PROF.DR. HALİME GÜL YAĞLIOĞLU    
Adı : HALİME GÜL
Soyadı : YAĞLIOĞLU
E-posta : yoglu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 312 2033507
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/halime-gul-yaglioglu
Kişisel Akademik Bilgiler


Top of Form


ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. HALİME GÜL YAĞLIOĞLU

 

 

 

Doğum Yılı:

1972 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Mühedislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06100, Beşevler, Ankara     06100   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2033507 

Faks :

312-2127343 

e-posta :

yoglu@eng.ankara.edu.tr 

                               EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

ABD 

The City University of New York 

City College of The City University of New York 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Doktora 

2001 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

Fen Fakültesi 

Fizik Mühendisliği 

Yüksek Lisans 

1995 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

Fen Fakültesi

Fizik Mühendisliği 

Lisans 

1993 

                                  AKADEMİK DENEYİM/İŞYERİ BİLGİLERİ

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Fizik Mühendisliği

Prof. Dr. 

2016-

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Fizik Mühendisliği

Doç. Dr. 

2011-2016

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Fizik Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr. 

2005-2011

Lucent technologies 

ABD 

New York City  

Optik Haberleşme Grubu

Arge Personel 

2001-2004

The City Üniversity of New York 

ABD 

New York City  

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Araştırma Görevlisi 

1996-2001

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

Fizik Mühendisliği 

Araştırma Görevlisi 

1993-1996

UZMANLIK ALANLARI

Optik özellikler, yoğun madde spektroskopisi , atomik özellikler ve fotonla etkileşmeler , optik malzeme ve aygıtlar

Fotonikdoğrusal olmayan optik, optik haberleşme

                                       

PROJE DENEYİMİ


Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Çizgisel Olmayan Optik Özellikler Gösteren Malzemelerin Geliştirilmesi ve Teknolojiye Uygulamaları 

 Ankara Üniversitesi 

328000 

01.11.2005-01.11.2007

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 1001

Ultrafast Spektroskopi Tekniklerinden Pump- probe SpektroskopisininKurulması, Doğrusal Olmayan Optik Özellikler Gösteren Malzemeler Geliştirilmesi ve Teknolojik Uygulamaları 

Ankara Üniversitesi  

2080000 

01.01.2006-01.01.2008

Araştırmacı/Uzman 

Devlet Planlama Teşkilatı

Fitalosiyaninlerin Polimer Matrisdeki İnce Filmlerinin Optik Sınırlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi 

 Ankara Üniversitesi 

248485 

01.02.2008-01.02.2011

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 1001

Fitalosiyaninlerin Çizgisel Olmayan Optik Özelliklerinin ve Mekanizmalarının İncelenmesi 

Ankara Üniversitesi  

76275 

20.01.2010-20.01.2013

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Aza Bor-Dipirometen (Azabodipy) Ve Bor-Dipirometen (Bodipy) Içeren Bileşiklerin Iki Foton Soğurma (Tpa) Özelliklerinin Araştırılması 

 Ankara Üniversitesi 

239801 

01.04.2011-01.04.2013

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 1001

Vanadyum Oksit İnce Filmlerde Yapıdaki Oksijenin Ve Kristallenmenin Doğrusal Olmayan Optik Özelliklere Etkisi 

 Ankara Üniversitesi 

239210 

01.11.2011-01.11.2013

Yürütücü 

Tübitak 1001

Bodi̇py ve/veya aza-bodi̇py boyalari i̇le duyarlilaştirilmiş güneş pi̇lleri̇nde elektron aktarim di̇nami̇kleri̇ni̇n ultrahizli spektroskopi̇k yöntemlerle araştirilmasi

Ankara Üniversitesi 

 

01.04.2013-01.04-2016

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 1001

İki̇ foton soğurma uygulamalari i̇çi̇n tetraari̇lazadi̇pi̇rometen bi̇leşi̇kleri̇ni̇n dört koordi̇neli̇ geçi̇ş metal kompleksleri̇ni̇n di̇zayn edi̇lmesi̇, sentezi̇ ve opti̇k özelli̇kleri̇ni̇n i̇ncelenmesi̇,

Ankara Üniversitesi 

 

01.03.2015-01.03-2016

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 3001

Feal Ince Filminde Ultrahızlı Manyetizasyon Ve Demanyetizasyon Dinamiklerinin Incelenmesi

Ankara Üniversitesi 

 

2017-2020

Araştırmacı/Uzman 

Tübitak 1001

 

                                                                             ÖDÜLLER/BURSLAR

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Science Fellowship

The City University of New York

1996

 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
        
 1. T. Ceyhan, G. Yağlıoğlu, H. Ünver, B. Salih, M. K. Erbil, A. ELMALİ,  Ö.Bekaroğlu, Synthesis, characterization and optical limiting properties  of novel ball-type four Ttert-butylcalix[4]arene bridged double-decker  lutesium(III) and indium(III) phthalocyanines, Macroheterocycles, 2008, 1(1) PP. 44-49.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 1.M Yüksek, A Elmali, M Durmus, H G Yaglioglu, H Ünver, Tebello Niyokong, Goodoptical limiting performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co-polymer host, European Optical Society, 2009, EOS topical meetings in Capri, Italy, page 41.

2. M Yüksek, U Kürüm, H G Yaglioglu, A Ateş, Amorf InSe ince  filmlerde çok düşük doyum eşik değeri, 2009, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, S16.

3. S. Vijayalakshmi, Y. Zhang, H. Grebel, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, Nonlinear dispersion properties of sub-wavelength photonic crystals, Proceedings of The Twelfth International Conference on Ultrafast Phenomena, p185-187 (2000).

4. S. Vijayalakshmi, Y. Zhang, H. Grebel, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, Nonlinear dispersion properties of sub-wavelength photonic crystals, Nonlinear Optics Conference, 2000, Hawaii.

5. G. Yaglioglu, R. Pino, R. Dorsinville, J. Z. Liu, M. Yang, Nonlinear optical response of 
Gd2@C80 film, SPIE Vol. 3796, p21-26 (1999).

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Electrical and Optical Polymer Systems (1998)., YAĞLIOĞLU HALİME GÜL, Marcel
Daker Inc., New York, Sayfa Sayısı 1239, ISBN:0824701186, İngilizce, (Yayın No: 10984) 


                                           Yönetilen Tezler

 

1. C. ÖZKUL (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , BODIPY bileşiklerinde  farklı yan grupların pH sensör özelliklerine etkileri, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2019.

 

2. E. YILDIZ (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Elektron ve enerji aktarım mekanizmalarının boya ile duyarlaştırılmış güneş pillerinin verimliliği üzerine etkileri, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2019.

 

3. T. BOZDAĞ (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , E. DUMAN (Tez Eş Danışmanı) , FeAl INCE FILMININ URETIMI, KARAKTERIZASYONU VE LASER ILE MANYETIK ORGULENMESI, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2019.

 

 

4. J. YALÇIN (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Gümüş nanoparçacıklar ve bu nanoparçacıklar üzerine tutunan organik boyalar arasındaki enerji geçişlerinin incelenmesi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2019.

 

 

5. Z. TABAK (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , E. DUMAN (Tez EşDanışmanı), Zaman çözünürlüklü manyeto-optik kerr etkisi deney düzeneğinin kurulması ve manyetik ince filmlerin manyeto optik dinamiklerinin incelenmesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2019.

 

6. I. GÜRSOY (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Lazer aşındırma parametrelerinin değişimi ile gümüş nano parçacık üretiminin optik sınırlamaya etkisi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2018.

 

7. B. KÜÇÜKÖZ (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Penta ve/veya heptaaril BODIPY bileşiklerinde yan grupların floresans, doğrusal ve doğrusal olmayan optik özelliklere etkilerinin araştırılması, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (DR), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2016.

 

8. B. ÖZ (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Tetra-arilazadipirometen ligand ve bordiflorür (BF2) komplekslerinin (aza-bodipy) doğrusal olmayan optik özelliklerinin incelenmesi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2014.

 

9. S. TEKİN (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Bodipy ve aza-bodipy bileşiklerinin iki foton soğurma, floresans ve ultra hızlı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (DR), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2013.

 

10. T. YİĞİT (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Çinko oksit (ZnO) nanokompozitlerin doğrusal olmayan optik özellikleri, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2013.

 

11. E. AKHÜSEYİN (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Tetraarilazadipirometen bileşiklerinin metal komplekslerinin doğrusal olmayan optik özelliklerinin incelenmesi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2013.

 

12. B. KÜÇÜKÖZ (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Aza-BODIPY bileşiklerinin ultra hızlı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2012.

 

13. E. M. AYDIN (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Holmiyum katkılı indiyum selen tek kristalinin ve amorf yapıdaki ince filmlerinin çizgisel olmayan soğurma özellikleri, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2011.

 

14. Ç. AKSOY (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , (In10Ga90)Se yarıiletken kristalinin ve amorf ince filmlerinin doğrusal olmayan optik soğurma özellikleri, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2011.

 

15. M. ARSLAN (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , İkinci harmonik üretim deneyinin kurulması, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2008.

 

16. F. BAĞCI (Tez Yazarı) , H. G. YAĞLIOĞLU (Tez Danışmanı) , Nadir yer elementli ve/veya geçiş metalli fitalosyaninlerin çizgisel ve çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2008.

 


MESLEKTE DENEYİM


       1) 2001-2004 Elektrik Elektronik Mühendisi - Optik Geliştirme Uzmanı Lucent Technologies Bell Labs Innovations, Optical Networking Division, Holmdel, NJ, USA, Bir optik haberleşme ürününün ARGE faaliyetleri., (Diğer)

        4) ARDEB BAYS, ARDEB, MFAG - MATEMATİK FİZİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Danışma  Kurulu, Danışma Kurulu, 30.04.2015 - 30.04.2016.

        5) ARDEB BAYS, ARDEB, MFAG - MATEMATİK FİZİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, ÇPDK, FOTONİK, 15.06.2015 - 15.06.2016.

         6) ARDEB BAYS, ARDEB, MFAG - MATEMATİK FİZİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Grup Yürütme Komitesi, Grup Yürütme Komitesi, 22.04.2016 - 21.04.2018, oluru gelecek e-posta ile bildirildi 21 nisan 2017.

         7) ARDEB BAYS, ARDEB, MFAG - MATEMATİK FİZİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Grup Yürütme Komitesi, Grup Yürütme Komitesi, 22.04.2018 - 22.04.2019.


YAYINLARI 

 1. T. G. U. GHOBADİ, A. GHOBADİ, M. BUYUKTEMİZ, E. A. YİLDİZ, D. B. YİLDİZ, H. G. YAGLİOGLU, Y. DEDE, E. OZBAY & F. KARADAS, A Robust, Precious-Metal-Free Dye-Sensitized Photoanode for Water Oxidation: A Nanosecond-Long Excited State Lifetime through a Prussian Blue Analogue, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 1433-7851, 59, 10, 4082-4090.

 2. Y. ZHAO, K. CHEN, E. A. YİLDİZ, S. Lİ, Y. HOU, X. ZHANG, Z. WANG, J. ZHAO, A. BARBON, H. G. YAGLİOGLU & H. WU, Efficient Intersystem Crossing in the Troger's Base Derived From 4-Amino-1,8-naphthalimide and Application as a Potent Photodynamic Therapy Reagent, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2020, 0947-6539, 26, 16, 3591-3599.

 3. E. A. YİLDİZ, G. SEVİNC, H. G. YAGLİOGLU & M. HAYVALİ, Strategies towards enhancing the efficiency of BODIPY dyes in dye sensitized solar cells, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 2019, 1010-6030, 375, 148-157.

 4. E. A. YİLDİZ, G. SEVİNC, H. G. YAGLİOGLU & M. HAYVALİ, The effect of molecular structure and ultrafast electron injection dynamics on the efficiency of BODIPY sensitized solar cells, OPTICAL MATERIALS, 2019, 0925-3467, 91, 50-57.

 5. T. G. U. GHOBADİ, E. A. YİLDİZ, M. BUYUKTEMİZ, S. S. AKBARİ, D. TOPKAYA, U. ISCİ, Y. DEDE, H. G. YAGLİOGLU & F. KARADAS, A Noble-Metal-Free Heterogeneous Photosensitizer-Relay Catalyst Triad That Catalyzes Water Oxidation under Visible Light, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2018, 1433-7851, 57, 52, 17173-17177.

 6. Z. WANG, Y. GAO, M. HUSSAİN, S. KUNDU, V. RANE, M. HAYVALİ, E. A. YİLDİZ, J. ZHAO, H. G. YAGLİOGLU, R. DAS, L. LUO & J. Lİ, Efficient Radical-Enhanced Intersystem Crossing in an NDI-TEMPO Dyad: Photophysics, Electron Spin Polarization, and Application in Photodynamic Therapy, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2018, 0947-6539, 24, 70, 18663-18675.

 7. Hussain Mushraf,Zhao Jianzhang,Yang Wenbo,Zhong Fangfang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,YILDIZ ELİF,HAYVALI MUSTAFA (2017). Intersystem crossing and triplet excited state properties of thionated naphthalenediimide derivatives. Journal of Luminescence, 192, 211- 217., Doi: 10.1016/j.jlumin.2017.06.050 (Yayın No: 3754771)

 8. Khalily Mohammad Aref,BAKAN GÖKHAN,Küçüköz Betül,Topal Ahmet Emin,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Güler Mustafa özgür (2017). title Fabrication of Supramolecular n/p-Nanowires ivia/i Coassembly of Oppositely Charged Peptide-Chromophore Systems in Aqueous Media/title. ACS Nano, 11(7), 6881-6892., Doi: 10.1021/acsnano.7b02025 (Yayın No:

 9. Wang Zhijia,Zhao Jianzhang,Barbon Antonio,Toffoletti Antonio,Liu Yan,An Yonglin,Xu Liang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,YILDIZ ELİF,HAYVALI MUSTAFA (2017). Radical- Enhanced Intersystem Crossing in New Bodipy Derivatives and Application for Efficient Triplet–Triplet Annihilation Upconversion. Journal of the American Chemical Society, 139(23), 7831-7842., Doi: 10.1021/jacs.7b02063 (Yayın No: 3758526)

 10. ElKabbash Mohamed,Rashed Alireza R,Küçüköz Betül,Nguyen Quang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ÖZBAY EKMEL,çağlayan Hümeyra,Strangi Giuseppe (2017). Ultrafast transient optical loss dynamics in exciton–plasmon nano-assemblies. Nanoscale, 9(19), 6558-6566., Doi: 10.1039/c7nr01512g (Yayın No: 3757809)

 11. Cui, Xiaoneng,Zhao Jianzhang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,HAYVALI MUSTAFA,küçüköz betül (2016). Complex with a Rhodamine Unit Synthesis Photophysical Properties and Application in Acid Controllable Triplet Triplet Annihilation Upconversion Eur J 2016. European Journal of Inorganic Chemistry, 2016(32), 5077-5077., Doi: 10.1002/ejic.201670321 (Yayın No: 3228241)

 1. BALCI SİNAN,Küçüköz Betül,Balcı Osman,KARATAY AHMET,KOCABAŞ COŞKUN,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL (2016). Tunable Plexcitonic Nanoparticles A Model System for Studying Plasmon Exciton Interaction from the Weak to the Ultrastrong Coupling Regime. ACS Photonics, 3(11), 2010-2016., Doi: 10.1021/acsphotonics.6b00498 (Yayın No: 3227682)

 2. Yang Wenbo,Zhao Jianzhang,Sonn Christoph,Escudero Daniel,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Küçüköz Betül,HAYVALI MUSTAFA,Li Chen,Jacquemin denis (2016). Efficient Intersystem Crossing in Heavy Atom Free Perylenebisimide Derivatives. The Journal of Physical Chemistry C, 120(19), 10162-10175., Doi: 10.1021/acs.jpcc.6b01584 (Yayın No: 3237395)

 3. Akhüseyin Elif,Türkmen Onur,Küçüköz Betül,Yılmaz Halil,KARATAY AHMET,SEVİNÇ GÖKHAN,Xu Kejing,HAYVALI MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL (2016). Two photon absorption properties of four coordinated transition metal complexes of tetraarylazadipyrromethene compounds. Phys. Chem. Chem. Phys., 18(6), 4451-4459., Doi: 10.1039/c5cp06410d (Yayın No: 3239094)

 4. Küçüköz Betül,SEVİNÇ GÖKHAN,YILDIZ ELİF,KARATAY AHMET,Zhong Fangfang,Yılmaz Halil,TUTEL YUSUF,HAYVALI MUSTAFA,Zhao ianzhang,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL (2016). Enhancement of two photon absorption properties and intersystem crossing by charge transfer in pentaaryl boron dipyrromethene BODIPY derivatives. Phys. Chem. Chem. Phys., 18(19), 13546-13553., Doi: 10.1039/c6cp01266c (Yayın No: 3238255)

 5. KARATAY AHMET,Miser M Ceren,Cui Xiaoneng,Küçüköz Betül,Halil Yılmaz,SEVİNÇ GÖKHAN,AKHÜSEYİN ELİF,Wu Xueyan,HAYVALI MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Zhao Jianzhang,ELMALI AYHAN (2015). The effect of heavy atom to two photon absorption properties and intersystem crossing mechanism in aza boron dipyrromethene compounds. DYES AND PIGMENTS, 122, 286-294., Doi: 10.1016/j.dyepig.2015.07.002 (Yayın No: 2021744)

 6. Yang Wenbo,KARATAY AHMET,Zhao Jianzhang,Song Jian,Zhao Liang,Xing Yongheng,Zhang Caishun,He Cheng,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,HAYVALI MUSTAFA,ELMALI AYHAN,Küçüköz Betül (2015). Near IR Broadband Absorbing Bisphosphine Pt II Bisacetylide Complexes Preparation and Study of the Photophysics. Inorganic Chemistry, 54(15), 7492-7505., Doi: 10.1021/acs.inorgchem.5b01107 (Yayın No: 2026890)

 7. Zhong Fangfang,KARATAY AHMET,Zhao Liang,Zhao Jianzhang,He Cheng,Zhang Caishun,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Küçüköz Betül,Hayvali Mustafa (2015). Broad Band N N Pt II Bisacetylide Visible Light Harvesting Complex with Heteroleptic Bodipy Acetylide Ligands. Inorganic Chemistry, 54(16), 7803-7817., Doi: 10.1021/acs.inorgchem.5b00822 (Yayın No: 2026595)

 8. Mahmood Zafar,Xu Kejing,Küçüköz Betül,Cui Xiaoneng,Zhao Jianzhang,Zhijia Wang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,HAYVALI MUSTAFA,ELMALI AYHAN (2015). DiiodoBodipy Perylenebisimide Dyad Triad Preparation and Study of the Intramolecular and Intermolecular Electron Energy Transfer. The Journal of Organic Chemistry, 80(6), 3036-3049., Doi: 10.1021/jo502899p (Yayın No: 2027111)

 9. Ulaş Kürüm,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Betül Küçüköz,R Mustafa Oksuzoglu,Yıldırım Mustafa,A Murat Yağcı,Pekdemir Sami,Ayhan Elmali (2015). Modifying ultrafast optical response of sputtered VOX nanostructures in a broad spectral range by altering post annealing atmosphere. Journal of Optics, 17(1), 15503, Doi: 10.1088/2040-8978/17/1/015503 (Yayın No: 1361600)

 10. Guo Song,Xu Liang,Xu Kejing,Zhao Jianzhang,Küçüköz Betül,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,HAYVALI MUSTAFA,ELMALI AYHAN (2015). Bodipy C60 triple hydrogen bonding assemblies as heavy atom free triplet photosensitizers preparation and study of the singlet triplet energy transfer. Chem. Sci., 6(7), 3724-3737., Doi: 10.1039/c4sc03865g (Yayın No: 2027283)

 11. Ulaş Kürüm,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Betül Küçüköz,R Mustafa Oksuzoglu,Yıldırım Mustafa,A Murat Yağcı,Pekdemir Sami,Ayhan Elmali (2014). Excited state dynamics of nanocrystalline VO2 with white light continuum time resolved spectroscopy. Optics Communications, 333, 109-114., Doi: 10.1016/j.optcom.2014.07.064 (Yayın No: 1361583)

 12. BALCI SİNAN,KOCABAŞ COŞKUN,KÜÇÜKÖZ BETÜL,KARATAY AHMET,AKHÜSEYİN ELİF,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN (2014). Probing ultrafast energy transfer between excitons and plasmons in the ultrastrong coupling regime. Applied Physics Letters, 105(5), 51105, Doi: 10.1063/1.4892360 (Yayın No: 1368534)

 13. SEVİNÇ GÖKHAN,Küçüköz Betül,Yılmaz Halil,Şirikçi Gökhan,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,HAYVALI MUSTAFA,ELMALI AYHAN (2014). Explanation of pH probe mechanism in borondipyrromethene benzimidazole compound using ultrafast spectroscopy technique. Sensors and Actuators B: Chemical, 193, 737-744., Doi: 10.1016/j.snb.2013.12.043 (Yayın No: 696327)

 14. Jie Ma,Xiaolin Yuan,Betül Küçüköz,Shengfu Li,Caishun Zhang,Poulomi Majumdar,KARATAY AHMET,Xiaohuan Li,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Jianzhang Zhao,Mustafa Hayvali (2014). Resonance energy transfer enhanced rhodamine styryl Bodipy dyad triplet, Journal of Materials Chemistry C, 2(20), 3900, Doi: 10.1039/c3tc32456g (Yayın No: 1369975)

 1. Huiru Jia,Betül Küçüköz,Yongheng Xing,Poulomi Majumdar,Caishun Zhang,KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Jianzhang Zhao,Mustafa Hayvali (2014). trans Bis alkylphosphine platinum ii alkynyl complexes showing broadband visible light absorption and long lived triplet excited states. J. Mater. Chem. C, 2(45), 9720-9736., Doi: 10.1039/c4tc01675k (Yayın No: 1369950)

 2. Yüksek Mustafa, Yaglioglu H. Gul, Elmali Ayhan, Aydın E. Murat, Kürüm Ulaş, Ateş Aytunç (2014). Nonlinear and saturable absorption characteristics of Ho doped InSe crystals. Optics Communications, 310, 100-103., Doi: 10.1016/j.optcom.2013.07.078 (Yayın No: 779881)

 3. Guo Song,Ma Lihua,Jianzhang Zhao,Küçüköz Betül,KARATAY AHMET,HAYVALI MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN (2014). BODIPY triads triplet photosensitizers enhanced with intramolecular resonance energy transfer RET broadband visible light absorption and application in photooxidation. Chemical Science, 5(2), 489, Doi: 10.1039/c3sc52323c (Yayın No: 779819)

 4. Cihan Ahmet Fatih,Kelestemur Yusuf,Guzelturk Burak,Yerli Ozan,Kurum Ulas,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,DEMİR HİLMİ VOLKAN (2013). Attractive versus Repulsive Excitonic Interactions of Colloidal Quantum Dots Control Blue to Red Shifting and Non shifting Amplified Spontaneous Emission. The Journal of Physical Chemistry Letters, 4(23), 4146-4152., Doi: 10.1021/jz402211m (Yayın No: 779925)

 5. Yılmaz Halil, Küçüköz Betül, Sevinç Gökhan, Tekin Sezen, Yaglioglu H. Gul, Hayvalı Mustafa, Elmali Ayhan (2013). The effect of charge transfer on the ultrafast and two photon absorption properties of newly synthesized boron dipyrromethene compounds. Dyes and Pigments, 99(3), 979-985., Doi: 10.1016/j.dyepig.2013.07.036 (Yayın No: 779967)

 6. Tekin Sezen,Küçüköz Betül,Yılmaz Halil,SEVİNÇ GÖKHAN,HAYVALI MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN (2013). Enhancement of two photon absorption properties by charge transfer in newly synthesized aza boron dipyrromethene compounds containing triphenylamine 4 ethynyl N N dimethylaniline and methoxy moieties. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 256, 23-28., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2013.02.002 (Yayın No: 779991)

 7. Tekin Sezen,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Kürüm Ulaş,Hülya Yanık,Tekdaş Duygu Aydın,DURMUŞ MAHMUT,AHSEN VEFA (2013). The effect of aggregation on the nonlinear optical absorption performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co polymer host. Materials Chemistry and Physics, 138(1), 270-276., Doi: 10.1016/j.matchemphys.2012.11.056 (Yayın No: 780041)

 8. Işık Pınar, Karatay Ahmet, Gul Yaglioglu H., Elmali Ayhan, Kürüm Ulaş, Ateş Aytunç, Gasanly Nizami (2013). The effect of film thickness Se S ratio and annealing temperature on the nonlinear absorption behaviors in amorphous GaSexS1 x 0 x 1 thin films. Optics Communications, 288, 107-113., Doi: 10.1016/j.optcom.2012.09.064 (Yayın No: 780079)

 9. Küçüköz Betül, Hayvalı Mustafa, Yılmaz Halil, Uğuz Birhan, Kürüm Ulaş, Yaglioglu H. Gul, Elmali Ayhan (2012). Synthesis optical properties and ultrafast dynamics of aza boron dipyrromethene compounds containing methoxy and hydroxy groups and two photon absorption cross section. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 247, 24-29., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2012.08.003 (Yayın No: 780387)

 10. YÜKSEK MUSTAFA,ERTAP HÜSEYİN,ELMALI AYHAN,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Mamedov Gasan M,KARABULUT MEVLÜT,ÖZTÜRK MUSTAFA KEMAL (2012). Two photon absorption characteristics of bulk GaTe crystal. Optics & Laser Technology, 44(7), 2178-2181., Doi: 10.1016/j.optlastec.2012.03.005 (Yayın No: 780458)

 11. KARATAY AHMET,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,PARLAK MEHMET,Karaagac Hakan (2012). Thickness dependent nonlinear absorption behaviors in polycrystalline ZnSe thin films. Optics Communications, 285(6), 1471-1475., Doi: 10.1016/j.optcom.2011.11.088 (Yayın No: 782426)

 12. Garifullin Ruslan,Erkal Turan S,Tekin Sezen,ORTAÇ BÜLEND,GÜREK AYŞE GÜL,AHSEN VEFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN (2012). Encapsulation of a zinc phthalocyanine derivative in self assembled peptide nanofibers. Journal of Materials Chemistry, 22(6), 2553, Doi: 10.1039/c1jm14181c (Yayın No: 782542)

 13. Omer Salihoglu,Ulas? Ku?ru?m,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Atilla Aydinli (2012). Crystallization of Ge in SiO2 matrix by femtosecond laser processing. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures, 30(1), 11807, Doi: 10.1116/1.3677829 (Yayın No: 2557183)

 14. Omer Salihoglu, Ulaş Kürüm, Halime Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali and Atilla Aydinli (2012). The nonlinear refraction and absorption dependence on the thermal effect for 4ns pulse duration in binuclear Zn II phthalocyanine solution. J. Vac. Sci. Technol. B, 30(1), 11807 (Yayın No: 783920)

 1. Ali Özdağ Mehmet,Ceyhan Tanju,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Bekaroğlu Özer (2011). Optical limiting properties of trimeric metallo phthalocyanines polymer composite films. Optics & Laser Technology, 43(6), 992-995., Doi: 10.1016/j.optlastec.2011.01.007 (Yayın No: 782675)

 2. Kürüm U., Öksüzoğlu R. M., Yüksek M., Yaglioglu H. G., Çınar H., Elmali Ayhan (2011). The third order nonlinear optical characteristics of amorphous vanadium oxide thin film. Applied Physics A, 104(4), 1025-1030., Doi: 10.1007/s00339-011-6496-8 (Yayın No: 782599)

 3. Karatay Ahmet, Aksoy Çagla, Yaglioglu H Gul, Elmali Ayhan, Kürüm Ulaş, Ateş Aytunç, Gasanly Nizami (2011). The nonlinear and saturable absorption characteristics of Ga0 90 In0 10 Se and Ga0 85 In0 15 Se semiconductor crystals and their amorphous thin films. Journal of Optics, 13(7), 75203, Doi: 10.1088/2040-8978/13/7/075203 (Yayın No: 782735)

 4. Doğan Nermin,Dumanoğulları FM,HAYVALI MUSTAFA,Yılmaz Halil,Kürüm Ulaş,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN (2011). Nonlinear absorption behaviors of filled and unfilled d shell metal complexes of 5 10 15 20 tetrakis 4 hydroxyphenyl porphyrin. Chemical Physics Letters, 508(4- 6), 265-269., Doi: 10.1016/j.cplett.2011.04.047 (Yayın No: 782967)

 5. Omer Salihoglu,Ulas? Ku?ru?m,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Aydinli Atilla (2011). Femtosecond laser crystallization of amorphous Ge. Journal of Applied Physics, 109(12), 123108, Doi: 10.1063/1.3601356 (Yayın No: 782908)

 6. Ku?ru?m Ulas?,Okan O?ner Ekiz,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,U?rel Mustafa,Hasan Gu?ner,Mızrak Alpay Koray,ORTAÇ BÜLEND (2011). Electrochemically tunable ultrafast optical response of graphene oxide. Applied Physics Letters, 98(14), 141103, Doi: 10.1063/1.3573797 (Yayın No: 783011)

 7. Tekin Sezen,Kürüm Ulaş,DURMUŞ MAHMUT,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Nyokong Tebello,ELMALI AYHAN (2010). Optical limiting properties of zinc phthalocyanines in solution and solid PMMA composite films. Optics Communications, 283(23), 4749-4753., Doi: 10.1016/j.optcom.2010.07.003 (Yayın No: 783297)

 8. YÜKSEK MUSTAFA,Ku?ru?m Ulas?,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,ateş aytunç (2010). Nonlinear and saturable absorption characteristics of amorphous InSe thin films. Journal of Applied Physics, 107(3), 33115, Doi: 10.1063/1.3298500 (Yayın No: 783450)

 9. YÜKSEK MUSTAFA,ELMALI AYHAN,DURMUŞ MAHMUT,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ÜNVER HÜSEYİN,Nyokong Tebello (2010). Good optical limiting performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co polymer host. Journal of Optics, 12(1), 15208, Doi: 10.1088/2040-8978/12/1/015208 (Yayın No: 782484)

 10. Ulas? Ku?ru?m,YÜKSEK MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Aytunc? Ates?,KARABULUT MEVLÜT,Gasan M Mamedov (2010). The effect of thickness and or doping on the nonlinear and saturable absorption behaviors in amorphous GaSe thin films. Journal of Applied Physics, 108(6), 63102, Doi: 10.1063/1.3486047 (Yayın No: 783381)

 11. SAYDAM SİNAN,YILMAZ ENGİN,BAĞCI FULYA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,SALİH BEKİR,Özer Bekaroğlu (2009). Synthesis Characterization Electrochemical and Optic Limiting Properties of Novel CoII CuII and Double Decker LuIII Phthalocyanines. European Journal of Inorganic Chemistry, 2009(14), 2096-2103., Doi: 10.1002/ejic.200801174 (Yayın No: 783790)

 12. YÜKSEK MUSTAFA,Tanju Ceyhan,BAĞCI FULYA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Özer Bekaroğlu (2008). The nonlinear refraction and absorption dependence on the thermal effect for 4ns pulse duration in binuclear Zn II phthalocyanine solution. Optics Communications, 281(14), 3897-3901., Doi: 10.1016/j.optcom.2008.03.034 (Yayın No: 818706)

 13. YÜKSEK MUSTAFA,Tanju Ceyhan,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,ELMALI AYHAN,Özer Bekaroğlu (2008). Trimeric metallo phthalocyanines with good performances for nanosecond optical limiting in solution. Optics Communications, 281(10), 2970-2974., Doi: 10.1016/j.optcom.2008.01.053 (Yayın No: 820994)

 14. YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Arslan Metin,ABDURRAHMANOĞLU ŞAZİYE,ÜNVER HÜSEYİN,ELMALI AYHAN,Özer Bekaroğlu (2008). The nonlinear refraction and nonlinear absorption in 4 4 6 diaminopyrimidin 2 ylthio substituted double decker Lu III phthalocyanine. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69(1), 161-167., Doi: 10.1016/j.jpcs.2007.08.012 (Yayın No: 784125)

 15. Ceyhan Tanju,YÜKSEK MUSTAFA,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,SALİH BEKİR,Mehmet K Erbil,ELMALI AYHAN,Özer Bekaroğlu (2008). Synthesis characterization and nonlinear absorption of novel octakis POSS substituted metallophthalocyanines and strong optical limiting property of CuPc. Dalton Transactions(18), 2407, Doi: 10.1039/b717523j (Yayın No: 784060)

 16. Yaglioglu HG (Yaglioglu Halime G.), Karakas A (Karakas Asli), Unver H (Unver Hseyin), Elmali, A (Elmali, Ayhan) (2006). Third order nonlinear optical properties of copper II bis 2 4 iodophenyl iminomethyl 6 methoxy phenolate. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES, 61(11), 1355-1360. (Yayın No: 784695)

 1. Yag?liog?lu Gu?l, Dorsinville Roger, O?zc?elik Serdar (2003). Femtosecond response of J aggregates adsorbed onto silver colloid surfaces. Journal of Applied Physics, 94(5), 3143, Doi: 10.1063/1.1597941 (Yayın No: 783981)

 2. Vijayalakshmi S., Zhang Y., Grebel H., Yaglioglu Gul, Dorsinville R., White C. W. (2001). Nonlinear dispersion properties of subwavelength photonic crystals. Applied Physics Letters, 78(12), 1754, Doi: 10.1063/1.1357208 (Yayın No: 786065)

 3. YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Pino Robinson,Dorsinville Roger,Liu J Z (2001). Dispersion and pulse duration dependence of the nonlinear optical response of Gd sub 2 at C sub 80. Applied Physics Letters, 78(7), 898, Doi: 10.1063/1.1327283 (Yayın No: 786121)

 4. Vijayalakshmi Sa,Grebel He,YAĞLIOĞLU HALİME GÜL,Pino Rt,White C W,Dorsinville Roger (2000). Nonlinear optical response of Si nanostructures in a silica matrix. Journal of Applied Physics, 88(11), 6418, Doi: 10.1063/1.1323511 (Yayın No: 786219) Düzenleme Tarihi :11/11/2020

Bottom of Form