PROF.DR. MEHMET YETİŞ    
Adı : MEHMET
Soyadı : YETİŞ
E-posta : yetis@politics.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 595 1371
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-yetis
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim
Lisans
: Boğaziçi Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Doktora: Ankara Üniversitesi SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Son Yayınlar
"Tocqueville ve Çoğunluk Tiranlığı," ed. A. Öztürk, Res Publica, İstanbul: Doğu Batı, 2013.
"Hegemonya," ed. G. Atılgan & A. Aytekin, Siyaset Bilimi, İstanbul: Yordam, 2012.