarıyla Yaklaşım”

Lisans 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi , Matematik Bölümü (2009)

İŞ DENEYİMİ

 

2011-      Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

               Araştırma Görevlisi (Aralık 2011 - Devam)

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce, (Intermediate)

UZMANLIK ALANLARI

Yaklaşımlar Teorisi, İstatistik Teorisi, Model Seçimi, Dayanıklı İstatistik

BURSLAR

1.     TÜBİTAK  Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu

2.     TÜBİTAK  Yurt İçi Doktora Bursu

SERTİFİKALAR

Pedagojik Formasyon Sertifikası , Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

ÖĞRETİM TECRÜBELERİ (Uygulama Saatleri)

İST 201

İstatistik Teorisi I

İST 202

İstatistik Teorisi II

IST 225

Matematiksel İstatistik  I

IST 226

Matematiksel İstatistik  II

İST 301

Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar  ve Sonuç Çıkarım

İST 302

Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri

İST 304

İstatistik Karar Kuramı ve Yöntemler

IST 308

Zaman Serileri Analizi

İST 415

Nüfus Bilim

İST 419

Çok Değişkenli Zaman Serileri

İST 425

Güvenilirlik Analizi 

İST 433

Yöneylem Araştırması

İDARİ GÖREVLER

 

1

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

İstatistik Bölümü

Bölüm Ders Programının Düzenlenmesine  Yardımcı

2011-Devam

2

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

İstatistik Bölümü

Bölüm Dönem Sonu Sınav Gözetmen Atamalarına Yardımcı

2011-Devam

3

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

İstatistik Bölümü

Bologna

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1.    Sucu S., Güney Y., İbikli E. (2012).  Approximation Properties of Schurer-Stancu Type Polynomials.  Mathematica Balkanica, 26, 45-56.

 

2.    Güney Y., Arslan O. (2017).  Robust parameter estimation for the Marshall-Olkin extended Burr XII distribution.  Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics , 66(2), 141-161.

 

3.    Güney Y., Tuaç Y., Arslan O. (2017).  Marshall–Olkin distribution: parameter estimation and application to cancer data.  Journal of Applied Statistics, 44(12), 2238-2250.

 

4.    Tuaç Y., Güney Y., Şenoğlu B., Arslan O. (2017).  Robust Parameter Estimation of Regression Model with AR(p) Error Terms.  Communications in Statistics – Simulation and Computation (accepted) Doi: 10.1080/03610918.2017.1343839

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Posterler :

1.           Güney Y., Tuaç Y,  Arslan O. “Marshall-Olkin Distribution : Parameter Estimation and Applications”.  International Statistics Days of Symposium, Side/Antalya, 10-14 Mayıs 2014.

2.           Tuaç Y., Güney Y., Arslan O. “Variable Selection in Regression Models with AR(p) Error Terms Based on Skew Distributions”. European Meeting of Statisticians (EMS 2015), VU University Amsterdam, 6-10 Temmuz 2015.

3.           Güney Y., Bozdogan, H., Arslan O. “Variable Selection in Single-Index Models Using Information Complexity (ICOMP) Criterion”  International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016) Kapadokya/Nevşehir, 18-21 Mayıs 2016.

4.           Özdemir Ş., Güney Y., Arslan O. “Variable Selection in Empirical Likelihood based Regression with Information Complexity (ICOMP)” International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Kapadokya /Nevşehir, 18-21 Mayıs 2016.

5.           Tuaç Y., Güney Y., Özdemir Ş. and Arslan O. Parameter estimation for skew normal distribution via the maximum Lq-likelihood estimation. IRSYSC 2017 – 3RD International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, 24-26 Mayıs 2017.

6.           Güney Y., Özdemir Ş., Tuaç Y. and Arslan O. Optimal B-robust estimators for the parameters of the MOEBXII distribution. IRSYSC 2017 – 3RD International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, 24-26 Mayıs 2017.

7.           Özdemir Ş., Tuaç Y., Güney Y.,  and Arslan O. Maximum Lq-Likelihood Estimation for the Marshall-Olkin Extended Burr XII Distribution. IRSYSC 2017 – 3RD International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, 24-26 Mayıs 2017.

8.           Güney Y., Tuaç Y., Özdemir Ş. and Arslan O. Maximum Lq-likelihood estimation for autoregressive error term regression model. 31st EMS (The European Meeting of Statisticians) Helsinki, 24-28 Temmuz 2017.

9.           Tuaç Y., Güney Y., Özdemir Ş. and Arslan O.  Robust variable selection in an autoregressive error term regression model. 31st EMS (The European Meeting of Statisticians) Helsinki, 24-28 Temmuz 2017.

10.        Özdemir Ş., Güney Y., Tuaç Y.,   and Arslan O. Empirical likelihood estimation for linear regression models with AR(p) error terms. 31st EMS (The European Meeting of Statisticians) Helsinki, 24-28 Temmuz 2017.

11.        Güney Y., Tuaç Y., Arslan O.  Robust Estimation for the Parameter of the Zipfian Distribution  Properties and Applications.  International Conference on Robust Statistics ICORS (2014), (Poster Presentation).

12.  Güney Y., Arslan O., Bozdoğan H.  Model Selection in Linear Regression Models with Skew Normal Distributed Errors Using ICOMP.  European Meeting of Statisticians (EMS 2015), 2015, (Poster Presentation).