PROF.DR. YUSUF ERSOY YILDIRIM    
Adı : YUSUF ERSOY
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : yeyildirim@ankara.edu.tr
Tel : 312 596 17 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yusuf-ersoy-yildirim
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2004

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doç. Dr.
1997

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Dr.
1993

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Ankara Koşullarında Mısır Bitkisinin Su-Verim İlişkileri

Yüksek Lisans
1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Anabilim Dalı
Konya – Yunak Gökpınar Yeraltı Sulamasında Yagmurlama ve Yüzey Sulama Sistemlerinin Karşılaştırılması

Aras. Gör.
1986

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü

Lisans
1986

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü

 
Verdiği Lisans Dersleri
Sulama
Kültürteknik Proje Hazırlama Tekniği
Su Toplama Havzalarının Yönetimi
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Su Kaynakları Projelerinin Çevresel Etkileri
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Çiğdem TUFAN, 2002. Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması.
 • Kumru Leyla İBİŞ, 2002. İletişim Sektörünün Tarımsal Çevre Projelerine Katılımı.
 • Sinan TUFAN, 2006. Nevşehir Ayhanlar Sulama Projesinin Değerlendirilmesi
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Gökhan İsmail TUYLU, 2002. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Mekanize Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Uygulanma Olanakları
 • Cüneyt AYDIN, 2002. Harabe Deresi Havzasında AGNPS Modelinin Uygulanması.
 • Belgin ALSANCAK, 2005. Gediz Havzasında İklim İsteklerine Göre Farklı Üzüm Çeşitlerinin Yetiştirilebileceği Alanların Belirlenmesi
 • Tamer KÖSE, 2009. Arazi Toplulaştırmasının Sulama Sistemlerine Etkisi (Manisa Salihli Sağ Sahil Sulama Alanı Örneği)
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Suat AKGÜL, 2009. Gediz Havzasında Su Bütçesi Elemanlarındaki Değişimin Tarımsal Su Kullanımına Etkisi.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • GAP Bölgesinin Günümüzdeki ve Yakın Gelecekteki İklim Durumunun İncelenmesi
  Destekleyen : Diger (2001-2003)
 • Tarımsal Su Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
  Destekleyen : DPT (2001-2004)
 • GAP Bölgesi Su Bütçesinin CBS Yardımıyla Belirlenmesi
  Destekleyen : TUBITAK (1999-2000)
 • Yüzey Akış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Belirlenmesi.
  Destekleyen : BAP (1998-1999)
 • Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Mısır Verimine Etkisi
  Destekleyen : BAP (1990-1993)
 • Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Fasulye Verimine Etkisi
  Destekleyen : TUBITAK (1990-1993)
 • Yayınlar
 • Apaydın, H., Sönmez, F.K. and Yıldırım, Y.E. 2004. Spatial interpolation techniques for climate data in the GAP region in Turkey. Climate Research, 28(1):31-40. Özet/Tam metin
 • Çakmak, B., Beyribey, M., Yıldırım, Y.E. ve Kodal, S. 2004. Benchmarking Performance of Irrigation Schemes: A Case Study from Turkey. Irrigation and Drainage, 53(2):155-164.
 • Öztürk, F., Sönmez, F.K., Yıldırım, Y.E., Bayramin, İ., Apaydın, H., Karaş, E. 2003. Kurukavak Deresi Havzasında Yüzey Akış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Tahmini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(3):344-351, Ankara. Özet/Tam metin
 • Kodal, S., M. F. Selenay, F. K. Sönmez, Y. E. Yıldırım, 1997, "Sulama Suyu İhtiyacı Açısından Su Tüketimi ve Yağış Analizi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 67-76 s., Ankara.
 • Kodal, S., D. L. Martin, Y. E. Yıldırım, M. F. Selenay, F. K. Sönmez, 1997, "Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimal Water Distribution with Adequate and Limited Water Supplies: A Case Study in Central Anatolia, Turkey", ASAE Annual International Meeting, Paper No. 97-2182, Minneapolis Convention Center, Minneapolis, Minnesota.
 • Kodal, S., İ. Girgin, M. F. Selenay, Y. E. Yıldırım, 1995. Pamuk Sulaması (Cotton Irrigation), A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1411, 15 s., Ankara.
 • Kodal,S., M.Olgun, M.F.Selenay, Y.E. Yıldırım, A.Öztürk, A.Güney ve K.Demir,1995. Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 30 Mart-2 Nisan 1995, s. 407-422, Antalya.
 • Kodal,S., M.Olgun, M.F.Selenay, Y.E. Yıldırım, Öztürk, A., A.Günay ve K.Demir,1995. Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 30 Mart-2 Nisan 1995, s. 407-422, Antalya.
 • Kodal, S., Y. E. Yıldırım, N. Dağdelen, 1993. Tarımsal Kuraklık ve Sulama İhtiyacı. Kuraklık ve Sulama Sempozyumu, TZOB, Yayın No: 172, Ankara, s. 23-49.
 • Benli, E., S. Kodal, Y. E. Yıldırım, N. Özgenç ve F. C. Erdoğan, 1991. Guidelines for Using Cropwat in Turkey. Seminar on Application of Climatic Data for Effective Irrigation Planning and Management, December 1991, DSİ, Ankara, Turkey.
 • Benli, E., A. Balaban, S. Kodal, M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Öztürk, M. F. Selenay, Y.E. Yıldırım ve L. Şaylan, 1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 654, Ankara.
 • Yıldırım, Y.E. ve S. Kodal, 1990. Konya-Yunak-Gökpınar Yeraltı Sulamasında Yağmurlama ve Yüzey Sulama Sistemlerinin Karşılaştırılması. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14(4): 534-542, Ankara.
 • Benli,E., A.Balaban, S.Kodal, M.A.Tokgöz, M.Olgun, F.Öztürk, M.F.Selenay, Y.E.Yıldırım ve L.Şaylan,1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 654, 52 s., Ankara.
 • Benli, E., A. Balaban, S. Kodal, M. A. Tokgöz, M. Olgun, Öztürk F., F. Selenay, Y. E. Yıldırım ve L. Şaylan, 1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 654, Ankara, 52.
 • Kodal, S., Y. E. Yıldırım ve M. Akgün, 1988. Çeltik Bitkisi Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyacının Hesaplanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39 (1-2): 133-144, Ankara.
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım, Y.E., Öztürk, A., 1992. Yıkama Suyu Kalitesinin Toprak Kolonunda Oluşturduğu İyon Değişimlerinin Belirlenmesi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.1242., Ankara.
 • Yıldırım, O., Erözel, A.Z., Tokgöz, M.A., Öztürk, F., Yıldırım, Y.E., 1994. Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Fasulye Verimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1340, Ankara