PROF.DR. YASEMİN KEPENEKCİ    
Adı : YASEMİN
Soyadı : KEPENEKCİ
E-posta : ykepenekci@ankara.edu.tr, karaman.kepenekci@gmail.com
Tel : 0312 3633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ