PROF.DR. ZEYNEP ALAGÖZ    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ALAGÖZ
E-posta : zates@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0-312-203 3078
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeynep-alagoz
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim  Durumu       :

 

Mart 2012- ......           :   Profesör

 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanma

Eylül 2010- Mart 2012   :   Doçent Doktor (Assoc. Prof.)

 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doçent kadrosuna atanma

Haziran 2011- ....      : Adjuct Associate Professor

University of the Sciences in Philadelphia, College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Sciences, Philadelphia, PA 19104 USA

Ocak 2011- Haziran 2011: Yardımcı Doçent

University of the Sciences in Philadelphia, College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Sciences, Philadelphia, PA 19104 USA

Nisan 2008- Aralık 2010: Doktora Sonrası Araştırmacı

University of the Sciences in Philadelphia, College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Sciences, Philadelphia, PA 19104 USA

Aralık 2006               :   Doçent Doktor (Assoc. Prof.)

 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Doçentlik ünvanının kazanılması

 

Ocak 2003                 :   Doktora   (Ph.D)                                    

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Tez  Konusu: “Yeni Melatonin Analoglarının Sentezi, Yapı Aydınlatılması, Antioksidan Enzim Sistemi Üzerinde Biyolojik Etki Çalışmaları ve Yapı-etki İlişkileri

 

Eylül 1998                 :    Bilim Uzmanlığı (M.Sc.)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Tez  Konusu: Retinoidal Etkili Bazı Benzimidazol ve/veya İndol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Tayini Çalışmaları

 

Haziran 1995              :    Lisans Eğitimi (B.Sc.)

                                       Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 

 

Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar: American Chemical Society

                                                    American Association of Pharmaceutical Scientists

                Ankara Eczacı Odası

                Türk Eczacılar Birliği

                                                   Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

                                                                      

Ödüller:

 

Birincilik Ödülü

Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya

İlaç Tasarımı ve Geliştirme Araştırma Ödülleri

2005-2006

 

İkincilik Ödülü

Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya

İlaç Tasarımı ve Geliştirme Araştırma Ödülleri

2009-2010

 

Yönetsel görevler:

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı: 2015-

- Ankara Üniversitesi İhale Komisyonu Üyeliği: 2013-2015

- Ankara Üniversitesi Dış ilişkiler Danışma Komisyonu Üyeliği: 2013-

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mevlana Değişim Programı Kurum Sorumlusu: 2013-

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Muayene Komisyonu Üyeliği: 2012-2014

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Saymanlık Görevi: 2012-2015

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği: 2015-

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2015 yılı Kimyasal Madde ve Sarf Malzeme Alımı ihalesinde İhale Komisyonu Başkanı: 2015

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 55.Yıl Etkinlik Komisyon Üyeliği: 2015

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Denklik Komisyonu Üyeliği: 2015-

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği: 2015-

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği: 2015-

-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez III laboratuvarı Sorumlu Müdürü:2017-

 

Diğer Görevler:

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zentiva Sağlık Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş AR-GE Merkezi Değerlendirme Komisyonu üyeliği-2012-2014

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SANTEZ-ARGE Projelerinde Hakem ve izleyici olarak görev alma: 2014-

- Çeşitli Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlik

 

 

Uluslararası kongrelerde görevler:

- 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8) Sosyal Komite, Ankara University, Faculty of Pharmacy, 13-16 June 2006, ANKARA

-10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Bilimsel Komite, Ankara University, Faculty of Pharmacy, 26-29 June 2012, ANKARA

-11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11) Bilimsel Komite, Ankara University, Faculty of Pharmacy, 09-12 June 2015, ANKARA

-12 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11) Organizasyon Komite, Ankara University, Faculty of Pharmacy, 26-29 June 2018, ANKARA

 


 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-Core ve SCI- Expanded)

1.  Z. Ates, B. Can-Eke, S. Suzen, M. Iscan and E. Buyukbingol, "Effects of a Benzimidazole Compound on Monooxygenase Activities", Farmaco, 1997, 52, 703-706.

2.  Z. Ates-Alagoz, S. Suzen, E. Buyukbingol, M. R. Caira, “Synthesis and structure of 2-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalene)]-5-benzimidazole ethylcarboxylate monohydrate”, J. Chem. Crystallogr., 2000, 30, 103-107.

3.  E. Kendi, Z. Ates-Alagoz, S. Suzen, E. Buyukbingol, “Crystal Structure of 2-[(5, 6, 7, 8-tetrahydro-5, 5, 8, 8-tetramethyl)-2-naphthyl]-1-ethyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester”, Analytical Sciences, 2001, 17, 567-568.

4.  Z. Ates-Alagoz, E. Buyukbingol, "Synthesis of Some New Tetrahydronapthalene Benzimidazole Derivatives", Heterocyclic Communications, 2001, 7, 455-461.

5.  S. Suzen, Z. Ates-Alagoz, B. T. Demircigil, S. Ozkan, “Synthesis and Analytical Evaluation by Voltammetric Studies of Some New Indole-3-propionamide Derivatives” , Farmaco, 2001, 56, 835-840.

6.  Z. Ates-Alagoz, B. Can-Eke, T. Coban, M. Iscan and E. Buyukbingol "Antioxidant Properties of Novel Benzimidazole Retinoids", Arch Pharm. (Weinheim), 2004, 337(4), 188-92.

7.  Z. Ates-Alagoz, Z. Buyukbingol, E. Buyukbingol, “Synthesis and Antioxidant Properties of Some Indole Ethylamine Derivatives as Melatonin Analogs”, Die Pharmazie, 2005, 60, 643-647.

8.  F. Balaban, Z. Ates-Alagoz, E. Buyukbingol, M. Iscan, "Genotoxicity Studies on Benzimidazole Retinoids", Die Pharmazie, 2005, 60, 861-868.

9.  Z. Ates-Alagoz, C. Kus, T. Coban, "Synthesis and antioxidant properties of some novel benzimidazoles containing substituted indole or 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene fragments", Journal of Enzym İnhibition and Medicinal Chemistry  2005, 20(4), 325-331.

10.  Z. Ates-Alagoz, T. Coban, S. Suzen, “A comperative study: Evaluation of antioxidant activity of melatonin and some indole derivatives” Medicinal Chemistry Research, 2005, 14(3), 169-179.

11.  Z. Ates-Alagoz, M. Alp, C. Kus, S. Yildiz, E. Buyukbingol, H. Goker, "Synthesis and Potent Antimicrobial Activities of Some Novel Retinoidal Monocationic Benzimidazoles", Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2006, 339, 74-80.

12.  Z. Ates-Alagoz, S. Yildiz, E. Buyukbingol, “Antimicrobial Activities of Some Tetrahydronaphthalene-Benzimidazole Derivatives”, Chemotherapy, 2007, 53, 110-113.

13.  Z. Ates-Alagoz, T. Coban, E. Buyukbingol, “Synthesis and antioxidant activity of new tetrahydro-naphthalene-indole derivatives as Retinoid and Melatonoin Analogs”, Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 2006, 339, 193-200.

14.  M. tuncbilek, Z. Ates-Alagoz, N. Altanlar, A. Karayel, S. Ozbey, “Synthesis and antimicrobial evaluation of some new substituted purine derivatives”, Biorganic and Medicinal Chemistry, 2009, 17, 1693-1700.

15.  A K. Piskin, Z. Ates-Alagoz, F. B. Atac, Y. Musdal and E. Buyukbingol, “DNA Binding and Antiproliferative Effects of Some Benzimidazole Retinoids”, Turkish Journal of Biochemistry, 2009, 34(1), 39-43.

16.  H. Goker, M. Alp, Z. Ates-Alagoz, S. Yildiz, “Synthesis and Antifungal Activity Against Candida Species of Some Novel 1H-Benzimidazoles”, J. Heterocyclic Chem., 2009, 46 (5), 936-948.

17.  Z. Ates-Alagoz,   N. Altanlar, E. Buyukbingol, “Synthesis and Antimicrobial Activity of New Tetrahydro-naphthalene-thiazolidinedione and thiohydantoine derivatives”, J. Heterocyclic Chem., 2009, 46 (6), 1375-1379.

18.  Z. Ates-Alagoz, S. Sun, J. Wallach, A. Adejare “Syntheses and Pharmacological Evaluations of Novel N-substitued bicyclo heptan-2-amines at NMDA receptors”, Chem. Biol. & Drug design, 78: 25-32: 2011.

19. Robert D. Bruno, Tadas S. Vasaitis, Lalji K. Gediya, Puranik Purushottamachar, Abhijit M. Godbole, Zeynep Ates-Alagoz, Angela M.H. Brodie, Vincent C.O. Njar “Synthesis and biological evaluations of putative metabolically stable analogs of VN/124-1 (TOK-001) analogs: Head to head anti-tumor efficacy evaluation of VN/124-1(TOK-001) and abiraterone in LAPC-4 human prostate cancer xenograft model”, Steroids, 76: 1268-1279: 2011.

20. Zeynep Ates-Alagoz, Natalia Coleman, Marlena Martin, Aaron Wan, Adeboye Adejare “In vitro Anticancer Properties of Novel Radiosensitizer Analogs” Chem. Biol. & Drug Design, 80: 853–861: 2012.

21. Zeynep Ates-Alagoz “Antioxidant Activities of Retinoidal Benzimidazole or Indole Derivatives in In Vıtro Model Systems” Current Medicinal Chemistry,  Special Issue "Chemistry and Biology of Antioxidants” 20 (36):4633-9, 2013.

22. Zeynep Ates-Alagoz, Adeboye Adejare “NMDA Receptor Antagonists for the Treatment of Depression” Pharmaceuticals, Special Issue “NMDA Receptor Antagonists for the Treatment of CNS Disorders” 6 (4), 480-499,  2013.

23. Vincent Njar, Puranik Purushottamachar, Abhijit M. Godbole, Lalji Gediya, Marlena Martin, Tadas Vasaitis, Andrew Kwegyir-Afful, Zeynep Ates-Alagoz “Systematic Structure Modifications of Multi-target Prostate Cancer Clinical Candidate Galeterone to Produce Novel Androgen Receptor Down-regulating Agents as an Approach to Treatment of Advanced Prostate Cancer" Journal of Medicinal Chemistry, 56 (12), 4880–4898, 2013.

24. Natalia Coleman, Zeynep Ates-Alagoz, Boyenoh Gaye, Michelle Farbaniec, Shengguo Sun and Adeboye Adejare  “Toxicity studies on novel N-substituted bicyclo-heptan-2-amines at NMDA receptors” Pharmaceuticals, Special Issue “NMDA Receptor Antagonists for the Treatment of CNS Disorders” 6 (4), 536-545, 2013.

25. Tuğba Somay Doğan, Mubeccel Durusoy, Zeynep Ates-Alagoz, Erdem Buyukbingol “Genotoxicity studies of tetrahydro-naphthalene-benzimidazole/thiazolidinedione as retinoid Derivatives”Turkish Journal of Biochemistry – Turkish Journal of Biochemistry, 2015; 40(6): 500–507.

26. Zeynep Ates-Alagoz “Antimicrobial Activities Of Benzimidazole-Based Molecules” Current Topics in Medicinal Chemistry,  Special Issue " New Developments in Medicinal Chemistry Highlighting Diverse Heterocyclic Ring Systems” 16, 2953-2962, 2016.

27. Mohammed A. Alamri, Zeynep Ates-Alagoz, Adeboye Adejare. “Bicycloheptylamine-Doxorubicin Conjugate: Synthesis and Anticancer Activities in σ2 Receptor-Expressing Cell Lines”, Medicinal Chemisty, 16(2):192-201 (2020).

28. Ates-Alagoz, Z.Kışla, M. M.Goker, H., Yıldız, S. “Synthesis, Molecular Docking Studies and Antibacterial Activities of Novel Monocationic Indole-benzimidazole Derivatives” Medicinal Chemistry, 2020 Apr 19. DOI: 10.2174/1573406416666200420080459.

29. Zengin-Karadayi, F.; Yaman, M.; Kisla M.M.; Keskus A.G.; Konu, O.; Ates-Alagoz, Z.,Design, Synthesis and Anticancer/Antiestrogenic Activities of Novel Indole-benzimidazoles, Bioorg. Chem. 100: 103929 (2020).


Patentler:

1) A. Adejare, Z. Ates-Alagoz,  B. Gaye,“Bicyclo-heptan-2-amines Amines (Potent and selective σ2 receptor ligands)” US Patent  US8,735,590B2, 2014

2) Adeboye Adejare, Isabelle Mercier and Zeynep Ates-Alagoz; Compounds and Compositions for the Treatment of Breast Cancer, US  2018 / 0280319 A1, 2018.


Kitap Bölümleri:

1)      Zeynep Ates-Alagoz, Adeboye Adejare, "Prodrugs"  Remington: The Science and Practice of Pharmacy.  Pharmaceutical Press, Edited by Allen, Loyd V., Jr 22nd edition, September 15, 2012 0857110624 978-0857110626

2)      Zeynep Ates-Alagoz, Adeboye Adejare “Physicochemical Properties for Potential Alzheimer’s Disease Drugs: Drug Discovery Approaches for the Treatment of Neurodegenerative Disorders: Alzheimer’s disease, editör: Adeboye Adejare, Elseiver 2016.

  3) Zeynep Ates-Alagoz, Adeboye Adejare, "Prodrugs"  Remington: The Science and Practice of Pharmacy.  Pharmaceutical Press,  23nd edition, September 15, 2020.


Ulusal Yayın ve Derlemeler:

1.  Z. Ates-Alagoz, S. Suzen, “Oxidative damage in the central nervous system and protection by melatonin”, J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 2001, 30 (3), 47-62

2.  Z. Ates-Alagoz, S. Suzen, “Structure-Activity Relationships of Melatonin Analogues”, J. Fac. Pharm. Ankara Univ.,  2001, 30 (4), 41-52.

3.  S. Suzen, Z. Ates-Alagoz, M. O.  Puskullu, “Antioxidant Activities of Indole and Benzimidazole Derivatives”, FABAD J. Pharm. Sci., 2000, 25, 113-119.

4.  Z. Ates-Alagoz, “Structure-Activity Relationships of Some Melatonin Analogues that have antioxidant effect”, J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 2005, 34 (2), 73-93

5. S. Atila, Z. Ates-Alagoz “Roles of NMDA Receptor Antagonists in Neuropathic Pain” J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 39 (1) 51-68, 2010.


6. B. Toptaş, Z. Ates-Alagoz  “Anticarcinogenic Effects Of Curcumin And It’s Analogs” J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 40 (2) 58 – 82, 2016.

7.  F. ZenginM.M. Kısla,  Z. Ates-Alagoz “Molecular Docking Studies Of Some Tetrahydronaphtalene-Benzimidazole Derivatives And Correlation With Their Corresponding Anti-Mrsa Activities” J. Fac. Pharm. Ankara Univ., 43 (1) 20 – 27, 2019


Kitaplar:

1.  "Pharmaceutical Chemistry Practices 1-2", 18 Authors, printed by Ankara University, ISBN 975-482-668-4, 2004

2.  "Pharmaceutical Chemistry Practices 3-4", 18 Authors, printed by Ankara University, ISBN 975-482-668-4, 2004


 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1) ZEYNEP ATEŞ, BENAY CAN-EKE, SİBEL SÜZEN, MÜMTAZ İŞCAN ve ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, "Effects of Newly Synthesized Benzimidazole Compound on Monooxygenase Activities", 5th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 24-27 June 1997.

2) FULYA BALABAN, ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, SİBEL SÜZEN, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, MESUDE İŞCAN "Effects of Newly Synthesized Retinoid Derivatives on Human Lymphocyte Cultures” , 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Antalya, TURKEY, 12-16 April 2000.

3) ZEYNEP ATEŞ-ALAGOZ, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, "Synthesis of Some New Tetrahydro-Naphthalene-Benzimidazoles as Retinoid Analogues”, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 27-29 June 2000.

4) YEŞİLADA, A., ASAL, B., BÜYÜKBİNGÖL, E., ATEŞ-ALAGOZ, Z., YILDIRIM, E., EROL, K. “ Synthesis and Investigation of the Antinociceptive and Anti-depressant Effects of The Stereoisomers of a Dipeptoid Analog of Cholecystokinin” , 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 27-29 June 2000.

5) SİBEL SÜZEN, ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, B. TOLGA DEMİRCİGİL, SİBEL ÖZKAN, “Synthesis and Analytical Evaluation by Voltammetric Studies of Some New Indole-3-propionic acid Derivatives”, 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 24-27 June 2003.

6) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, TÜLAY ÇOBAN, SİBEL SÜZEN, “A comperative study: Evaluation of antioxidant activity of melatonin and some indole derivatives” 2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-2), ANTALYA, october 10-14, 2004.

7) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, ZELİHA BÜYÜKBİNGÖL, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, "Synthesis some new indoles derivatives as melatonin analogues", 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 24-27 June 2003.

8) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, SULHİYE YILDIZ, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, “Antimicrobial activities of some tetrahydronaphthalene-benzimidazole derivatives” World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150th Birthday, Nürnberg, Germany, September 9-11, 2004.

9) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, FULYA BALABAN, MESUDE İŞCAN, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, "Genotoxicity Studies on Tetrahydronaphthalene Benzimidazole Derivatives",  20th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Palermo-ITALY, July 31-August5, 2005.

10) ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, KEVSER A.  PİŞKİN, “ DNA Binding and Antiproliferative Effect of 2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-5-benzimidazole Derivatives” 20th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Palermo-ITALY, July 31-August5, 2005.

11) CANAN KUŞ, ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, TÜLAY ÇOBAN, "Novel benzimidazoles containing substituted indole or 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene fragments", 20th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Palermo-ITALY, July 31-August5, 2005.

12) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ, TÜLAY ÇOBAN, Erdem BUYUKBINGOL, “Melatonoin-Retinoids as Potent Antioxidants”,  8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 13-16 June 2006.

13) Zeynep ATES-ALAGOZ, Mehmet ALP, Canan KUS, Sulhiye YILDIZ, Erdem BUYUKBINGOL, Hakan GOKER, "Retinoidal Benzimidazoles as Potential Antimicrobial Agent", 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27-31, 2006 Thessaloniki, GREECE.

14) MERAL TUNÇBİLEK, Zeynep ATES-ALAGOZ, NURTEN ALTANLAR "Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel 6-Amino Purine Derivatives”, 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27-31, 2006 Thessaloniki, GREECE.

15) Zeynep Alagoz, Shengguo Sun, and Adeboye Adejare “Discovery of a Novel NMDA Receptor Antagonist”, Cold Spring Harbor Laboratory Meetings & Courses Program, Neurodegenerative Diseases: Biology & Therapeutics December 4 - 7, 2008 Long island, NY, USA.

16) Zeynep Alagoz, Natalia Coleman, Shengguo Sun, and Adeboye Adejare, “Pharmaceutical Profiling of Novel NMDA Receptor Antagonist”, The Joseph B. Schwartz Memorial Symposium: Advances in Industrial Pharmacy, March 6, 2009, Philadelphia College of Pharmacy, The University of the Sciences, Philadelphia, USA.

17) Zeynep Alagoz, Natalia Coleman, Shengguo Sun, and Adeboye Adejare,   “Syntheses and Pharmacological Evaluation of Novel NMDA Receptor Antagonists” 238th ACS National Meeting & Exposition, August 16-20, 2009 Washington, DC, USA.

18) Hakan GOKER, Mehmet ALP, Zeynep ATES-ALAGOZ, Sulhiye YILDIZ, “Synthesis and Antifungal Activity Against Candida Species of Some Novel 1H-Benzimidazoles” Esoc 2009: 16 th European Symposium on Organic Chemistry, July 12-16, 2009, Prague, Czech Republic.

19) MERAL TUNCBILEK, Zeynep ATES-ALAGOZ, Nurten ALTANLAR, “Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New Substituted Purine Derivatives”, 3rd European Conference on Chemistry for Life Sciences:Linking Chemistry with Biological Activity, September 2-5, 2009, Frankfurt, Germany

20) Boyenoh Gaye, Zeynep Alagoz, Adeboye Adejare, “Syntheses and Characterizations of Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes for Drug Delivery” 2009 AAPS Annual Meeting & Exposition, 8-12 November 2009, Los Angeles Convention center, Los Angeles, CA, USA.

21) Marlena Martin, Zeynep ATES-Alagoz, Natalia Coleman, Aaron WAN, Adeboye Adejare “In vitro Anticancer Properties of Novel Radiosensitizer Analogs”, Mid-atlantic Pharmacology Society 2009 Annual meeting, November 2, 2009, Philadelphia, PA, USA.

22) Zeynep ATES-Alagoz, MERAL TUNCBILEK, RENGUL ATALAY “Synthesis and Biological Activity of Some New Substituted Purine Derivatives in Human Cancer Cells” ACS Spring 2010 National Meeting & Exposition, March 21-25, 2010 San Francisco, California, USA.

23) Zeynep ATES-Alagoz, Natalia Coleman, Aaron WAN, Adeboye Adejare “In vitro Anticancer Properties of Novel Radiosensitizer Analogs”, ACS Spring 2010 National Meeting & Exposition, March 21-25, 2010 San Francisco, California, USA.

24) Marlena Martin, Zeynep ATES-Alagoz, Natalia Coleman, Aaron WAN, Adeboye Adejare “In vitro Anticancer Properties of Novel Radiosensitizers” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 8, 2010.

25) Boyenoh Gaye, Zeynep Alagoz, Adeboye Adejare, “Syntheses and Characterizations of Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes for Drug Delivery” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 8, 2010.

26) Carres Martinez, Natalia Coleman, Zeynep ATES-Alagoz, Adegoke Adeniji, Adeboye Adejare “Effects of novel NMDA receptors antagonists on mouse embryonic stem cell differentiation into neurons”  University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 8, 2010.

27) A. SELEN GURKAN, Zeynep ATES-ALAGOZ, ERDEM BÜYÜKBİNGÖL, “Synthesis and Structural Elucidation of Some Novel Tetrahydronaphthalene Derivatives as Retinoid Analogues” 45th International Conference on Medicinal Chemistry: Drug discovery and Selection, July 1-3, 2009 Orleans, France.

28) ZEYNEP ATES-ALAGOZ, NATALIA COLEMAN, JASON WALLACH, ADEBOYE ADEJARE “Syntheses and Pharmacological Evaluations of Novel N-substitued bicycle heptan-2-amine Derivatives as NMDA Receptor Antagonists” 2010 FIP PSWC/AAPS Annual Meeting, November 14-18, 2010 New Orleans, LA, USA.

29) ZEYNEP ATES-ALAGOZ, NATALIA COLEMAN, AARON WAN, ADEBOYE ADEJARE “Design and Syntheses of Novel Radiosensitizer Analogs as Potent Anticancer Agents” 2010 FIP PSWC/AAPS Annual Meeting, November 14-18, 2010 New Orleans, LA, USA.

30)  CARRES GARNETT, POORNAPRIYA RAMAMURTHY, ZEYNEP ATES-ALAGOZ, ADEGOKE ADENIJI, KATE F. BARALD, ADEBOYE ADEJARE, NATALIA COLEMAN “Effects of Novel NMDA receptors antagonists on embryonic stem cell differentiation” 2010 FIP PSWC/AAPS Annual Meeting, November 14-18, 2010 New Orleans, LA, USA.

31) Boyenoh Gaye, Zeynep Alagoz, Adeboye Adejare,  “Conjugation of Doxorubicin to Single-walled Carbon Nanotube via a pH sensitive linker” 2010 FIP PSWC/AAPS Annual Meeting, November 14-18, 2010 New Orleans, LA, USA.

32) OLIVIA GRABOWSKI, BOYENOH GAYE, JASON WALLACH, ZEYNEP ATES-ALAGOZ “In Vitro cytotoxicity studies of Novel NMDA Receptor Antagonist” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 14, 2011.

33) ALYSSA KEIL, DOUGLAS FREDERICK, ZEYNEP ATES-ALAGOZ, RUY TCHAO, PETER J. HARVISON “Role of the Thiazolidinedione (TZD) Ring in the Mechanism of Toxicity of Structurally Similar Compounds” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 14, 2011.

34) CARRES C. MARTINEZ, BOYENOH GAYE, ZEYNEP ATES-ALAGOZ, ADEBOYE ADEJARE “In vitro evaluation of cytotoxicity of sigma-2 receptor ligands” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 14, 2011.

35) PURANİK PURUSHOTTAMACHAR,  ABHİJİT M. GODBOLE, LALJİ K. GEDİYA,., ZEYNEP ATES-ALAGOZ,  VİNCENT C.O. NJAR. Exploitation of multitarget prostate cancer clinical candidate VN/124-1 (TOK-001) to develop a novel class of androgen receptor down regulating agents for prostate cancer therapy. ACS Fall 2011 National Meeting & Exposition, August 28 – September 1, 2011 Denver, Colorado, USA.

36) Zeynep ATES-Alagoz,  Boyenoh Gaye, Adeboye Adejare “Syntheses and Anticonvulsant Activities of Novel NMDA Receptor Antagonists” 2011 AAPS Annual Meeting and Exposition, October 23-27, 2011Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.

37) Zeynep ATES-Alagoz,  Boyenoh Gaye, Adeboye Adejare “Bicyclo-heptan-2-amines as Potent and selective σ2 receptor ligands” 2011 AAPS Annual Meeting and Exposition, October 23-27, 2011Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.

38 ) Adeboye Adejare, Zeynep ATES-Alagoz, Shengguo Sun, JASON WALLACH "Novel NMDA Receptor Antagonists for Treatment of Neurodegenerative Disorders"  7th Annual International ITMAT Symposium, University of Pennsylvania, October 16 and 17, 2012.

39 ) Adeboye Adejare, Zeynep ATES-Alagoz, Shengguo Sun, JASON WALLACH "Novel NMDA Receptor Antagonists for Treatment of Neurodegenerative Disorders"  Cold Spring Harbor Laboratory Conference on Neurodegenerative Diseases, Cold Spring Harbor, NY, November 28 – December 1, 2012.

40 ) QUYNH NGUYEN, Boyenoh Gaye,  JASON WALLACH,  Zeynep ATES-Alagoz,  Adeboye Adejare “Antioxidant properties of novel NMDA receptor antagonists and radiosensitizers” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 12, 2012.

41) Zeynep ATES-Alagoz,  Boyenoh Gaye, Adeboye Adejare “Bicyclo-heptan-2-amines as Potent and selective σ2 receptor ligands” 13th Belgian Organic Synthesis Symposium BOSS XIII, 15-20 Temmuz 2012, Leuven, Belçika.

42) Zeynep ATES-Alagoz, Boyenoh Gaye, Adeboye Adejare “Syntheses and Anticonvulsant Activities of Novel NMDA Receptor Antagonists” 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA, 26-29 June 2012.

43) ZEYNEP ATES-ALAGOZ,  ADEBOYE ADEJARE,  Syntheses and Anticonvulsant Activities of Novel N-Substituted bicyclo-heptan-2-amine derivatives as NMDA Receptor Antagonists, “RICT 2013 - Drug Discovery and Selection -When Chemical Biology Meets Drug Design”, July 03-05, Nice, France.

44) MUHAMMED A. ALAMRI, Zeynep Alagoz, Adeboye Adejare, “Bicyclo-heptane-2-amines as σ2 Receptor Ligands: Potential Use as Anticancer Agents” 2013 AAPS Annual Meeting & Exposition, 10-14 November 2013,Henry B. Conzales Convention center, San Antonio, USA.

45) ASHLEY RUSSELL, DIVYA SAVANT, ZEYNEP ATES-ALAGOZ, ADEBOYE ADEJARE, ISABELLA MERCIER “ Novel Arylsulfonyl Radiosensitizers for the Treatment of Triple Negative Breast Cancers” University of the Sciences Annual Research Day, Thursday, April 10, 2014.

46) ZEYNEP ATEŞ-ALAGÖZ,  FIKRIYE ZENGIN, MURAT YAMAN, OZLEN KONU “Synthesis and biological evaluation of novel indole-benzimidazole ethylsulfonyl derivatives as potential anticancer agents” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 09-12, 2015.

47) FIKRIYE ZENGIN, ZEYNEP ATES-ALAGÖZ. ‘Synthesis, structure identification, and biological evaluation of novel indole-alkyl sulfonyl benzimidazoles’ 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 09-12, 2015.

48) CAGRİ ISİK, E. SILA ÖZDEMİR, OZLEN KONU, ZEYNEP ATES-ALAGOZ “Syntheses And Antıcancer Activity Of Novel Indole-Benzımıdazole Derıvatıves” 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 09-12, 2015.

49) ZEYNEP ATES-ALAGOZ, MURAT YAMAN, FIKRIYE ZENGIN, TUNA BAYDIN, OZLEN KONU “Screening Of Anticancer Activity And In Vivo Toxicity Of Novel Indolebenzimidazole Ethylsulfonyl Derivatives” The 9th European Zebrafish Meeting, Oslo, Norway, June 28-July 2, 2015.

50) FİKRİYE ZENGİN, MURAT YAMAN, OZLEN KONU, ZEYNEP ATES-ALAGOZ, “Design, Syntheses And Antıcancer Activity Of 5-(Alkylsulfonyl)-2-(5-subs-1H-indol-3-il)-1-subs-1H-Benzo[d]imidazoles” GPSS-1 st International Gazi Pharma Symposium Series, Antalya, 12-15 Kasım 2015.

51)   OZLEN KONU,  MURAT YAMAN,  FİKRİYE ZENGİN,  ZEYNEP ATES-ALAGOZ, “Identification of Novel Indole-benzimidazole Compounds with Antiproliferative and Ion Channel Modulatory Effects” 5th RSC / SCI symposium on Ion Channels as Therapeutic Targets, Cambridge, England,14th-15th March 2016.

52) GULBIN OZCELIKAY,  ZEYNEP ATES-ALAGOZ, SIBEL SUZEN, MAKSUT COSKUN, “A Study On The Contributions Of Faculty Of Pharmacy To Postgraduate Education With The-Job Training Program And Opinion Of Graduates On That Program” 22nd EAFP Annual Conference, Châtenay-Malabry, France, 12-14 May, 2016.

53) ZEYNEP ATES-ALAGOZ, GULBIN OZCELIKAY, “Ankara University Faculty Of Pharmacy Workshop Results Of Graduates” 22nd EAFP Annual Conference, Châtenay-Malabry, France, 12-14 May, 2016.

54) 54)  Zengin, F., Yaman, M., Kisla, MM., Konu, O., Ates Alagoz, Z. “Synthesis, Structural Identification And Anticancer Effects Of Novel Phenothiazines For Hepatocellular Cancers” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 26-29, 2018.

55)  55) Yaman, M., Tiryaki, RS., Zengin, F., Kisla, MM., Bayazeid, O., Keskus, AG., Ates Alagoz, Z., Konu O. “Molecular, Biochemıcal And In Silico Analyses Of Commercial And Novel Phenothiazines As Anticancer Agents” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 26-29, 2018.

56)  56) Baran, S., Zengin, F., Ates Alagoz, Z. “Synthesis, Structural  Identification Of Novel Indol-Thiazolidinedione Derivatives” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 26-29, 2018.

57)  57) Ates Alagoz, Z., Yildiz, S., Goker, H. “Syntheses And Antimicrobial Activities Of Novel Monocationic Indole-Benzimidazole Derivatives” 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12) Ankara University, Faculty of Pharmacy, ANKARA,  June 26-29, 2018.

58)  58) Murat Yaman, Fikriye Zengin, Zeynep Ates-Alagoz, Ozlen Konu “Effects of phenothiazines on zebrafish embryos xenotransplanted with GFP-expressing liver cancer cell lines, 2nd InternaƟonal FishMed Conference on Zebrafish Research, March 25-27 2018, IIMCB, Warsaw, Poland.

 

Projeler:

1. “Retinoidal Bileşiklerin Sentezleri ve Serbest Radikaller ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu- 97-03-00-08-Araştırmacı -(1997-1999).

2. “ Radyasyona Karşı Etkili Yeni Bileşiklerin Sentezleri ve Biyolojik Değerlendirilmeleri” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu- 98-03-00-03-Araştırmacı -(1998-2003).

3. “ Radyasyona Karşı Koruyucu Etkili Yeni Melatonin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Yapı Aydınlatmaları ve Antioksidan Etki Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu- 2001-08-03-029 -Araştırmacı-  (2001-2006).

4. “Yeni Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması, Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri üzerinde Çalışmalar” TÜBİTAK- SBAG-345-Araştırmacı - (2006-2008).

5. “ Non-Peptide Amyloid Plaque Formation Inhibitors” National Institute of Neurological Disorders and Stroke-7R15NS36393-04-Araştırmacı - (2008-2010).

6. “Synthesis, Structure Elucidation and Anticancer Activity of New indole-benzimidazole Derivatives” TÜBİTAK- SBAG-213S037- Proje Yürütücüsü - (2014-2016).

7. “ Synthesis, Structure Elucidation and Antioxidant Activity of New pirole-benzimidazole Derivatives” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu-16H0237010- Proje Yürütücüsü - (2016-….).

8. “ Yeni Fenotiyazin Türevi Bilesiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılmaları ve in vitro ve in vivo Modellerde Antikanser Etkilerinin Arastırılması” TÜBİTAK-116Z388-Araştırmacı - (2016-)

9."Tübülin Polimeraz İnhibitörü Olarak Yeni İndol-Tiyazolidindion Türevlerinin Sentezi, Yapı Aydınlatılmaları, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Doking Çalışmaları" Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu-Proje Yürütücüsü-2019-