DOÇ. DR. FATMA YILDIRIM    
Adı : FATMA
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : yildirim@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fatma-yildirim
Kişisel Akademik Bilgiler