DOÇ.DR. MUSTAFA MURAT YÜCEŞAHİN    
Adı : MUSTAFA MURAT
Soyadı : YÜCEŞAHİN
E-posta : yucesahin@ankara.edu.tr, mmyucesahin@gmail.com
Tel : (312) 310 32 80/1216
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

Curriculum Vitae (CV)

Dr. M. MURAT YÜCEŞAHİN

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Coğrafya Bölümü, Atatürk Bulvarı, No: 45, 06100, Sıhhiye, Ankara, Türkiye

Tel. 0 312-310-3280/ dahili 1216 • Belgegeçer: 0 312-310-5713

E-posta: mmyucesahin@gmail.com veya yucesahin@ankara.edu.tr

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Ankara  Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

Ankara  Üniversitesi

1997

Doktora 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

Ankara  Üniversitesi

2002

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ: 

Yüceşahin, M. M. (1997). Edremit İlçesi Coğrafyası. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Ankara. Danışman: Prof.Dr.Ejder Kalelioğlu.

 

  

Doktora Tezi: 

Yüceşahin, M. M. (2002). İnegöl İlçesinin Yerleşme Coğrafyası. Basılmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Ankara. Danışman: Prof.Dr.E. Murat Özgür

 

 

UNVAN/GÖREV                              KURUM                                                DÖNEM

 

Doç.Dr.       Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Böl.       2013-

Yrd.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Böl.   2009-2013.

Arş.Gör.Dr.  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Böl.   2002-2009.

Arş.Gör.      Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Böl.   1995-2002.

 

 

İlgi alanları: Nüfus Coğrafyası; Feminist Coğrafya; Sosyal Coğrafya, Sağlık Coğrafyası; Afrika; Latin Amerika.

 

 

 


 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NCE AKADEMİK GÖREVLENDİRMELER

 

Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu üyeliği. 16.06.2014- Devam ediyor

 

 

İDARİ GÖREVLER

 

T.C. Yeditepe Üniversitesi, Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Danışma Kurulu üyeliği, Kasım 2018-


Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017- Devam ediyorNüfusbilim Derneği, VII. Dönem yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı: Kasım 2016- Devam ediyor

 

Nüfusbilim Derneği, VI. Dönem yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı: Kasım 2014- 2016.

 

Nüfusbilim DerneğiIV. Dönem yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı: Ekim 2010-Kasım 2012.

 

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu üyesi: 2009- Devam ediyor

 

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi Editörlüğü, idari sekreter (yazı işleri): 2009-2011.

 

 

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER  

 

1. European Association for Population Studies (EAPS)

 

2. Population Geography Research Group (POPGRG-JISCMAIL NETWORK)

 

3. Türk Coğrafya Kurumu (TCK)

 

4. Nüfusbilim Derneği (ND)

 

5. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

 

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Merkezi (KBAM)

 

7. International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

 

8. European Sociological Association (ESA)

 

 

 


 

ÖDÜLLER/BİLİMSEL DESTEKLER

 

(2018). Best Paper Prize in “Economics, Work and Migration”, awarded to: Yüceşahin, M.M. and Doğandor, E. for the paper titled: “Winner or Loser? Income Dilemma between the Immigrant and Native Labour Populations in Saudi Arabia”. The Migration Conference 2018 (TMC 2018). University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal.

 

(2018). Ankara Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED 2018).

 

(2016). Ankara Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED 2016).

 

(2011). Research scholarship in World Population Program. “Population Projection by Age, Sex and Educational Attainment: The Case of Turkey”, Supporting Organization: World Population Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), August 8-26, 2011, Laxenburg/Austria, collaborative researcher (collaboration with Samir KC).

 

(2009). Ankara Üniversitesi. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (BYÖD 2009).

 

 

 

VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

 

Lisans (Güz Dönemi)

 

Kültürel Coğrafya

 

Sağlık Coğrafyası

 

Afrika

 

Lisans (Bahar Dönemi)

 

Sosyal Coğrafya

 

Cinsiyet ve Coğrafya

 

Avrupa 

 

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans (Güz Dönemi)

 

Araştırma Yöntemleri 

 

Nicel Araştırma Yöntemleri I

 

Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 'LAMER' Yüksek Lisans Programında)

 

Nüfus Araştırmaları Semineri

 

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans (Bahar Dönemi)

 

Araştırma Yöntemleri 

 

Nicel Araştırma Yöntemleri II

 

Afrika Ülkeleri: Demografik Perspektif (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında)Sağlık Coğrafyası (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalında)

 

Sosyal Coğrafya Araştırmaları Semineri

 

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora-Bütünleşik Doktora (Güz Dönemi)

 

Feminist Coğrafya

 

Nüfus Araştırmaları Semineri

 

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora-Bütünleşik Doktora (Bahar Dönemi)

 

Kentsel Sosyal Coğrafya

 

Sosyal Coğrafya Araştırmaları Semineri

 

 

ÇEŞİTLİ KURUMLARDA VE BİLİMSEL TOPLANTILARDA VERDİĞİ EĞİTİMLER VE DERSLER

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Workshop: Göç Çalışmalarında Faktöryel Modelin Kullanımı. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, Room SR5, 15 July 2016, Vienna, Austria.

 

Küresel Demografik Dönüşümde Latin Amerika'nın Yeri. Sınır Tanımayan Gençlik Derneği (Uluslararası Akademik Gelişim Projesi kapsamında ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) işbirliği ile), Vefa Sosyal Gelişim Merkezi, 25 Nisan 2015, Ankara.

 

 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

Yüceşahin, M.M. and Tulga, A. Y. (2017). Demographic and Social Change in the

Middle East and North Africa: Processes, Spatial Patterns, and Outcomes. Population Horizons, 14(2): AOP. DOI 10.1515/pophzn-2017-0003

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Uluslararası göç, kimlik ve mekânsal kümelenme-ayrışma / International migration, identity and spatial clustering-segregation. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22 (Göç Özel Sayısı / Special Issue on Migration): 1303-1315.

 

Yazgan, P, Yüceşahin, M.M. ve Atila-Demir, S. (2017). Türkiye'deki ev işçisi kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli söylemin eleştirel bir analizi: kadinlarkulubu.com örneği / A critical analysis of gender-based discourse about domestic women workers in Turkey: The case of kadinlarkulubu.com. CONRESS: Contemporary Research in Economic and Social Sciences, 1 (1) / June 2017: 175-207.

 

Yüceşahin, M.M., Sirkeci, İ. (2017). Demographic gaps between Syrian and the European populations: What do they suggest? Border Crossing: International Journal of Social Sciences and Humanities, 7 (2): 207-230.

 

Yüceşahin, M.M., Yazgan, P. (2017). Kentler toplumsal cinsiyetsiz değildir: Türkiye'de kentsel mekânın üretiminin feminist bir eleştirisi / Cities are not gender neutral: A feminist Critique of the production of urban spaces in Turkey. Kadın / Women 2000: Kadın Araştırmaları Dergisi / Journal for Women's Studies, 18 (1): 85-106.

 

Yüksel-Kaptanoğlu, İ, Yüceşahin, M.M. (2016). Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetin cinsiyet temelli mekânlardaki karakteristikleri / The characteristics of domestic violence against women on gendered spaces in Turkey. Kadın / Women 2000: Kadın Araştırmaları Dergisi / Journal for Women's Studies, 17 (2): 65-82.

 

Yüceşahin, M.M., Tilbe, A., Sirkeci, İ. (2016). Editörden: Göç Dergisi ve Göç Konferansı. Göç Dergisi, 3 (2): 139-142.

 

Yüceşahin, M.M., Adalı, T., Türkyılmaz, A.S. (2016). Population policies in Turkey and demographic changes on a social map. Border Crossing: International Journal of Social Sciences and Humanities, 6 (2): 240-266.

 

Ediev, D.M., Yüceşahin, M.M. (2016). Contribution of migration to replacement of population in Turkey. Migration Letters, 13 (3): 377-392.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Toplumsal cinsiyet ve mekânın karşılıklı ilişkisi: Patriyarkanın sosyal mekânı örgütleyişine dair bir tartışma / Gender and space in reciprocal relation: A discussion on the structuring of social space by patriarchy. Kadın / Women 2000: Kadın Araştırmaları Dergisi / Journal for Women's Studies, 17 (1): 73-101.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Afrika: Demografik yapı, mekân, sorunlar ve gelecek? Nüfusbilim Dergisi / Turkish Journal of Population Studies, 2013, 35: 31-61.

 

Yüceşahin, M.M., KC, S. (2015). Demographic and human capital heterogeneity in selected provinces of Turkey: A scenario analysis using multi-dimensional population projection model. Economics and Sociology, 8 (3): 215-244. DOI: 10.14254 / 2071-789X.2015/8-3/16 (ISI-Web of Science-ESCI).

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Konferans değerlendirme: Türk Göç Konferansı 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, Göç Dergisi, 2 (2): 275-280.

 

Yüceşahin, M.M., Yazgan, P. (2015). Editörden: Yeni bir sayıya başlarken. Göç Dergisi, 2 (2): 171-174.

 

Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. (2014). Editörden: Türkiye'de göç çalışmaları. Göç Dergisi, 1(1): 1-10.

 

Özgür, E.M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M.M., Yavuz, S. (2014). The immigration of Russians and Azerbaijanis to Turkey: Who are they? Why are they here? Insight Turkey, 16 (4): 105-121.

 

Ediev, D.M., Yavuz, S., Yüceşahin, M.M. (2012). Private households in Turkey: Big changes ahead, Population Review, 52 (1): 28-49. DOI: 10.1353/prv.2012.0003

 

Yüceşahin, M.M., Özgür, E.M. (2008). Regional fertility differences in Turkey: Persistent high fertility in the southeast, Population, Space and Place, 14: 135-158. DOI: 10.1002/psp.480 (ISI-Web of Science-SSCI).

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ÇEVİRİ MAKALELER

 

Dedeoğlu, S., Oskay, B., Özbek, Ç., Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. (2014). Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi (Orijinal Başlık ve yazarları: Theories of International Migration: A Review and Appraisal; Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A, Taylor, J.E.), Göç Dergisi, 1(1): 11-46.

 

 

ULUSLARARASI KİTAPLAR

Yüceşahin, M.M., Yazgan, P. (2017). Revisiting Gender and Migration. Transnational Press London: London.

 

Milewski, N., Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. and Rolls, A.S. (2015). Family and Human Capital in Turkish Migration. Transnational Press London: London.

 

Şeker, B.D., Sirkeci, İ. ve Yüceşahin, M.M. (2015). Göç ve Uyum. Transnational Press London: Londra.

 

 

ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

Yüceşahin, M.M. (2018). "Chapter 3: A Feminist Critique: Economic Restructuring, Capital-Intensive Production, and Gender-Based Labor Migration in the Middle East”. In International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century. I. Z. Turkan İpek and G. B. Goularas (eds.). Lanham: Lexington Books, Rowman & Littlefield, pp. 21-40.

 

Yüceşahin, M.M. (2018). "Chapter Sixteen: International Migration, Identity, and Spatial Clustering-Segregation”. In International Migration in the 21st Century: Problems and Solutions. G. B. Goularas and I. Z. Turkan İpek (eds.). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 229-245.

 

 Yüceşahin, M.M. ve Sirkeci, İ. (2018). "Suriyelilerin Demografik Yapısı". İçinde Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. B. Kartal ve U. Manço (der.). London: Transnational Press London, pp. 93-116.

 

Yüceşahin, M.M. and Sirkeci, İ. (2017). "Chapter Ten: Demographic Gaps between Syrian and the European Populations: What Do They suggest?". In Turkey’s Syrians: Today and Tomorrow. D. Eroğlu Utku, K. O. Unutulmaz, İ. Sirkeci (eds.). London: Transnational Press London, pp. 187-211.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). "Chapter Two: Deconstructing the gender-migration relationship: Performativity and Representation". In Revisiting Gender and Migration. M. M. Yüceşahin and P. Yazgan (eds.). London: Transnational Press London, pp. 17-39.

 

Yazgan, P. and Yüceşahin, M.M. (2017). "Chapter One: Introduction: Revisiting gender in the context of migration". In Revisiting Gender and Migration. M. M. Yüceşahin and P. Yazgan (eds.). London: Transnational Press London, pp. 7-15.

 

Yüceşahin, M.M., Milewski, N., Sirkeci, İ. and Rolls, A.S. (2015). Introduction: Family and demography in Turkish mobility. In Family and Human Capital in Turkish Migration, Transnational Press London: London, 1-10.

 

Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. ve Şeker, B.D. (2015). Uyum çalışmalarına giriş. İçinde Göç ve Uyum. Transnational Press London: Londra, 1-21.

 

 

ULUSLARARASI YAYIMLANAN RAPORLAR

 

Nüfusbilim Derneği / Population Association (2016). Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış / Current Overview of Turkey's Population. Hazırlayanlar / Report prepared by: A. Çavlin, T. Adalı, A. Kumaş. Rapora Katkı sunanlar / With the contribution of: H. Aslan, A. Atauz, M. Demirci, E. Koyuncu, S. Örs-Reyhanoğlu, H. Rittersberger-Tılıç, A.S. Türkyılmaz, T. Ünalan, G. Yıldırımkaya, M. M. Yüceşahin, İ. Yüksel-Kaptanoğlu. Elma Teknik Basım / Publishing, Ankara.

 

Yüceşahin, M.M., KC, S. (2013). Demographic and Human Capital Heterogeneity in Selected Provinces of Turkey: A Scenario Analysis Using the Multi-dimensional Population Projection Model. International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Working Paper: Interim Report No: IR-13-009, Laxenburg, Austria (Available at www.iiasa.ac.at/publication/more_IR-13-009.php).

 

ULUSAL KITAPLARDA BÖLÜMLER

 

Yüceşahin, M.M. (2014). “Nüfus coğrafyası üzerine”. İçinde, E. Bekaroğlu ve A. R. Özdemir (ed.), Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, İdil Yayıncılık, İstanbul, 163-203.

 

Yüceşahin, M.M. (2013). "Çalıştay-3 Konuşma Metinleri", İçinde Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımı, Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştay-3, 13 Ocak 2012, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Poyraz Ofset Matbaacılık, Ankara, 55-56.

 

Yüceşahin, M. M. (2013). “Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Coğrafyası: Kadınların Eğitiminin Rolü”. İçinde Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımı, Poyraz Ofset Matbaacılık, Ankara, 65-75. 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Kafkaslar: Mekân ve nüfus, Yeni Türkiye, 71 (Kafkaslar Özel Sayısı-I): 56-69.

 

Yavuz, S., Yüceşahin, M.M. (2012.) Türkiye’de hanehalkı kompozisyonlarında değişimler ve bölgesel farklılaşmalar, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15 (1): 75-118.

 

Yüceşahin, M.M., Tuysuz, S. (2011). Ankara kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın örüntüleri: Ampirik bir analiz, Coğrafi Bilimler Dergisi9 (2): 159-188. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000123 

 

Yüceşahin, M.M. (2011). Küresel bir süreç olarak demografik dönüşüm: Mekânsal bir değerlendirme, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (1): 11-27. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000115 

 

Yüceşahin, M.M. (2009). Türkiye’nin demografik geçiş sürecine coğrafi bir yaklaşım, Coğrafi Bilimler Dergisi, 7 (1): 1-25.  DOI: 10.1501/Cogbil_0000000096 

 

Yüceşahin, M.M., Özgür, E.M. (2008). Türkiye kentlerinin kentleşme düzeylerinin demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlerle belirlenmesi,  Coğrafi Bilimler Dergisi, 6 (2): 27-51. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000089 

 

Yüceşahin, M.M., Özgür, E.M. (2006). Türkiye’nin güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu: Süreçler ve mekânsal örüntü, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (2): 15-34. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000068 

 

Yüceşahin, M.M., Bayar, R., Özgür, E.M. (2006). Urban functional specialization and the changes of functional structure characteristics of cities in Turkey, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2): 19-41.

 

Özçağlar, A., Özgür, E.M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M, Yüceşahin, M.M., Yavan, N., Akpınar, N., Karadeniz, N. (2006). Çamlıhemşin ilçesinde doğal ve beşeri kaynak tespitine bağlı olarak geliştirilen arazi kullanım kararları, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (1): 1-27. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000060 

 

Yüceşahin, M.M., Bayar, R., Özgür, E.M. (2004). Türkiye’de şehirleşmenin mekânsal dağılışı ve değişimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1): 23-40. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000042 

 

Bayar, R., Yüceşahin, M.M., Özgür, E.M. (2003) Türkiye’nin imâlat işlevinde uzmanlaşmış şehirsel yerleşmeleri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (2): 1-12. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000037 

 

Yüceşahin, M.M. (2003). Şehirleşme süreci bakımından İnegöl ilçesi şehirsel yerleşmeleri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1): 75-95. DOI: 10.1501/Cogbil_0000000027 (Bu yayın doktora tezinden üretilmiştir).

 

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLAR

 

 

Yüceşahin, M.M. (2010). İnegöl’ün il olması üzerine, İnegöl Çınarlaraltı: İnegöl Belediyesi Kent Müzesi Kültür Sanat ve Tarih Dergisi, 1 (2): 18-19.

(Bu yayın doktora tezinden üretilmiştir).

 

Yüceşahin, M.M. (2010). İnegöl ilçesinin yerleşme yapısı ve etki alanı, İnegöl Çınarlaraltı: İnegöl Belediyesi Kent Müzesi Kültür Sanat ve Tarih Dergisi, 1 (1): 36-42. (Bu yayın doktora tezinden üretilmiştir).

 

Bayar, R., Yüceşahin, M.M., (1999). Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Topluluğu’nun yeri, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7: 43-60.

 

Yüceşahin, M.M., (1996). Türkiye’de illere göre cinsiyet oranları, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi5: 267-290.

 

 

 


 

YURT DIŞINDA ULUSLARARASI KONGRE/KONFERANSLARDA SUNULMUŞ BİLDİRİ ESERLER VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMLAR

 

Sirkeci, İ. and Yüceşahin, M.M. (2018). 3 Ds and Conflict Model of Migration: Measuring Insecurity. The Migration Conference 2018 (TMC 2018). University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal.

 

Yüceşahin, M.M. and Doğandor, E.  (2018). Winner or Loser? Income Dilemma between the Immigrant and Native Labour Populations in Saudi Arabia. The Migration Conference 2018 (TMC 2018). University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal.

 

Sirkeci, İ.,  Eroğlu-Utku, D. and Yüceşahin, M.M. (2018). Uluslararası Göçün 3KA’sı. The Migration Conference 2018 (TMC 2018). University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal.

 

Yüceşahin, M.M. (2018). Reviewing Papers and Abstracts as Part of a Wider Academic Responsibility. Research Methods Conference (RMC 2018). University of Republic of San Marino, 2-4 February 2018, San Marino / Italy.

 

Eroğlu-Utku, D., Yüceşahin, M.M. and Yazgan, P. (2017). The role of gender in different stages migratory movements: Analysis of voluntary and involuntary migration. The Migration Conference 2017 (TMC 2017). Harokopio University, 23-26 August 2017, Athens, Greece.

 

Yazgan, P., Uzun, O., Yüceşahin, M.M. and Eroğlu-Utku, D. (2017). Gender identitiy, social class and conflict based perception of mobility: Case of LGBTTI-Q individuals from and in Turkey. The Migration Conference 2017 (TMC 2017). Harokopio University, 23-26 August 2017, Athens, Greece.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Deconstructing the gender-migration relationship: Performativity and representation. The Migration Conference 2017 (TMC 2017). Harokopio University, 23-26 August 2017, Athens, Greece.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Gender based transnational migrations and the production of gendered spaces in the Middle East. 6th International Conference on Gender Studies, "Gender, Conflict, War and Peace", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 23-25 March 2017, Famagusta, North Cyprus.Yüceşahin, M.M. and Yazgan, P. (2017). Cities are not gender neutral: A feminist critique of the urban spaces in Turkey. 6th International Conference on Gender Studies, "Gender, Conflict, War and Peace", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 23-25 March 2017, Famagusta, North Cyprus.


Yüceşahin, M.M., Eroğlu Utku, D. and Yazgan, P.  (2017). The role of gender in different migratory movements. 6th International Conference on Gender Studies, "Gender, Conflict, War and Peace", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 23-25 March 2017, Famagusta, North Cyprus.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). A feminist critique: Economic restructuring, capital intensive production and gender based transnational migrations in the Middle East. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria.

 

Yüceşahin, M.M. and KC, S. (2015). Demographic and human capital heterogeneity in selected provinces of Turkey: A scenario analysis using multi-dimensional population projection model. Turkish Migration Conference 2015 "Economies, Identities, and Geographies". Charles University, 25-27 June 2015, Prague, Czech Republic.

 

Ediev, D. and Yüceşahin, M.M. (2015). Analyzing the contribution of migration to replacement of population in and across Turkey. Turkish Migration Conference 2015 "Economies, Identities, and Geographies". Charles University, 25-27 June 2015, Prague, Czech Republic.

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Toplumsal cinsiyet ve mekânın karşılıklı ilişkisi: Patriyarkanın sosyal mekânı örgütleyişine dair bir tartışma (Gender and space in reciprocal relation: A discussion on the structuring of social space by patriarchy. 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı (5th International Conference on Women Studies), "Neoliberal söylem ve toplumsal cinsiyet eşitliği (Neoliberal discourse and gender equality)", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 25-27 March 2015, Famagusta, North Cyprus.

 

Yüceşahin, M.M. ve Yüksel-Kaptanoğlu, İ. (2015). Bir feminist coğrafya çalışması: Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetin cinsiyet temelli mekânlardaki karaklteristikleri (A feminist geography study: The charactersitics of domestic violence against women on gendered spaces in Turkey. 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı (5th International Conference on Women Studies), "Neoliberal söylem ve toplumsal cinsiyet eşitliği (Neoliberal discourse and gender equality)", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 25-27 March 2015, Famagusta, North Cyprus.

 

Yüceşahin, M.M. (2014). Les problèmes démographiques et l’avenir de l’Afrique (Afrika’nın demografik sorunları ve geleceği), Congres les Turcs en Afrique (Afrika’da Türkler Sempozyumu), La République de Turquie  Primature,  Institut Supérieur Atatürk de la Culture, de Langue et d’Histoire, Présidence de l’Institut Turc d’Histoire (T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı),  Le 15-16 Novembre 2014 (15-16 Kasım 2014), Djibouti (Cibuti),sözlü sunum.

 

Yüceşahin, M.M., Yavuz, S. (2014). Salient fertility differences among different status groups of women on the verge of the new population policy in Turkey, European Population Conference 2014 (EPC 2014), European Association for Population Studies (EAPS) and Demographic Research Institute Budapest, Budapest, Hungary, 25-28 June 2014, Poster presentation (erişim için: http://epc2014.princeton.edu/sessions/P3#16). Poster sunum (özeti ve genişletilmiş özeti erişim adresinde yayınlanmıştır).

 

Yüceşahin, M.M., Turut, H. (2013)Divergence or convergence? The role of improving education of the elderly in changing geographical patterns of aging in a globalizing world, 1980-2010, International Conference: Health, Education and Retirement over the Prolonged Life Cycle, Wittgenstein Centre, Diplomatische Akademie Wien (Vienna School of International Studies), 27-29 November 2013, Vienna, Austria, poster presentation.

 

Ediev, D.M., Yavuz, S., Yüceşahin, M. M. (2013). Private households in Turkey: Big changes ahead, XXVII IUSSP International Population Conference, 26-30 August 2013, Busan, Republic of Korea, Poster presentation, presenter: M. Murat Yüceşahin (erişim için: http://busan2013.iussp.org/Programme.pdf).

 

Yüceşahin, M.M., KC, S. (2012). Projection of population by level of educational attainment, age, and sex for Turkey, 2000-2050. European Population Conference 2012 (EPC 2012), European Association for Population Studies (EAPS) and Stockholm University 13-16 June 2012, Stockholm, Sweden,  (erişim için: http://epc2012.princeton.edu/download.aspx?submissionId=120193). Sözlü sunum (özeti basılmış ve genişletilmiş özeti erişim adresinde yayınlanmıştır).

 

Yüceşahin, M.M., Yavuz, S., Tuysuz, S. (2011). Family planning and fertility differences with respect to the status groups of women in Turkey. International Conference: Education and the Global Fertility Transition, Vienna Institute of Demography (VID) and Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, 30 November-1 December 2011, Vienna, Austria, (erişim için: http://www.oeaw.ac.at/vid/edugloft/download/S3-Yucesahin_et_al.pdf). Sözlü sunum (sunum dosyası erişim adresinde yayınlanmıştır).

 

 Yüceşahin, M.M. (2010)Why have people in eastern Turkey maintained their high fertility behaviour? Examining the channels of social interaction, European Population Conference 2010 (EPC 2010), European Association for Population Studies (EAPS) and Vienna University, Vienna, Austria, 1-4 September 2010, Poster presentation (erişim için: http://epc2010.princeton.edu/download.aspx?submissionId=100320). Poster sunum (özeti ve genişletilmiş özeti erişim adresinde yayınlanmıştır).

  

Yüceşahin, M.M. (2009)The role of women’s education on spatial fertility variations in Turkey, International Conference: Education and Demography, Vienna Institute of Demography (VID), 30 November-1 December 2009, Vienna, Austria, poster presentation (erişim için:  http://www.oeaw.ac.at/vid/educ/download/educ09_P01_05.pdf). Poster sunum (poster erişim adresinde yayınlanmıştır).

 

Yüceşahin, M.M. (2006). 23rd UNGEGN (United Nations the Group of Experts on Geographical Names) Session [Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Uzmanlar Grubu’nun 23. Toplantısı],  March 28- April 4 2006, Vienna International Center, Vienna, Austria, T.C. İç İşleri Bakanlığı adına Türkiye delegasyonu olarak katılım.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANS VE BİLİMSEL TOPLANTILARA DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILIMLAR (KONFERANS/SEMİNER)

 

Yüceşahin, M. M. ve Sirkeci, İ. (2018). 3 Ds and Conflict Model of Migration: Measuring Insecurity. Kartepe Zirvesi 2018: Göç, Mültecilik ve İnsanlık /Kartepe Summit 2018: Migration, Refugees, and Humanity, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi / Kocaeli Metropolitan Municipality, 26-28 Ekim / October 2018, Kartepe /Kocaeli.


Yüceşahin, M.M. ve Doğandor, E. (2018). Kazanan ya da Kaybeden? Yerli ve Uluslararası Göçmen İşgücü Nüfusları Arasındaki Gelir İkilemi: Suudi Arabistan Örneği21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı 3, Yeditepe Üniversitesi, Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Yeditepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 2018, İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Feminist bir eleştiri: Orta Doğu'da ekonomik yeniden yapılanma, sermaye yoğun üretim ve toplumsal cinsiyet temelli işgücü göçleri. 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı 2, Yeditepe Üniversitesi, Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Yeditepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 2017, İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Orta Doğu'da Toplumsal Değişim, Cinsiyetçi İdeolojiler ve Uluslararası Göçler. Sosyal ve Psikolojik Bağlamda Küresel Mültecilik Meselesi Konferansı, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 8 Nisan 2017, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, Sakarya.

 

Yüceşahin, M.M. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekânı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma. Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü Konferansı, 22 Mart 2017, Kütüphane Binası Konferans Salonu, Lefkoşa, KKTC.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Orta Doğu'da kitlesel huzursuzluklar ve Suriyelilerin Türkiye'ye göçü. Abdullah Gül Üniversitesi Seminerleri: Göç Konuşmaları-1, 12 Mayıs 2016, AGÜ Konferans Salonu, Sümer Kampüsü, Kayseri.

 

Yüceşahin, M. M. (2016). Feminist Coğrafya: Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Konferansları, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prof.Dr.Nuri Bilgin Konferans Salonu, 2 Mart 2016, İzmir.

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kitlesel huzursuzluğu anlamak: Evrilen demografik eğilimler, toplumsal değişim ve yakın gelecek için öngörüler. ORMER Sosyoloji Konuşmaları Serisi: 2. Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Kudüs Salonu, 11 Kasım 2015, Sakarya.

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kitlesel huzursuzluğu anlamak: Demografik eğilimler, toplumsal değişim ve Türkiye gündemi. HAK-İŞ Teşkilatını Bilgilendirme Çalıştayı: Uluslararası Göç ve G-20 Gündemi. Ataköşk Otel, 7 Kasım 2015, Ankara.

 

Yüceşahin, M.M. (2010). Küresel demografik geçiş ve Türkiye, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Konferansları, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, 18 Mayıs 2010, Ankara, Konferans.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARA DAVETLİ PANELİST OLARAK KATILIMLAR

 

Yüceşahin, M.M. (2016). "Göç ve Uyum: Düzenli Göç Politikaları ve Yeniden Yerleşim Süreci Bağlamında Türkiye'deki Suriyelilerin Uyum Çıktıları, Neden önemli? Nasıl Başarırız? Geçici Korumadan Düzenli Göç Politikalarına: Türkiye'deki Suriyeliler Çalıştayı. Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Kudüs Salonu, 27 Nisan 2016, Serdivan-Adapazarı.


Yüceşahin, M.M. (2015). "Feminist Coğrafya". 2. Yüzyılının Başında Türkiye'de Coğrafya. Türk Coğrafya Kurumu ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 1-2 Ekim 2015, İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. ve Tuysuz, S. (2015). Ankara kentinin sosyal coğrafyası. Ankara Atölyeleri: Ankara'nın Dünü, Bugünü ve Geleceğini CBS ile Düşünmek, Uygulama I: Ankara Coğrafyası. Hacettepe Üniversitesi, Kent Araştırma ve Uygulama Merkezi. 8 Mayıs 2015, Ankara. 

 

Yüceşahin, M.M. (2015). "Ne farklı, ne benzer? Suriye ve Türkiye nüfuslarının demografik eğilimlerinin karşılaştırmalı bir analizi". Göç ve Uyum: Türkiye'ye Yönelik Suriyeli Göçü Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Kudüs Salonu, 10 Nisan 2015, Serdivan-Adapazarı.

 

Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. (2015). "Estimating the cost of human mobility in conflict: Syrians in Turkey". Jean Monnet Module Conference, "Asylum in the European Union and Turkey and the Syrian Asylum Seekers", Bahçeşehir University, Türkan Şoray Hall, 3rd April 2015, Beşiktaş-İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. (2015). "Suriye nüfusunun demografik yapısı ve geleceğe ilişkin öngörülerin değerlendirilmesi". Türkiye'ye Yönelik Kitlesel Nüfus Hareketleri Çalıştayı, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 2 Mart 2015, Manisa.

 

Yüceşahin, M.M. (2014). "Göçmen entegrasyonunun ölçümünde faktöryel modelin uygulanabilirliği". Türkiye'de Göçmen Entegrasyonu Atölye Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 18 Ekim 2014, Manisa. 

 

Yüceşahin, M.M. (2012). Ankara kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın örüntüleri: Ampirik bir analiz, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 1 nolu sınıf, 10 Nisan 2012, Ankara, davetli konuşmacı (D2 kodlu eserden üretilmiştir).

 

Yüceşahin, M.M. (2010). İnegöl İlçesinin Yerleşme Coğrafyası, İnegöl Belediyesi, İnegöl Kent Müzesi’nin Açılış Resepsiyonu, 29 Ocak 2010, İnegöl Kent Müzesi, İnegöl, davetli konuşmacı (Doktora tezinden üretilmiştir).

 

Yüceşahin, M.M., (2004), Yerleşmelerin evrimsel süreç içinde mekânsal yayılışına bir örnek :İnegöl ilçesi kırsal yerleşmeleri, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Çarşamba Söyleşileri, Ankara, davetli konuşmacı (Doktora tezinden üretilmiştir).

 

 

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI KONGRE/ÇALIŞTAY/PANEL/SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ BİLDİRİ ESERLER

 

Ülker, H. and Yüceşahin, M. M. (2018). Küreselleşme, Neoliberal İdeoloji ve Yerellik Bağlamında Kimliğin Dönüşümü (Identity Transformation within the Context of Globalisation, Neoliberal Ideology and Localness). International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. Ankara University, Research Center of Turkish Geography (TUCAUM), 3-6 October 2018, Faculty of Language and History-Geography, Ankara.

 

Yüceşahin, M.M., Yazgan, P. (2016). Kentler toplumsal cinsiyetsiz değildir. Türkiye'de kentsel mekânın üretimi üzerine feminist bir eleştiri. 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 1-3 Aralık 2016, Ankara.


Yüceşahin, M.M., Yazgan, P. (2016). Neoliberal söylem ve mekân: Türkiye'de kentsel mekânın üretimi üzerine feminist bir eleştiri. 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13-14 Ekim 2016, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Unusual implications of economic restructuring, capital intensive productionand gender based transnational migrations in the Middle East. III. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya University, Middle East Institute, 11-13 October 2016, Sakarya, Turkey.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Küreselle yerelin arasında kalmak: Uluslararası göç, kimlik ve mekansal kümelenme-ayrışma. KEKAM-WALD 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı, Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Yeditepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 2016, İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. (2016). Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde demografik dönüşüm, sosyal değişim ve kitlesel huzursuzluklar. 21. Yüzyıl Başlangıcında Yeni Dünya Tasarımları Paneli, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Merkezi (KAMMER), A. Ü. D.T.C.F. Farabi Salonu, 31 Mart 2016, Ankara. 

 

Yüceşahin, M.M. (2015). Demografik koşullara yanıt olarak nüfus politikaları: Dünyadan örneklerle mekânsal bir değerlendirme. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Türk Sosyal Bilimler Derneği. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 23-25 Kasım 2015, Ankara.

Yüceşahin, M.M. (2015). Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kitlesel huzursuzluğu anlamak: Evrilen demografik eğilimler, toplumsal değişim ve yakın gelecek için öngörüler. Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu "Meseleler-Öngörüler-Tedbirler-Teklifler". Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28-30 Mayıs 2015, Elazığ.

 

Yüceşahin, M.M. (2014). Afrika’da İnsani Kalkınmanın Bariyerleri: Demografik Sorunlar, Geçmiş, Bugün ve Gelecek?, 14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, 18-19 Aralık 2014, İstanbul, sözlü sunum.


Yüksel Kaptanoğlu, İ., Yüceşahin, M.M. (2014). Bir feminist coğrafya çalışması: Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetin mekânsal dinamikleri ve karakteristikleri, 8. Coğrafya SempozyumuAnkara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 23-24 Ekim 2014, Ankara. sözlü sunum.

 

Yüceşahin, M.M. (2014). Afrika'nın demografik sorunları: Gelecek açısından bölgesel farklılıklara yol haritaları?, 8. Coğrafya SempozyumuAnkara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 23-24 Ekim 2014, Ankara. sözlü sunum.

 

Özgür, E.M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M. M., Yavuz, S. (2014). The migration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are they? Why are there here? 10th Turkish Migration Studies (TurkMIS) Workshop: The Migration Transition of Turkey- from an Emigration to an Immigration country. New Realities, New Policy Challenges. 28 March 2014, Hacettepe University, Migration and Politics Research Centre, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Sözlü sunum.

 

Yüceşahin, M.M. (2010). Küresel bir süreç olarak demografik dönüşüm, I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 9-10 Ekim 2010, Ankara. sözlü sunum (özeti basılmıştır).

 

Yüceşahin, M.M. (2010). Türkiye’de doğurganlık geçişinin mekânsal paternleri bölgesel düzeyde bize neler anlatıyor?, 13. Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, , 11-12 Mart 2010, İstanbul. sözlü sunum (özeti basılmıştır).

 

Yüceşahin, M.M. (2010). Kadınların eğitiminin doğurganlık üzerindeki etkisi: Türkiye örneği, 6. Ulusal Coğrafya SempozyumuAnkara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 3-5 Kasım 2010, Ankara. sözlü sunum.

 

Yüceşahin, M.M., Özgür, E.M. (2008), Türkiye kentlerinin hiyerarşik sınıflaması, 5. Ulusal Coğrafya SempozyumuAnkara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 16-17 Ekim 2008, Ankara. sözlü sunum.

 

 

YURT İÇİNDE VEYA DIŞINDA DÜZENLENEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİ ESERLER

 

Yüceşahin, M.M. (2017). “Gender based transnational migrations and the production of gendered spaces in the Middle East / Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet temelli ulusötesi göçler ve cinsiyetlenmiş mekânların üretimi”. In Conference Proceedings: Gender, Conflict, War and Peace, 6th International Conference on Gender Studies. Center for Women's Studies, Eastern Mediterranean University, 23-25 March 2017, emupress: Famagusta, pp. 415-430.


Yüceşahin, M.M. and Yazgan, P. (2017). “Cities are not gender neutral: A feminist critique of the urban spaces in Turkey / Kentler toplumsal cinsiyetsiz değildir: Türkiye’de kentsel mekânın üretiminin feminist bir eleştirisi”. In Conference Proceedings: Gender, Conflict, War and Peace, 6th International Conference on Gender Studies. Center for Women's Studies, Eastern Mediterranean University, 23-25 March 2017, emupress: Famagusta, pp. 431-443.Yüceşahin, M.M., Eroğlu Utku, D. and Yazgan, P.  (2017). “The role of gender in different migratory movements”. In Conference Proceedings: Gender, Conflict, War and Peace, 6th International Conference on Gender Studies. Center for Women's Studies, Eastern Mediterranean University, 23-25 March 2017, emupress: Famagusta, pp. 155-167.

 

 

Yüceşahin, M. M. (2017). Uluslararası Göç, Kimlik ve Mekânsal Kümelenme-Ayrışma / International Migration, Identity and Spatial Clustering-Segregation. A. Ertek, İ. Çiçek, N. Türkoğlu, E. Yılmaz ve M. Süzer (Eds.). Türk Coğrafya Kurumu’nun 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongre Bildiriler Kitabı / International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society Proceedings Book. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara University, Faculty of Language and History-Geography, 8-10 Kasım / November 2017, Hazar Ajans, Ankara / Turkey, pp. 249-260.

Yüceşahin, M. M. (2015). Toplumsal cinsiyet ve mekânın karşılıklı ilişkisi: Patriyarkanın sosyal mekânı örgütleyişine dair bir tartışma. S. Orbay Yücel ve S. Üçışık Erbilen (Ed.). Neoliberal Söylem ve Cinsiyet Çalışmaları Bildiri Kitabı / Neoliberal Discourse and Gender Equality: Conference Proceedings, Volume 1, 5. Uluslararası Kadın / Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı / 5th International Conference on Gender / Women's Studies , Gazimağusa / Famagusta, 25-27 Mart 2015, emupress, Kuzey Kıbrıs / North Cyprus, pp. 623-636.

Yüceşahin, M.M., Tuysuz, S. (2011). Ankara kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın özellikleri ve dinamikleri, KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu ‘Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını-Planlamada Yeni söylem Arayışları Bildiri Kitabı, 8-9 Aralık 2011, pp. 305-317, Ankara. sözlü sunum.

 Yüceşahin, M.M., Yavuz, S. (2011). Türkiye’de aile ve hanehalkı kompozisyonlarında değişimler ve mekânsal farklılaşmalar, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi (National Geographical Congress with International Participation) Bildiriler-Proceedings CD’siTürk Coğrafya Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 7-10 Eylül-September 2011, pp. 702-711, ISBN: 978-975-6686-04-1, İstanbul, sözlü sunum.

 

Tuysuz, S., Yüceşahin, M.M. (2011). Ankara kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın örüntüleri: Ampirik bir analiz, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi (National Geographical Congress with International Participation) Bildiriler-Proceedings CD’siTürk Coğrafya Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 7-10 Eylül-September 2011, pp. 579-588, ISBN: 978-975-6686-04-1, İstanbul, sözlü sunum.

 

 

KURUM/KURULUŞLAR İÇİN MESLEKİ RAPOR YAZIMI

 

Yüceşahin, M.M. (2006). Görev Sonuç Raporu: Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Uzmanlar Grubu (United Nations the Group of Experts on Geographical Names-UNGEGN) 23. Toplantısı, 28 Mart-4 Nisan 2006, Viyana, Avusturya. (Rapor, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulmuştur).

 

 

 

BİLİMSEL TOPLANTILARA DAVETLİ KATILIMLAR

 

(2017). Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi'nin Ortak Anlayış: Tematik Alan Haritalama Raporlarını Ortaklaştırma Toplantısı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği  (CEİD), 25 Aralık 2017, Anadolu Hotels Downtown Ankara, Ankara.

 

(2017). IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu: Göç ve Mülteciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK), 2-3 Mart 2017, Hotel Rixos Grand, Ankara.

 

(2015). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus etütleri Enstitüsü, 10 Eylül 2015, Hilton Hotel, Ankara.

 

(2015). Uluslararası İşgücü Göçü Çalıştayı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 14-15 Aralık 2015, Ankara.

 

(2015). Türkiye'de Göç -Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Çalıştayı. Anadolu Üniversitesi Kent Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), TODAİE, 13 Şubat 2015, Ankara.

 

(2014). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, 30 Aralık 2014, Mövenpick Otel, Ankara.

 

(2014). 4. Merih Celasun'a Saygı Günü, TEPAV, 29 Aralık 2014, TOBB Yerleşkesi, Ankara.

 

(2014). Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu ve GENOVATE: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation Uluslararası Projesi Değerlendirme Toplantısı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu, 25 Aralık 2014, Ankara.

 

(2014). I. Ulusal Göç Araştırmaları Çalıştayı, T.C. İçişleri bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi başkanlığı, Göç Araştırmaları Merkezi, 19-20 Aralık 2014, Rixos Hotel, Ankara.

 

(2014). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sonuçları Ulusal Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, 2 Aralık 2014, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara. 

 

(2014). Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu ve GENOVATE: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation Uluslararası Projesi Değerlendirme Toplantısı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu, 26 Mayıs 2014, Ankara.


(2013). Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Kapanış Toplantısı: 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Ulusal Müzakerelerin Değerlendirilmesi, “2015 Sonrası Kalkınma Gündemine Doğru: Nasıl Bir Gelecek İstiyorsunuz?”, Ankara Swiss Hotel, 7 Mart 2013, Ankara.

 

(2012). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması  (TNSA-2013) Soru Kâğıdı Değerlendirme Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Programı, Ankara HiltonSA, 14 Aralık 2012, Ankara.

 

(2012). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nüfus Dinamikleri Ulusal İstişare Toplantısı “2015 Sonrası Kalkınma Gündemine Doğru Türkiye Ulusal İstişare Çalışmaları”, Birleşmiş Milletler Ankara Ofisi, 30 Kasım 2012, Ankara.                                                                                                                                    

 

TAMAMLANMIŞ PROJELER

 

Projede araştırmacı: A. Özçağlar, E.M. Özgür, N. Akpınar, M. Somuncu, N. Karadeniz, N. Çabuk, H. Kendir, R. Bayar, M. Yılmaz, M.M. Yüceşahin, N. Yavan.

 Araştırma Projesi Adı: Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi.

 Destekleyen kuruluşlar: TÜBİTAK (Proje, No: SOBAG-102K025); Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP No: 2003-09-01-017).

 Başlama ve bitiş tarihleri: 2003-2006.

 

Projede araştırmacı: E.M. Özgür (Yürütücü), M.M. Yüceşahin, S. Yavuz, D. Hasta.

 Araştırma Projesi Adı: Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu.

 Destekleyen kuruluşlar: TÜBİTAK (Proje, No: SOBAG-112K480).

 Başlama ve bitiş tarihleri: 1 Şubat 2013 - 30 Ocak 2015.

 

 

Projede Araştırmacı: Filiz Kartal (Yürütücü), İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin, Deniz Eroğlu, Doğa Elçin, Birol Kovancılar, H. Doruk Köse, Onurcan Ülker 

Araştırma Projesi Adı: Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Akınlar: Türkiye’nin Örnek Uygulamaları ve Liderliği, Uygulanan Politikalar Ve Bu Politikaların Sonuçları Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme, Yük Paylaşımı Gerçeği Projesi

Proje Türü: Ulusal Destekli

Destekleyen kuruluşlar: Göç İdaresi ve Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü

Başlama ve bitiş tarihleri: 1.10.2014 - 4.1.2015

 

ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

 

1. A. Özçağlar, E.M. Özgür, N. Akpınar, M. Somuncu, N. Karadeniz, N. Çabuk, H. Kendir, R. Bayar, M. Yılmaz, M.M. Yüceşahin, N. Yavan (2006). Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi, Proje Sonuç Raporu, Ankara.

 

2. E.M. Özgür (Yürütücü), M.M. Yüceşahin, S. Yavuz, D. Hasta (2015). Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu. Proje Sonuç Raporu, Ankara.

 

 

3. Filiz Kartal (Yürütücü), İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin, Deniz Eroğlu, Doğa Elçin, Birol Kovancılar, H. Doruk Köse, Onurcan Ülker (2015). Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Akınlar: Türkiye’nin Örnek Uygulamaları ve Liderliği, Uygulanan Politikalar Ve Bu Politikaların Sonuçları Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme, Yük Paylaşımı Gerçeği. Proje Sonuç Raporu, Ankara.

 

 

 

BASIN YAYIN ORGANLARINDA TOPLUMA YÖNELİK İŞİTSEL ETKİNLİKLER

 

Yüceşahin, M. M. (2017). "Ankara Kentinin Sosyal Coğrafyası". TRT Ankara Radyosu, Şehrengiz Programı, canlı yayın, 28 Aralık 2017, 11.00-12.00, Ankara. 

Yüceşahin, M. M. (2016). "Ortadoğu'da Ekonomik Yeniden Yapılanma, Sermaye Yoğun Üretim ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Ulusötesi Göçler". TRT Ankara Radyosu, Türkiye'nin Sesi; Huzur Arayan Topraklar Programı, canlı yayın, 23 Kasım 2016, 10.30-11.00, Ankara. 

Yüceşahin, M. M. (2016). "Ortadoğu'nun Toplumsal ve Siyasal Değişimi". TRT Ankara Radyosu, Türkiye'nin Sesi; Huzur Arayan Topraklar Programı, canlı yayın, 28 Eylül 2016, 10.30-11.00, Ankara. 

 

Yüceşahin, M.M. (2015). "Suriyelilerin Demografik Yapısı ve Suriyelilerin Türkiye'ye Yönelik Kitlesel Akını". TRT Arapça Acılar ve Ümitler TV Programı Çekimi, 17 Nisan 2015, İstanbul.

 

Yüceşahin, M.M. (2012)."Türkiye’de nüfusun yaş yapısının değişiminin nedenleri ve sonuçları". TRT 1 İzmir Radyosu Sesli Rehber Programı, canlı yayın, 29 Mayıs 2012, Saat: 14:20-14:40, İzmir.

 

Yüceşahin, M.M. (2013). "Türkiye’de nüfus artış hızının düşüyor olması bir tehdit mi? TRT 1 İzmir Radyosu Sesli Rehber Programı, canlı yayın 08 Şubat 2013, Saat: 13:20-13:40, İzmir.

 

 

ÇALIŞTAYLARA KATILIMLAR

 

(2017). İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu. T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM). I.2. Çalışma Grubu: İnsan Kaynakları ve III.1. Çalışma Grubu: Sınır Güvenliği Oturumlarına Katılım. 2-3 Aralık 2017, Sheraton Otel, İstanbul.

 

(2012). Urban Review, 3rd Workshop, “City Competitiveness, Landuse and Housing Sector, Financing Cities”, October 1st 2012, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB-ETÜ Yerleşkesi, 2. Kısım, Söğütözü, Ankara.

 

(2012). United Nations Population Fund (UNFPA) Turkey Office, Fifth Country Program 2011-2015 Annual Review Meeting, Gürkent Otel, 18 April 2012, Ankara, Nüfusbilim derneği adına katılım.

 

(2012) Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştayı-III, Güneydoğum Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 13 Ocak 2012, Ankara, Nüfusbilim derneği adına katılım.

 

(2011) Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştayı-II, Güneydoğum Derneği ve Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası, 22 Eylül 2011, Ankara, Nüfusbilim derneği adına katılım.

 

(2011). Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştayı-I, Güneydoğum Derneği ve Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası, 2 Mart 2011, Ankara, Nüfusbilim derneği adına katılım.

 

(2010). United Nations Population Fund (UNFPA) Turkey Office, Fifth Country Program Action Plan Preparation Meeting, Midi Hotel, 2-3 November 2010, Ankara, Nüfusbilim Derneği adına katılım.

 

(2010). Kent ve Kır Sosyolojisi, Göç ve Demografik Araştırmalar Grubu Toplantısı (R-45), KBAM 1. Arama Konferansı, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 20-21 Eylül 2010, Ankara.

 

(2009). 4. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, Tübitak-Ulakbim, Tübitak Mustafa İnan Salonu, 13 Kasım 2009, Ankara.

 

EĞİTİM/KARİYER PROGRAMLARINA SERTİFİKALI KATILIMLAR

(2018). Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 15-29 Ocak 2018, Rektörlük 100. Yıl Salonu, Ankara.

(2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi & Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Siyasal Bilgiler Fakültesi, 22 Mart- 31 Mayıs 2014, Ankara.

 (2014). TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (SOBAG), TÜBİTAK, 28 Mart 2014, Ankara.

 

(2012). TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Avrupa toplulukları araştırma ve Uygulama Merkezi, 31 Mayıs 2012, Ankara.

 

(2012). 10. Araştırma Yöntemleri Semineri: İleri SPSS Semineri, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, Turizm Araştırmaları Dergisi ve Detay Yayıncılık, Concorde De Luxe Resort, 26-29 Ocak 2012, Antalya.

 

(2012). 10. Araştırma Yöntemleri Semineri: Temel SPSS Semineri, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, Turizm Araştırmaları Dergisi ve Detay Yayıncılık, Concorde De Luxe Resort, 23-26 Ocak 2012, Antalya.

 

(2011). MapInfo Temel ve İleri Düzey Eğitim Semineri, Başarsoft Coğrafi Bilgi Sistemleri Ltd. Şti., Ankara Bürosu, 14-18 Mart 2011, Ankara.

 

(2011). Training on International Negotiation Techniques [facilitated by Prof. Paul Meerts], Netherlands Institute for Higher Education Ankara & Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 11 March 2011, Ankara.

 

(2011). 9. Araştırma Yöntemleri Semineri: İleri SPSS Semineri, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, Turizm Araştırmaları Dergisi ve Detay Yayıncılık, Lykiaworld, 29 Ocak-6 Şubat 2011, Antalya.

 

(2010). Sağlık ve Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 7-8 Aralık 2010, Ankara.

 

(2010). I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi Temel Veri Madenciliği Eğitim Programı, SPSS AN IBM Company ve ODTÜ Sosyal Politika Programı, Orta Doğu teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 7-8 Ekim 2010, Ankara.

 

(2004),  Coğrafi Bilgi Sistemleri (ArcGIS I ve II) Eğitim Programı, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mühendislik Ltd. Şti., ESRI Inc. and ERDAS Inc. Türkiye Ajansı, 6-10 Eylül 2004, Ankara.

 

(2004), Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Programı, TÜBİTAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Zeytinli Belediyesi, 22-31 Ağustos 2004, Akçay, Balıkesir.

 

(1998), Yabancı Dil Sertifika Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 20.09.1998-15.06.1999, Ankara.

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Öğrencinin adı soyadı: Hasip Sepetçioğlu / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: Kuzey Lefkoşa kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın dinamikleri ve yapısının analizi

Tez verilme tarihi: 04.10.2017 (kabul edildi)

 

Öğrencinin adı soyadı: A. Yiğitalp Tulga / AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Tez başlığı: Cezayir'de geçmişten günümüze İslami hareketler

Tez kabul tarihi: 12.09.2017 (kabul edildi)

  

Öğrencinin adı soyadı: Nehat Purova / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: Kosova’nın nüfus coğrafyası

Tez kabul tarihi: 29 Haziran 2016 (kabul edildi)

 

Öğrencinin adı soyadı: Aikanysh Eshnazarova (AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı)

Tez başlığı: Afrika'nın demografik yapısı ve sorunları 

Tez verilme tarihi: Ocak 2016 (devam ediyor).

 

Öğrencinin adı soyadı: Cihat Gemici / AÜ SBE Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

Tez başlığı: Meksika-ABD Göç Koridoru: Şiddet, Dışlanma ve Göçmen Entegrasyonu Paradoksu

Tez verilme tarihi: Ocak 2016 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı: Ekrem Dirican / AÜ SBE Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

Tez başlığı: Kalkınma Ajansı Modeli Ekseninde Latin Amerika Bölgesinin Kalkınmasının Bir Değerlendirmesi

Tez verilme tarihi: Ocak 2016 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı: Muhammet Öksüz / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: Gürcistan’dan Türkiye’ye Yönelik İşçi Göçlerinin Rize İlindeki Sosyo-Mekânsal Boyutları

Tez verilme tarihi: Ocak 2016 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı: Emre Doğandor / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: Orta Doğu’da Uluslararası Nüfus Hareketliliği ve Göç Akımları

Tez verilme tarihi: Ocak 2016 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı: Barış Turğut / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: 

Tez verilme tarihi: Ocak 2015 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı:  Anıl Türkyılmaz / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: 

Tez verilme tarihi:  Ocak 2018 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı:  Serhan Gündoğdu / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: 

Tez verilme tarihi:  Ocak 2018 (devam ediyor)

 

Öğrencinin adı soyadı:  Hikmet Ülker / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: 

Tez verilme tarihi:  Ocak 2018 (devam ediyor)

 

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

 

Öğrencinin adı soyadı: Ahmet Yiğitalp Tulga / AÜ SBE Coğrafya Anabilim Dalı

Tez başlığı: Çatışma-Göç İlişkisinin Toplumsal-Politik Krizler ile Uluslararası Göç Akımları Üzerinden Değerlendirilmesi

Tez verilme tarihi:  Ocak 2018 (devam ediyor)

 

 

DOKTORA TEZİ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ

 

 

Çevik,M., Tez konusu: Yerel/bölgesel kalkınma uygulamalarının toplumsal-mekânsal etkilerinin değerlendirilmesi: Birleşmiş Milletler’in Türkiye kalkınma destek faaliyetleri örneğinde bir uygulama denemesiAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Tezi, Tez verilme tarihi: 14.11.2011 (devam ediyor), tez izleme komitesi üyeliği.

 

 

 

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

 

Mutijima, P., Thesis title: Turkey’s rising role in Africa, Trakya University, Institute of Social Sciences, Department of Interdisciplinary Political Science and International Relations. Master Thesis. Supervisor: Yrd. Doç.Dr. Deniz Eroğlu Utku. 20.11.2017.

 

Sepetcioğlu, H. Tez başlığı: Kuzey Lefkoşa kentinde sosyo-mekânsal farklılaşmanın dinamikleri ve yapısının analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin. 04.10.2017.

 

Tulga, A. Y. Tez başlığı: Cezayir'de geçmişten günümüze İslami hareketler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin. 12.09.2017.

 

Purova, N. Tez başlığı: Kosova’nın nüfus coğrafyası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin. 29.06.2016.

 

Yıldız, İ., Tez başlığı: Suriye Göçlerinin Gaziantep İline Etkileri, Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü, Yerel Yönetimler Programı. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Kıvılcım Ertan. 15.04.2015.

 

Kalelioğlu, R., Tez başlığı: Bolu kentinde ikametgah memnuniyeti bağlamında kent içi hareketlilik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Danışman: Prof.Dr.E. Murat Özgür. 06.03.2014.

 

Deniz, A., Tez başlığı: Rusya'dan Antalya'ya göç ve bu göçün sosyo-mekânsal sonuçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof.Dr.E. Murat Özgür. 02.08.2012.

 

Ünlüer, Ş., Tez başlığı: Yurtdışında geri dönüş göçlerinin işleyişi, paterni ve sonuçları: Kırşehir örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof.Dr.E. Murat Özgür. 23.12.2010.

 

Hasanov, S., Tez başlığı: Azerbaycan’da Petrol ve Doğalgaz Alanlarının Coğrafi Dağılışı ve Üretimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Yrd. Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin, Tez verilme tarihi: 17.06.2009 (düzeltmede).

 

 

DOKTORA YETERLİK JÜRİ ÜYELİĞİ

 

1. Öğrencinin adı soyadı: Olgu Aydın, (16.12.2010)

2. Öğrencinin adı soyadı: Murat Çevik, (09.05.2011)

3. Öğrencinin adı soyadı: Suat Tuysuz, (14.12.2012)

 

 

 

YÖNETİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ

 

Yabanoğlu, S., Tez konusu: Kentte yaşayan kadının iş gücüne katılımı, katılımını etkileyen faktörler ve mekânsal farklılaşmalar: Ankara kenti örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Proje teslim tarihi: 20.06.2011 (kabul edildi), danışmanlık.

 

Günbay, S., Tez konusu: Türkiye'de doğurganlıkta gözlemlenen mekânsal varyasyonların loglinear analizi ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, (kabul edildi), danışmanlık.

 

Buluttekin, M.E., Tez konusu: Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetin mekânsallığı: Bölgesel bir analiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, (kabul edildi), danışmanlık.

 

Öztürk, R., Tez konusu: Ortadoğu ülkelerinde sosyo-demografik farklılaşmanın mekânsal örüntüsü: Ampirik bir çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, (devam ediyor), danışmanlık.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK  

Editör. (2014-) Göç Dergisi (International Journal of Migration)Transnational Press London, LondonISSN: 2054-7110 | e-ISSN: 2054-7129.

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ  

Membership of Editorial Review Board. (2014-). Migration Letters, ISSN: 1741-8984 | e-ISSN: 1741-8992. Migration Letters has been abstracted in indexed by International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCO Electronic Journals Service (EJS), ProQuest Social Science JournalsProQuest Sociology, SCOPUSIndex Copernicus, and Research Papers in Economics (RePEc).

Membership of Scientific Advisory Board. (2016-). Border Crossing: Journal of Social Sciences and Humanities, IISN: 2046-4436; e-ISSN: 2046-4444. Transnational Press London, London.

 

ULUSAL HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

Editör. (2013-). Coğrafi Bilimler Dergisi.  Dergi TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT'de dizinlenmektedir. ISSN: 1303-5851; e-ISSN: 1308-9765. 

ULUSAL HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE DANIŞMA-YAYIN KURULU-HAKEM ÜYELİĞİ

 

Yeditepe Üniversitesi CONRESS Dergisi, hakem üyeliği

 

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, hakem üyeliği

 

Türk Coğrafya Dergisi, Türk Coğrafya Kurumu, hakem üyeliği

 

Nüfusbilim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, hakem üyeliği.

 

Afrika: Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM), Ankara, danışma kurulu üyeliği.

 

 

 

DİĞER DERGİLERDE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 

İnegöl Çınarlaraltı: İnegöl Belediyesi Kent Müzesi Kültür Sanat ve Tarih Dergisi, İnegöl-Bursa, danışma kurulu üyeliği.

 
 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA DÜZENLEME/DANIŞMA/BİLİM KURULU ÜYELİĞİ


(2018). 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı 3, Yeditepe Üniversitesi, Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Yeditepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 2018, İstanbul, Bilimsel Kurul Üyeliği.

 

(2018). International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. Ankara University, Research Center of Turkish Geography (TUCAUM), 3-6 October 2018, Faculty of Language and History-Geography, Muzaffer Göker Hall, Ankara, Organizing Committee Member.

 

(2018). The Migration Conference (TMC 2018). University of Lisbon, 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal, transnational scientific committee member.

(2017). Türk Coğrafya Kurumu’nun 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi / International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara University, Faculty of Language and History-Geography, 8-10 Kasım / November 2017, Ankara / Turkey.

 

(2017). The Migration Conference (TMC 2017). Harokopio University, 23-26 August 2017, Athens, Greece, transnational organising committee member.

(2017). 6th International Conference on Gender Studies, "Gender, Conflict, War and Peace", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 23-25 March 2017, Famagusta, North Cyprus, scientific committee member.(2016) Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria, organising committee member and scientific committe member.

 

(2015). Turkish Migration Conference 2015 "Economies, Identities, and Geographies", 25th-27th June 2015, Charles University, Prague, Czech Republic, organising committee member  and scientific committe member.

 

(2015). 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı (5th International Conference on Women Studies), "Neoliberal söylem ve toplumsal cinsiyet eşitliği (Neoliberal discourse and gender equality)", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 25-27 March 2015, Famagusta, North Cyprus, committee member.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA DANIŞMA/BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

 

(2010). I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve kongre Merkezi, 9-10 Ekim 2010, Ankara, danışma kurulu üyeliği.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YÜRÜTME/DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ

 

(2014).  8. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 23-24 Ekim 2008, Ankara, sempozyum düzenleme komitesi (Nüfus ve Kent Araştırmaları Seksiyonu) üyeliği.

 

(2008).  5. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 16-17 Ekim 2008, Ankara, sempozyum yürütme komitesi üyeliği.

 

(2006). 4. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 25-26 Mayıs 2006, Ankara, sempozyum yürütme komitesi üyeliği.

 

 

ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA OTURUM BAŞKANLIĞI

 

(2018). Göçmen Entegrasyonu, Uyum ve Eğitim Oturumu / Session of Integration, Compliance, and Education. Kartepe Zirvesi 2018: Göç, Mültecilik ve İnsanlık /Kartepe Summit 2018: Migration, Refugees, and Humanity, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi / Kocaeli Metropolitan Municipality, 26-28 Ekim / October 2018, Kartepe /Kocaeli.

 

(2018). Göç ve Sanat Oturumu. 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı 3, Yeditepe Üniversitesi, Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM), Yeditepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 2018, İstanbul.

 

(2018). Session IX-Farabi Hall. Beşeri Coğrafya Seksiyonu Üçüncü Oturum, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. Ankara University, Research Center of Turkish Geography (TUCAUM), 3-6 October 2018, Faculty of Language and History-Geography, Muzaffer Göker Hall, Ankara, Session chair.

 

(2018). Session I-Piri Reis Hall. Beşeri Coğrafya Seksiyonu Üçüncü Oturum, International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. Ankara University, Research Center of Turkish Geography (TUCAUM), 3-6 October 2018, Faculty of Language and History-Geography, Muzaffer Göker Hall, Ankara, Session chair.

 

 

(2018). 13D. Demographic Perspectives. The Migration Conference 2018. University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal, Session chair.

 

(2018). 7B. Mobility, Gender and Sexuality. The Migration Conference 2018. University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal, Session chair.

 

(2018). 5A. Experiences of Diaspora. The Migration Conference 2018. University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal, Session chair.

 

(2018). 1B. Geographies of Migration. The Migration Conference 2018. University of Lisbon (ISEG – Universidade de Lisboa), 26-28 June 2018, Lisbon, Portugal, Session chair.

 

(2017). Session III: International migration, identitiy and space; gender and geography. Türk Coğrafya Kurumu’nun 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi / International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara University, Faculty of Language and History-Geography, 8-10 Kasım / November 2017, Ankara / Turkey.

 

(2017). Session 1 A, 6th International Conference on Gender Studies, "Gender, Conflict, War and Peace", Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, 23-25 March 2017, Famagusta, North Cyprus, Session chair.


(2016) Mekânsal Üretim Oturumu, 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 1-3 Aralık 2016, Ankara, oturum başkanlığı.


(2016). Beşeri Coğrafya Seksiyonu Üçüncü Oturum, 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13-14 Ekim 2016, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, Ankara, oturum başkanlığı.

 

(2016). Session 9D: Göç ve Kentleşme. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria, Session chair.

 

(2016). Session 6A: Geography and Turkish Migration. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria, Session chair.

 

(2016). Session 3B: Gender and Turkish Migration. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria, Session chair.

 

(2016). Session 2C: Göç ve Toplumsal Cinsiyet. Turkish Migration Conference 2016. University of Vienna, 12-15 July 2016, Vienna, Austria, Session chair.

 

(2015). Session 9C: Education and Migration. Turkish Migration Conference 2015 "Economies, Identities, and Geographies". 25-27 June 2015, Prague, Czech Republic, Session chair.

(2015). Session 4D: Gender and Sexuality. Turkish Migration Conference 2015 "Economies, Identities, and Geographies". 25-27 June 2015, Prague, Czech Republic, Session chair.


(2010). Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri Oturumu, 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, 3-5 Kasım 2010, Ankara, oturum başkanlığı.

 

(2010). Bölgesel Kalkınma ve Nüfus Oturumu, I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve kongre Merkezi, 9-10 Ekim 2010, Ankara, oturum başkanlığı.

 

DANIŞMANLIKLAR-HAKEMLİKLER

 

(2015). TÜBİTAK Proje Değerlendirme Dış Danışmanlığı. 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİKLER

 

Ayrıntı verilmemektedir.

 

ULUSAL HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİKLER

 

Ayrıntı verilmemektedir.