ÖĞR. GÖR. YALÇIN UYAR    
Adı : YALÇIN
Soyadı : UYAR
E-posta : yuyar@ankara.edu.tr, yalcinuyar@gmail.com
Tel : 0312 221 16 01 - 212 98 61 - 600 01 00 - 1641
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Spor Yöneticiliği

Ankara Üniversitesi

2004-2009

Yüksek Lisans

Spor Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2011-2013

Doktora

Spor Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2014-2019

 

GÖREVLER

Görev Ünvanı

 Görev Yeri

Yıl

 Araştırma Görevlisi (ÖYP)

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2013-2015

Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

2015 - ........

  

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Erdeveciler Ö., Uyar, Y., Sunay, H.,Atlı, A., (2017). Determination of Faculty of Sport Sciences Students’media Liteacy Levels (Example of Ankara Province)Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE) 4(5), pp,51-60.

Uyar Y., Sunay H.(2016). “Private Sports Centers in The Province Ankara Task Levels of Job Satisfaction of Staff Engaged in Evaluation” International Journal of Human Sciences, (13), 2,pp.338-3353.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Uyar Y., Sunay H., (2017). “İç Anadolu Bölgesindeki Profesyonel Futbolcuların İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi” 15-18 Kasım Tarihleri Arasında Düzenlenen 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Sözel Bildiri ile Katılım. Antalya, 2017.

Sunay H., Uyar Y., (2017). “Türkiye, Almanya, ABD ve Avustralya Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması” 23-26 Kasım Tarihleri Arasında Düzenlenen Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresine Sözel Bildiri ile Katılım. Manisa, 2017.

Uyar Y., Sunay H., (2017). “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okur-Yazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi” 19-22 Ekim Tarihleri Arasında Düzenlenen Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresine Sözel Bildiri ile Katılım. Antalya, 2017.

Erdeveciler, Ö., Sunay, H., Gülşen, D.B.A., Uyar, Y., Gök, Y., Altunay, B., (2017). “Türkiye ve A.B.D. Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi” 21-23 Mayıs Tarihleri Arasında Düzenlenen Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresine Sözel Bildiri ile Katılım. Bursa 2017.

Uyar Y., Sunay H., Erdeveciler Ö., Uyar H., (2017). “Dark Side of Sports; Doping” International Conference on Exercise, Sports and Health. Oral Presentation. 12-13 April, Tirana- Albania 2017.

Uyar Y., Sunay H., Akalan C., Erdeveciler Ö., Atlı A., (2016)  “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi” 01-04 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım. Antalya, 2016.

Uyar Y., Sunay H., (2016) “Ankara’daki Özel Spor Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi” 13-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ulusararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresine Sözel bildiri ile katılım. Antalya, 2016.

Uyar Y., Balcı V.,(2015) “Oyun ve Kültürden Hegemonik Spora” 7-8 Mayıs 2015 Tarihleri Arasında Düzenlenen 1. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresine Sözel Bildiri ile Katılım, Erzurum, 2015.

Uyar Y., Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012). “Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan ve Girmek İçin Hazırlanan Öğrencilerin Spor Yöneticiliği Bölümünü Tercih Etme Nedenleri” 12-14 Aralık 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım, Denizli, 2012.

Uyar Y., Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012). “Spor Yöneticiliği Bölümü Müfredat Programlarına İlişkin Son Sınıf Öğrenci Görüşleri”, 12-14 Aralık 2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine  Poster Bildiri ile katılım, Denizli, 2012.

Uyar Y., Sunay H., (2010). “Üniversite Spor Yöneticiliği Eğitiminin Ankara İli Spor Kamuoyu Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” 10-12 Kasım 2010 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen 11. Uluslararası  Spor Bilimleri Kongresine Poster Bildiri ile Katılım. Antalya, 2010.


C. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

Sunay, H., Uyar, Y.(2017). “Sporda Antrenörlük Alanı” Spor Bilimlerine Giriş, (Editör: Hakan Sunay), Gazi Kitabevi. Ankara, s.211-277. Bölüm Yazarlığı.

Sunay, H., Uyar, Y.(2017). “Antrenörlük Eğitimi (Türkiye’de ve Dünyada” Spor Bilimlerine Giriş, (Editör: Hakan Sunay), Gazi Kitabevi. Ankara, s.283-309. Bölüm Yazarlığı.

Uyar Y., Balcı V. (2016).“Futbolda Altyapı Modelleri” Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Hasan Aydın Tansu” Armağanı, (Editör: Tacar Çağlar), Ankara, s.281-335. Bölüm Yazarlığı.


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

Uyar Y., Sunay H.,(2009) “Üniversite Spor Yöneticiliği Eğitiminin Ankara İli Spor Kamuoyu Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Spormetre, Cilt;7, Sayı;4, Aralık, 2009, Ankara.


E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler : 

Uyar Y.,(2016). “Oyun ve Kültürden Hegemonik Spora”  12-14 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında İstanbul’da Gerçekleştirilen 9. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresine Davetli Konuşmacı Olarak Katılım. İstanbul, 2016.

İlter R., Sunay H., Uyar Y., Bingöl A., Müniroğlu S., (2015) “Ankara İlindeki 2. 3. ve Bölgesel Amatör Liglerinde Oynayan Kadın Voleybolcuların Sakatlanma Sıklıklarının İncelenmesi” 30 Haziran-2 Temmuz Tarihleri Arasında Düzenlenen 6. Antrenman Bilimi Kongresine Poster Bildiri ile Katılım, Ankara, 2015.

 

ÖDÜLLER:

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Birincisi. 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2008-2009 Akademik Yılı Yüksekokul Birincisi.

 
SAHİP OLUNAN SERTİFİKALAR:

Serbest Stil Danslar Antrenörlük Belgesi (SGM -TDSF).

Serbest Stil Danslar Hakemlik Belgesi (SGM – TDSF).

Tenis Antrenörlük Belgesi (SGM – TTF).

Cimnastik Antrenörlük Belgesi (SGM- TCF).

Dopingle Mücadele Eğitmenliği ve Doping Kontrol Görevlisi Sertifikası (TMOK – TDMK).


SPOR TEŞKİLATINDA ALINAN GÖREVLER:

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Serbest Stil Danslar Eğitim Kurulu Üyeliği: 2011-2017).

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Serbest Stil Danslar Organizasyon Kurulu Üyeliği: (2013-2017).

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Serbest Stil Danslar Teknik Kurul Üyeliği: (2011-2013).