PROF.DR. ALİ ULVİ YILMAZER    
Adı : ALİ ULVİ
Soyadı : YILMAZER
E-posta : yilmazer@eng.ankara.edu.tr, ali.ulvi.yilmazer@gmail.com
Tel : 0 312 203 34 58
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

1. ADI  -  SOYADI                            :  Ali  Ulvi  YILMAZER

 

2. ÜNVANI                                       :. Prof.Dr.

 

3. DOĞUM  TARİHİ ve  YERİ      :  21.7.1953    Aydın - Türkiye

 

4. ARAŞTIRMA  ALANI                : Yüksek enerji fiziği ve teorik fizik (süpersimetrik teoriler, standart model ve ötesinde fizik, parçacık fenomenolojisi ve kozmoloji, büyük birleşme modelleri, nötrino fiziği)

 

5.  ŞİMDİKİ  GÖREVİ               :   Ankara Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi

                                                           Fizik  Mühendisliği Bölümü.

                                                           e-posta :   yilmazer@eng.ankara.edu.tr.

                                                                           dean@eng.ankara.edu.tr

                                                           Tel  : +90 312 203 33 15

6. ÖĞRENİM  DURUMU   :      

                                                                                          

Derece

Üniversite

Alan

Yıl

Lisans                 

ODTÜ - Ankara

Elektrik  Mühendisi

1976

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Fizik

1982

Doktora

Ankara Üniversitesi

Fizik

1987

 

       Bildiği yabancı diller  :  İngilizce (KPDS notu 94)  ve  Fransızca  (KPDS notu 85)

 

 

7. AKADEMİK  HİZMETLERİ

                                                                                          

 

Yıllar

 

  Kurum  -  Görev

 

 

Ağustos 1977 – Mart 1979

 

 

  TEK  Santrallar Dairesi

  Proje  Mühendisi

Temmuz 1979 – Ekim 1988

  Ankara Universitesi Fen Fakültesi

  Fizik Mühendisliği Bölümü  

  Araştırma Görevlisi

Ekim 1988 – Nisan  1992

  Ankara Universitesi Fen Fakültesi

  Fizik Mühendisliği Bölümü  

  Yardımcı Doçent

Nisan 1992 – Ocak  1997

  Ankara Universitesi Fen Fakültesi

  Fizik Mühendisliği Bölümü  

  Doçent

Ocak 1997 – devam ediyor

  Ankara Universitesi Mühendsilik Fakültesi

  Fizik Mühendisliği Bölümü  

  Profesör

 

 

  1. İDARİ   ve   MESLEKİ  FAALİYETLERİ

 

      Ankara Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi Dekanı -  2010 -

      Fizik Mühendisliği Bölümü   Başkanı  :   1997 – 2004 ;  2007 – 2010

      Ankara Universitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı : 1996 – 97

      Tübitak Araştrıma ve Yayın Etiği Kurulu  Üyeliği (TÜBİTAK AYEK)  :  2002 – 2010

       Ankara Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği :  2007 – devam ediyor

     

9.   YURTDIŞI  TEMASLARI

   

      International Centre for Theoretical Physics  (ICTP)  Trieste : 

      1986, 1988 , 1989 , 1991 , 1992, 1994, 1995, 1996, 2001  yıllarında  yaz aylarında araştırma  

                                                                   

10 . ÜYELİKLER

  

       Türk Fizik Derneği              ( TPS )

       European Physical Society  ( EPS )

       Institute of Physics - UK      ( IOP )

 

11.  EĞİTİM – ÖĞRETİM  FAALİYETLERİ

 

        Lisans düzeyinde okutulan dersler  :

        Temel Fizik, Kuantum Mekaniği, Atom ve Molekül Fiziği,  Elektromanyetik  Teori ve  

        Uygulamaları, Modern Fizik, Klasik Mekanik, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, 

        Dalgalar ve Optik, Özel Görelilik

        Lisansüstü düzeyde okutulan dersler :    

        İleri Kuantum Mekaniği, Klasik Elektrodinamik, Grup Teori,  Göreli Kuantum Mekaniği,

        Kuantumlu Alanlar Teorisi,  Parçacık Fiziği, Kuantum Elektrodinamiği,  Kuantum

        Renkdinamiği, Standart Model ve Ötesinde Parçacık Fiziği

                                       

        Yaz / kış okullarında ve çalıştaylarda verilen dersler :                   

        TÜBİTAK Yüksek Enerji Fiziği Ünitesi Yaz / Kış Okullarında  ve Çalıştaylarında

        Süpersimetri ve Standart  Model üzerine dersler

        Feza Gürsey Enstitüsü Yaz  Okullarında Nötrino Fiziği Üzerine dersler

        International Conference on High Energy Physics – ISSBSM ,  Nötrino fiziği ve parçacık

        fiziği  üzerine dersler

        Pek çok okulda ve konferanslarda görelilik ve kuantumlu alanlar teorisi üzerine dersler

      

12.   DANIŞMANLIĞI  YAPILAN  Yüksek Lisans ve Doktora  TEZLERİ

 

           Doktora öğrencileri  :  Ayfer Kandemir (1997) , Nurcan Öztürk ( 2001),  Deniz Yılmaz    

           (2005),  Semra Gündüç (2006), Kurtuluş Öztürk (2007), Yeşim Akgün (2010), Şeyhmus

           Akaslan   (2011) Çağın Güneş (devam ediyor)

 

           Yüksek lisans öğrencileri  :  Ayfer Kandemir (1992), İbrahim Alıcıoğlu (1994), Nurcan

           Öztürk (1996), Tufan Becer (1998), Deniz Yılmaz (2000), Sezen Demirtaş (2001), Tayfun  

           Uzunoğlu (2003), Okan Çamursoy (2003), İlham Bolatoğlu (2005), Kurtuluş Öztürk

           (2001) , Şeyhmus Akaslan  (2005), Nihal Yılmaz (2005), Ali Ulusoy (2008), Metin

           Pekgöz   (2011)

           

13. PROJELER : 

 

1)      Foton-proton çarpıştırıcıları ve bunlara ilişkin fizik  (TÜBİTAK – 1242 No Proje, 1995 – 1998)

2)      CERN – ATLAS Trigger & DAQ and  Physics (1997 – 2004) (TÜBİTAK HEP Projesi)

3)      TÜBİTAK    Bütünleştirilmiş Doktora Programları ( 1994 -1998, 1996 – 2000, 2001 - 2005  )  

4)      TÜBA Projesi :    Türkçe Fizik Terimleri Sözlük Çalışması  (2005 – devam ediyor)

5)      TÜBİTAK Projesi : Düşük eşikli dedektörler ve kara madde arayışı  (2008 – devam ediyor)

6)      Ankara Universitesi BAP Projesi -  Fakülte altyapısını geliştirme projesi  - 2011

                       

14.  BAŞLICA  SCI  YAYINLARI  :

 

1.      Relativistic two-fermion problem with the most general electric and magnetic potentials

Fortschr.Phys. 34, 345-359  (1986)

               

            2.  Euclidean supersymmetry and relativistic two-body systems

                 Nuovo Cimento A99, 85-93 (1988)

           

3.  On the relativistic two-fermion problem

                  J.Phys.G : Nuclear and Particle Physics 14, 1345-1351 (1988)

           

4.  Lorentz invariance from Euclidean supersymmetry

                 Helvetica Physica Acta 64, 1163-1166 (1991)

           

5.  Two-body Dirac equation versus KDP equation

                  Foundations of Physics , 23, 837-840 (1993)

           

            6.  CKM mixings in  E6 - induced standard model extension and in minimal

                 supersymmetric standard model.

                 Phys.Rev. D50, 4711-4712 (1994)

 

            7.  HERA+LC  based Gamma-Proton Collider : Luminosity and Physics

                 Int.J.Mod.Phys.A 11, 2019-2044 (1996)

 

            8.  Pair production of squarks in TeV scale polarized  gp-collisions

                 Phys.Lett. B385, 143-149 (1996)

 

            9. Gluino and squark production  in TeV scale  polarized  gp-collisions

                Nuovo Cimento A, 112A, 597-605 (1999)

 

            10. R-Parity Violating SUSY Search  at     ge  and  gp  Colliders

                  Phys.Lett. B515, 125-130 (2001)

 

11. Single Squark Production at TeV Scale  ge  and  gp  Colliders

International Conference on Lepton-Photon Interactions Proceedings (Roma - 2003)

 

12.   Global analysis of the data from solar neutrinos having transition magnetic mıments together  with KamLAND data

       J. of Phys. G : Nuclear and Particle Physics, 31 (2005) 57-71

 

13.   Global analysis of the solar neutrinos (assumed to be Majorana particles) together with the new  KamLAND data in the RSFP framework,    J. of Phys. G : Nuclear and Particle Physics, 31   (2005) 1123 – 1131

 

14.   Improving the accuracy of the radar rainfall estimates  using gauge adjustment techniques:  Case study for West Anatolia, Turkey

       Atmospheric Research  86 (2007)  139 – 148

15. Effects of CP violating phases on the inverse neutrinoless double beta scattering ,

      Modern Physics Letters A (2012)