DOÇ. DR. YALÇIN KAYALI    
Adı : YALÇIN
Soyadı : KAYALI
E-posta : ykayali@ankara.edu.tr, hindoloji511@gmail.com
Tel : 0312.310.32.80-1560 (DTCF) & 0312.214.13.60-6294 (APAM)
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yalcin-kayali
Kişisel Akademik Bilgiler


Doç. Dr. Yalçın KAYALI

 

Ankara Üniversitesi,

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF),

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,

Hindoloji Anabilim Dalı, Ek Bina, 108 nolu Ofis,

06100; Sıhhıye-Altındağ/Ankara.

Tel: 0312.310.32.80/1560

&

Ankara Üniversitesi

Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma   Merkezi (APAM),

10. Yıl Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası, 1. Kat, 107 nolu Ofis,

Emniyet Mah. İncitaşı Sok. No: 10

06560; Tandoğan-Yenimahalle/Ankara

Tel: 0312.214.13.60/6294

Web: apam.ankara.edu.tr  


ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4917-3530

 

Akademik Kariyer Bilgileri:


Doç. Dr.- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı,  (2019- ...)

 

Dr. Öğr. Üyesi- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı,  (2018- 2019)

 

Arş. Gör. Dr.- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı,  (2017- 2018)

 

Arş. Gör.- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı,  (2013-2017)


İdari Görev Bilgileri: 


Asya -Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma  Merkezi (APAM); Müdür Yardımcısı, (2020- ...)

        

Burs Bilgileri:


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Orta Asya ve Uzakdoğu Çalışmaları Alanı Doktora Bursu (2014-2017)

 

Eğitim Bilgileri:


Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı. "Kuşan İmparatorluğu Döneminde Hindistan Siyasi Tarihi ve Edebiyatı";  (Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Derya Can); (2012- 2017). 


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı. "Vamana Purana İncelemesi" (Tez Danışmanı: Doç. Dr. H. Derya Can); (2009-2011).


Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2004-2009).


Uzmanlık/Bilim  Alanı Bilgileri:


Filoloji Temel Alanı; Dünya Dilleri ve Kültürleri 

(Lisans; 2009, Yüksek Lisans; 2011, Doktora; 2017 ve Doçentlik-Üniversitelerarası Kurul; 2019)


Projeler:


*Üniversiteler dışındaki özel kurumlarca yapılan bilimsel araştırma ile ilgili projede araştırmacı; Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Teknokent 229 nolu AR-GE ofisinde faaliyet gösteren Hiras Yazılım Eğitim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ.(Döner sermaye kapsamında yapılan Ar-Ge projeleri veya Teknokent bünyesinde 4691 sayılı kanunla kurulmuş firmalarda yürüyen Ar-Ge projesi), “Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı” başlıklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve KOSGEB Destekli Ar-Ge projesinde; “Hintçe Eğitimi isimli dersin online e-içeriklerinin tasarımı ve geliştirilmesi" (2019 – 2020).


*Üniversiteler dışı, ulusal kaynaklarca (TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK TEYDEB, bakanlıklar ya da kamu kurumlarınca desteklenen araştırma projeleri) yapılan bilimsel araştırma ile ilgili projede araştırmacı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülmekte olan "Türklerin Mirası:  Belgesel Film Dizisi (18 Bölüm) ve Türklerin Mirasının Anlatıldığı 17 Ciltlik Külliyat" adını taşıyan projenin Türklerin Mirası: Somut Olmayan Kültür isimli I. cildinde III makale; "Kuşanlar'da Eğitim", "Kuşanlar'da İnanç, Düşünce ve Bilim", "Kuşanlar'da Kültür ve Sanat". (2021- 2023).

 

Saha Çalışmaları ve Yurt Dışı Deneyimleri:


Doktora Sırası Misafir Araştırmacı- Hindistan, Hyderabad Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Hindi Dili ve Edebiyatı Bölümü,  (Danışman: Prof. Dr. R. S. Sarraju); (Temmuz 2016- Ekim 2016)


Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı- Hindistan, Hyderabad Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Hindi Dili ve Edebiyatı Bölümü, (2019, Ağustos-1 Ay Süreli).


Ders Verme Hareketliliği (Erasmus)- Litvanya- Vilnius Üniversitesi, Asya ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü, Hindoloji Bölümü, (2020, Şubat- 1 Hafta Süreli).


Ders Verme Hareketliliği (Erasmus)- Litvanya- Vilnius Üniversitesi, Asya ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü, Hindoloji Bölümü, (2021, Ekim- 1 Hafta Süreli).


Ders Verme Hareketliliği (Erasmus)- Litvanya- Vilnius Üniversitesi, Asya ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü, Hindoloji Bölümü, (2022, Eylül- 1 Hafta Süreli).

 

Verdiği Dersler:


Lisans Dersleri:

Güz Dönemi:

DBB 227 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II - Dilbilim Bölümü

**

SBUS 1005 Hint Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü 

(Uzaktan Öğretim- Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders)

**


Devanagari Alfabesi 

Sanskrit Gramere Giriş 

Yeniçağ Hindistan Tarihi 

Hindistan Bağımsızlık Hareketi ve Tarihi 


Bahar Dönemi:

Sanskrit Grameri

Ortaçağ Hindistan Tarihi ve Kültürü

M.K. Gandhi Hayatı ve Eserleri 

 

Lisansüstü Dersleri:

Orta Dönem Hint Kültür Tarihi  (Yüksek Lisans)

Antik Dönem Hint Tarihi: İndus, Mahacanapadalar ve Magadha (Yüksek Lisans)

Hint Krallıkları: Maurya, Kuşan ve Gupta Tarihi (Yüksek Lisans)

Çeviribilim: Literatür ve Terminoloji  (Yüksek Lisans)

Çeviribilim: Kuramlar ve Metin Türleri (Yüksek Lisans)

**

Hindistan Tarihi (Doktora)

Çeviribilim Uygulamaları: Tarih Konulu Metinler (Doktora)

 Çeviribilim Uygulamaları: Edebiyat Konulu Metinler (Doktora)


Çalışma Alanları:


*Hindistan Tarihi

*Hint Kültürü

*Çeviribilim Araştırmaları 

*Bölgesel Çalışmalar: Asya ve Hindistan


A. Kitaplar:


Telif Çalışmalar:


A-1.Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, (2018). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.


A-2.Hint Buddhizmi’nin Tarihi, (2022). -Ilgaz Hakman ile birlikte çift yazarlı-, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.Çeviri Çalışmaları:


A-3.Asya Mitolojisi Sözlüğü, (2018). Yazar: David Leeming, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. 


A-4.Ritusamhara/Mevsimler Geçidi & Meghaduta/Haberci Bulut, (2019). Yazar: Kalidasa, İstanbul: Ötüken Neşriyat.B. Editörlükler:


B-1.Çeviribilim Yazıları, (2019). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.


B-2.Hint Mitolojisi- Purāa Edebiyatı Yazıları, (2020). Konya: Çizgi Kitabevi. 


B-3.Türkiye'de Hindistan Çalışmaları-I, (2021). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


B-4.Aşokāvadāna- Hint İmparatoru Aşoka’nın Hayatından Hikâyeler, (2022). Anonim. -Çev. Ilgaz Hakman-, İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.


B-5.Hindistan'da İslam -Siyasi Dil ve Siyaset Kültürünün İnşası -1200-1800-, (2022). Yazar; Muzaffar Alam, -Çev. İhsan Durdu-, İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.


B-6.Kalpa Sutra -Bilgece Yaşam-, (2022). Yazar; Bhadrabahu Svami, -Çev.  Mert Çağatay Yazlık-, İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.C. Kitap Bölümleri:

C-1."Ramayana Destanı", Dünden Bugüne Dünya DestanlarıBilgin Kültür Sanat Yayınları, 2019, Ankara, (Ed. Görkem Kökdemir & Ayşe Gül Fidan), Bölüm Sayfaları: 59-97.


C-2."Çeviri Çalışmaları Tarihine Giriş", Çeviribilim YazılarıÇizgi Kitabevi Yayınları, 2019, Konya, Ed. Yalçın Kayalı, (Fatma Jale Gül Çoruk ve Saadet Büyük Güler ile birlikte üç yazarlı), Bölüm Sayfaları: 9-29.


C-3."Çeviride Kültürel Aktarım Sorunu: Karamazov Kardeşler Örneği"Çeviribilim YazılarıÇizgi Kitabevi Yayınları, 2019, Konya, Ed. Yalçın Kayalı, (Fatma Jale Gül Çoruk ve Saadet Büyük Güler ile birlikte üç yazarlı), Bölüm Sayfaları: 31-71.


C-4."Çeviride Eşdeğerlik Sorunu ve Tarihi "Çeviribilim YazılarıÇizgi Kitabevi Yayınları, 2019, Konya, Ed. Yalçın Kayalı, (Fatma Jale Gül Çoruk  ile birlikte çift yazarlı), Bölüm Sayfaları: 73-86.


C-5. “Hint Mitolojisinin Puranik Kaynakları: Agni (Āgneya) Mahāpurā, Hint Mitolojisi- Purāa Edebiyatı Yazıları Çizgi Kitabevi Yayınları, 2020, Konya, Ed. Yalçın Kayalı, Bölüm Sayfaları: 155-188.

  

C-6.“Purāa Edebiyatında Geleneksel Hint Kast Sisteminin İzleri”, (Çeviri Makale), Hint Mitolojisi- Purāa Edebiyatı YazılarıÇizgi Kitabevi Yayınları, 2020, Konya, Ed. Yalçın Kayalı, Bölüm Sayfaları: 259-271.


C-7."Buddhist Konseylerin Hint Kültür Tarihindeki Yeri", Prof. Dr. Pulat Otkan Anısına- Sinoloji, Japonoloji ve Koreonoloji Makaleleri, 2021, (Ed. A. Merthan Dündar), Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları,  Bölüm Sayfaları: 386-415.


C-8."Bangladeş-Hindistan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü Üzerine Bir Değerlendirme"Türkiye'de Bangladeş Çalışmaları-I,2021, (Ed. A. Merthan Dündar), Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları,  Bölüm Sayfaları: 47-60.


C-9. "Güney Asya'nın İki Müttefik Gücü: Hindistan-Vietnam İlişkilerinin Kısa Tarihi", Türkiye'de Vietnam Çalışmaları-I,2021, (Ed. A. Merthan Dündar), Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları,  Bölüm Sayfaları: 186-202.


C-10."Buddhist Sanskrit Edebiyatı, Avadānalar Adlı Koleksiyon ve Aşokāvadāna Üzerine Bir Derlem Çalışması"Türkiye'de Hindistan Çalışmaları-I,2021, (Ed. A. Merthan Dündar; Yalçın Kayalı), Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları(Ilgaz Hakman ile birlikte çift yazarlı), Bölüm Sayfaları: 225-250.


C-11."Kadim Hint Kültürünün Siyam (Tayland) Geleneklerine Yansımaları: Tarih, Din ve Edebiyat" Türkiye'de Tayland Çalışmaları-I,2021, (Ed. A. Merthan Dündar; Ekrem Saltık,) Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları(Ilgaz Hakman ile birlikte çift yazarlı), Bölüm Sayfaları: 113-133. 


C-12."Hintli Yazar Perumbadavam Şrīdharan’ın Oru Sankīrthanam Pole Başlıklı Eserinin Ana Karakteri: Rus Yazar Dostoyevski"Hece Dergisi Dostoyevski Özel Sayısı (2 Cilt), Hece Yayınları, 2022, (Ed. Birsen Karaca), Bölüm Sayfaları: 588-602.


C-13."Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri" Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar Bildiriler Kitabı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, 2022, (Ed. A. Merthan Dündar, Mehmet Özay), Bölüm Sayfaları: 165-186.


C-14. "Tarihî Kambuca (Kamboçya) Yazıtlarında Geleneksel Hint Kültürünün İzleri", Türkiye'de Kamboçya Çalışmaları-I", 2022, (Ed. A. Merthan Dündar; Ekrem Saltık,) Ankara, Ankara Üniversitesi YayınlarıBölüm Sayfaları: 17-48.


C-15. "Hint Menşeli Buddhist İnancın Sri Lanka (Seylan) Kültür Tarihindeki Yeri"Türkiye'de Sri Lanka Çalışmaları-I", 2022, (Ed. A. Merthan Dündar; Ekrem Saltık,) Ankara, Ankara Üniversitesi YayınlarıBölüm Sayfaları: 17-36.
 D. Özgün makaleler:

Uluslararası indekslerde ve/veya Ulakbim'de taranan hakemli dergilerde yayımlanmış olan  Makaleler:


D-1.Eski Bir Hint Geleneği: Sati, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, Ankara-2013. (Tarandığı Index: MLA)


D-2. Timur'un Hindistan Seferi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6/2, Iğdır-2014. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi )


D-3.Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Sanskrit Dili Öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yönteminin Kullanımı, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 49, Kırgızistan, 2015. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, Acedemic Key, Akademik Dizin)


D-4.Türk, Hint ve Ermeni Kültürleri ve Edebiyatlarında Çeviri Çalışmaları ve Tarihi,  Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 53, Kırgızistan, 2016. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, Acedemic Key, Akademik Dizin ); (Fatma Jale Gül Çoruk ile birlikte çift yazarlı)


D-5.Türk, Hint ve Ermeni Kültürleri ve Edebiyatlarında Çeviri Çalışmaları ve Tarihi,  Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 53, Kırgızistan, 2016. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, Acedemic Key, Akademik Dizin ); (Fatma Jale Gül Çoruk ile birlikte çift yazarlı)


D-6.Ermeni ve Sanskrit Dillerinden Örneklerle Çeviride Eşdeğerlilik Sorunu ve Tarihi, FOLKLOR / EDEBİYAT Halkbilim, İletişim, Antropoloji, Sosyoloji, Müzikoloji, Eğitim, Tarih, Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 85, 2016/1.(Tarandığı Index: ULAKBİM, MLA Folklore Bibliyography ve Türkologischer Anzeiger Viyana); (Fatma Jale Gül Çoruk ile birlikte çift yazarlı)

 

D-7. Aşvaghosha ve Eserlerinin Buddhist Edebiyattaki Yeri, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 56, 2017. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), INDEX COPERNICUS, SIS (Scientific Indexing Services), ICI (Indian Citation Index), AJNS (International Publishing of Academic Journals), ADVANCED SCIENCE, INDEX ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi), SCIENCE LIBRARY, INDEX SAIF (Scholars Impact), SPARC (Institute of Technical Research), SCHOLARSTEER (Scholarly Information) Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor) 


D-8.Hint Gandhara ve Mathura Sanat Eserlerinde Buddhist İkonografinin Yeri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 14, Iğdır-2018.(Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi, ULAKBİM)


D-9.Hint Kurtuluş Mücadelesinin Lideri Mohandas Karamçand Gandhi: Bhagavadgita ve Ahimsa, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı: 57, 2018. (Tarandığı Index: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus,SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat)


D-10.Mircea Eliade'nin Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Adlı Üçlemesinden: Gotama Buda'dan Hristiyanlığın Doğuşuna'da Hint Kültürünün Yeri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 16, Iğdır-2018.(Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi, ULAKBİM )

 

D-11.Gunadhya'nın Brihatkatha'sından Somadeva'nın Kathasaritsagara'sına Hint Masal Edebiyatı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 58, 2018. (Tarandığı Index: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, Ulrichsweb, Index Islamicus,SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat)


D-12.Buddhist Kültürün Acanta Mağaralarındaki İzleri: Viharalar,  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 1, Ankara-2018. (Tarandığı Indexler: ULAKBİM, MLA)


D-13.Acanta Mağaraları: Buddhist Gelenek ve Çaityalar, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 35, 2018. (Tarandığı Indexler: Scilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, ULAKBİM TR DİZİN, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX).


D-14.Hint ve Türk Mitolojilerinde Doğal Fenomenler: Güneş ve Ay, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı:15, 2018.  (Tarandığı Indexler: ULAKBİM TR DİZİN, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, Araştirmax Bilimsel Yayın İndexi, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Akademik Türk Dergileri İndeksi,  Advanced Sciences Index, International Scientific Indexing (ISI),  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI). (Esra Büyükbahçeci ile birlikte çift yazarlı)

  

D-15.Mughal Emperor Akbar and His Capital: The Fatehpur Sikri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 60, 2018. (Tarandığı Index: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat)


D-16.Buddhist Cataka Anlatılarının Acanta Duvar Resimlerine Yansımaları: Telangana Eyaleti Arkeoloji Müzesi (Hyderabad/Hindistan)- Acanta Duvar Resimleri Replikaları Koleksiyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2021; 8 (1) (Tarandığı Index: MLA, Sobiad, Araştırmax); (Esra Kökdemir ile birlikte çift yazarlı) 


D-17.Yaban Domuzu (Varāha) Mitinin Hint Mitolojisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme, FOLKLOR / EDEBİYAT Halkbilim, İletişim, Antropoloji, Sosyoloji, Müzikoloji, Eğitim, Tarih, Dil ve Edebiyat Dergisi, 2021; 27(2). (Tarandığı Index: ULAKBİM-TR-Dizin; Milli Kütüphane/Türkiye Makaleler Bibliyografyası , Scopus; DOAJ, MLA Folklore Bibliography; Turkologischer Anzeiger; ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); Humanities and Social Sciences Index); (Ilgaz Hakman ile birlikte çift yazarlı) 


D-18.Eskiçağ Hindistan Tarihinin İki Buddhist Hamisi: Maurya İmparatoru Aşoka ve Kuşan Kralı Kanişka, AÜ Doğu Dilleri Dergisi (DODİLDER); Journal of Oriental Languages, 2021; 6(1). (Ilgaz Hakman ile birlikte çift yazarlı) E. Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş ve Uluslararası indekslerde ve/veya Ulakbilim'de taranan hakemli dergilerde yayımlanmış olan  Makaleler:


E-1. Hindistan Kuşan İmparatorluğunun Yükselme Dönemi ve Kral Kanişka (~ MS 78-99), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  Cilt: 55, Sayı: 2, Ankara-2015. (Tarandığı Index MLA) -Doktora Tezinden Üretilmiştir.-

 

E-2.Kuşan İsminin, Toplumunun ve Hükümdar Unvanlarının Kökeni Üzerine, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 2, Ankara-2017. (Tarandığı Indexler: ULAKBİLİM, MLA) -Doktora Tezinden Üretilmiştir.-

 


F. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve TAM/ÖZET metin olarak yayımlanan tebliğler:


F-1.2011- KAYSERİ, Erciyes Üniversitesi,   I. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (Uluslararası), Bildiri Başlığı: Vamana Purana’da Prahlada Efsanesi. İlgili sempozyumun Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanmıştır.


F-2.2012- Batman, Batman Üniversitesi, Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Bildiri Başlığı: Hint ve Türk Mitolojisinde Ateş Kültü, İlgili Bildiri, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Batman-2012'de (Tarandığı Index: Free Journal Act, Akademik Dizin, Google Scholar) aynı başlıkla yayımlanmıştır. (Doç. Dr. H. Derya Can ile birlikte, çift yazarlı)


F-3.2013- İZMİR, İzmir Üniversitesi, II. Dil ve İletişim Sempozyumu (Uluslararası) Bildiri Başlığı: Hint Masallarının Dünya Edebiyatlarındaki Yeri. (Doç. Dr. H. Derya Can ile birlikte, çift yazarlı). İlgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


F-4.2013- KARS, Kafkas Üniversitesi, 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (Uluslararası), Bildiri Başlığı: Klasik Hint Edebiyatında Okyanusun Çalkalanması Efsanesi: Kültür ve Edebiyat Değerlendirmesi. (Esra Büyükbahçeci ile birlikte, çift yazarlı). İlgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.  


F-5.2013- KARS, Kafkas Üniversitesi, 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (Uluslararası), Bildiri Başlığı: Hintli Şair-Yazar Kalidasa ve Dram Türündeki Eserleri: Şakuntala, Malavikaagnimitra ve Vikramorvaşi. İlgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


F-6. 2014- KONYA, Mevlana Kültür Merkezi, VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Bildiri Başlığı: Hint ve Türk Mitolojilerinde Yıldırım ve Şimşek Miti. İlgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


F-7. 2015- NEVŞEHİR, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Bildiri Başlığı: Türkiye'deki Hindoloji Öğrencilerinin Sanskrit Dili Öğrenmeye Yönelik Tutum ve Eğilimleri. İlgili bildiri, "Öğrenen Özellikleri Bağlamında Sanskrit Dilinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015 Özel Sayı, Mannheim-Ahlen, 2015. (Tarandığı İndexler için bakınız. http://ijlet.com/Defaultx.Aspx?ID=35) revize edilen başlığıyla, künyesi verilen dergide yayımlanmıştır. 

 

F-8.  2015- Antalya, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (ICSER), Bildiri Başlığı: Orta Asya Kökenli Yueh-çi Kabilesi ve Hindistan Kuşan İmparatorluğunun Kuruluşu. İlgili sempozyumun Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanmıştır.


F-9.2016- KONYA, Selçuk Üniversitesi, VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 12-14 Mayıs; Bildiri Başlığı: Hint ve Türk Mitolojilerinde Balık Motifi. İlgili bildirinin tam metni, aynı başlıkla "Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi", Sayı: 58, Kırgızistan, 2016'da yayımlanmıştır. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Aniji, Acedemic Key, Akademik Dizin )


F-10.2016- AMASYA, Amasya Üniversitesi ve KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatı Kurumu), I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Bildiri Başlığı: Orta Asya Kökenli Yüeçi (Yueh-çi) Kabilesinin Hindistan'a Göçü ve Sonuçları Üzerine. İlgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


 F-11.2017- Ankara, 4th International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), Bildiri Başlığı: Eskiçağ Hint Tarihinden Bir Kesit: Maurya İmparatorluğu Dönemi (MÖ 322-185). İlgili sempozyumun Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanmıştır.


F-12. 2017- Ankara, 4th International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), Bildiri Başlığı: Hintli Şair-Yazar Kalidasa'nın Ritusamhara Adlı Eseri Üzerine. İlgili bildirinin tam metni, aynı başlıkla, "IJSSER (International Journal of Social Sciences and Education Research)", Cilt: 3, Sayı: 5, 2017'de yayımlanmıştır. (Tarandığı Index: OAJI- Open Academic Journals Index, RAS- Russian Academic Science, tei-Turkish Education Index, ESJI - Eurasian Scientific Journal Index, ISI --International Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals Indexing, SIS - Scientific Indexing Services, JournalSeek, ASOS Index)


F-13.2018- Nevşehir, International Conference on Social Sciences ICOSS (Language, Literature, Geography, Archeology, History) Bildiri Başlığı: David Leeming'in Asya Mitolojisi Sözlüğü İsimli Çalışmasında Hint Geleneğine Ait Maddeler, İlgili sempozyumun Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanmıştır.


 F-14. 2018- Ufuk Üniversitesi, Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu (UKBK), Bildiri Başlığı: Hint Dinleri: Hindu ve Buddhist Kutsal Metinleri Üzerine. Bildirinin tam metni, ilgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


 F-15. 2021- SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Bildiri Başlığı: Hindu Mitolojisinin Kaynakları: Puranik Kayıtlar ve Efsaneler. Bildirinin tam metni, ilgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.


 F-16. 2021- SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Bildiri Başlığı: Yaratılış ve Yeniden Yaratılış Kavramlarının Hint Kutsal Metinlerindeki İzleri. Bildirinin tam metni, ilgili sempozyumun Bildiriler Kitabında yayımlanmıştır.

  

 

     G. Diğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği,  
     çeviri makale, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri)

Alan dergilerinde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, çeviri makale, kitap kritiği ve özet türünden makaleler:


G-1.Çeviri Makele: Anlaşılmaz, İbret Verici ve Deşifre Edilmemiş Yönleriyle İndus Vadisi Medeniyeti, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, 2015/1 (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi ) -Türkçeye çevirdiğimiz bu makale ilk olarak Javonillo, Charise Joy  tarafından 2010 yılında "Indus Valley Civilization: Enigmatic, Exemplary, and Undeciphered," başlığıyla  ESSAI: Vol. 8’de yayımlanmıştır.-


G-2.Kitap Kritiği: History And Culture of The Indian People, The Age of Imperial Unity, "Hint İnsanının Tarihi ve Kültürü, İmparatorluklar Dönemi", Akademik Sosyal Araştırmalar  Dergisi, Sayı: 2, 2014/2 (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), INDEX COPERNICUS, SIS (Scientific Indexing Services), ICI (Indian Citation Index), AJNS (International Publishing of Academic Journals), ADVANCED SCIENCE, INDEX ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi), SCIENCE LIBRARY, INDEX SAIF (Scholars Impact), SPARC (Institute of Technical Research), SCHOLARSTEER (Scholarly Information) Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor).


G-3. Kitap Kritiği: Cultural History of India: Diversity, Syncretism, Synthesis, "Antik Hindistan’ın Tarihi: Çeşitlilik, Bağdaştırma, Bileşim" Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, 2018/2. (Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi).


G-4.Kitap Kritiği: India: A Short History "Hindistan'ın Kısa Tarihi"  Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)/e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, 2018/3,  (Tarandığı Index: TUBİTAK ULAKBİLİM ve EBSCO veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Islamicus, Index Copernicus, SOBIAD, İSAM, ASOS, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, InfoBase, MIAR, IIJF, Citefactor, İdeal online, Scholar Impact, International Scientific Indexing, ERIH PLUS).


G-5.Kitap Kritiği: India: The Hindu History "Hindu Tarih"  Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)/e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, 2018/4,  (Tarandığı Index: TUBİTAK ULAKBİLİM ve EBSCO veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Islamicus, Index Copernicus, SOBIAD, İSAM, ASOS, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, InfoBase, MIAR, IIJF, Citefactor, İdeal online, Scholar Impact, International Scientific Indexing, ERIH PLUS).

 

G-6.Kitap Kritiği: The Historical Buddha: The Times, Life and Teachings of Founder of Buddhism "Tarihi Buddha: Dönemi, Hayatı ve Buddhizm'in Kurucusunun Öğretileri" Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Iğdır-2019.(Tarandığı Index: Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi, ULAKBİM)H. Popüler Bilim-Kültür Dergilerinde Yayımlanmış Çeviri ve İncelemeler:


H-1.Bir Hint Efsanesi: Tanrı Şiva’nın Tanrıça Kali ile Evliliği (Çeviri-İnceleme) , Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, 43. Sayı, 2012.


H-2. Hindu Tanrılarının Kutsal Savaş Aleti Sudarshana (Çeviri-İnceleme), Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, 48. Sayı, 2012.


H-3.Hindu Tanrısı Vishnu ve Vamana Bedenlenmesi (Çeviri-İnceleme), Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, 52. Sayı, 2013.


H-4.Prahlada Efsanesi (Çeviri-İnceleme), Patika Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 85. Sayı, 2014.


H-5.Hint'te Fabl (Fabl Kolunu Özel Dosyada Bölüm), Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, 62. Sayı, 2015.


H-6.Her Şeyi Kapsayan (İçkin) Tanrının Hint Kutsal Metinlerindeki İzleri (Panteizm Kolunu Özel Dosyada Bölüm), Bilim ve Ütopya- Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 313. Sayı, 2020.


H-7.Kadim Hint Metinlerinde Sarga “Yaratılış” ve  Yeniden Yaratılış “Pratisarga” Anlatı/Söylenceleri Bilim ve Ütopya- Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 320. Sayı, 2021.


H-8. Hint Kültüründe Din Hegemonyasına Karşı Başkaldırı: Buddhist ve Cainist Felsefenin Doğuşu, Bilim ve Ütopya- Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 340. Sayı, 2022.


Seminer ve Kurs Sertifikaları:


T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Sosyal Bilimler Semineri Sertifikası. (2013)


T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kültür Seminerleri Sertifikası. (2014)


Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, Araştırma Görevlileri için Eğiticilerin Eğitimi Programı Sertifikası. (2014)

 

Ankara Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Online Öğretici Sertifikası. (2020)


Editörlük, Yayın Kurulu ve Hakemlik Bilgileri:


Ankara Üniversitesi,  DTCF, Doğu Dilleri Dergisi (DODİLDER), Editörler Kurulu Üyeliği

Oriental Renessans: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences Journal, Yayın Kurulu Üyeliği

Gazi Türkiyat- Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Hakemlik

Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Hakemlik 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Hakemlik

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik

Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakemlik

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Hakemlik

İran ve Turan Araştırmaları Dergisi, Hakemlik

Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Hakemlik

Turkish Journal of Diaspora Studies, Hakemlik

Ankara Üniversitesi, DTCF, Doğu Dilleri Dergisi (DODİLDER), Hakemlik

Trabzon İlahiyat Dergisi, Hakemlik


Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Etkinlikler/Seminerler/Çalıştaylar:


2022- AÜ APAM, India-CIWAD, India-Turkiye Historical and Contemporary Relations; "A Brief History of Turkiye-India Relations Focused on CulturalInteraction" (29.05.2022-Çevirimiçi)


2021-YTB, FSMÜ OSMAD, AÜ APAM, Asya Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar "Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri ve Geleceği" (26-27.05.2021- Çevirimiçi) 


2021-İzmir, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Çeviribilim Seminerleri III- Nadir Dillerde Çeviri ve Çeviribilim Çalışmaları (Moderatör: Prof. Dr. Faruk Yücel)  "Çeviribilim'de Kültürlerarasılık: Sanskrit Dilindeki Edebi Metinlerin Türkçe Çevirileri Üzerine Alanyazın Değerlendirmesi"(15.05.2021-Çevirimiçi)


2021-Ankara Düşünce Atölyesi (ADA), Bölge Çalışmaları- Doğu Asya Çalışmaları Atölyesi, "30.03.2021;Başlangıcından Ortaçağa Kadim Hindistan'ın Tarihi ve Kültürü06.04.2021; Hindistan Çalışmaları Disiplini Perspektifinden Hint-Türk (Babür) İmparatorluğu Çağı13.04.2021; Hint-Avrupa Dil Ailesinin En Eski Üyesi: Sanskrit Dili ve Kültürü (Çevirimiçi)


2021- Ankara Üniversitesi, Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, APAM Youtube Kanalı; "Asya Konuşmaları: Hindistan", (22.01.2021- Çevirimiçi), Program Linki: https://www.youtube.com/watch?v=CTZylI4QhJc&t=36s


2021-Hindistan, Vişva Hindi Akademi, Hindi (Hintçe) Öğretimi Merkezi, (Moderatör: Dr. Deepak Pandey) "Türkiye'de Hindoloji Çalışmalarının Tarihi", (02.01.2021-Çevirimiçi)


2020-Ankara, TRT Ankara Radyosu, "Mohandas Karamçand Gandhi'nin II. Dünya Savaşı ve Bağımsızlık Mücadelesinde; 1942- Ulusal Kongre Konuşması" üzerine bir değerlendirme  Efsane Konuşmalar Programı. 

Program Linki- https://www.trtdinle.com/show/efsane-konusmalar?id=3854779


2020-Ankara, TRT Ankara Radyosu, "İndira Gandhi'nin Hint Kadınının Misyonu Hakkındaki Tarihi Konuşması" üzerine bir değerlendirme - Efsane Konuşmalar Programı. Program Linki- https://www.trtdinle.com/show/efsane-konusmalar?id=3852064


2019-Ankara, Hindistan Büyükelçiliği, "Nobel Ödüllü Yazar Rabindranath Tagore'un Çalışmalarının Türkiye'deki Tanınırlığı Üzerine" Başlıklı Konuşma.Lisansüstü Tez Danışmanlığı Bilgileri: 


Ilgaz Hakman, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Doktora Programı, (Devam Ediyor)


Kardelen Parlak, "Hint-Türk İmparatorluğu Tarihi ve Kültürü: Babürlü Devleti’nde Evrengzib Dönemi"Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, (Devam Ediyor)


Ilgaz Hakman, "Aşokāvadana'da Buddhist Kültürün İzleri ve Tarihi", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, (2020)


Mert Çağatay Yazlık, "Cainist Metinlerden Kalpa Sūtra'nın Çeviri ve Değerlendirmesi", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, (2022)


Mehmet Hanifi Dinç, "Eskiçağ Hindistan'ında Siyasal ve Sosyal Yaşam", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Programı, (Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile birlikte Eş Danışmanlık, Devam Ediyor)


Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri:


Bahar İzmir, "Türkiye-Hindistan İlişkiler (1919-1947)"; 2022, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı. 


Canan Yoğurt, "Premçand'ın  Öykülerinde  Kadın  Motifleri"2021, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Doktora Programı.


Derya Keskin, “Eski Çağ Hint Tarihi: Mahâcanapadalar ve Magadha Krallığı”; 2021, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Yüksek Lisans Programı.


Esra Kökdemir, “Catakalar: Bodhisatta Öyküleri”; 2019,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji  Doktora Programı. 


Gökhan Akmaz, “Mitoloji ve Cinsiyet Hint ve Yunan Mitolojilerinde Ataerkil Dönüşüm”; 2019,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji  Doktora Programı. 


Hatice İlay Karaoğlu, "Hint Sinemasının Edebi Kaynakları: Kathasaritsagara Örneği"; 2019, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Yüksek Lisans Programı. "