PROF.DR. ENGİN YURTSEVEN    
Adı : ENGİN
Soyadı : YURTSEVEN
E-posta : yurtsev@ankara.edu.tr
Tel : 0312 5961208
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/engin-yurtseven
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Doktora 1989 
Türkiye Ankara Üniversitesi  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Yüksek Lisans 1984 
Türkiye Ankara Üniversitesi  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Lisans 1981 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Prof. Dr. 2001-
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Prof. Dr. 1985-
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Prof. Dr. 1985-2017
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Prof. Dr. 1985-2009
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Doç. Dr. 1995-2001
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Yrd. Doç. Dr. 1992-1995
Ankara Üniversitesi  Türkiye Ankara TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA  Araştırma Görevlisi 1985-1992

UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Tarımsal Bilimler , Sulama , Tarımsal Yapılar Ve Sulama
sulama, su kalitesi, tuzluluk, su-verim ilişkisi, yıkama gereksinimi, tuzluluk yönetimi, drenaj suyu kalite yönetimi, çözelti hareketi modellemesi, HYDRUS-1D

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Görev
Proje Türü
Kısıntılı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Profil Tuzluluğu ve Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesi : Kolon Denemeleri ve Modelleme Çalışması  211980 15.10.2014-15.04.2017Yürütücü Ulusal 
Lizimetre Koşullarinda Farklı Sulama Yönetimi Pratiklerinin Drenaj Suyu Hacmi İle Kalitesine, Toprak Tuzluluğuna Ve Yoncada (Medikago Sativa) Verim Ve Su Kullanim Özelliklerine Etkisi  94054 15.10.2009-15.12.2011Yürütücü Ulusal 
Buğday Bitkisinin Karbondioksit, Su Buhari Ve Enerji Akilarinin Belirlenmesi  360000 01.09.2009-01.09.2012Danışman Uluslararası 
Değişik Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Farklı Tuzluluktaki Sulama Sularının Domateste Bazı Verim ve Kalite Parametreleri İle Depolama Süresine Etkisi  8178.8 01.02.1999-01.08.2001Yürütücü Ulusal 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
1
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
100
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

TamamlananDevam Eden
Yüksek Lisans
2
2
Doktora
2
1
Uzmanlık
4
5
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Yurtseven, Engin; Ozturk, Hasan Sabri; Avci, Sertan, Mass Balance Criteria in Soil Salinity Management: Different Irrigation Water Qualities and Leaching Ratio, 2014, TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Semiz, G. Duygu; Suarez, Donald L.; Unlukara, Ali; Yurtseven, Engin, INTERACTIVE EFFECTS OF SALINITY AND N ON PEPPER ( CAPSICUM ANNUUM L.) YIELD, WATER USE EFFICIENCY AND ROOT ZONE AND DRAINAGE SALINITY, 2014, JOURNAL OF PLANT NUTRITION
Semiz, Guluzar Duygu; Unlukara, Ali; Yurtseven, Engin; Suarez, Donald L.; Telci, Isa, Salinity Impact on Yield, Water Use, Mineral and Essential Oil Content of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.), 2012, TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Unlukara, Ali; Kurunc, Ahmet; Kesmez, Gueluezar Duygu; Yurtseven, Engin; Suarez, Donald L., EFFECTS OF SALINITY ON EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) GROWTH AND EVAPOTRANSPIRATION, 2010, IRRIGATION AND DRAINAGE
Unlukara, Ali; Kurunc, Ahmet; Kesmez, Gueluezar Duygu; Yurtseven, Engin, Growth and evapotranspiration of okra (Abelmoschus esculentus L.) as influenced by salinity of irrigation water, 2008, JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
Yurtseven, E; Kesmez, GD; Unlukara, A, The effects of water salinity and potassium levels on yield, fruit quality and water consumption of a native central anatolian tomato species (Lycopersicon esculantum), 2005, AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
Yurtseven, E; Halloran, DN; Kutuk, C; Demir, K, The effect of different salts applied at different development stages on the yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum), 2002, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNIQUES TO CONTROL SALINATION FOR HORTICULTURAL PRODUCTIVITY
Semiz, G.D., A. Ünlükara, E. Yurtseven, D.L. Suarez, and İ. Telci, Salinity impact on yield, water use, mineral and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare, Mill.), Journal of Agricultural Sciences, Ankara University Faculty of Agriculture, ISSN1300-7580, 18(3) 177-186, 2012.
ÜNLÜKARA, A A. KURUNÇ G.D. KESMEZ E. YURTSEVEN AND D.L.SUAREZ. EFFECTS OF SALİNİTY ON EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) GROWTH AND EVAPOTRANSPİRATİON. IRRİG. AND DRAİN. 59:203-214, 2010.
ÜNLÜKARA, A A. KURUNÇ G.D. KESMEZ AND E. YURTSEVEN. GROWTH AND EVAPOTRANSPİRATİON OF OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L.) AS INFLUENCED BY SALİNİTY OF IRRİGATİON WATER. J. OF IRRİGATİON AND DRAİNAGE ENG., ASCE, MARCH/APRİL 2008, 134(2):160-166, 2008.
Yurtseven, E.; G.D. Kesmez and A.Ünlükara. The Effects of Water Salinity and potassium levels on yield, fruit quality and water consumption of a native central anatolian tomato species (Lycopersicon esculentum). Agricultural Water Management 78(1-2):128-135, 2005.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Yeter, Tuğba; Yurtseven, Engin, Sulama Suyu Tuzluluğu ve Yıkama Gereksinimi Oranlarının Yoncada Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi, 2015, Toprak Su Dergisi
Suzan ALTINOK, Engin YURTSEVEN, Sertan AVCI, Hasan S. ÖZTÜRK, M. Fatih SELENAY, THE EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION WATER SALINITIES AND LEACHING RATIOS ON GREEN AND DRY FORAGE YIELDS OF A LFA LFA (MEDICAGO SATIVA L.), 2015, Agriculture and Forestry
Yurtseven, Engin; Öztürk, Hasan S.; Avcı, Srtan; Altınok, Suzan; Selenay, M.Fatih, Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Yıkama Oranı Uygulamalarında Profil Tuzluluğunun Değişimi, 2012, Toprak Su Dergisi
YURTSEVEN, E. H.S.ÖZTÜRK S. AVCI S.ALTINOK AND M.F: SELENAY. FARKLI SULAMA SUYU KALİTESİ VE YIKAMA ORANI UYGULAMALARINDA PROFİL TUZLULUĞUNUN DEĞİŞİMİ.TOPRAK SU DERGİSİ 1(1): 38-46, 2012.
Kurunç, A. And E. Yurtseven. Time Series Modeling and Trend Detection of Streamflow and Selected Wate Quality Variables in a River: Case Study, Euphrates River Monitoring Stations of 2102 and 2119. Journal of Applied Sciences 5(6):1016-1021, 2005.
Kurunç, A.; K.Yürekli and E. Yurtseven. Determination of Sudden Changes in Time Series of Yeşilırmak River - Durucasu Water Quality Records. Journal of Applied Sciences, 5(1): 122-126, 2005.
Yurtseven, E.; N.D. Halloran; C. Kütük; K. Demir. The effect of different types of salts at different development stages on the yield and mineral contents of tomato (Lycopersicon esculentum). International Symposium on Tecniques to Control Salination For Horticultural Productivity, November 7-10 2000, Antalya Turkey. Proc. Of The Int. Sym. On Techniques to Control Salination for Horticultural Prodoctivity ACTA Horticulturea, No.573, pp.415-421, 2002.
Yurtseven, E.; G. Çaycı; C.S. Sevimay; A. Öztürk ve M. Parlak. Tuzluluk ve su miktarlarının macar fiği (Vicia pannonica, Crantz) verimi ve toprak tuzluluğuna etkisi: II.Değişik tuzluluktaki sularla yıkama yapılması koşulu. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(2):101-108, 2002.
Yurtseven, E.; G. Çaycı; C.S. Sevimay; A. Öztürk; M. Parlak ve L. Yalçın. Tuzluluk ve su miktarlarının macar fiği (Vicia pannonica, Crantz) verimi ve toprak tuzluluğuna etkisi: I.Yıkama uygulanmayan koşul. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):1-6, 2002.
Yurtseven, E.; ve H.S. Öztürk. Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprakta profil tuzluluğuna etkisi. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3):1-8, 2001.
Yurtseven, E. Yerüstü Su Kaynaklarımızın Sulamaya Uygunlukları Açısından Değelendirilmesi. Türk-Koop Ekin Dergisi Yıl:4, Sayı:14, s.60-64, 2000.
Yurtseven, E.; C. Kütük; K. Demir; A. Öztürk ve M. Parlak. "Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: II. Bitki Biomass ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi," A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1):92-98, 2000.
Yurtseven, E. ve Y. Baran. Sulama suyu tuzluluğu ile ilişkili olarak su miktarının brokkolide (Brassica oleracea botrytis) verim ve mineral madde birikimi üzerine etkileri Tr.J. of Agriculture and Forestry, 24(2):185-190, 2000.
Yurtseven, E. Topraktan tuzların yıkanmasında verimlilik kavramı. TOPRAKSU Dergisi, Sayı 2000/1, s.12-16, 2000.
Yurtseven, E.; K. Demir; M. Parlak; A. Öztürk ve C. Kütük, "Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi ," A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3):28-34, 1999.
Yurtseven, E. ve D.O. Bozkurt. Sulama suyu kalitesinin toprak nem düzeyi ile ilişkili olarak marulda verim ve kaliteye etkisi. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):44-51, 1997.
Yurtseven, E. ve A. Öztürk. Sulanana alanlarda sulama yöntemi ve su kalitesine bağlı olarak tuz dengesindeki değişmeler. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):6-13, 1997.
Yurtseven, E.; A. Öztürk; A. Kadayıfçı ve B. Ayan. Sulama suyu tuzluluğunun biberde (Capsicum annuum) farklı gelişme dönemlerinde bazı verim parametrelerine etkisi. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2):5-9, 1996.
Yurtseven, E. ve B. Sönmez. Sulama suyu tuzluluğunun domates verimine ve toprak tuzluluğuna etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 20(1):27-33, 1996.
Sönmez, B. ve E. Yurtseven. Değişik tuzluluk ve SAR değerlerine sahip suların toprak tuzluluğu ve sodyumluluğu ile domates bitkisinin gelişimine ve verimine olan etkilerinin belirlenmesi. Köy Hizmetleri Gn.Md., Toprak ve Gübre Araşt. Enst. Md. Yayınları 202/R119, Ankara, 1995.
Yurtseven, E. Sulanan alanlarda yıkama gereksiniminin belirlenmesinde yaklaşımlar. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 103, 1995.
Yurtseven, E. Ankara koşullarında erken ilkbahar sulamalarının kışlık buğdayda verim ve kaliteye etkisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 1357, Bil. Araşt. ve İncelemeler 751, Ankara, 1994.
Güngör, Y.; N. Artık ve E. Yurtseven. Sulama suyu tuzluluğunun soya kimyasal bileşimi üzerine etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 17:443-449, 1993.
Yurtseven, E. Drenaj sularının yeniden kullanılması. TOPRAKSU Dergisi, 2(1):12-14, 1993.
Yurtseven, E. ve A.H. Orta. Sulama verimliliği ve drenaj hacminin azaltılması. TOPRAKSU Dergisi, 1(2):20-23, 1992.
Güngör, Y. ve E. Yurtseven. Değişik tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının soya fasülyesi verimine etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 15:80-88, 1991.
Yurtseven, E. ve Y. Güngör. Değişik tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının toprak tuzlulaşmasına etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 14:555-561, 1990.
Aküzüm, T. ve E. Yurtseven. Sulama sularının kalitesinin bilgisayar ile değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1987'den Ayrıbasım, 38(1-2):265-279, 1990.
Aküzüm, T. ve E. Yurtseven. Sulama sularının kalitesinin bilgisayar ile değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1987'den Ayrıbasım, 38(1-2):265-279, 1990.
Güngör, Y. ve E. Yurtseven. Yerli yapım bazı plastik drenaj borularında hidrolik özelliklerin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. DOĞA Tr.Tar.Or.D. 10(2):201-209, 1986.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Drenaj suyu kalitesinin belirlenmesinde lizimetre çalışmaları: Yıkama oranı etkileri, 13. Kültürteknik Kongresi, 2016
Drenaj suyu kalitesine sulama suyu kalitesi ve yıkamanın etkileri, 13. Kültürteknik Kongresi, 2016
Drenaj suyu kalitesinin belirlenmesinde lizimetre çalışmaları: Farklı erirliktekituzların etkisi, 13. Kültürteknik Kongresi, 2016
Sulama suyu tuz içeriğinin lizimetre koşullarında ayçiçeğinde bazı agronomik verim parametrelerine etkileri, 13. Kültürteknik Kongresi, 2016
Change in the salinity composition of drainage water in soil columns irrigated by different salinity and varying leaching fractions of water., International Soil Science Congress on "Soil Science in Intrnational Year of Soil 2015", 2015
Comparison of ion(salt) movement in the soil profile subject to leaching with the HYDRUS-1D simulations, 4th International Conference "HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems, 2013
YURTSEVEN, E., J. SİMUNEK, S. AVCI, AND H.S. ÖZTÜRK, COMPARİSON OF İON(SALT) MOVEMENT İN THE SOİL PROFİLE SUBJECT TO LEACHİNG WİTH THE HYDRUS-1D SİMULATİONS, PROCEEDİNGS OF THE 4TH INTERNATİONAL CONFERENCE "HYDRUS SOFTWARE APPLİCATİONS TO SUBSURFACE FLOW AND CONTAMİNANT TRANSPORT PROBLEMS", EDİTED BY J. &#352İM&#367NEK, M. TH. VAN GENUCHTEN, AND R. KODE&#353OVÁ, MARCH 21-22, 2013, DEPT. OF SOİL SCİENCE AND GEOLOGY, CZECH UNİVERSİTY OF LİFE SCİENCES, PRAGUE, CZECH REPUBLİC, ISBN: 978-80-213-2380-3, PP. 395-4
YURTSEVEN, E. S. AVCI H.S.ÖZTÜRK S.ALTINOK AND M.F: SELENAY. FARKLI SULAMA PRATİKLERİNİN YONCADA VERİM VE SU KULLANIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ II. ULUSAL SULAMA VE TARIMSAL YAPILAR SEMPOZYUMU 24-25 MAYIS 2012, E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, İZMİR, 2012.
YURTSEVEN, E. S. AVCI H.S.ÖZTÜRK S.ALTINOK AND M.F: SELENAY. DRENAJ SUYU KALİTESİ YÖNETİMİ: FARKLI SULAMA SUYU TUZLULUĞU VE YIKAMA HACMİ ETKİSİNDE TOPLAM TUZLULUĞUN (EC) DEĞİŞİMİ.(POSTER) II. ULUSAL SULAMA VE TARIMSAL YAPILAR SEMPOZYUMU 24-25 MAYIS 2012, E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, İZMİR, 2012.
YURTSEVEN, E. S. AVCI H.S.ÖZTÜRK S.ALTINOK AND M.F: SELENAY. DRAİNAGE WATER QUALİTY MANAGEMENT: IMPACT OF DİFFERENT IRRİGATİON WATER QUALİTY AND LEACHİNG FRACTİONS ON DRAİNAGE WATER SALİNİTY. VIII. INTERNATİONAL SOİL SCİENCE CONGRESS &#8220LAND DEGRADATİON AND CHALLENGES İN SUSTAİNABLE SOİL MANAGEMENT&#8221 MAY 15&#821117, 2012, ÇEŞME, İZMİR, TURKEY.
ŞAYLAN, L. Z.KAYMAZ F.BAKANOĞULLARI B.ÇALDAĞ Y:ÖZKOCA E.SEMİZOĞLU O.ÇAYLAK E.YURTSEVEN VE S. KARAYUSUFOĞLU. BUĞDAY BİTKİSİNİN CO2, H2O VE ENERJİ AKILARININ BELİRLENMESİ PROJESİ. 5TH ATMOSPHERİC SCİENCE SYMPOSİUM, 27-29 APRİL 2011, İSTANBUL, TURKEY. PROCEEDİNGS (ED. ORHAN ŞEN, CEYHAN KAHYA) DMİ GN.MD. MATBAA VE BASIMEVİ, ISBN: 978-975-561-394-9, PP.379-386, ANKARA, 2011.
YURTSEVEN, E. H.S.ÖZTÜRK S.AVCI S.ALTINOK VE M.F.SELENAY. FARKLI YIKAMA HACMİ UYGULAMALARI ALTINDA TOPRAK PROFİL TUZLULUĞUNUN DEĞİŞİMİ. II.ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ, 22-25 KASIM 2011, KIZILCAHAMAM, ANKARA. BİLDİRİ KİTABI CİLT II, S.53-63, TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞT.ENT.MD., YENİMAHALLE, ANKARA, 2011.
YURTSEVEN, E. B.ÇAKMAK G.D.KESMEZ VE H.E.POLAT. TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI. ZİRAAT MÜH. VII. TEKNİK KONGRESİ, 11-15 OCAK 2010, ANKARA, BİLDİRİLER KİTABI I S.135-154, ANKARA 2010
KESMEZ, D. D.L.SUAREZ S.M.LESCH A.ÜNLÜKARA VE E. YURTSEVEN. TARIM ALANLARINDA TUZLULUĞUN BELİRLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR. DSİ SULAMA-TUZLANMA KONFERANSI Ş.URFA, 12-13 HAZİRAN 2008. BİLDİRİ KİTABI S.207-218, Ş.URFA, 2008.
KESMEZ, G.D. A. ÜNLÜKARA E.YURTSEVEN VE C. KÜTÜK. FARKLI DÜZEYDE AZOT VE TUZLU SU UYGULAMALARININ TAZE FASÜLYEDE MEYVE VERİMİ VE MİNERAL MADDE BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİSİ. BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, PP.6-12, ERZURUM, 2008.
Ünlükara, A.; G.D.Kesmez and E. Yurtseven. The Effect of Different Type of Salts and Salinity Levels on Vegetative Growth, Water Consumption and Mineral Matter Contents of Eggplant (Solanum melongena, L.). International Soil Congress (ISC) on "Natural Resources Management for Sustainable Development", June 7-10, 2004 Erzurum, Turkey. Proc. of the Int. Soil Congress, pp.11-17 (B1-B10), 2004.
Yurtseven, E. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Kavramı ve Prensipleri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, DSİ TAKK ve Kültürteknik Derneği, 20-21 Mayıs 2004 Ankara. Bildiriler Kitabı s.17-48, Ankara, 2004.
Yurtseven, E.; G.D. Kesmez and A. Ünlükara. The effects of potassium on salinity tolerance, fruit quality and water consumption for tomato (lycopersicon esculentum) under saline conditions. International Workshop on Sustainable Strategies for Irrigation in Salt-prone Mediterramean Regions: a System Approach, Cairo, Egypt, December 8-10, 2003. Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK. Proceedings of an International Workshop, pp. 192-203, 2003.
Yurtseven, E.; A. Ünlükara ve H.S. Öztürk. Zaman Etkili Yansıma Yöntemi (TDR) İle Toprak Neminin Ölçülmesi. (Poster) 2.Ulusal Sulama Kongresi 16-19 Ekim 2003, Kuşadası, Aydın. Kültürteknik Derneği Yay., 2.Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı s.508-517, 2003.
Yurtseven, E.; C. Kütük; A. Ünlükara; G.D Kesmez. The Effect Salinity and Nitrogen Fertilization on Bean Yield and Quality. 13th International Fertilizer Symposium on Fertilizers in Context With Resource Management in Agriculture. International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC). 10 -13 June 2002, Tokat / Turkey. Proceedings of the 13th International Symposium of CIEC, pp. 253-262, 2002.
Yurtseven, E.; H.S. Öztürk; A. Ünlükara, and G.D. Kesmez. Effects of Irrigation Water Quality on Leaching and Salinity in Soil Profiles. OECD Workshop on Innovative Soil-Plant Systems For Sustainable Agricultural Practices (Poster), 3-7 june 2002, İzmir/Türkiye. Workshop on ISPS-SAP(WISPS) Programme and Abstracts pp.50.
Yurtseven, E.; H.S. Öztürk; A. Ünlükara; G.D. Kesmez. Sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzlulaşmasına ve yıkanmaya etkisi. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 333-338, 2001.
Yurtseven, E.; A. Ünlükara; A. Top; A. Tek. Tuzluluğun ve sulama aralığının kolza'da (Brassica napus oleifera) verime ve gelişmeye etkisi. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 215-219, 2001.
Yurtseven, E.; A. Ünlükara; K. Demir; G.D. Kesmez. Sebze tarımında tuzlu suların kullanım olanakları. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 208-214, 2001.
Yurtseven, E. ve Y.E. Yıldırım. GAP alanı yeraltı su kaynaklarının tuzlulukları. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 50-55, 2001.
Yurtseven, E., A. Öztürk, G. Çaycı and M. Parlak. Effects of leaching with irrigation waters in different salinity levels on change of profile salinity. Proceedings of International Symposium of Desertification (ISD) 13-17 June 2000, Konya/Turkey, ISBN 975-19-2485-5, pp.397-402, 2000.
Yurtseven, E. Sürdürülebilir tarım ve tuzluluk etkileşimi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.237-245, A.Ü.Basımevi, 1999.
Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; K.Demir; M.U.Kasım Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprak profilinde tuzlulaşmaya etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.223-231, A.Ü.Basımevi, 1999.
Yurtseven, E.; N.D.Halloran; K.Demir; C.Kütük; M.U.Kasım. Farklı gelişme dönemlerindeki tuzluluk koşullarının domateste vejetatif gelişme ve verime etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.188-198, A.Ü.Basımevi, 1999.
Yurtseven, E. ve D.O. Bozkurt. Toprak nem düzeyi ile ilişkili olarak sulama suyu tuzluluğunun marulda bazı verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 14-17 Eylül 1999 Ankara, ISBN 975-482-484-3, s.861-865, Ankara.Üniv. Basımevi, 1999.
Yurtseven, E.; K. Demir; M. Parlak; A. Öztürk; C. Kütük. Turp'ta sulama suyu tuzluluğu ve Ca/Mg oranlarının bazı verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 14-17 Eylül 1999 Ankara, ISBN 975-482-484-3, s.354-358, Ankara.Üniv. Basımevi, 1999.
Yurtseven, E.; A. Öztürk ve A.H. Orta. Sulanan alanlarda tuz dengesindeki değişmeler. VI.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla-Bursa, s.532-543, Kültürteknik Derneği, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1997.
Yurtseven, E. Ülkemiz nehir su kaynaklarının kalite değerlendirmesi. VI.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla-Bursa, s.453-459, Kültürteknik Derneği, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1997.
Yurtseven, E. Sulanan alanlarda tuzlulaşma ve tuzluluk yönetimi. V.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, (Sulama), 30 mart-2 Nisan 1995, Kemer-Antalya, s.483-502, Kültürteknik Derneği, Ankara, 1995.
Güngör, Y.; N. Artık ve E. Yurtseven. Değişik kalitedeki sulama sularının soya fasülyesi mineral madde ve bileşim unsurlarına etkisi. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildiri Özetleri, İzmir 20-23 Eylül 1988, TÜBİTAK Yay. No.642, TOAG Seri No.127, Ankara, 1988.
Aküzüm, T.; M.F. Selenay ve E. Yurtseven. Sulama sularının kalitelerinin belirlenmesinde sistem yaklaşımı. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildiri Özetleri, İzmir 20-23 Eylül 1988, TÜBİTAK Yay.No.642, TOAG Seri No.127, Ankara, 1988.

Diğer yayınlar
İklim Bilgisi, ISBN: 975-482-400-2, 1997
Yurtseven, E. İklim Bilgisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayınları No.1485, Ders Kitabı No.446, 96s., Ankara, 1997.
Öztürk, F.; M.F. Selenay ve E. Yurtseven. Ölçme Bilgisi Uygulama Kılavuzu. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No.1457, Uygulama Kılavuzu No.245, 40s., Ankara, 1996.
Aküzüm, T.; A.Z. Erözel; A.N. Evsahibioğlu; S. Kodal; A. Tokgöz; F. Öztürk; M.F. Selenay ve E. Yurtseven. Meteoroloji I. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No.1325, Ders Kitabı No.384, 164s., Ankara, 1994.
Yurtseven, E. ve B. Sönmez. Sulama sularının değerlendirilmesi. Tarım ve Köy İşl.Bk., Köy Hiz. Gn.Md., Toprak ve Gübre Araşt. Enst. Md. Yayınları No.181/T-63, 62s., Ankara, 1992.