PROF.DR. YASEMİN KEPENEKCİ    
Adı : YASEMİN
Soyadı : KEPENEKCİ
E-posta : ykepenekci@ankara.edu.tr, karaman.kepenekci@gmail.com
Tel : 0312 3633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: YASEMİN KARAMAN KEPENEKCİ

Doğum Tarihi: 23 Nisan 1969

Doğum Yeri: Karaman

Medeni Durumu: Evli ve iki çocuk annesi

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Ankara Üniversitesi

1990

Yüksek Lisans

 Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

1993

Doktora

 Eğitim Yönetimi ve Planlaması / Eğitim Hukuku

Ankara Üniversitesi

1999

Doçent

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

(Üniversiteler Arası Kurul)

2006

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çocukların Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmali

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin Başar

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: Türkiye’de Genel Ortaöğretim Kurumlarında İnsan Hakları Eğitimi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esin Konanç

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

1992–1999

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

1999–2002

Yrd. Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2002-2006

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2006-2011

Profesör

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2011-Devam

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Görevleri:

1. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006–2009

2. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007-Devam

3. Ankara Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcılığı, 27.01.2010-27.01.2013

4. Ankara Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-Devam

4. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu Üyeliği, 2013-Devam

 

 

Ödüller:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu, Center for the Study of Human Rights, Columbia University, Ziyaretçi Bursiyer (Visiting Scholar), New York, ABD, 1997.

 

 

Bazı Yurt Dışı Etkinlikler:

 1. Summer Seminars for International Cooperation “Child Labour”, Katılımcı, Den Haag, Hollanda, 1993.
 2. International Institute of Human Rights, Katılımcı, Strasbourg, Fransa, 1997.
 3. Human Rights NGOs in the Arab World, Gözlemci, Aqaba, Ürdün, 2000.
 4. International Exchange Program, Center for Civic Education, Katılımcı, California, ABD, 2001.
 5. Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık Eğitimi 7. Ulusal Koordinatörler Toplantısı, Katılımcı, Strasbourg, Fransa, 2004.
 6. Avrupa Konseyi Launching Conference of the 2005 European Year of Citizenship Through Education, Katılımcı, Sofia, Bulgaristan, 2004.

 

Yabancı Dil: ÜDS-96.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

 

A1. ULUSLARARASI INDEKSLER KAPSAMINDA OLAN HAKEMLİ DERGILERDE YAYIMLANAN TAM METINLI INGILIZCE MAKALELER

1.    Karaman-Kepenekci, Y. (2005a) Citizenship and Human Rights Education: A Comparison of Textbooks in Turkey and the United States. International Journal of Educational Reform, 14(1): 73-88.

2.    Karaman-Kepenekci, Y. (2005b) A Study of Effectiveness of Human Rights Education in Turkey. Journal of Peace Education, 2(1): 39–55.

3.    Karaman-Kepenekci, Y. (2006) A Study of University Students’ Attitudes towards Children’s Rights in Turkey. The International Journal of Children’s Rights, 14(3): 307–319.

4.    Karaman-Kepenekci, Y. ve Çınkır, Ş. (2006) Bullying among Turkish High School Students. Child Abuse & Neglect, 30: 193–204 

5.    Aydın, İ. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2008) Principals’ Opinions of Organisational Justice in Elementary Schools in Turkey. Journal of Educational Administration, 46(4): 497–513.

6.    Aslan, C. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2008) Human Rights Education: A Comparison of Mother Tongue Textbooks in Turkey and France. Mediterranean Journal of Educational Studies, 13(1): 101-124.

7.    Karaman-Kepenekci, Y. ve Aypay, A. (2009) Teachers’ Perceptions of Tolerance in Teacher-Administrator Relationships in Turkey. International Journal of Leadership in Education, 12(1): 51-71.

8.    Karaman-Kepenekci, Y. (2010) An Analysis on Children’s Rights in Stories Recommended for Children in Turkey. Journal of Peace Education, 7(1): 65–83.

9.

 

A2. ULUSLARARASI INDEKSLER KAPSAMINDA OLAN HAKEMLİ DERGILERDE YAYIMLANAN TAM METINLI TÜRKÇE MAKALELER

 1. Karaman-Kepenekci, Y. ve Aslan, C. (2011) Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme. Turkish Studies (Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı), 6(1): 476–494.
 2. Nayır, F. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2012) Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, International Journal of Social Science, 5(7): 437-455.
 3. Karaman Kepenekci Y. ve Aslan C. (2013) Ortaöğretim Okullarına Önerilen 100 Temel Eser’deki Romanlarda İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme, Eğitim ve Bilim, 38(168): 183-197.
 4.  

 

 

 

 

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGILERDE YAYIMLANAN TAM METINLI İNGİLİZCE MAKALELER

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2010) Opinions of University Students towards National and International Peace, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(2): 27–49.

2.    Karaman-Kepenekci, Y. (2011) Educational Administrators’ Education in Law, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1): 1–16.

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGILERDE YAYIMLANAN TAM METINLI TÜRKÇE MAKALELER

 1. Karaman, Y. (1995) Planlı Dönemde Kadın Eğitimi Politikamız, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1): 401–427.
 2. Karaman-Kepenekci, Y. (1997a) Eğitim İşgörenlerinin Disiplin Sorunları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2): 861–874.
 3. Karaman-Kepenekci, Y. (1997b) Teftişin Yasal Dayanakları ve Eğitim Müfettişlerinin Yasal Görevleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2): 125–144.
 4. Karaman-Kepenekci, Y. (1998). Bürokrasi Kavramı ve Türkiye Eğitim Sisteminde Bürokrasi, Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu’na Armağan, Türkiye’de Eğitim Yönetimi, (Editörler: H.Taymaz ve M. Hesapçıoğlu), İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, 137–144.
 5. Karaman-Kepenekci, Y. (1999a) İnsan Hakları Eğitiminde Okul ve Sınıf Havasının Rolü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,19: 353–361.
 6. Karaman-Kepenekci, Y. (1999b) Eğitimcilerin İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1–2): 213–227.
 7. Karaman-Kepenekci, Y. (2000a) İnsan Hakları Eğitiminde Diğer Derslerden Yararlanma (Genel Lise Örneği), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1): 163–182.
 8. Karaman-Kepenekci, Y. (2000b) İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1: 51–59.
 9. Karaman-Kepenekci, Y. ve Gökçe, E (2000) Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Genel ve Özel Amaçları ile Hedef Davranışları Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1–2): 147–153.
 10. Karaman-Kepenekci, Y. (2001) Hukuksal Açıdan Çocuk İstismarı ve İhmali, Katkı Pediatri Dergisi – Adli Pediatri ve Çocuk İstismarı, 22(3): 262–276.
 11. Karaman-Kepenekci, Y. ve Özcan-Yücedağ, A. (2001) Okullarda Suçun Önlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1–2):153–163.
 12. Çınkır, Ş. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2003) Öğrenciler Arası Zorbalık, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 34: 236–253.
 13. Karaman-Kepenekci, Y. (2003a) İlköğretimde İnsan Hakları ve Sorumluluk Eğitimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 34: 280–299.
 14. Karaman-Kepenekci, Y. (2003b) Demokratik Okul, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11: 44–54.
 15. Karaman-Kepenekci, Y. (2004a) Sınıf Öğretmenlerine Göre Hoşgörü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38: 250–265.
 16. Karaman-Kepenekci, Y. (2004b) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Mevzuatına İlişkin Görüşleri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6):159–174.
 17. Karaman, B. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2005) Çocuğun Sağlık Hakkı ve AIDS, Türk HIV AIDS Dergisi, 8(2): 37–44.
 18. Ökdem, M. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Sınıf Disiplini Üzerine Bir Araştırma: Eski ve Yeni Uygulamaların Karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6(12): 41–58.
 19. Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Ulusal Hukuksal Dayanakları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1): 271–285.
 20. Aydın, İ. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2008a) Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’nin Kurucu Dekanı: Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(Özel Sayı): 65–78.
 21. Karaman-Kepenekci, Y. ve Aydın, İ. (2008) Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’nin Kurucularından Prof. Dr. Yaşar Karayalçın: Yaşam ve Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Öyküsü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(Özel Sayı): 93–112.
 22. Aydın, İ. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2008b) Prof. Dr. Ali Naim İnan’ın Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’ne Katkıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(Özel Sayı): 317–333.
 23. Karaman-Kepenekci, Y. ve Baydık, B. (2009) Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1): 329–350.
 24. Nayır, F. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2011) İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Çocukların Katılım Hakları. İlköğretim Online, 10(1): 160–168.
 25. Karaman-Kepenekci, Y. ve Taşkın, P. (2011) Çocuğun Özel Yaşamının Gizliliği Hakkı, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, (Editörler: C. Öztürk ve İ. Fındıkçı), Ankara: PegemA Akademi Yayınları, 831–843.
 26. Karaman-Kepenekci, Y. ve Ökdem, M. (2013) İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tüketici Hakları, İlköğretim Online, 12(3), 674-686.
 27.  

 

 

Ç. HAKEMLİ OLMAYAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TÜRKÇE MAKALELER

 1. Karaman, Y. (1994) İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çocukların Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmali, Öğretmen Dünyası, 178: 19–22.
 2. Karaman-Kepenekci, Y. (1996a) Okullarda Çocukların Fiziksel İstismarı, Öğretmen Dünyası, 194: 14–16.
 3. Karaman-Kepenekci, Y. (1996b) İnsan Hakları Eğitiminin Yasal Temelleri, Öğretmen Dünyası, 204: 11–12.
 4. Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitiminde Temel Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 145: 36–37.
 5. Karaman-Kepenekci, Y. (2002) İnsan Hakları Eğitimine Genel Bir Bakış, Çoluk Çocuk Dergisi, 20: 25.
 6. Karaman-Kepenekci, Y. (2004a) Öğrenci ve Şiddet, Ankara, 7: 12–13.
 7. Karaman-Kepenekci, Y. (2004b) Avrupa Konseyi 2005-Eğitim Yoluyla Avrupa Yurttaşlık Yılı Projesi, Çoluk Çocuk Dergisi, 44: 37.
 8. Karaman-Kepenekci, Y. (2005) Okul Yönetiminde Demokrasi, Çankaya Eğitim Dergisi, 1: 14–15.
 9. Karaman-Kepenekci, Y. (2012) Çocuk Haklarına Genel Bir Bakış, Eğitimci Öğretmen Dergisi, 15, 33-36.
 10. Karaman-Kepenekci, Y. (2013) Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitiminin Gelişme Serüveni ve Bugünkü Durumu, Eğitimci Öğretmen Dergisi, 19, 58-61.
 11.  

 

D.  MAKALE ÇEVİRİLERİ

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (1999) İlköğretimde İnsan Hakları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1–2): 227–237.

 

 

E. TÜRKÇE KİTAPLAR

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı Yayıncılık, 191 s.
 2. Aydın, İ. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanının Sözlü Tarihi: Öncü Akademisyenler, Ankara: PegemA Yayıncılık, 242 s.
 3. Karaman-Kepenekci, Y. (2008) Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Ankara: Ekinoks Yayınevi, 364 s.
 4. Karaman-Kepenekci, Y. ve Aslan, C. (2011) Okulöncesi Döneme Seslenen Kitaplarda Çocuk Hakları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 70 s.

 

 

F. TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2003) Hukuk ve Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine Giriş-Alternatif Yaklaşım (Editör: M.D. Karslı), Ankara: Öğreti Yayıncılık, 179–204.
 2. Karaman-Kepenekci, Y. (2004) Yönetim Hukuku, Eğitim Kurumları Yönetici Adayları Seçme Sınavlarına Hazırlık ve Yetiştirme El Kitabı (Editör: Y. Özden), Ankara: PegemA Yayıncılık, 47–75.
 3. Karaman-Kepenekci, Y. (2005) Öğretmenler İçin İnsan Hakları, Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu, Ankara: Öğreti Yayıncılık, 693–706.
 4. Karaman-Kepenekci, Y. ve Akyüz, E. (2005) Suça Yönelen Çocuğun Hakları, Gözetim Görevlileri Eğitim Programı (Editörler: S. Uluğtekin, D. Kucur, E. Kırımsoy, Y. Çavdat ve N. Yemiş), Ankara: ANKÜSEM Yayınları, 23–47.
 5. Karaman-Kepenekci, Y. (2006) Türkiye’de Eğitim Hukuku, Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (Editör: M. Hesapçıoğlu), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 297–313.
 6. Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisansüstü Öğretim Sistemi, Bazı Ülkelerin Lisansüstü Öğretim Sistemleri. (Editör: K. Karakütük), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yayın No: 202, 1–19.

 

G. KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİLERİ

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2000) Uluslararası Eğitimde Program ve Ders Kitapları Hazırlanması İçin Yönlendirici İlkeler. Ankara: TİHAK Yayınları, 4.
 2. Karaman-Kepenekci, Y. (2009) Hollanda, Avrupa, Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu (Editör: K. Karakütük), Ankara: PegemA Akademi, 203–223.

 

H. ULUSLARARASI KONGRE-YAYIMLANMIŞ BİLDİRİLER

1.    Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Effectiveness of Pre-Service Citizenship Education of Elementary School Teachers in Turkey, South - European and Mediterranean Conference on Citizenship Education, April 13–14, 2007, University Of Patras, Greece.

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Children’s Right to Acquire Information and Be Protected from Injurious Publications in Textbooks, 4. International Children and Communication Congress, October 22-24, 2007, Istanbul University, Faculty of Communication, Turkey.

3.    Karaman-Kepenekci, Y. ve Aksoy-Gülsen, İ. (2008) An Overview of Human Rights and Citizenship Education in Turkey Since the Establishment of the Turkish Republic, 13th World Conference in Education, September 2-7, 2008, Antalya, Turkey.

4.    Karaman-Kepenekci, Y. (2009) Türkiye’de Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmalara Bir Örnek: Avrupa Konseyi “2005-Avrupa Eğitim Yoluyla Yurttaşlık Yılı” Projesi, 1st International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, May 28-30, 2009, Uşak, Turkey.

5.    Taşkın, P. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2009) Demokratik Katılıma Bir Örnek: Çocukların Dernek Kurma Özgürlüğü, 1st International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, May 28-30, 2009, Uşak, Turkey.

6.    Karaman-Kepenekci, Y. (2010) Children’s Social Rights in Social Studies Textbooks in Turkish Elementary Education, World Conference on Educational Sciences, Procedia, February 4-8, 2010, Bahçeşehir University, İstanbul, Turkey.

 

I. ULUSLARARASI KONGRE-YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER

1.    Karaman-Kepenekci, Y. (2011) Training in Law of Elementary School Principals in Turkey, European Conference on Educational Research (ECER), September 12-16, 2011, Berlin, Germany.

2.     

 

ULUSLARARASI TOPLANTI-YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (2012) Türkiye’de Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminin (DVİH) Tarihsel Gelişimi ve DVİH Ortak Projesi’nin Önemi, Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi DVİH Ortak Projesi Açılış Konferansı, Ankara Rixos Oteli, 12 Nisan 2012, Ankara.

 

İ. ULUSAL KONGRE-YAYIMLANMIŞ BİLDİRİLER

 1. Karaman-Kepenekci, Y. (1996) Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesinde Öğretmenlerin ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kongresi, Eylül, 1996, Ankara.
 2. Karaman-Kepenekci, Y. (1998) Etkili İnsan Hakları Eğitiminde Öğretmenlerin Rolü, Bilgi Çağında Öğretmenlerimiz Sempozyumu, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, 8–9 Ekim 1998, Ankara.

3.    Karaman-Kepenekci, Y. (1999) Özürlü Çocukların Hakları, 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul Çocukları Vakfı, 26–27 Haziran 1999, İstanbul.

4.    Aydın, İ., Karaman-Kepenekci, Y., Memduhoğlu, H. B. ve Oğuz, E. (2005) Eğitim Bilimlerinin Dünyadaki Kurumsal Gelişimi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı, Cilt 1, 28-30 Eylül 2005, Denizli.

 1. Karaman-Kepenekci, Y. ve Nayır, F. (2013) Okul İklimini İnsan Haklarına Duyarlılık Boyutunda Sorgulama: Liseler Üzerine Bir Araştırma, II. Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, TODAİE, Ankara.

6.     

 

 

ULUSAL TOPLANTI-YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER

1. Karaman-Kepenekci, Y. (2011) Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitiminin Gelişme Serüveni ve Bugünkü Durumu, Türkiye’de Demokrasi Eğitimi ve Demokratik Eğitim Paneli (Panelist), AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, 11 Ekim 2011, Ankara.

2. Karaman-Kepenekci, Y. (2012) Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014) Çalıştayı (Katılımcı), TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 19 Haziran 2012, Ankara.

 

 

J. ARAŞTIRMA PROJESİNDE YÜRÜTÜCÜLÜK / DİĞER PROJE GÖREVLERİ

1.    İlköğretim Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırması, 2002 (Araştırmacı), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, A.Ü. Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

2.    Support to Basic Education Programme-Pilot Provinces Communication Component Baseline Survey. 2005 (Araştırmacı), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, A.Ü. Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği

 1. Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi / 2005-Eğitim Yoluyla Avrupa Yurttaşlık Yılı Projesi. 2004–2005 (Ulusal Koordinatör) Avrupa Konseyi - T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 2. Ortaöğretim Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Ders Kitapları İle Gençlere Yönelik Romanlarda İnsan Hakları Konusuna Yer Verilme Düzeyi, 01.05.2010 – 01.05.2011 (Yürütücü), SOBAG 1002 Projesi, TUBİTAK.
 3. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Ortak Projesi, 01.01.2012 - 04.03.2012 (Kısa Dönem Uzman), Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi - T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.

 

 

K. ATIFLAR

(Aşağıda yayım tarihine göre atıf alan eserler ve bu eserlerin altında da bu esere atıfta bulunan başka yazarların eserleri verilmiştir.)

I. Karaman-Kepenekci, Y. (1999b) Eğitimcilerin İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1–2): 213–227.

 1. Gündoğdu, K. (2010) The Effect of Constructivist Instruction on Prospective Teachers’ Attitudes toward Human Rights Education, Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 333-352.

 

II. Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

 1. Üste, R.B. (2007) İnsan Hakları Eğitimi ve İlköğretimdeki Önemi, Ege Akademik Bakış, 7(1), 295–310.
 2. Neslitürk, S. ve Ersoy, A.F. (2007) Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarının Öğretimine İlişkin Görüşleri, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 245–257.
 3. Ersoy, A.F. (2007) Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Etkili Vatandaşlık Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 4. Gözütok, F.D. ve Alkın, S. (2008) Human Rights and Citizenship Education in Elementary Education Curricula, World Applied Sciences Journal, 4(2), 225–232.
 5. Saygılı, G. ve Gürşimşek, I. (2008) Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 152-159.
 6. Yeşil, R. (2009) İlköğretim II. Kademe Sınıf-Şube Rehber Öğretmenlerinin Demokratiklik Profilleri. International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Proceedings, Çanakkale, Turkey.
 7. Akbaşlı, S. (2009) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–1, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 8. Yeşil, R. (2009) The Issue of Coherence in Human Rights and Democracy Education Work in Turkey, Pakistan Journal of Social Sciences, 6 (2), 66-75.
 9. Kaymakçı, S., Sönmez, Ö.F. ve Merey, Z. (2010) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi, 1. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 373-380.

 

III. Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitiminde Temel Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 145: 36–37

 1. Gündoğdu, K. (2010) The Effect of Constructivist Instruction on Prospective Teachers’ Attitudes toward Human Rights Education, Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 333-352.

 

IV. Çınkır, Ş. & Karaman-Kepenekci, Y. (2003). Öğrenciler Arası Zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 236–253.

 1. Yaman, E., Eroğlu, Y., Bayraktar, B. ve Çolak, T.S. (2010) Öğrencilerin Güdülenme Düzeyinde Etkili Bir Faktör: Okul Zorbalığı, Akademik Bakış Dergisi, 20, 1-12.

 

V. Karaman-Kepenekci, Y. (2003a) İlköğretimde İnsan Hakları ve Sorumluluk Eğitimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 34: 280–299.

 1. Acun, İ. ve Busher, H. (2009) Perceptions of Turkish and British Student Teachers on European-ness and the Role of Citizenship Education, Human Rights and Citizenship Education Proceedings of the 11th Conference of the CICE, London.

 

VI. Karaman-Kepenekci, Y. (2003b) Demokratik Okul, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 44-54.

 1. Kıncal, R. ve Uygun, S. (2006) Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 171, 31–41.
 2. Doğanay, A. ve Sarı, M. (2006) Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği), Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(16), 107 – 128.
 3. Ersoy, A.F. (2007) Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Etkili Vatandaşlık Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 4. Kartal, S. (2008) İlk ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Velinin Okul Yönetimine Katılımı, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1, 23–30.Sarı, M., Sarı, S. ve Ötünç, M.S. (2008) İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Değerlere Bağlılıkları ve Çatışma Çözümü Becerileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(1), 161-192.
 5. Kutlu, Ö. ve Car, A. (2009) Öğrencinin Okul Kararlarına Katılımı: Ankara Üniversitesi Özel Lisesi Öğrenci Meclisi Uygulaması, International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Proceedings, Çanakkale, Turkey.
 6. Bay, E., Gündoğdu, K. ve Kaya H.İ. (2009) Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşleri, International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Proceedings, Çanakkale, Turkey.
 7. Özpolat, A. (2010) Bir Toplumsal Değişme Paradigması Olarak Demokrasinin Eğitime Yansımaları: Demokratik Eğitim, Milli Eğitim, 185, 365–380.

 

VII. Karaman-Kepenekci, Y. (2005) A Study of Effectiveness of Human Rights Education in Turkey, Journal of Peace Education, 2(1), 53-68.

 1. Crippin, G. (2009) Teaching World Citizenship in Turkey: Achievements and Challenges, International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Proceedings, Çanakkale, Turkey.

 

VIII. Karaman-Kepenekci, Y. (2005) Okul Yönetiminde Demokrasi, Çankaya Eğitim Dergisi, 1: 14–15

 1. Polat, Ü. (2010) An Observation from Different Variables on the Democratic Approaches of Academicians in the Universities towards Students, WCES Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2517-2522.

 

IX. Karaman-Kepenekci, Y. & Çınkır, Ş. (2006). Bullying among Turkish High School Students. Child Abuse and Neglect, 30(2), 193-204

 1. Henriksson, M. ve Degner, J. (2006) En observationsstudie av elevers ommunikationsmönster C-uppsats i socialt arbete, Kränkande handlingar i skolmiljön, 41-60.
 2. Kartal, H. ve Bilgin, A. (2007) İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Zorbalık Karşıtı Program Uygulaması, Okulu Zorbalıktan Arındırma Programı, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 207-227.
 3. Alikaşifoğlu, M., Erginöz, E., Ercan, O., Uysal, Ö. ve Albayrak-Kaymak, D. (2007) Bullying behaviours and psychosocial health: results from a cross-sectional survey among high school students in İstanbul, Turkey. European Journal of Pediatrics, 166(12), 1253-1260.
 4. Alvarez, H.K. (2007) The Impact of Teacher Preparation on Responses to Student aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education, 23(7), 113-126.
 5. Totan, T. (2007) Okulda Zorbalığı Önlemede Eğitimcilere ve Ebeveynlere Öneriler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 190-202.

6.    Linares, J.J.G., Diaz, A.J.C., Fuentes, M.C.P.F. ve Acien, F.L. (2008) Comparative analysis of the perception of school violence in teachers, pupils, and families, Spanish Journal of Psychology, 11(2), 443-452.

 1. Linares, J.J.G., Diaz, A.J.C., Fuentes, M.C.P. ve Acieni F.L. (2008) Comparative Analysis of the Perception of School Violence in Teachers, Pupils, and Families, The Spanish Journal of Psychology, 11(2), 443-452.

8.    Jankauskiene, R., Kardelis, K., Sukys, S. ve Kardeliene, L. (2008) Associations between School Bullying and Psychosocial Factors, Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(2), 145-162.

 1. Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N. ve Memmedov, C. (2008) Cyberbullying among Turkish Adolescents, CyberPsychology & Behavior. 11(3): 253-261.
 2. Hazemba, A., Siziya, S., Muula, A.S. ve Rudatsikira, E. (2008) Prevalence and correlates of being bullied among in-school adolescents in Beijing: results from the 2003 Beijing Global School-Based Health Survey, Annals of General Psychiatry.
 3. Erdur-Baker, Ö. (2008) Peer Victimization, Rumination, and Problem Solving as Risk Contributors to Adolescents' Depressive Symptoms, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 143(1), 78-90.
 4. Atik, G. ve Kemer, G. (2008) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 198-206.
 5. Töremen, F., Çankaya, İ. ve Avanoğlu, Y. (2008) Okul Anneliği: Okul Güvenliğine Yönelik Bir Model Önerisi. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 56-69.
 6. Michel, P.G. (2009) Les jeux dangereux, en milieu scolaire ou non, sont d’actualité car en recrudescence, graves et précoces, Medicine Generale, 23(1), 2-3.
 7. Fleming, L.C. ve Jacobsen, K.H. (2009) Bullying among middle-school students in low and middle income countries, Health Promotion International, 25(1), 73-84.
 8. Dresler-Hawke, E. ve Whitehead, D. (2009) The Behavioral Ecological Model as a Framework for School-Based Anti-Bullying Health Promotion Interventions, The Journal of School Nursing, 25(3), 195-204.
 9. Bilgiç, E. ve Yurtal, F. (2009) Zorbalık Eğilimlerinin Sınıf İklimine Göre İncelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 180–194.
 10. Kartal, H. ve Bilgin, A. (2009) Bullying and School Climate from the aspects of Students and Teachers, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 36, 209-226.
 11. Houbre, B., Fischer, G., Lanfranchi, J., Auxéméry, Y., Dodeler, V. ve Tarquinio, C. (2009) Bullying Et Identité : Détérioration Identitaire Et Altération Des Croyances, Concept de soi Croyances fondamentales Interacções, 5(13), 147-163.
 12. Kartal, H. ve Bilgin, A. (2009) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenler ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorbalığa Yönelik Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 539-562.
 13. Yodprang, B., Kuning, M. ve McNeil, N. (2009) Bullying among Lower Secondary School Students in Pattani Province, Asian Social Science, 5(4), 46-52.
 14. Kartal, H. (2009) Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Zorbalıkla İlgili Değerlendirmeleri, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 141–172.
 15. Atik, G. (2009) Hope as a Predictor of Bullying, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 53–68.
 16. Hilooğlu, Ş. (2009) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbaca Davranışlarını Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 17. Özkan, Y. ve Gökçearslan, E. (2010) Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki İlköğretim Okullarında Akran Zorbalığı, İlköğretim Online, 9(2), 576-586.
 18. Yaman, E., Eroğlu, Y., Bayraktar, B. ve Çolak, T.S. (2010) Öğrencilerin Güdülenme Düzeyinde Etkili Bir Faktör: Okul Zorbalığı, Akademik Bakış Dergisi, 20, 1-12.
 19. Hilooğlu, Ş. ve Cenkseven-Önder, F. (2010) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Zorbalığı Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü, İlköğretim Online, 1159-1173.
 20. Doğan-Ateş, A. ve Yağmurlu, B. (2010) Examining Victimization in Turkish Schools, European Journal of Educational Studies, 2(1), 31- 37.
 21. Yurtal, F. ve Artut, K. (2010) An Investigation of School Violence through Turkish Children’s Drawings, Journal of Interpersonal Violence, 25(1), 50-62.
 22. Ada, Ş. (2010) İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 158, 90–100.

31.  Houbre, B., Tarquinio, C ve Lanfranchi, J.B. (2010) Expression of self-concept and adjustment against repeated aggressions: the case of a longitudinal study on school bullying, European Journal of Psychology of Education, 25(1), 105-123.

 1. Ada, Ş. (2010) Erzurum’daki İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 35, 158, 90-100.
 2. Akduman, G.G. (2010) 7–14 Yaş Grubu Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendi Çözüm Önerileri, Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 13–26.
 3. Dilemken, M., Ada, Ş. ve Alver, B. (2011) İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Özellikleri (Aggression Characteristics of Second Stage Primary School Students), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 927-944.
 4. Alikaşifoğlu, M. (2011) Akran İstismarı, Türk Pediatri Arşivi, Özel Sayı, 46, 31–34.
 5. Yaman, E. ve Kocabaşoğlu, N. (2011) Zorbalığa Farklı bir Bakış: Öğrencilerin Öğretmenlerine Zorbalık Yaptığı bir Dikey Zorbalık Araştırması, İlköğretim Online, 10(2), 653–666.

 

X. Karaman-Kepenekci, Y. (2007) Effectiveness of Pre-Service Citizenship Education of Elementary School Teachers in Turkey, South - European and Mediterranean Conference on Citizenship Education, April 13–14, 2007, University of Patras, Greece.

 1. Crippin, G. (2009) Teaching World Citizenship in Turkey: Achievements and Challenges, International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Proceedings, Çanakkale, Turkey.

 

XI. Aydın, İ. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2008) Principals’ Opinions of Organizational Justice in Elementary Schools in Turkey, Journal of Educational Administration, 46(4), 497-513.

 1. Titrek, O. (2009), Okul Türüne Göre Okullardaki Örgütsel Adalet Düzeyi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 555–568.
 2. Aydın, İ. (2010) İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları. (Ed. Atilla Yelboğa). Turhan Kitabevi.

 

XII. Karaman-Kepenekci, Y., (2008) Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Ankara: Ekinoks Yayınevi

 1. Akbaşlı, S. (2009) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–1, Ankara: Pegem Yayıncılık.

2. Alabaş, R. (2010) Primary School Students’ Conception of Citizenship, WCES Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2528-2532.

 

 

L. DERGİLERDE EDİTÖR YARDIMCILIĞI VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ GÖREVLERİ

 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Üyeliği, 2006-Devam
 2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Editör Yardımcılığı, 2008-Devam.

 

M. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK GÖREVLERİ

 

Hakemlik Yapılan Dergi

Hakemlik Sayısı

WASJ Online Review

2

International Journal of Social Sciences

1

Eurasian Journal of Educational Research

1+1+1+1

Eğitim ve Bilim

1+2+1

 

N. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK GÖREVLERİ

 

Hakemlik Yapılan Dergi

Hakemlik Sayısı

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

5+1+1+1

İlköğretim Online

3+1+1

GOP Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

1

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

1

 

 

 

O. 2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ZORUNLU DERS YÜKÜNÜN

(10 SAAT) ÜZERİNDE VERİLEN DERSLER

 

Dersin Adı

Düzeyi

Dönemi

Kredisi

Dersin Verildiği Kurum

İnsan Hakları ve Demokrasi

L

I

2

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

İnsan Hakları Eğitimi (S)

L

I

3

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Hukuku

YL-BH

I

2

A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Hukuku

YL-Tezsiz

I

3

A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Mevzuatı Analizi

Dok.

I

3

A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Ö. DANIŞMANLIĞINDAKİ TEZ YÖNETİMLERİ

 

I. Yönetilmiş/Yönetilen Doktora Tezleri

1. Harmancı, F. M. “Diyarbakır İli Eğitim ve Emniyet Örgütü Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Okullarda Güvenliğin Sağlanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2009.

2. Nayır, F. “Türkiye’de İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İle İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 2011.

3. Akyüz, Ü. “Milli Eğitim Bakanlığı’nca Uygulanan Tamamlanmış Avrupa Birliği Eğitim Projelerinin Yönetici ve Uzman Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2012.

4. Aksoy-Gülsen, İ. “Türkiye ve ABD’deki İlköğretim Ders Kitaplarında Çocuk Haklarına Yer Verilme Düzeyi İle Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, Devam.

5. Elmacı, D. “Korunma İhtiyacı Olan Çocukların Korunmasında Okulun Rolüne İlişkin Öğretmenlerin, Yöneticilerin ve Alandaki Uzmanların Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, Devam.

6. Cereci, C.

 

 

II. Yönetilmiş Yüksek Lisans Tezleri

1. Kaya, M. “Polisin İnsan Hakları Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması”, Ankara Üniversitesi, 2002.

2. Serençelik-Arslan, P. “Keçiören Islahevinde Bulunan Çocukların Eğitimlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2004.

3. Çetinkaya-Özgür, H.S. “Ankara İli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmali”, Ankara Üniversitesi, 2004.

4. Özen, F. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İlköğretim Okullarında Öğrenci Sağlığına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2005.

5. Kayaaltı, M. “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Eğitim Okullarını Denetleyen İlköğretim Müfettişlerinin Özel Eğitim Okullarında Yaşanan Sorunlara ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2005.

6. Ünaldı, S. “Emniyet Örgütü Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi”, Ankara Üniversitesi, 2005.

7. Özalp-Altuntop, L. “İlköğretim Okullarındaki Disiplin Uygulamalarına İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2006.

8. Özyıldırım, T. “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Katılım Hakkını Kullanma Durumlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2007.

9. Köse-Türkan, S. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Zihinsel Engellilere Yönelik Eğitim Uygulama Okullarında Okul–Veli İlişkilerinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Veli Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2007.

10. Erginer, F. “Ankara İli İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğrencilerin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmaline İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2007.

11. Ata, F. “Ankara İli İlköğretim Okulu Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Öğretmen ve Yöneticiler Tarafından İstismarı ve İhmali”, Ankara Üniversitesi, 2007.

12. Yılmaz, M. “Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Beypazarı İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2007.

13. Salman, Y. “Lise Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları (Uşak İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2007.

14. Tiryaki, E. “Trabzon İli Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Okullarındaki Öğrenciler Arası Zorbalığa İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2008.

15. İkiz, B. A. “Polis Kolejinde Örgüt Kültürü”, Ankara Üniversitesi, 2008.

16. Avcı, G. “Ankara İli Mamak İlçesi Kamu Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Belge Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2009.

17. Cereci, C. “Kamu İlk ve Orta Öğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Özlük Haklarını Bilme ve Kullanma Düzeyleri (Mersin İli Tarsus İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2009.

18. Aydın, E. “Ankara İli Kamu İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Haydi Kızlar Okula Projesi’nin Etkililiği”, Ankara Üniversitesi, 2009.

19. Elçevik, M.A., “Ankara İli Meslek Liselerinde Çalışan Eğitimci Olmayan Personelin Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2009.

20. Yılmaz-Altındağ, N. B. “Türkiye’deki Özel Okullarda Görevli Yabancı Okul Yöneticilerinin Türkiye’deki ve Daha Önce Yönetici Olarak Çalıştıkları Ülkelerde Sahip Oldukları Hakların Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, 2009.

21. Uçar, G. “Ankara İli Hastane Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2010.

22. Özdil Sağ, G. “Eskişehir İli İlköğretim Okulları Kadın Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarına Göre Sergiledikleri Liderlik Davranışları”, Ankara Üniversitesi, 2010.

23. Güzelbayram, Ş. “Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Okutmanların Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Ankara, İstanbul, İzmir Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2010.

24. Doğan-Kalender, S. “Çıraklık Eğitimi Kapsamı Dışında Çalışan Çocukların Çalışma Yaşamından Kaynaklanan Sorunları (Gaziantep İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2010.

25. Ülke, Z.B. “Ankara İli Kamu İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Müzik Eğitimi Politikasında ve Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2011.

26. Soycan-Ertürk, Z. B. “Ankara İli Genel Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları ve Denetim Odağı ile İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 2012.

27. Bay, A.

28. Özaktan, Ö.

 

III. Yönetilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri

1. Öncü, F. “Eğitim Yöneticilerinin Atanması”, Ankara Üniversitesi, 2003.

2. Güneş, E. “İlköğretim Müfettişlerinin Ünite Dergileri Hakkındaki Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2003.

3. Namal, H. E. “Sınıf Öğretmenlerinin İlk okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Görüşleri (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2003.

4. Turan, S., “1982 Anayasası Döneminde Türk Milli Eğitim Sisteminde Kadın Erkek Eşitliği”, Ankara Üniversitesi, 2003.

5. Sevindim, M. “Sınıf Öğretmenlerine Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranış Düzeyleri (Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2004.

6. Sarıçam, İ. “Sınıf Öğretmenlerine Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Eğitim-Öğretim Etkinliklerine İlişkin Yeterlikleri (Ankara İli Altındağ İlçesi 6. Eğitim Bölgesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2004.

7. Küçükahmet, T. “Görme Engelliler Öğretmenlerinin Teftişi ve Görme Engelliler Müfettişini Yetiştirme”, Ankara Üniversitesi, 2004.

8. Büyükgüzel, İ. “İlköğretim Okulu Yöneticilerine Göre İlköğretim Okullarının Yönetiminde İnsan İlişkileri (Ankara İli Çankaya İlçesi 8. ve 9. Eğitim Bölgesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2004.

9. Koca, M.Ü. “İlköğretim Okulu Yöneticilerine Göre İlköğretim Okullarında Okul Aile Birliği Çalışmaları (Ankara İli Çankaya İlçesi 13. ve 14. Eğitim Bölgesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2004.

10. İlikli, S. “Cumhuriyetten Günümüze Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2004.

11. Savaş, B. “Türkçe Ders Kitaplarında İnsan Hakları”, Ankara Üniversitesi, 2004.

12. Toptaş, L. “İlköğretim, Genel Lise ve Özel Eğitim Okulu Öğretmenlerinin Etkili Okul Yöneticisi Davranışlarına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Altındağ İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2005.

13. Kırmızı, Y. “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yürüttüğü İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Çalışmaları (1995–2005)” Ankara Üniversitesi, 2005.

14. Yıldırım, F.A. “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sahip Olmak İstedikleri Olanaklarına İlişkin Beklentilerinin Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2005.

15. Çetinkaya, S. “Ankara Polis Koleji Öğrencilerinin Disiplin Kavramına ve Okullarındaki Disiplin Anlayışına İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2005.

16. Horoz, M. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun Görevlerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Kazan İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2005.

17. Özer, N. “Televizyonun Çocuklar Üzerinde Yarattığı Etkiler ve Çocukların Zararlı Yayınlara Karşı Korunma Hakkı”, Ankara Üniversitesi, 2005.

18. Yüzer, A. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2005.

19. Yeni, A. “Okul Yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin Okullarda Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri ve Önerileri (Ankara İli Sincan İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2006.

20. Kaya-Avcı, A. “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Başarısında Annenin Rolü”, Ankara Üniversitesi, 2006.

21. Bilgin, Ş. “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında İnsan Hakları ve Sorumluluk Eğitimi (Oran Gündüz Bakımevi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2006.

22. Temizyürek, M. “İlköğretim ve Ortaöğretimde Görev Yapan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmenler) İle İnsan Hakları Üzerine Yaratıcı Drama Uygulamaları”, Çağdaş Drama Derneği, Ankara, 2006.

23. İstifli, Y. “İlköğretim Hayat Bilgisi (1., 2. ve 3. Sınıf) Ders ve Çalışma Kitaplarında İnsan Hakları ve Sorumluluk Konularına Yer Verilme Düzeyi”, Ankara Üniversitesi, 2006.

24. Bahadır, S. “Yönetici Adaylarının Okul Müdürü Olarak Atanmaya İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2006.

25. Keleş, Ö. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Karşı Açmış Oldukları Davalar (2000–2005)”, Ankara Üniversitesi, 2006

26. Sönmez, Ş. “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Karşı Açmış Oldukları Davalar (2000–2005)”, Ankara Üniversitesi, 2006.

27. Erol, N. “Mili eğitim Bakanlığı Lise Milli Güvenlik Ders Kitabında İnsan Hakları ve Sorumluluk Konularına Yer Verilme Düzeyi”, Ankara Üniversitesi, 2006.

28. Demir, A.Ş. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan yöneticilerin Öğrenci Veli Okul Sözleşmesinin Uygulamadaki Etkiliğine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği)” Ankara Üniversitesi, 2006.

29. Can, Ş. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Yönetimine Katılmaya İlişkin Görüşleri (Ankara İli Haymana İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2007.

30. Ulusoy, Y. “Kamu İlköğretim Okullarındaki 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrencilik Yaşamları Boyunca Maruz Kaldıkları Zorbalık Olayları (Ankara İli Keçiören İlçesi 17. Eğitim Bölgesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2007.

31. Şen, T. “Sınıf Öğretmenlerinin Haber ve Bilgi Kaynakları ve Eğitimdeki Yeniliklerden Haberdar Olma Düzeyleri”, Ankara Üniversitesi, 2007.

32. Şen, Z. “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin Özel Alt Sınıflarda Uygulanabilirliğine Dair Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleri (Ankara İli Çankaya Ve Mamak İlçeleri Örnekleri)”, Ankara Üniversitesi, 2007.

33. Börekçi, E. “Eğitim Yönetimi ve Felsefe İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, 2007.

34. Öktem, R. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Müdür Yetkili Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi (Ankara İli Kalecik İlçesi Örneği), Ankara Üniversitesi, 2007.

35. Pelit, Z. “Ankara İli Ticaret Meslek Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Modüler Eğitim Sisteminin Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi, 2010.

36. Kumcu, T. “Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin Ödül ve Ceza Gerektiren Davranışlarının Sıklığına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği)”, Ankara Üniversitesi, 2010.

37. Karafilikoğlu, S.

 

P. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

1. Dolaşır, S. “Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Antrenör ve Sporcu Görüşleri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2005.

2. Kodal, M. “Kara ve Deniz Harp Okulu Öğrencilerinin Kurumsal Disiplin Uygulamalarını Benimseme ve İtaat Düzeyleri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2005.

3. Karadağ, E. “Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Derslerinin Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğrencilerin ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri (Kırıkkale İli Örneği)” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2005.

4. Zor, C. “Ortaöğretim Öğrenci Ailelerinin Uyuşturucu Madde Kullanımının Zararları İle Korunma Yolları Hakkındaki Görüşleri (Ankara İli Örneği)” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2005.

5. Pehlivan, Z. “Resmi Genel Liselerde Öğrenci Devamsızlığı ve Buna Dönük Okul Yönetimi Politikaları (Ankara İli Örneği)”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2006.

6. Toker-Gökçe, A. “İş Yerinde Yıldırma: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2006.

7. Demir, M.K. “İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, 2006.

8. İlğan, A. “Adana K.Maraş ve Hatay İli İlköğretim Müfettişleri ve Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Denetim Modelini Benimseme ve Kamu İlköğretim Okullarında Uygulanabilir Bulma Düzeyleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2006.

9. Okat, A.İ. “Genel Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okuldaki Kural Dışı Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Adana İli Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2006.

10. İlbars, Z. “İngilizce Öğretmenlerinin Öğretimsel Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüş ve Önerileri (Ankara İli Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2006.

11. Tuncel, N. “Eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Eğitim Hareketleri Dergisi’nin İncelenmesi”,  (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

12. Günay-Demirkaya, D. “İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

13. Gurbetoğlu, A. “II. Meşrutiyet Döneminde Yayınlanan Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından İncelenmesi (1908–1918)”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

14. Elkatmış, M. “İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim I. Kademede İnsan Hakları Eğitimlerinin Karşılaştırılması”, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, 2007.

15. Kılınçalp, N. “Okul Aile Birliklerinin Etkinlikleri ve Sorunlarına İlişkin Yöneticilerin Görüşleri (Ankara İli Altındağ, Yenimahalle ve Çankaya İlçeleri Örneği)” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

16. Kulantaş, N. “İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Programlarında İnsan Hakları ve Vatandaşlık” (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, , 2007.

17. Alkın, S. “İngiltere ve Türkiye’de İlköğretim Programlarındaki Vatandaşlık Eğitiminin Karşılaştırılması” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

18. Memduhoğlu, H.B. “Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye’deki Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

19. Yıldırım, G. “İlköğretim Düzeyinde Karakter Eğitimi Programı ile İlgili Bir Model Önerisi ve Uygulanabilirliği” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

20. Turan, H, ”Çankaya İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetim İşlevlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Sorun Çözme Uygulamaları”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

21.Görgülü, S.S. “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kurumlarda Çalışan Öğretmenler Hakkında Açılan Soruşturmalar ve Sonuçları (2001–2006)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

22. Polat, S. “Eğitim Politikalarının Sosyal Adalet Açısından Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

23. Erden, A. “Türkiye Cumhuriyeti İlköğretim Okullarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlkokullarında Örgütsel Güvene İlişkin Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Ankara ve Lefkoşa Örneği, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

24. Aypay, A. “Yetişkinlerin Koruyucu Önlem Almamalarını Belirleyen Etkenlerin İncelenmesi”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

25. Aksoy, L. “Toplum Merkezi Çalışanlarının İş Doyumlarına İlişkin Görüşleri (SHÇEK Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2007.

26. Çakır-Tunç, D. “Çocuk Haklarına İlişkin Hukuksal Düzenlemelerin Türkiye’de Eğitim Planlarına Yansımaları, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

27. Özkaya-İltan, M. ”Esnek İstihdam Koşullarında Eğitim – İstihdam İlişkisinin Çözümlenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

28. Sarıkaya-Aydın, K. “İlköğretim Müfettişleri ve İngilizce Öğretmenlerine Göre İlköğretim Okullarında İngilizce Derslerinin Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

29. Erdem, M. “Öğretmenlerin Algılamalarına Göre Kamu ve Özel Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

30. Taştan, M. “Türkiye’deki Kamu ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri ile Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum düzeyi, İş Doyumu ve Algılanan Sosyal Destek ile İlişkisi”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

31. Oğuz-Çuhadaroğlu, E. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

32. Keleşoğlu, S. “Demokrat Yurttaş Niteliklerinin Kazandırılması Açısından 7. ve 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi (2000) Programı ile 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi (2005) Programının Yurttaşlık Eğitimi Boyutuyla Karşılaştırılması”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

33. Turgut, F.E. “1980 Sonrası Eğitim Politikalarının İngilizce Öğretim Programlarına Yansıması”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

34. Çanakçı, H. “Elazığ İli İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar ile İlgili Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

35. Doğan, F. “Ankara İli İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne İlişkin Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

36. Gürbüz, S. “Ankara İlinde Bulunan Özel ve Resmi İlköğretim Okullarının Kurumsal İmajı”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2008.

37. Güzel, A. “İlköğretim Okullarında Uygulanan Öğrenci Merkezli Eğitim Modeliyle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

38. Demir, N.K. “Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na (UBDP) İlişkin Yönetici, Öğretmen, Veli ve Mezun Görüşleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

39. Akçay, P. “Onarıcı Adalet Modeli Çerçevesinde Uzlaşma ve Çocuk Mahkemelerinde Uygulanması”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

40. Semiz, E. “Polis Yöneticilerinin Demokratik Tutumları İle Sanat ve Edebiyata İlgi Düzeyleri Arasındaki İlişki”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

41. Aslanargun, E. “Eskişehir ve Bilecik illerindeki Kamu İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yönetimde Başvurduğu Güç Türleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

42. Okut, L. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin eğitime İlişkin İnançlarına Göre Etkili Öğretmen Özellik ve Davranışlarına Sahip Olma Dereceleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

43. Süngü, H. “Türkiye’de Bazı Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları İle Bazı Üniversite Uzmanlarının Avrupa Yükseköğretim Alanının Oluşturulmasına (Bologna Süreci) İlişkin Görüşleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

44. Aşır, M. “Yetişkinlere İngilizce Öğretiminde Uygulanan Yöntemlerin Androgojik Varsayımlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2009.

45. Yavaşça, O. “Yabancı Dil Öğrenen Yetişkinlerin Grup Dinamiğinin ve Sınıf Atmosferinin Dil Öğrenmeye Etkisine İlişkin Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

46. Özçelik, D.S. “Yetişkinlerin Kentlileşme ve Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

47. Kıranlı, S. “Eskişehir İli Merkez Devlet ve Özel Lise Yöneticilerinin Yönetici Davranış Biçimleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

48. İpek, A. “Suça Sürüklenen Çocukların Okul dönemlerinin İncelenmesi ve Bu Dönemde Barındırdıkları Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Ankara, İstanbul ve İzmir Jandarma Çocuk Merkezleri Örneği” (Yüksek Lisans Tezi), Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2010.

49. Bayram, L. “Polis Koleji Öğrenci Öğretim Elemanı ve İdari Çalışanlarının Okullarına İlişkin Metaforik Algıları”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

50. Akfırat, O. N. “Türkiye ve Almanya’da Yaşayan Üniversiteli Türk Gençlerinin Siyasal ve Toplumsal Katılım Türlerini ve Düzeylerini Belirleyen Etkenlerin Saptanması ve Karşılaştırılması”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

51. Sarıhan, Ş. “Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki Öğrenci Hizmetlerinin Etkililiği Konusunda Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

52. Gören-Niron, D. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alt Sistemi İçin Bir Model Önerisi ve Uygulanabilirliği”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

53. Güngör, S. “Eleştirel Kuram Bakış açısından Ankara İli İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitim Yönetiminde Otorite ve Kültür Analizine İlişkin Görüşleri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

54. Özdemir, M. “Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

55. Açıkalın, A. “Ankara’daki Kamu-Devlet Üniversitelerinin Eğitim bilimleri Bölümleri Öğretim Üyelerine Göre Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

56. Sapmaz, S. “12 Eylül 1980 Askeri Hükümeti ve 1983–1987 1. Özal Sivil Hükümetinin Eğitim Görüş, Politika ve Uygulamalarının Karşılaştırılması” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

57. Ülker, N.P. “Türk Eğitim Sen’in Tarihsel Gelişim Süreci ve Türk Basınındaki Yeri (1992–2009)” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

58. Peker-Ünal, D. “İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Web Tabanlı Çocuk Hakları Eğitimi Programı” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2010.

59. Memmedova-Telci, A. “Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminde Denetim Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

60. Arastaman, G. “Öğrenci Yılmazlığına Etki Eden Okul Düzeyle Faktörler: Ankara İli Genel ve Anadolu Lisesi Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

61. Beyaz, H. “Kriminal Polis Laboratuarlarında Çalışan Adli Bilim (Kriminalistik) Uzmanları ve Olay Yeri İnceleme Personelinin Etik İlkeleri ve Etik Eğitimi” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

62. Turan, S. “’Her Güne Bir Masal’ Adlı Kitaptaki Çocuk Hakları Üzerine Bir Çözümleme” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

63. Apaydın, Ç. “Öğretim Üyelerinin İşkoliklik Düzeyi ile İş-Yaşam Dengesi ve İş-Aile Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

64. Özen, F. “Eğitimde Okul Geliştirme Aracı Olarak Hesap Verebilirlik” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

65. Manolova, O. “Türkiye ve Moldova’daki İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelere İlişkin Görüşleri” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

66. Kasapoğlu-Önder, R. “Erasmus Öğrenci ve Öğretim elemanı Hareketliliğinin 2004–2009 Yılları Arasında Türk Yükseköğretim Sisteminde Yayılımı” (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2011.

67. Batur-Musaoğlu, E. “MEB (2006) 36-72 Aylık Çocukları İçin Okul Öncesi Eğitim Programının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

68. Tekinalp, D. “Ergen Çocuk Yetiştirmede Ana Babaların Kullandığı İnformal Öğrenme Kaynak Türlerinin ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşmasının Saptanması”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

69. Akar, F. “Yetenek Yönetiminin Bazı Türk Üniversitelerinde Uygulanmasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüş ve Önerileri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

70. Almus, M. “İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Demokratik Okul Anlayışının Betimlenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), TODAİE, 2012.

71. Erdoğan, Ç. “İlköğretim Okullarında Güven Kültürü ve Önyargı ile İlişkisi”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

72. Merey, Z. “Türkiye ve ABD’deki İlköğretim Okullarında Çocukların Katılım Haklarına Yer Verilme Düzeyinin Karşılaştırılması”, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, 2012.

73. Kıral, E. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mükemmelliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

74. Öztürk, M. N. “Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öz Yeterlik Algısı”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

75. Toraman, Ç. “İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Programı’nın (2010) Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, 2012.

76. Bozkurt, S. “Örgütsel Demokrasiyi ve Akademik Özgürlüğü Benimseme ve Türkiye’de Uygulanabilir Bulma Düzeyine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2013.

77. Kuru-Çetin, S. Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Karşılıklı Olarak Birbirlerini Etkileme Taktikleri ve Örgütsel Adalet İle İlişkisi (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 2013.

 

 

 

R. DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ

 1. Akın G. “Androgojik İlkeleri Göre Geliştirilmiş Problem Temelli Mesleki İngilizce Eğitimi Programının Etkililiği”, Ankara Üniversitesi, 2008-2010.
 2. Akar F. “Yetenek Yönetiminin Bazı Türk Üniversitelerinde Uygulanmasına İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüş ve Önerileri”, Ankara Üniversitesi, 2010-2012.
 3. Bayacan P. “Üniversitelerde Yeniliğin Desteklenmesi ve Örgütsel Güvenle İlişkisi”, Ankara Üniversitesi, Devam.
 4. Akyol, E. “Eğitim Mekânına Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak: Lisedeki Kadın Öğretmen ve Öğrencilerin Okul Yaşantılarına İlişkin Bir Çözümleme”, Ankara Üniversitesi, Devam.
 5. Nazife Karadağ (Gazi Üniversitesi) Servet Özdemir Hoca’nın öğrencisi

 

S. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTININ DÜZENLEME/BİLİM KOMİTESİNDE YER ALMAK

 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Program Kurulu Üyesi, 1–3 Mart 2009, Çanakkale.
 2. I. International Europen Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium (I. Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu). Bilim Kurulu Üyesi, 28–30 Mayıs 2009, Uşak.
 3. International Conference on Education and Educational Psychology. Bilim Kurulu Üyesi, 2–5 December 2010, Kyrenia, Cyprus.
 4. 50. Yıl kutlamaları

 

Ş. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTININ DÜZENLEME/BİLİM KOMİTESİNDE YER ALMAK

 1. Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı. Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, 1–3 Mart 2008, Ankara.
 2. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı. Bilim Kurulu Üyesi, 1–3 Mart 2009, Ankara.
 3. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi 48. Kuruluş Yılı Töreni, Düzenleme Komitesi Üyesi, 1 Mart 2013, Ankara.

 

T. LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE YENİ BİR DERSİ EĞİTİME KAZANDIRMAK

Eğitim Mevzuatı Analizi Dersi (Dr): 2007–2008 Eğitim Öğretim Yılı - Devam

 

U. LİSANS ÖĞRENCİLERİN DOLDURDUKLARI DEĞERLENDİRME ANKETLERİNDE BAŞARILI OLMAK (% 75 VE ÜZERİ)

Bu anketlerde “98.2”, “93.1”, “92.2”, “90.5” ve “88.7” puanları almıştır.

 

Ü. HALK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI YAPMAK

1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Temel Eğitim Kursu, “İnsan Hakları” Dersi (20 Şubat 2009)

2. Bekir Gökdağ Lisesi, “İnsan Hakları” Konferansı, 11 Aralık 2009.

3. TED Ankara Koleji Vakfı, “Eğitim Hak ve Sorumlulukları” Konferansı, 2 Nisan 2010.

4. Anıttepe İlköğretim Okulu, “İnsan Hakları” Konferansı, 9 Aralık 2011.

5. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Demokrasi ve İnsan Hakları” Semineri, 18 Aralık 2012.

6. ÇOGEM, “Çocuk Hakları” Konferansı”, 29 Nisan 2013.

 

V. BASIN YAYIN ORGANLARINDA TOPLUMA YÖNELİK BASILI/GÖRSEL/İŞİTSEL ETKİNLİKLERDE BULUNMAK

1.           TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Çocuk Hakları Söyleşisi, Gün Akşam Oldu Radyo Programı, (15 Aralık 2010)

 http://www.trt.net.tr/ondemand/podcastgaleri.aspx?GaleriResimKodu=2d4ffdf4-32a8-4d0c-b744-3155d4d9871c&KategoriKodu=71051840-d6cc-4b61-aaa2-16b1fc9b3c87&dil=

2. TRT Ankara Radyosu, Çocuk Hakları, Söz Küçüğün Programı, (18 Haziran 2011)

3. TRT Ankara Radyosu, Çocuk Hakları, Hayat Sahnesi Programı, (29 Nisan 2013)

4. TRT Ankara Radyosu, İnsan Hakları Eğitimi, Hayat Sahnesi Programı, (27 Mayıs 2013)

 

Y. POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE EN AZ İKİ TELİF/ÇEVİRİ YAZI YAYIMLAMAK

1. Karaman-Kepenekci, Y. (2008a). Çocuklar, Haklarınız Var!, Alternatif Çocuk Gazetesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1(1): 4.

2.    Karaman-Kepenekci, Y. (2008b). Okullarda Sıklıkla Karşılaşılan Bir Sorun: Öğrenciler Arası Zorbalık, Alternatif Çocuk Gazetesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1(2): 20.