DOÇ.DR. YENER ATASEVEN    
Adı : YENER
Soyadı : ATASEVEN
E-posta : yenerataseven@hotmail.com
Tel : 0312 596 16 57
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TÜRKİYE

Doğum Tarihi ve Yeri: 21.01.1977 - ANKARA
Bilim Dalı: Tarım Politikası ve Yayım
Yabancı Dil: İngilizce
Uzmanlık, Araştırma ve Çalışma Alanları: Tarım Politikası, Tarımsal Çevre Politikası, Organik Tarım,
İyi Tarım Uygulamaları, Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri
Telefon: 0312-596 16 57
Faks: 0312-318 53 60
e-posta: yenerataseven@hotmail.com; yener.ataseven@agri.ankara.edu.tr

Eğitim ve Akademik Deneyim:

Doç. Dr.

2015

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doktora sonrası

2012-2013

Helsinki University Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management

Dr.

2010

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı-TARIMSAL FAALİYETLERİN İÇME SUYU HAVZALARINDAKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Erasmus öğrenci değişimi

01 Ocak-30 Haziran 2006

Helsinki University Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management

Yüksek Lisans

2005

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı-AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE TÜTÜNE YÖNELİK POLİTİKALAR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Araş. Gör.

2002-2010

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Lisans

2000

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

    Verdiği Lisans Dersleri:
 • Çevreye Yönelik Tarım Politikaları (Prof. Dr. Emine OLHAN ile ortak verilmektedir)

 Verdiği Lisansüstü Dersleri:
 • Tarımsal Üretimde Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri
 • Araştırma Yöntemleri (Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ ile ortak verilmektedir)

Üye Olduğu Kuruluşlar ve Görevli Olduğu Yerler
:
 • Ziraat Mühendisleri Odası
 • Balkan Environmental Association (B.EN.A.)
Faaliyetler ve Yurt Dışı Görevler:

* 5-8 Mart 2019 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı'na Destek Projesi" çalıştayına katılımcı ve panelist olarak katılmıştır.

Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Refahiye Kaymakamlığı ortaklığında 14-15 Mart 2019 tarihlerinde Erzincan-Refahiye’de düzenlenecek “Refahiye Araştırmaları Sempozyumu” kapsamında düzenlenecek toplantıya  katılacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Ortak Tarım Politikası Eğitimi”ne katılmıştır.

* Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 4-5 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Organik Pazar Çalıştayı”na katılmıştır.

* 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen “3rd International Conference Green Development Infrastructure (GREDIT 2018)” adlı Konferans’a “Agri-Envıronmental Reforms of European Union in the Period of 2014-2020 and Effects on Turkey” ve “Evaluation of Dairy Establıshments in Turkey with Regard to Food Quality and Safety in European Union Process:  The Research of Ankara Province” başlıklı sözlü sunumlar ile katılmıştır.
* “INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL” tarafından Romanya’nın Alba Iulia şehrinde 25-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International U.A.B.-B.En.A. Conference Environmental Engineering and Sustainable Development″ adlı Konferans’a “Factors Affecting Organic Food Consumption: A Case Study of Ankara”, “Evaluating Factors Affecting on Farmers’ Information Sources in Agricultural Production Practices in Turkey” ve “Evaluating Environmental Consciousness Level of Farmers in Agricultural Practices in Turkey: A Case Study of Konya” adlı sözlü bildiriler ile katılmıştır.
* 10-13 Kasım 2016 tarihleri arasında B.EN.A (Balkan Environmental Association), ROMANIAN ACADEMY ve POLYTECHNIC UNIVERSITY of BUCHAREST (UPB) tarafından ortaklaşa olarak Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen “Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability” (PRONASEM 2016) adlı Konferans’a “The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale-A Case Study of Ankara”  başlıklı poster sunum ile katılmıştır.
* Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli Temcilciliği, Türkiye Ziraatçiler Derneği Kırklareli Temsilciliği, Kırklareli Kent Konseyi ve Kırklareli Belediye Başkanlığı ortaklığında 3 Şubat 2016 tarihinde Kırklareli’nde düzenlenen "Kırklareli Çiftçisi Konuşuyor" konulu konferansa “Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Uygulamaları” adlı konuşması ile katılmıştır.
* GTHB tarafından yürütülen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında Kırklareli ili Kofçaz ilçesinde 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen "Organik Tarım Paneli"ne davetli konuşmacı olarak katılmıştır.
24-27 Mart 2017 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenecek “2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi”nde Bilim Kurulu’nda görev yapmaktadır.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-AKÇAM, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öncülüğünde 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Aile Çiftçiliği Sempozyumu”nda Düzenleme Kurulu’nda yer almıştır.
* Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 12-16 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi’nde “Kongre Düzenleme Kurulu”nda görev yapmıştır.
* 03-04 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi”nde Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda görev yapmıştır.
İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) içim 2014 yılında Proje Finansman Mekanizması kapsamında "Bağımsız Değerlendirici" olarak görev yapmıştır.
* 16-18 Haziran 2009 tarihleri arasında Tekirdağ'da ve İstanbul’da düzenlenen International Conference on “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOUTHEAST EUROPE” konulu uluslararası sempozyuma “Agri-Environment Policy Implementation in Turkey” başlıklı çalışma ile katılmıştır.
* 16-18 Haziran 2009 tarihleri arasında Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen International Conference on “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOUTHEAST EUROPE” konulu uluslararası sempozyuma “An Environmental Evaluation of Pollutions Originating from Agricultural Activities in Drinking Water Basins” başlıklı poster ile katılmıştır.
* 16-18 Haziran 2009 tarihleri arasında Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen International Conference on “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOUTHEAST EUROPE” konulu uluslararası sempozyuma “Biosphere reserve approach: A case study İğneada Longoz (flooded) Forests National Park (Kırklareli)” başlıklı poster ile katılmıştır.
* 6-7 Mayıs 2009 tarihleri arasında Romanya’nın Alba Iulia kentinde INTERNATIONAL U.A.B.-BENA tarafından düzenlenen “Management and Sustainable Protection of Environment” konulu konferansa “The Implementations of Inspection and Certification System in Organic Farming: A Case Study of Turkey” başlıklı sözlü bildiri ile katılmıştır.
* 16-20 Haziran 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Modena kentinde IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) tarafından düzenlenen “16th IFOAM Organic World Congress” adlı kongreye “Turkey’s Organic Agriculture Potential: An Opportunity for the Mediterranean Region” konulu poster bildiri ile katılmıştır.
* 22-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentindeki Athens Institute for Education and Research tarafından düzenlenen “3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT” adlı sempozyuma “Integration of Agriculture and Environment Policies: A Case Study of Turkey” konulu sözlü bildiri ile katılmıştır.

* Kocaeli’nde 24-25 Mart 2017 tarihinde düzenlenen “2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi”ne “Türkiye’de Tarımsal Destekleme Uygulamaları” konulu sunumu ile davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Katıldığı Sertifikalı Eğitimler:

 •       Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Programı (2019)-Ankara Üniversitesi
 •       Eğiticilerin Eğitimi Programı (2017)-Ankara Üniversitesi
 • Tarım Bilimlerinde TÜBİTAK Proje Hazırlama, Yazma ve Yönetme Eğitimi (2014)-TÜBİTAK
 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi (28-29 Şubat 2012)-Ankara Kalkınma Ajansı
 • Proje Çevrimi Yönetimi Uygulamalı Eğitim Programı Sertifika (15-18 Şubat 2007)-Ankara Üniversitesi ANKÜSEM
 • AB Uzmanlık Kursu Sertifikası (2007)-Ankara Üniversitesi ATAUM
 • Ekolojik Tarım Eğitim Semineri Sertifikası (2000)-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • EUREPGAP-Taze Ürün Üretiminde Eğitim Sertifikası (2005)-ETKO-Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu
 • Gıda Güvenliğinde Sistem Yaklaşımı-HACCP Sertifikası (2004)-Milli Prodüktivite Merkezi
 • Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı Sertifikası (2003)-Ankara Üniversitesi ATAUM

Ödüller ve Burslar:

 • "INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL” tarafından Romanya’nın Alba Iulia şehrinde 25-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International U.A.B.-B.En.A. Conference Environmental Engineering and Sustainable Development″ adlı Konferans’ta "En İyi 3. Sunum" ödülü ve "Dikkat Çeken Sunum" ödülünü almıştır.
 • 2014: Ankara Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
 • 2015: Ankara Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

Tamamlanmış Araştırma Projeleri:

 1. Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Ankara, Kastamonu, Konya, Yozgat, Aksaray, Afyon, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Kars, Edirne)-Destekleyen: TAGEM (2013-2015)
 2. Türkiye’de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma: Edirne, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Uşak, Ardahan, Artvin, Çorum, Erzurum ve Kars İlleri Örneği-Destekleyen: TAGEM (2013-2015)
 3. Ankara İli Beypazarı İlçesi'nde Organik Tarımsal Üretimin Önemi Konusunda Üretici Bilinç Düzeyinin Araştırılması-Destekleyen: A.Ü. BAP (2012-2013)
 4. Ankara İlinde Tarımsal Üretimde Toprak Analizinin Önemi Konusunda Çiftçi Bilinç Düzeyinin Arttırılması-Destekleyen: A.Ü. BAP (2010-2011)
 5. İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyet Yapan Üreticilerin Çevre Kirliliğine Karşı Tutumları ve Sosyo-Ekonomik Yapıları: Ankara İli Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kurtboğazı Barajları Örneği-Destekleyen: TÜBİTAK (2009-2010)
 6. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kadın İşgücünün Çay Tarımındaki Rolü-Destekleyen: TAGEM (2012-2014)
 7. Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi-Destekleyen: TAGEM (2010-2011)
 8. Hazar Gölü Revize Sulak Alan Yönetim Planı-Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2016)
 9. Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi - Destekleyen:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2016-2017)
 10. Ardahan İli Tescilli Sulak Alanları Yönetim Planı Projesi - Destekleyen: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017)
 11. Türkiye'de Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukları İçin Tarımsal Geçim Kaynakları ve İşgücü Piyasası Değerlendirmesi, Destekleyen: FAO (2017-2018)
Devam Eden Araştırma Projeleri:
 1. ...

Üstlendiği Görevler-Sorumluluklar: 

 1. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Tarım Ekonomisi Alan Editörlüğü (2017-devam)
 2. AKÇAM (Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) Yönetim Kurulu üyesi (01.10.2018-devam)
 3. Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Erasmus Koordinatörü (2014-devam)
 4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu üyeliği (2015-devam)
 5. Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Yönetim Alt Komisyonu üyeliği (2017-devam)
 6. Tarım Ekonomisi Bölümü web sayfası sorumlusu (2004-2018)
 7. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Muayene Komisyonu üyeliği (2016-devam)
 8. Tarım Ekonomisi Bölümü Ek Ders inceleme sorumlusu (2013-2018)
 9. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği tarafından çıkartılan “Köy-Koop Haber Gazetesi”nde Yayın Kurulu üyeliği (2011-2016)
 10. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi için Hakem, Bilim Kurulu üyeliği ve Tarım Ekonomisi Alan Editörü (2013-devam)
 11. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi Tarım Ekonomisi Alan Editörü
 12. UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları dergisi için Tarım Ekonomisi Alan Editörü ve Yayın Kurulu üyeliği (2014-devam)
 13. UHBAB International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences Yayın Kurulu (Editorial Board) üyeliği


Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları:

 • Ceren Baş. 2018. Tarımsal Çevre Özelinde Uluslararası Politika Belgelerinin İncelenmesi
 • Ceren Işıl Bulut. 2018. Türkiye’de Politika Dokümanları Kapsamında Tarımsal Çevrenin İncelenmesi

 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları:

 • Soner Türkmen. 2017. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’deki Gıda Mevzuatının Süt İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: Ankara İli Araştırması
 • Yayınlar:

 • Koksal, Ö., Altunkaynak, B., Ataseven, Y., Cevher, C., Ataseven, Z.Y., Yavuz, G.G., Gul, U. 2018. Evaluating Factors Affecting Farmers Information Sources in Agricultural Production Practices in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(2): 605-615.
 • Ataseven, Y. 2018. Türkiye’de Tarımsal Girdilerde İthalat-Güncel Değerlendirmeler. Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 120/2018, s: 56-60.
 • H. Arısoy., Y. Ataseven. 2017. Evaluation of Environmental Consciousness Level of Farmers in Agricultural Practices in Turkey: The Case of Province of Konya, Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(4): 1592-1604.
 • Celal Cevher, Yener Ataseven, Bülent Altunkaynak, Özdal Köksal, Şule Coşkun Cevher. 2017. Evaluation of Subsidies for Rangelands in Development of Sheep and Goat Farming. Joint Seminar of the Sub-Network on Production Systems & Sub-Network on Nutrition, Sustainability in Sheep and Goats Vitoria-Gasteiz, Spain.
 • Ataseven, Y. 2017. Türkiye’de Kırsal Göçün Tarım Sektörüne Etkileri Üzerine Değerlendirmeler. ZMO Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı:116-117/2017, s:35-39
 • Cevher, C., Altunkaynak, B., Koksal, O., Ataseven, Y., Gul, U., Ataseven, Z.Y., Yavuz, G.G. 2017. Determinatıon of Socio-Economic Factors That Affect Sustainability in Rangelands in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(2): 605-615.
 • Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2017. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Journal of Environmental Protection and Ecology, 8(1): 84-92.
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2017. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 189-200.
 • Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2016. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability” (PRONASEM 2016), (Proceedings), Bucharest, Romania.
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2016. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerine İlişkin Araştırma Sonuçları. 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, sf:1039-1048, Isparta.
 • Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U., Kan, M. 2016. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerinin İncelenmesi. TEAD, 2(1).
 • Cevher, C., Altunkaynak, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Yavuz, G.G., Gül, U., Ataseven, Z.Y. 2016. Investigation of Socio-economic Factors Affecting Sustainable Rangeland Use. Options Mediterraneennes Serias A: Mediterranean Seminars, Number 114.
 • Ataseven, Y. 2016. Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Genel Bakış ve Güncel Değerlendirmeler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:375, sf:54-59, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2014. A Comparison of Organic Farming Support Policies in Turkey and the EU. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 44, 199-211.
 • Ataseven, Y., Sumelius, J. 2014. The evaluation of agri-environmental policies in Turkey and European Union. Fresenius Environmental Bulletin, 23(8a), 2045-2053.
 • Ataseven, Y., Akça, M.O., Karaca, A. 2014. Farmers’ attitudes towards soil analysis in Ankara province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 23(8a), 2038-2044
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de Tarımsal Çevre Politikaları: Mevcut Durum ve Beklentiler. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 56-71, Hatay.
 • Ataseven, Y. 2014. Organik Tarıma Verilen Destekler Aile Çiftçiliğini Destekliyor Mu? Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31 Ekim 2014, sf: 243-250, Ankara
 • Ataseven, Z.Y., Gül, U., Top, B.T., Yavuz, G.G., Ataseven, Y., Canik, F. 2014. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çay Yetiştiriciliği Yapan Aile İşletmelerinde Kadının Rolü, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30-31 Ekim 2014, sf: 224-229, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Cilt: 1, sf: 158-165, Samsun.
 • Ataseven, Y. 2014. Tarımsal Faaliyetlerin Toprak Üzerine Olan Etkileri ve Toprakları Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:354, sf:65-67, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2014. Türkiye’de Organik Tarımda Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi. ZMO Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 106/2014, s: 31-39.
 • Ataseven, Y. 2014. Main Agri-environmental Indicators and the Situation of Turkey with Selected Indicators. Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities (GreInSus), İzmir, Turkey.
 • Korkmaz, M., Alacahan, N.D., Ataseven, Y. 2014. Testing of the impact of education level on the organic product buying preferences. European Journal of Experimental Biology, 4(3):680-690.
 • Ataseven, Y., Arısoy, H., Köksal, Ö. 2012. Türkiye'de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Cilt: 2, sf: 174-181, Konya.
 • Ataseven, Y. 2012. Examining the Farmers Decisions and The level of Their Knowledge in Pesticide Use and its possible Environmental Impacts. Ankara Province Example. ProEnvironment 5, 153-160
 • Ataseven, Y., Arısoy, H., Köksal, Ö. 2011. Developments in Foreign Trade of Pulses in Turkey. 1. International Symposium: Foreign Trade and Agriculture Strategies, sf: 352-367, Kilis, Turkey.
 • Olhan, E., Gün, S., Ataseven, Y. and Arısoy, H. 2010. Effects of Agricultural Activities in Seyfe Wetland. Scientific Research and Essay. Vol. 5 (1), pp. 009-014.
 • Olhan, E., Arısoy., H, Ataseven, Y. and Ceylan, C. 2010. Changes in Livestock Production Support Policies in Turkey and Effects on Production. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 570-575. ISSN:1680-5593. Medwell Journals.
 • Olhan, E., Ataseven, Y., Gün, S. and Arısoy, H. 2010. The Features of the Farmers Preferring Environmentally Friendly Agricultural Methods: The Case of Turkey. Scientific Research and Essay. Vol.5 (7), pp. 646-653.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. 2010. The implementations of inspection and certification system in organic farming: A case study of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 2, 675-681.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. 2010. Agri-Environment Policy Implementation in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 3, 1201-1209.
 • Ataseven, Y. ve Olhan, E. 2010. İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirlenmeleri. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt: 2, sf: 1020-1027, Şanlıurfa.
 • Taşdan, K., Çeliker, A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. 2010. Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt: 2, sf: 103-110, Şanlıurfa.
 • Ataseven, Y. 2010. Türkiye’de Organik Tarımdaki Son Gelişmeler. TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı: 579 (Ağustos), sf: 95-100, Ankara
 • Olhan, E., Arısoy, H, Ataseven, Y. and Ceylan, C. 2010. Changes in Livestock Production Support Policies in Turkey and Effects on Production. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 570-575. ISSN:1680-5593. Medwell Journals.
 • Güneş, E. ve Ataseven, Y. 2009. Dünya Finans Sistemindeki Yeni Gelişmeler: Küresel Ekonomik Kriz ve Tarım Sektörüne Yansımaları, Türktarım Dergisi Mayıs-Haziran 2009 Sayı:187, s: 34-47.
 • E. Olhan ve Y. Ataseven. 2009. Türkiye’de İçme Suyu Havza Alanlarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği Önleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2), 161-169, Tekirdağ.
 • U. Gül, H. Arısoy, H. Sivük, Y. Ataseven. 2009. Alternatif Ürün Projesi Kapsamında Tütün ve Bazı Ürünler Arasında Kârlılık Karşılaştırmaları. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 215-226, Tekirdağ.
 • Ataseven, Y. ve Yasan, Z. 2009. Çevrenin Korunması Kapsamında Organik Tarımın Değerlendirilmesi. 1.GAP Organik Tarım Kongresi, sf: 554-563, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2009. Integration of Agriculture and Environment Policies: A Case Study of Turkey. Environmental Engineering and Management, The Environment Research Unit of The Athens Institute for Education and Research (AT.IN.E.R.), pp. 171-180, Athens, Greece.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2008. Turkey’s Organic Agriculture Potential: An Opportunity for the Mediterranean Region. 16th IFOAM Organic World Congress, 16-20 June, Modena, Italy.
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2008. Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Gıda Ekonomisi, İşletmeciliği, Pazarlaması, Politikası, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, Bursa.
 • Ataseven, Y. ve Güneş, E. 2008. Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 25-33, Bursa (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University)
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2006. Orta Anadolu Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları: Uygulama Örnekleri, Uygun Havzalar ve Bölgeler, Potansiyel Sahalar. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2006/1, ISBN: 975-6292-06-7, İstanbul.
 • Olhan, E., Arısoy, H., Ataseven, Y. 2006. Factors Affecting on Organic Food Demand in Turkey-Ankara Example. Human Perspectives on Sustainable Future 5th International Household&Research Conference, Savonlinna, Finland.
 • Ataseven, Y. 2005. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tütüne Yönelik Politikalar-Karşılaştırmalı Bir Analiz (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak basılmıştır).
 • Olhan, E., Ataseven, Y. and Gun, S. 2005. Organic Farming in Turkey-Pakistan Journal of Biological Sciences 8(3):505-509, ISSN:1028-8880.
 • Gül, U. ve Ataseven, Y. 2004. Tütün- TEAE Bakış. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ISSN 1303-8346, Ankara.
 • Ataseven, Y. 2004. Türkiye ve AB Tütün Politikaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat.