DOÇ. DR. MUTLU YILMAZ    
Adı : MUTLU
Soyadı : YILMAZ
E-posta : yilmazm@ankara.edu.tr, mutluyilmaz72@gmail.com
Tel : 0(312) 3103280 / 1214
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mutlu-yilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

2013, DoçentlikÜniversitelerarası Kurul, Beşeri ve İktisadi Coğrafya 

2002, Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

1996, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

1993, Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı 

Kazan İlçesinin İktisadi Coğrafyası /Prof.Dr. Hamdi Kara

Doktora Tez Başlığı ve Tezi  ve  Danışmanı 

Çorum İlinde Endüstri /Prof.Dr. Hamdi Kara

AKADEMİK GÖREVLER

2013-Devam Ediyor, Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2008-2013, Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2011-2012, Yardımcı Doçent, National Chengchi University (Tayvan)

2002-2008, , Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

1994-2002, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

İDARİ GÖREVLER

2016-Devam Ediyor, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, Enstitü Kurulu  Üyesi

2015-Devam Ediyor, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksek Okulu Müdürü

2014-Devam Ediyor, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi

2011-2016 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı

2009-2011  Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

2008-devam ediyor  Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Yönetim Kurulu Üyeliği

İLGİ ALANLARI

Enerji Kaynakları, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Politikaları, Siyasi Coğrafya,  Jeopolitik ve Su Sorunu                                                                   

ÖDÜLLER

2011-2012 Eğitim - Öğretim döneminde 1 yıl süre National

Chencgi Univesity'de (Tayvan) Öğretim Üyeliği

ESERLERA. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. Doğan, U., Yılmaz M. (2011) “Natural and induced sinkholes of the Obruk Plateau and Karapıar-Hotamış Plain, Turkey” Journal of Asian Earth Sciences, Volume 40, Issue 2, page:496-508. (doi:10.1016/j.jseaes.2010.09.014)

A2.  Yılmaz M., Bayar R. (2007) “ The Effects of Socio-Economic Instability on the Criminal Distrubition in Turkey” Sutudia Universitas Babes-Bolyai, Seria Geographia, Babes-Bolyai Univesity;ANUL LII, 2, page:81-96, Romania.

A3.  Bayar, R. Yılmaz, M. (2006) “Characterıstıcs Of The Populatıon Employed In Prımer Sector In Turkey” Bulletin of Serbian Geography Society, Volume: 86(2), page:143-150, Belgrade.

A4.  Bayar,R., Yılmaz, M. (2005) “Türkiye’de Soya Fasulyesi ve Önemi” International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), http//www.insanbilimleri.com/, Cilt:2 Sayı:1.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Yılmaz, M.,Serince H.(2008) “Çorum İli’ndeki Hitit Yerleşmelerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi” 25-31 Augst 2008, VII. International Congress of Hittitology , Çorum, Cilt :II, sf.987-1006.

B2. Şahin,S.,Yılmaz,M. (2008)"Cumhuriyet Döneminde Çorum İlinin Nüfus Gelişimi". 23-25 Kasım 2007, Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu, Çorum Belediyesi Yayınları, Cilt III, sf:1473-1487.

B3. Bayar.R., Yılmaz.M.(2007) "The Role of Women in the Economically Active  Population and Regional Inequalities in Turkey in the Globalization Process”   Sofia University Fourth International Conference, Global Changes and Problems Theory and Practice, 20-22 April 2007, page: 281-288, Sofia-Bulgaria. 281-288

B4.  Yılmaz, M., Karabağ,S.,Öztürk,M. (2006) "The Place of Turkey in the Transportation Policies of the EU" 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria, page: 1191-1199.

B5. Yılmaz, M., Bayar,R., (2006) "The Potential of Thermal Tourism in Turkey " 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty," Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria, page: 1200-1208

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C1.Yılmaz, M. (2013) En America Latina A los 500 Aṅos De Su Mapamundi (Dünya Haritasının 500. Yılında Piri Reis Latin Amerika’da) “ La Importancia De Piri Reis Para La Geografía- Piri Reis’in Coğrafya  Açısından Önemi” , 23-41 -121-137,  Publicaciones Del Centro De Estudios Latinoamericanos, Buenos Aires.

C2.Yılmaz, M.(2014) Piri Reisy la armada turca Del Pasado al presente , La Importancia De Piri Reis Para La Geografía“ 35-62,Universidad Externado de Colombia, Bogota.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Yılmaz, M. (2013)  “Türkiye’de Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi,  (5)2, 1-23.

D2. Yılmaz, M. (2010) “Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu Seviye Değişimlerinin Yaratmış Olduğu Çevre Sorunları” Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi,  (2)2 , sf:145-163.

D3. Özçağlar,A., Özgür,E.M., Somuncu,M., Bayar,R., Yılmaz,M., Yüceşahin,M.M., Yavan,N., Akpınar,N., Karadeniz.N., (2006) “Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları”. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 4,Sayı:1, sf: 1-27, Ankara.

D4. Yılmaz, M. (2004) “Çorum İlinde Endüstri’nin Tarihsel Gelişimi” A.Ü. Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:2,Sayı:1, sf.57-72, Ankara

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz, M. (2011) “Ortadoğu’da Su Sorunu Kapsamında Türkiye’nin Sınıraşan Sularının Jeopolitik Önemi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUCAUM) VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 1020 Ankara. sf.315-327.

E2. Somuncu, M., Yılmaz,M. (2006). "Rize İlinde Yayla-Dağ Turizminin Gelişimi ve Yöredeki Ekonomik, Kültürel, Ekolojik Etkileri" 16-17-18 Kasım 2006 1. Rize Sempozyumu, Rize, 208-216.

E3.Yılmaz M. (2004) “Osmanlı’nın Son Cumhuriyet’in İlk Döneminde Çorum’da Endüstri” Osmanlı Dönemi Çorum Sempozyumu, Çorum,1-3 Ekim 2004, sf:82-91.

E4. Gümüşçü, O., Yılmaz, M. (2001)“Ulaşım Şartlarının Ortaya Çıkardığı Şehir: Karapınar’ın Kuruluş Öyküsü” TBMM’nin Açılışının 80. Yıldönümü, Karapınar Sempozyumu, Konya -Karapınar, sf: 53-68, 26-27 Ekim 2000

F. Diğer Yayınlar :

F1. Yılmaz, M. (2014) La Importancia De Piri Reis Para La Geografía, Auditorio-Audiovisuales Biblioteca Lusi Ángel Arango, 16 May 2014, Bogota.

F2. Yılmaz, M. (2013) Kitab-ı Bahriye’de Anadolu Kıyılarındaki Liman ve Kaleler, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Uluslararası Piri Reis Sempozyumu, 26-27 Eylül 2013, İstanbul.

F3. Yılmaz, M. (2013) “ Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümündeki Gelişim ve Eğilimler”   Türkiye ve Almanya’da Coğrafya Biliminde Gelişim ve Eğilimler- Modern Mekan Bilimlerinde Hedefler, Görevler ve Araştırma Alanları Çalıştayı, 12 Temmuz 2013, İstanbul.

F4. Yılmaz, M. (2013) “La Importancia De Piri Reis Para La Geografía“  Universidad Nacional de la Plata, Instituto de Relaciones Internacionales, 18.06.2013, Buenos Aires.

F5. Yılmaz, M. (2012) “Tourism and Cultural Geography in Turkey” National Chengchi University Department of Turkish Language and Culture,  13 April 2012, Taipei, Taiwan.

F6. Doğan, U., Yılmaz, M., Yeşilyurt, S. (2011) Risk assessment of sinkhole hazard in Turkey”, European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 03-08 April 2011, Vienna, Avusturya. (poster bildiri)

F7. Yılmaz, M. Bayar, R. (2011) “Wind power generation potential in Turkey and wind power share electricity production” European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 03-08 April 2011, Vienna, Avusturya.  (poster bildiri)

F8. Doğan U., Yılmaz, M. (2010) “Natural and included collapse and caprock dolines hazard, Karapınar, Turkey” European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2010, 02-07 May 2010, Vienna, Avusturya. (abstranct)

F9. Yılmaz, M. (2010) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Kalkınması İçin Önemi”  Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUCAUM) VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 1020 Ankara.

F10. Yılmaz, M. (2009). “Kalecik İlçesi’nin Tarımsal Yapısı” 7-8 Mayıs 2009, Kalecik’te Tarım Turizm ve Çevre Çalıştayı, Kalecik, Ankara.

F11. Bayar,R., Yılmaz,M. (2006) "CBS ile Ankara'nın Keçiören İlçesinde Şehirsel Arazi Kullanımı Bakımından Yeşil Alanların Değerlendirilmesi " Fatih Üniversitesi, 13-16 Eylül 2006 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul.

F12. Yılmaz,M. (2006) "Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Dağılışı ve Dengesizlikler"25-26 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi,Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara sf. 65-66.

F13. Yılmaz, M. (2005) ‘CBS uygulamalarıyla Ankara’da Uygun Hastane Alanlarının Tespiti ve Mevcut Hastanelerin Değerlendirilmesi” Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27-29 Nisan 2005, sf: 62.İzmir.

F14. Yılmaz, M. (1996) “Kazan İlçesi’ni Nüfus Özelikleri” A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, 15-19 Nisan 1996, Bildiri Özetleri, sf:122-123.

F15. Somuncu M, Aytun A, Doğan U, Uncu L, Yılmaz M, Tonyalı L. (1996) "1 Ekim 1995 Dinar Depremi A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III.Coğrafya Sempozyumu, Ankara, 15-19 Nisan 1996 , Bildiri Özetleri, sf:80-81.

PROJELER

“Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve  Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi”, (2003-2006), TÜBİTAK  Proje No: SB 8007 ve Ankara Üniversitesi BAP No:2003-09-01-017 (projede araştırmacı).

“TEOS Arkeoloji Projesi 2010” (projede araştırmacı).

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

2009-2012 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi editörü    

2009, E-Journal of New World Sciences Academy, Hakem

2010, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Hakem

2013,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem

2013, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem

2013, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Hakem   

TEZ DANIŞMANLIKLARI

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 TEZSİZ YL

Gülsefa Bilal (2009)“Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

Ahmet Çamlı  (2010) Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Ali Murat Önder (2014) Doğalgaz Ticaretinde Türkiye’nin Enerji Koridoru Olması


TEZLİ YL

Aynur Musayeva (2015) Güney Kafkasya'nın jeopolitik Konumu ve Çatışma Alanları

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞLAR

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)