DOÇ.DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ    
Adı : YASEMİN
Soyadı : SALGIRLI DEMİRBAŞ
E-posta : ysalgirli@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 3170315/4427
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
Kişisel Akademik Bilgiler

LİSANS EĞİTİMİ

2001/2006                            Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi                 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

2009/2015                           Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı (Doktora)

 

2006/2008                            Hanover Veteriner Üniversitesi          

                                           Hayvan Davranışları ve Refahı Anabilim Dalı (Doktora)

ÖDÜLLER

 1. Dönem Birincisi (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006).
 2.  Prof.Dr. S. Nejat Yalki Klinik Bilimler Ödülü  (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006)
 3. Prof.Dr. Metin Tasbas Anatomi Ödülü (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006)


MEVCUT GÖREVİ:

2009-   :           Araştırma Görevlisi (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

 

 DOKTORA TEZLERİ

Kangal Yavrularının Nörofizyolojik ve Davranış gelişimlerinin Açık Alna tesi Kullanılarak İncelenmesi 2015, Ankara, Türkiye.

Comparison of Stress and Learning Effects of Three Different Training Methods: Electric Training Collar, Pinch Collar, and Quitting Signal, 2008, Hanover, Germany.


YAYINLAR

 

ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 1. Salgirli, Y., Dodurka, T. (2011): The first report of self-directed aggression in a stray dog in Turkey. J. Vet. Behav. , 6(6), 351-354.
 1. Salgirli Y., Emre B., Besgul K., Ozturk H., Sagmanligil V. (2012): Köpek sahiplerinin köpeklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi üzerine bir pilot çalışma. Vet. J. Ank. Univ. 59(1).
 2. Ozturk H., Demirtas A., Salgirli Y., Pekcan M., Emre B., Fidanci U. R. (2012): Effects of olive leaf extract on rumen microbial fermentation in in vitro semi-continuous culture system (RUSITEC).Vet.J.Ank.Univ.59(1), 11-15.
 3. Salgirli Y. (2012): Evaluation of body postures of Belgian Shepherd Dogs (Malinois) during a police dog training. Vet. J. Ank. Univ. 59 (4), 241-246.
 4. Salgirli Y., Schalke E., Boehm I., Hackbarth H. (2012): Comparison of learning effects and stress between 3 different training methods (electronic training collar, pinch collar and quitting signal) in Belgian Malinois Police Dogs. Revue Méd. Vét., 2012, 163, 11, 530-53.
 5. Salgirli Demirbas Y., Emre B., Kockaya M. (2014): Integration ability of urban free-ranging dogs into adoptive families' environment. J. Vet. Behav. 9(5): 222-227.
 6. Öztürk H., Salgirli Demirbas Y., Aydın F.G., Piskin İ., Ünler F. M., Emre B. (2015): Effects of hydrolyzed and live yeasts on rumen microbial fermentation in a semicontinuous culture system (Rusitec). Turk. J. Vet. Anim. Sci. 39: 556-559.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 1. Öztürk H., Demirtaş A., Salgırlı Y., Meral Ö., Pişkin İ., Emre B., Fidancı U. R. (2011): Üzüm çekirdeği ekstraktının rumen mikroorganizmalarının fermantasyon aktivitesi üzerine in vitro etkileri. Etlik Vet. Mikrobiyol.Derg.22(1), 1-6.
 1. Demirtaş A., Öztürk H., Pişkin İ., Demirkıran D., Salgırlı Y., Fidancı U. R., Emre B. (2011): Biberiye ve Adaçayı Ekstraktlarının Ruminal Fermantasyon Üzerine Etkilerinin Rumen Simülasyon Tekniği (RUSITEC) ile Araştırılması. J. Fac. Vet. Med. İstanbul Üniv. 37(2), 127-134.
 2. Salgirli Y., Ozvardar T. (2015): Case Report: The first stray dog which became a search and rescue dog. Journal of Turkish Veterinary Medical Association. 1(2): 102-106.

 

DİĞER MAKALELER

Safak, E., Salgirli Y. (2014): Köpeklere doğru fısıldamak. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, 8: 19-25.

 

ÇEVİRİLER

Salgirli Y. (2011): Kanatlı Hayvanlarda Kanibalizm. Orjinal makalenin yazarları: Scheideler S.E., Shields S. Mektup Ankara: Veterinar Tavukçuluk Derneği, 9(1): 7-13.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 

Salgırlı Y, Sağmanlıgil V. (2011): Köpeklerin ve Kedilerin Davranışları (English Title: Behaviors of Dogs and Cats). Hayvan Davranışları ve Refahı (English Title: Animal Behavior and Welfare). Ed: Sağmanlıgil V. Anadolu Üniversitesi. ISBN: 978-975-06-1006-6.

Salgırlı Y. (2011): Hayvanlarda Davranış Bozuklukları (English Title: Behavioral Disorders of Domestic Animals). Hayvan Davranışları ve Refahı (English Title: Animal Behavior and Welfare).Ed: Sağmanlıgil V. Anadolu Üniversitesi. ISBN: 978-975-06-1006-6.

Emre, B., Salgırlı Y. (2010): Deneklerin Fizyolojik Özellikleri ve Deneysel Çalışmalarda Model Oluşturmadaki Zorlukları. Küçük Deney Hayvanlarından Rat.: http://www.katd.org

 

 

ULUSLARARASI KONGERELERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

·         Schalke, E, S. Ott, Y. Salgirli, I. Böhm, und H. Hackbarth (2010) Comparison of Stress and Learning Effects of Three Different Training Methods: Electric Training Collar, Pinch Collar, and Quitting Signal. 6th International Working Dog Conference, Belgium.

·         Salgirli Y., Safak E., Demirtas A., Özturk H., Ozvardar T., Emre B., Sagmanligil V. (2013): Do dogs having different genotypic and functional backgrounds perform differently in a two-way choice task? International Veterinary Behavior Meeting, Portugal.

·         Salgirli Demirbas Y., Emre B. (2015): Investigation of behavioral developments of Kangal puppies using an open field test. International Veterinary Behavior Meeting, Brasil.

 

ULUSLARARASI KONGERELERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

·         Schalke, E., Ott, S., Salgirli, Y., Böhm, I., Hackbarth H.J (2009). Comparison of Stress and Learning effects of Three Different Training Methods in Dogs: Electronic Training Collar, Pinch Collar and Quitting Signal. 7th International Veterinary Behavioral Meeting, Edinburgh, UK.

·         Ozvardar T., Salgirli Y. (2011). An Initial Case Report of a Stray Dog which became an Official Search and Rescue Dog, International Working Dog Conference, South Africa.

·         Salgirli Y., Ozvardar T., Haydardedeoğlu A., Emre B. (2012). Is Canine Aggression Toward People Treatable? Southern European Veterinary Conference, Barselona, İspanya

·         Salgirli Y., Emre B., Kockaya M. (2013). Integration ability of stray dogs into adoptive families’ environment: Preliminary results. European Veterinary Conference, Amsterdam.

·         Salgirli Demirbas Yasemin, Emre Mehmet Bahri, Kockaya Mustafa, Ozvardar Tarkan, Scott Allison (2014). People’s Ability of Interpreting Canine Body Language during a Dog-Baby Interaction. 20th FECAVA Eurocongress, 6-9  November, Munich, Germany.

·         Oeztuerk H, Salgirli Demirbas Y, Aydin FG, Piskin I, Uenler FM, Emre B (2015). Effects of hydrolyzed and live yeast products on rumen microbial fermentation in in vitro semi-continuous culture system (RUSITEC). 14th BOKU Symposium, 9 April, Wien, Austria.

 

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

·         Ozturk H., Demirtas A., Salgirli Y., Pekcan M., Emre B., Fidanci U. R. (2011): Zeytin Yaprağı Ekstraktının Yarı Sürekli İn Vitro Kültür Sisteminde (RUSITEC) Rumen Mikrobiyal Fermantasyonu Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Samsun.

·         Salgirli Y. (2013): Clinical Approach to the Behavioral Changes Associated with Aging in Cats and Dogs: Alzheimer’s? 8th Turkish Small Animal Veterinary Association Congress, Turkey (Davetli konuşmacı).

 

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

·         Demirtaş A., Öztürk H., Pişkin İ., Demirkıran D., Salgırlı Y., Fidancı U. R., Emre B. (2011): Effects of Rosemary and Sage Extracts on Ruminal Fermentation using the Rumen Simulation Technique (RUSITEC). Turkish-FEPS. Physiology Congress, İstanbul, Turkey.

·         Çomak C., Sancak A., Salgirli Demirbas Y. (2013). Dieffenbachia Intoxication in a Household Cat. 8th Turkish Small Animal Veterinary Association Congress, 8-9 November, Istanbul, Turkey.