PROF.DR. NEZAHET ZALOĞLU    
Adı : NEZAHET
Soyadı : ZALOĞLU
E-posta : zaloglu@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 5958286
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-Fizyoloji Anabilimdalı