ARŞ. GÖR. DR. YASİN ÖZGEN    
Adı : YASİN
Soyadı : ÖZGEN
E-posta : yozgen@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 12 84
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarla Bitkileri Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yasin-ozgen
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU

LİSANS: GaziOsmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 2007-11

 YÜKSEK LİSANS

KURUM: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 2012-15

KONUSU: Farklı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Hatlarının Bazı Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar

 DOKTORA

KURUM: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 2012-19

KONUSU: Morfin ve Noskapin Tipi Haşhaş (Papaver somniferum L.) Melezlerinin F4 ve F5 Kademelerinde Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

 

DİL PUANI

ÜDS: 65 

YAYIN LİSTESİ 

ULUSLARARSI HAKEMLİ DERGİLER

           

1.    Özdemir, N.,  Ozgen, Y.,  Kiralan, M.,  Bayrak, A.,  Arslan, N. Effect of Different Drying Methods on the Essential Oil Yield, Composition and Antioxidant Activity of Origanum vulgare L. and Origanum onites L.Journal of Food Measurement and Characterization https://doi.org/10.1007/s11694-017-9696-x, Received: 12 September 2017 / Accepted: 22 November 2017.

2.    Özkan, U., Benlioğlu, B., Özgen, Y. 2017. Karyological Studies on Mediterrenean Sage (Salvia aethiopis L.). Journal of Applied Biological Sciences. Cilt: 11 Sayı: 2, 33-34.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

1.   Bulut, H., Özgen, Y., Gürbüz, B. 2016. Türkiye’de Haşhaş Üretimi ve Ticareti. Tarım Türk Dergisi. Sayı: 58, Sayfa: 116-119. (Derleme).

2.  Özgen, Y., Arslan, N., Gürbüz, B. 2016. Türkiye’de Fesleğen Tarımı ve Ticareti. Tarım Türk Dergisi. Sayı:57, 80-83. (Derleme).

3.  Özgen, Y., Arslan, N., Bayraktar, N. 2017. Türkiye açısından önemli bitki haşhaşın önemi ve tarımı. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı:364, 4-8. (Derleme).

4.   Özkan, U., Benlioğlu, B., Özgen, Y. 2017. Karyotype Analysis of Fennel from Ankara Province. Tarım Bilimleri Araştırma. Cilt: 10 Sayı: 2, 1-3.

  

ULUSAL KONGRELER

1.     Kahraman, Y., Bayraktar, N., Koçak, N., Özgen, Y. 2017. Ankara Koşullarında Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017. Kahramanmaraş.

2.      Özgen, Y., Arslan. N., Bayraktar, N. F3 Kademesindeki Haşhaş (Papaver somniferum L.) Hatlarının Verim ve Alkaloid Oranlarının Karşılaştırılması. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017. Kahramanmaraş.

3.      Özgen, Y., Arslan, N. 2016. Bazı katmerli Süs Haşhaşları ve Süs Haşhaşı Olarak Kullanılabilecek Haşhaş (Papaver somniferum L.) Hatlarının Morfin ve Diğer Alkaloidler Yönünden Karşılaştırılması. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.

4.      Arslan, N., Özgen, Y. 2016. Seçilmiş Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Hatlarının Morfin ve Diğer Alkaloidler Yönünden Karşılaştırılması. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.

5.      Bayrak, A., Özdemir, N., Özgen, Y., Kıralan, M., Arslan, N., Tat, T. 2016. Farklı Kurutma İşlemlerinin Origanum vulgare L. Bitkisinin Uçucu Yağ Verimi, Bileşimi ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.

6.      Arslan, N., Özgen, Y., Valizadeh, N. 2016. Kışlık ve Yazlık Yetiştirilen F2 Kademesindeki Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Melezlerinin Morfin ve Diğer Alkaloidler Yönünden Karşılaştırılması. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.

7.      Arslan, N., Yılmaz, G., Özgen, Y., Yazıcı, L. 2016. Ankara ve Tokat Koşullarında Yetiştirilen Tescilli Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşitlerinin Morfin ve Diğer Alkaloidler Yönünden Karşılaştırılması. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.

8.      Arslan, N., Özgen, Y. 2016. Farklı Ön Uygulama ve Ekim Zamanlarının Galanthus x valentinei Back Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya.

9.      Arslan, N., Özgen, Y. 2016. Doğal Çiçek Soğanları Konusunda Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya.

10.  Özgen, Y., Arslan, N. 2016. Farklı Gibberellik Asit Dozlarının ve Uygulama Sürelerinin Muscari azureum Fenzl (Keşişbaşı) Tohumlarının Çıkışına Etkileri. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya.

11.  Yıldız, M., Özgen, Y., Gürel, S., Aycan, M., Vuran, E. 2015. Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) petiol eksplantlarında sürgün rejenerasyonu üzerine eksplant kaynağı fidenin etkisi. 18. Ulusal Botanik Kongresi. 1-19 Aralık 2015, Konya.

12.  Arabbaghi, E. K., Gürbüz, B., Pour Rezaeih, K. A., Özgen, Y. 2015. Kuraklık Stresinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve Moldova Oğulotu (Dracocephalum moldovica L.) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-11 Eylül 2015, Çanakkale.

13.  Arslan, N., Özgen, Y., Gümüşçü, A., İpek, A., İpek, G. 2015. Gibberellik asit uygulamalarının Allıgelin (Neotchihatchewia isatidea (Boiss.) Rauschert) bitkisinin çıkış oranına ve gelişimi üzerine etkisi. II. Ulusal Botanik Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyon.

14.  Özgen, Y., Arslan, N. 2015. Reyhan/Fesleğen’in Türkiyedeki Durumu. II. Ulusal Botanik Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyon.

15.  Özgen, Y., Arslan, N. 2014. Ankara Şartlarında Bazı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Hatlarının Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, s:51, 23-25 Eylül 2014, Yalova.

16.  Zeren, F., Arslan, N., Özgen, Y. 2014. Çorum Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, s:123, 23-25 Eylül 2014, Yalova.

17.  İpek, A., Arslan, N., Özgen, Y., Sarıhan, O. E. 2014. Gibberellik Asit Uygulamasının Fritillaria persica L. Tohumlaının Çıkış ve Fide Gelişimine Etkisi. 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2014, Ürgüp.

18.  Arslan, N., Javani, M., Taher, M., Özgen, Y. 2014. İran’da Safran (Crocus sativus L.) Tarımı ve Değerlendirilmesi. 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2014, Ürgüp.

19.  Özgen, Y., Arslan, N., Rahimi, A. 2013. Farklı Hasat Zamanlarının Safranın (Crocus sativus L.) Verimi Üzerine Etkisi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 3. Cilt, s:1055-1059, 10-13 Eylül 2013, Konya.

20.  Uyanık, M., Kara, Ş. M., Gürbüz, B., Özgen, Y. 2013. Türkiye'de Bitki Çeşitliliği ve Endemizm. Ekoloji Kongresi, 02-04 Mayıs 2013, Tekirdağ.

  

ULUSLARASI KONGRELER

1.      Özgen, Y., Arslan, N., Bayraktar, N. 2018. Determination Of Agricultural Characteristics Of Flax (Linum Usitastisimum L.) Genotypes. International Agricultural Science Congress, 09-12.05.2018, Van.

2.      Özgen, Y., Arslan, N., Bayraktar, N. 2018. Determination of Some Agricultural Characteristics of Flax (Nigella sativa L.) Grown in Ankara Conditions. International Agricultural Science Congress, 09-12.05.2018, Van.

3.      Özgen, Y., Arslan. N., Bayraktar, N. Süs Haşhaşı (Papaver somniferum L.) Hatlarında Alkaloid Oranlarının Belirlenmesi           International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017) 5-7 Ekim 2017, Malatya

4.      Özgen, Y., Arslan. N. 2017. Determination of Essential Oil Content and Components of Different Originated Basıl Lines. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 10-12 Mayıs 2017, Konya.

5.      Özgen, Y., Arslan, N., Bayraktar, N. 2017. Effect of Harvest Time on Essential Oil Ratio, Linalool and Linalool Acetate Components in Lavandula Varieties. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 10-12 Mayıs 2017, Konya.

6.      Gürbüz, B., Uyanık, M., Afshar Pour, K., Khadem, I., Özgen, Y. 2015. Gc-Ms Analysıs OF Essentıal Oıl in Salvia glutinosa L, From Turkey. International Scientific-Practical Conference, 23-24 Ekim 2015, Ganja, Azerbaycan.

7.      Özgen, Y., Arslan, N., İpek, A. 2014. Gibberellik Asit Uygulamasının Ornithogalum persicum Hausskn. Ex Bornm. Tohumlarının Çıkışına Etkisi. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, s:464-467, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır.

8.      Arslan, N., Özgen, Y., İpek, A. 2014. Farklı Yıllara Ait Tunceli Sarımsağı (Allium tuncelianum) Tohumlarının Canlılığı Üzerine Bir Araştırma. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, s:468-471, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır.

9.       İpek, G., Beyzi, E., Gürbüz, B., İpek , A., Uyanık, M., Özgen, Y. 2013. Current Status of Endemic Species belonging to the family Iridaceae Found in Kayseri. First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 17-20 Nisan 2013, Gazimagosa, The Nothern Cyprus.

  

PROJE/LER-PROJE ADI

TARİH

TÜBİTAK-Proje No:111O677. Türkiye'de kültürü yapılan reyhanlarda (Ocimum basilicum L.) flavonoid ve fenolik asit kompozisyonlarının araştırılarak farklı kemotiplerinin belirlenmesi, önemli bileşiklerin ekolojilere göre değişimi ve antioksidan potansiyellerinin karşılaştırılması-Bursiyer

Bursiyer-2011