BİLİNMİYOR MEHMET EMRE YURTTUTAN    
Adı : MEHMET EMRE
Soyadı : YURTTUTAN
E-posta : yurttutan@ankara.edu.tr
Tel : 03122965563
Ünvan : BİLİNMİYOR
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ- AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı Soyadı                 : Mehmet Emre YURTTUTAN

 

Doğum Tarihi           : 19/02/1985      ESKİŞEHİR

 

Derece                        : Doktora

İletişim Bilgileri        : Ankara Üni Diş Hek Fak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD. ANKARA

Tel                              : 03122965563

E-Mail                        : yurttutan@ankara.edu.tr

                                      memreyurttutan@yahoo.com

Eğitim Bilgileri         

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 Diş Hekimliği

 Ankara Üniversitesi

 2003-2008

 

Doktora

 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 Ankara Üniversitesi

 2008-2014

 

Uzm. Dr. Dt

 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 Ankara Üniversitesi

 2014-

 

 

Akademik Ünvan   : Uzm. Dr. Dt.

Doktora Tezi          : Dental İmplant Yüzey Pürüzlendirilmesinde Kullanılan Farklı Kum Taneciklerinin Osseointegrasyon Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi.

Ankara Üniversitesi 2014.

 

İdari Görevler       :

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Komisyonu Üyesi:  2015-

 

Verdiği Dersler:

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,  Ağız ve Diş Sağlığı Programı:

   Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı-1 (2017 -2018 Güz Yarıyılı)

   Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı-2 (2017 -2018 Bahar Yarıyılı)

   Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği-2 (2017 -2018 Bahar Yarıyılı)

 

 

Yer Aldığı Bilimsel Projeleri

1. San-Tez Projesi: “Esnek ve oynar üst yapılı diş implantları için uygulanacak farklı yüzey modifikasyonlarının deneysel uygulaması ve üretim süreçlerinin planlanması”  (01.03.2011 - 01.06.2012)

2. Leonardo da Vinci: “Uzaktan Eğitim Sistemi ile Eğitim Kalitesinin Arttırılması” İtalya-Rimini (13.06.2011 – 03.06.2011)