DOÇ.DR. CABİR YÜKSEL    
Adı : CABİR
Soyadı : YÜKSEL
E-posta : yukselcabir@hotmail.com, yuksel@ankara.edu.tr
Tel : 312 5083110
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : GÖĞÜS CERRAHİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

    Adı Soyadı: Cabir YÜKSEL

   Doğum Yeri ve Tarihi: Adana 1973

   Görevler:

       Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD 

       Yrd.Doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

       Doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

             İdari Görevler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği


            Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

            -  Türk Tabipler Birliği  (1998)

            -  Toraks Derneği  (2001)

            -  European Society of Thoracic Surgeons (2002)

            -  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (2003) 

            -  Türk Akciğer Kanser Derneği (2004)