ARŞ.GÖR. UĞUR YEGÜL    
Adı : UĞUR
Soyadı : YEGÜL
E-posta :
Tel : +90 312 596 16 98
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Kişisel Akademik Bilgiler

2010 – Halen : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktayım. Halen Doktora eğitimime devam etmekteyim.

                                    Danışman: Pr.Dr. Ahmet ÇOLAK

2007 – 2010 : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamlamış bulunmaktayım. Yüksek Lisans Tezim ‘’Determination of Some Soil Parameters with Electromagnetic (EM) Induction Sensor Pulled by Tractors.

     Danışman: Yard.Doç.Dr Ufuk TÜRKER

2002 – 2007 : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Lisans eğitimimi tamamlamış bulunmaktayım.