PROF.DR. ZELİHA BÜYÜKBİNGÖL    
Adı : ZELİHA
Soyadı : BÜYÜKBİNGÖL
E-posta : zbuyukbingol@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 203 30 53
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

ADI ve SOYADI: Zeliha Büyükbingöl (Koçer)

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Telefon: 0312 203 3053

e-posta: zbuyukbingol@ankara.edu.tr

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI: Eczacılık/Biyokimya

DOĞUM YERİ ve YILI: Kırklareli, 9 Ocak 1953

AKADEMİK ÜNVANI: Profesör 1997

EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

     Doçentlik : 1989

Doktora Derecesi : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1984

Master Derecesi :   -

Lisans Derecesi :    Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1975

 

Doktora sonrası yurt dışı çalışmaları:

 

OCAK1988-  aRALIK1988

Finlandiya oULU üNİVERSİTESİ, fARMAKOLOJİ VE tOKSİKOLOJİ böLÜMܒnde Profesor olavi pelkonen’in dAnışmanlığında,

febs (aVRUPA bİYOKİMYA DERNEKLERİ FEDERASYONU) den sağlanan destek ile

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL ve PROFESYONEL TOPLULUKLAR:

 

 Türk Biyokimya Derneği

 Türk Toksikoloji Derneği

 ECZAKDER (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu  Derneği) 

            

            

AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ:

 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı : 2002- 2008

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı : 1999-2002

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi : 1997-2002

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı: Mart 2015-halen

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı: Maer 2015-halen

Eczacılık Fakülteleri Akreditasyon Komitesi Değerlendirme ve İzleme Ziyareti ve Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonları üyesi: 2012-halen, 2015-halen 

BİLİMSEL FAALİYETLER

 

Yurtdışı yayınlar:

 

ERDEN F, HACISALİHOĞLU A, KOCER Z, SIMSEK B, NEBİOĞLU S., Effects of vitamin C intake on whole blood plasma, leucocyte and urine ascorbic acid and oxalic acid levels, Acta Vitaminol Enzymol 7, 123-130, 1985.

 

ERDEN F, GULENC S, TORUN M, KOCER Z, SIMSEK B, NEBİOĞLU S, Ascorbic acid effect on some lipid fractions in human beings, Acta Vitaminol Enzymol, 7, 131-138, 1985.

 

KARAKAYA A, TUNCEL N, ALPTUNA G, KOCER Z, ERBAY G, Influence of cigarette smoking on thyroid hormone levels Human Toxicol, 6, 507-509, 1987.

 

ISCAN M, DOGRU B, KOCER Z, NEBİOĞLU S, Effects of ascorbic acid supplementation on liver, lung and kidney microsomal drug-metabolizing enzymes of the guinea- pig, Comp. Biochem. Physiol, 87B, 575-580, 1987.

 

KOCER Z, RAUNIO H, PASANEN M, ARVELA P, RAISKILA T, HONKAKOSKI P, LANG MA, NEGISHI M, PELKONEN O, Comparison between cobalt and pyrasole in the increased expression of coumarin -7 hydroxilase in mouse liver, 41, 462-465 ,1991.

 

BURGAZ S, ISCAN A, KOCER-BUYUKBİNGOL Z, BOZKURT A, KARAKAYA AE, Evaluation of micronuclei in exfoliated urothelial cells and urinary thioeter excretion of smokers, Mutation Res, 335, 163-169 ,1995.

 

YILDIRIM. Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Effects of supplementation with a combination of cobalt and ascorbic acid on antioxidant enzymes and lipid peroxidation levels in streptozocin-diabetic rat liver, Biological Trace Elemet Res. 90(1-3), 143-154,2002.

 

YILDIRIM. Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Effect of cobalt on the oxidative status in heart and aorta of streptozotocin-induced diabetic rats, Cell Biochem Funct, 21,27-33, 2003.

 

ÖRNEK. K, KAREL. F, BÜYÜKBİNGÖL. Z., May nitric oxide molecule have a role in the pathogenesis of human cataract?, Experimental Eye Research, 76, 23-27,2003.

 

YILDIRIM Ö, BUYUKBİNGOL Z., In vivo effect of vitamin C with cobalt on oxidative stress in experimental diabetic rat kidney, Diab. Nutr. Metab., 16(4), 208-213, 2003.

 

ATEŞ-ALAGÖZ Z, BUYUKBİNGOL Z, BUYUKBİNGOL E., Synthesis and antioxidant properties of some indole ethylamine derivatives as melatonin analogs, Pharmazie, 60(9), 643-647, 2005.

 

GURKAN AS, KARABAY AZ, BUYUKBİNGOL Z, ADEJARE A, BUYUKBİNGOL E., Synhesis of novel indole lipoic acid derivatives and their antioxidant effects on lipid peroxidation, Arch Pharm (Weinheim), 338(2-3):67-73, 2005.

GURKAN AS, KARABAY AZ, BUYUKBINGOL Z, BUYUKBINGOL, E, Synthesis and effects of some novel tetrahydronaphthalene derivatives on proliferation and nitric oxide production in lipopolysaccharide activated Raw 264.7 macrophages. Eur J Med Chem. 46(2):468-79, 2011.

KARABAY AZ, AKTAN F, SUNGUROĞLU A, BUYUKBINGOL Z., Methylsulphonylmetane modulates apoptosis of LPS/IFN-gamma-activated RAW264.7 macrophage like cells by targeting p53, Bax, Bcl-2, cytochrome c and PARP proteins. Immunopharmacol. Immunotoxicol.  36(6):379-389, 2014.

KARABAY AZ, KOC A, , GURKAN -ALP AS, BUYUKBINGOL Z, BUYUKBINGOL E., Inhibitory effects of indole-alpha-lipoic acid derivatives on nitric oxide production in LPS/IFN-gamma-activated RAW 264.7 macrophages. Cell Biochem Func. 33( 3) 121-127,2015.
 

Yurt içi yayınlar:

 

BINGOL G, ALTAN N, KOCER Z., Dörtyüz kişilik bir grupta Avustralya antigeni taranması, TUBİTAK 6. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri, 6, 105-109 ,1979.

 

KOCER Z, A vitamini ve kanser, Eczacılıkta yenilikler Ed. Ural Akbulut, A:Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları 60, 25-27, 1986.

 

NEBIOGLU D, KOCER Z, BUYUKBİNGOL E, AKTAN F, NEBİOĞLU S., Bazı nonsteroidal antienflamatuar bileşiklerin kalmoduline bağımlı cAMP fosfodiesteraz enzimi üzerine inhibitör etkileri ve yapı-etki ilişkileri, Biyokimya Dergisi, 12, 31-39, 1987.

 

YILDIRIM Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Kobalt kullanımının Stz-deneysel diyabetik sıçanların böbrek dokularında CAT, GSH-Px, SOD aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-12, 2002.

 

KARABAY AZ, KOÇ A, BÜYÜKBİNGÖL Z, SUNGUROĞLU A, AKTAN F: Effect of taurine on hydrogen peroxide production in lipopolisaccaride induced RAW 264.7 macrophage cells. FABAD J. Pharm.Sci., 33,187-192, 2008 (kabul tarihi 10.1.2011).

 

KARABAY AZ, KOÇ A, ÖZKAN T, SUNGUROĞLU A, AKTAN F, BÜYÜKBİNGÖL Z: Effects  of glucoseamine on LPS/IFN gamma-induced RAW264.7 macrophage apoptosis. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 65(1),2012.

 

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler:

 

EKİM M, MOR A, KOÇER-BÜYÜKBİNGÖL Z., Serum Free Carnitine and Lipid Levels in Pediatric Continuous Ambulatory Peritoneal Patients Undergoing Dialysis, ERA XXXV Congress of the Europian Renal Association Europian Dialysis and Transplant Association, Rimini Italy, p. 1528,June 6-9, 1998 .

 

KOÇER-BÜYÜKBİNGÖL Z:, AYGEN B, EKİM M., Serum Vitamin E Levels in Children with Nephrotic Syndrome, ISP-98, III. International Congress of Pathophysiology, Abstract Book, p. 18 Lahti, Finland, 28 June- 3 July 1998.

      

YILDIRIM.Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Alterations of nitric oxide with cobalt and ascorbic acid in streptozocin-induced diabetes mellitus, 7. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara- Turkey, Ankara University Faculty of Pharmacy Proceedings and Abstracts, s.132, O-23, 24-27 June 2003.

 

ATEŞ-ALAGÖZ Z, BÜYÜKBİNGÖL Z., BÜYÜKBİNGÖL E., Synthesis some new indoles derivatives as melatonin analogues, 7. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara- Turkey, Ankara University Faculty of Pharmacy Proceedings and Abstracts, s.295, P-161, 24-27 June 2003.

 

YILDIRIM Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Combined Effects of Cobalt and Ascorbic Acid on Oxidative Stress Status in Streptosotocin-Diabetic Rat Kidney, 6. International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6), Ankara, Turkey, p. 2425, June 27-29, 2000.

 

YILDIRIM Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Cobalt Treatment: Effects on oxidative Stress in early satage of experimental diabetes. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara, Özet Kitabı p. 595-9 Eylül 2000.

 

YILDIRIM Ö, BÜYÜKBİNGÖL Z., Effects of Cobalt and Ascorbic Acid on Oxidative Stress Status in Experimental Diabetes, 4. Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Abstracts, p.857, Antalya, Turkey, April 12-16, 2000.

 

KARABAY  A Z, BUYUKBİNGÖL Z., In vivo antioxidant effects of tryptophan in liver and kidney of experimental diabetic rats.,8. International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Turkey, Abstracts p. 124. June 13-16, 2006.

 

KARABAY A Z, BUYUKBİNGÖL Z., Probable antioxidant effects of tryptophan in streptozotocin-diabetic rats., 31. FEBS Congress The FEBS Journal V.273, p.168, İstanbul, Turkey, 24-26 June 2006.

 

OZDEN S, BUYUKBİNGOL Z, COSKUN M, NEBIOGLU S, SUZEN S., Evaluation of new trends in pharmacy education of Ankara University, Faculty of Pharmacy in EU Candidate Turkey, 2007 Annual Conferance of Europian Asssociation of Faculties of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Complutense de Madrid, Spain, Abstrats p.2, September 20-22, 2007.

 

KARABAY A Z, OZKAN T, KOC A , BUYUKBINGOL Z, SUNGUROGLU A.,  Effects of MSM (methylsulfonylmethane) on SNP (sodium nitroprusside) and H2O2 (hydrogen peroxide) induced RAW 264.7 macrophages PLANTA MEDICA    Volume: 75   Issue: 9    p. 911-911    Published: JUL 2009 55th International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-Research-and-Natural-Product-Research Geneva, SWITZERLAND, Aug 16-20, 2009.  

 

KOC A, KARABAY A Z, OZKAN T, KARADAG A, SUNGUROGLU A, AKTAN F, BUYUKBINGOL Z., Effect of L-Carnitine on NO production in lipopolysaccaride induced Raw 264. 7 cells, IUBMB Life V:61, Issue3, p.267, 3. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, TURKEY, 5-8 May, 2009.

 

KARABAY A Z, AKINCI A, OZKAN T, SUNGUROGLU A, AKTAN F, BUYUKBINGOL Z., Effect of methysulphonylmethane on proliferation and nitric oxide production in LPS activated RAW 264.7 cells, FEBS Journal   V: 276    p. 316, 34.  FEBS Congress, Prague, CR, July 04-09, 2009.

 

KARABAY A Z, ÖZKAN T, KOÇ A, SUNGUROĞLU A, BÜYÜKBİNGÖL Z.,   Effect of Methyl Sulphonyl Methane on LPS/IFN-gamma induced RAW 264.7 macrophage apoptosis, FEBS Journal  277, p.57,35.  FEBS Congress, Gothenburg, SWEDEN, June 26-July 01, 2010.

 

KARABAY A Z, OZKAN T, KOC A, KARADAĞ A, ALTINOK B, BUYUKBİNGOL Z, SUNGUROGLU A., Effect of wnt3a or lithium chloride preconditioning on nitric oxide production in RAW264.7 macrophages and K562 leukemic cell line, FEBS Journal    V: 277    p: 147-148    Suppl. 1  FEBS Congress, Gothenburg, SWEDEN, June 26-July 01 2010.

 


OZKAN T, KOC A, KARABAY A Z,  SUNGUROGLU A, BUYUKBINGOL Z, AKTAN F., Different expression pattern of akirin-2 in K562r and K562s cell lines, FEBS EMBO Conference Series: Intracellular RNA localization and localized translation, Barga, ITALY, August 7-12, 2011.

 

KARABAY AZ, OZKAN T, KOC A, SUNGUROGLU A, AKTAN F, BUYUKBINGOL Z., Effects of carnosine on nitrite production in LPS-activated RAW264.7 macrophages, Barga, ITALY, August 7-12, 2011.

 

BUYUKBINGOL Z, KARABAY AZ, OZKAN T, SUNGUROGLU A., Effect of methylsulphonylmethane on iNOS gene methylation in macrophages, 22nd IUBNB/37th FEBS Congress, Sevilla, SPAIN, 279, P27-125, 4-9 September 2012.

 

KARABAY AZ, OZKAN T, KOC A, SUNGUROGLU A, BUYUKBINGOL Z., Effects of methylsulphonylmetane on viability of HCT-116 cell line, 22nd IUBNB/37th FEBS Congress, Sevilla, SPAIN, 279, P01-12, 4-9 September 2012.

 

KOC A, OZKAN T, KARABAY AZ, SUNGUROGLU A, BUYUKBINGOL Z, AKTAN F., Interaction of NFkb and akirin proteins in imatinib resistant and sensitive K562 cell lines, Discussion of recent research and new technologies meeting, London, ENGLAND, 3 October 2013.

 

KARABAY AZ, KOC A, OZKAN T, SUNGUROGLU A, BUYUKBINGOL Z, AKTAN F., Examination of common gene targets for beta-catenin and NFkb proteins in imatinib sensitive and resistant K562 cell lines, Discussion of recent research and new technologies meeting, London, ENGLAND, 3 October 2013.

 

OZKAN T, KOC A, KARABAY AZ, AKTAN F, SUNGUROGLU A, BUYUKBINGOL Z., Effect of nilotinib on inflammatory markers in LPS/IFN-gamma-activated RAW264.7 macrophages. Discussion of recent research and new technologies meeting, London, ENGLAND, 3 October 2013.

 

KOC A, KARABAY AZ, OZKAN T, ALTIOK B, BUYUKBINGOL Z, SUNGUROGLU A, AKTAN F., Differences between akirin protein levels in imatinib resistant and sensitive K562 cells, Molecular Life Sciences, Frankfurt, GERMANY, 3-6 October 2013.

 

KARABAY AZ, KOC A, GURKAN-ALP AS, BUYUKBINGOL Z, BUYUKBINGOL E., Effects of indole- a-lipoic acid derivatives on nitric oxide production in LPS/IFN-gamma- activated RAW264.7macrophages, FEBS-EMBO Congress, Paris, FRANCE, August 31- September 4, 2014.

 

KARABAY AZ, KOC A, GURKAN-ALP AS, BUYUKBINGOL Z, BUYUKBINGOL E., Effects of indole- a-lipoic acid derivatives on cell viability parameters in K562 leukemia cell lines, 11. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Abstract book p.43, Ankara, TURKEY, June 9-12, 2015.

 

BUYUKBINGOL Z, KARABAY AZ., Effects of methylsulphonylmethane on viability of K562 cell line, Drug Discovery and Therapy World Congress, Boston USA, 22-25 July, 2015.

 

 

 

Projenin Konusu

Yürütücü/ Araştırıcı

Destekleyen

Kurum/Kuruluş

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Metilsülfonilmetan (MSM), kondroitin sülfat ve glukozaminin LPS/IFN-gamma (lipopolisakkarit/interferon-gamma) ile indüklenmiş RAW 264.7 makrofaj hücre serisinde apoptoz  ve iNOS (indüklenebilen nitrik oksit sentaz) gen metilasyonu üzerine etkileri

 

Yürütücü

TÜBİTAK

 

Ekim2010-    Ekim2011

Beta-katenin, Nükleer faktör kappa B ve Akirin Proteinlerinin Birliktelikleri ve Kronik Myeloid Lösemide İmatinib Direncindeki Rolleri

Danışman

TÜBİTAK

 

Ekim 2011-EKİM 2013

 

 

Yönetilen tezler

 

Periton diyalizi uygulanan çocuklarda plazma karnitini ve lipid profilleri , Ecz. Ayşe Mor, YL Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Biyokimya ABD, 1996.

 

Nefrotik Sendromlu çocuklarda kan lipid ve bazı antioksidan vitamin düzeylerinin araştırılması, Ecz. Bahar Aygen, YL Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Biyokimya ABD, 1996.

 

Kronik Böbrek Yetmezliklerinde lipid metabolizması bozuklukları ve antihiperlipidemik ilaçlar, Ecz. Açalya Aslantaş, YL Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Disiplinlerarası Klinik Eczacılık ABD, 2003.

    

Streptozotosin-diyabetik sıçanlarda triptofanın olası antioksidan etkilerinin araştırılması, Ecz. Arzu Zeynep Karabay, YL Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Biyokimya ABD, 2005.

 

Deneysel diyabetik sıçanlarda antioksidan vitamin ve geçiş metallerinin birlikte etkilerinin araştırılması, Uzm. Bio. Özlem Yıldırım, Doktora Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Biyokimya ABD, 1999.

 

Ateroskleroz ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, Ecz. Hasan Tokgöz, YL Tezi, AÜ SAĞBİL ENS, Disiplinlerarası Klinik Eczacılık ABD, 2008.

 

Kronik böbrek hastalığında kalsiyum ve fosfor metabolizması bozuklukları ve tedavisi, Ecz. Hilal Selcen Urgancıoğlu, YL Tezi,  AÜ SAĞBİL ENS, Disiplinlerarası Klinik Eczacılık ABD, 2011.

 

KOAH hastalarına eczacı tarafından ilaç verilmesinin klinik parametrelere ve yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi, AÜ SAĞBİL ENS, Disiplinlerarası Klinik Eczacılık ABD, 2013.