ÖĞR. GÖR. ZAHİDE ÇİLER BÜYÜKATALAY    
Adı : ZAHİDE ÇİLER
Soyadı : BÜYÜKATALAY
E-posta : zctezcaner@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3103333-2498
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

     ÖZGEÇMİŞ

          Adı Soyadı: Zahide Çiler (Tezcaner) Büyükatalay

          Öğrenim Durumu: 

Derece

Alan 

Üniversite

Yıl 

Lisans /Y. Lisans

Tıp Fakültesi 

Ankara Üniversitesi

1995-2001

Tıpta Uzmanlık 

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2007

Y. Lisans

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009-2015

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2007

Op.Dr.

Iğdır Devlet Hastanesi

2007-2009

Op.Dr.

Polatlı Özel Can Hastanesi

2009-2014

Op.Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  2014-

 

Yurt içi/ Yurt Dışı görevlendirmeler

RobertThayer Sataloff, MD, DMA, FACSyanında gözlemci doktor,                        Philadelphia Ear, Nose and Throat Associates Voice Center, Philadelphia,                           USA, 1-30/08/2006.

Albert Merati, MD yanında gözlemci doktor, University Of Washington Medical Center, Seattle, Washington, USA, 2 Temmuz-2 Ekim 2017.

Projeler

1.     Gerçeker D, Şahin F, Genç Ö, Saatçi M.R, Tezcaner ZÇ, Sak Dizbay S, Öztürk S. Kronik adenotonsillit etyolojisinde Chlamydia pneumonia’nın yeri. (TUBİTAK Proje No: SBAG – AYD 478), 2005. 

2.  Aksoy, S, Tezcaner ZÇ. Tinnitus (Kulak Çınlaması)Tedavi Yöntem, Teknikleri ve Tedavi Amaçlı Cihaz Tasarımı, Pilot Üretimi, Hasta Tedavi Rehberlik Sistemi. (1507- TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Proğramı, Proje no:7130218)

3. Gökcan MK,Tezcaner ZÇ. Supraglottik Larenks Kanserli Hastalarda Açık Cerrahi ile Transoral CO2 Lazer Cerrahisinin Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması. (Ankara Üniversitesi BAP)

4.Yorulmz İ., Tezcaner ZÇ. Çok İleri Derecede Sensörinöral İşitme Kayıplı Hastaların Cerrahi Tedavilerinin Periferik Denge Sistemi Üzerine Etkisi ve Rehabilitasyonunun Araştırılması. (Ankara Üniversitesi BAP)

5.Dursun G., Tezcaner ZÇ. Kronik Otitli Vakalarda Cerrahi Öncesi Tanısal Görüntüleme Bulgularının Yapısal ve Fonksiyonel Mikroskopik Kulak Cerrahisi Sonuçlarına Etkisi. (Ankara Üniversitesi BAP)

6.Gökcan MK,Tezcaner ZÇ.HPV Enfeksiyonu Türk Toplumunda Baş Boyun Kanserinde Bir Risk Faktörü müdür? Baş Boyun Kanserlerinde Karsinogenez Risk ve Prognoz ilişkisinin İncelenmesi. (Ankara Üniversitesi BAP)

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: 

      Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 

      Anatomi Araştırmaları Derneği 

      Larengoloji Derneği

      Rinoloji Derneği

      Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği

      Profesyonel Ses Derneği

 

Ödüller

1.    Tezcaner ZÇ,Dursun G, Kaya M, Özgürsoy SK, Çoruh IYaşlanan Ses: Videolarengoskopik, Akustik Ve Respiratuar Değişiklikler. 29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007, Antalya, Türkiye.  Poster sunumu TKBBV Poster Ödülleri yarışmasında üçüncülük ödülüalmıştır.

2.    Aksoy S,Büyükatalay Ç. Tinnitus terapisinde gürültü ve müzik kullanımı. III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 2014. Sözlü sunum alanında ikincilik ödülüalmıştır. 

3.    Başak H, Mülazimoğlı S, Tezcaner ZÇ, Beton S, Meço BC, Elgörmüş MN, Meço C. Temporal Kas ile orta fossaya uzanan frontal sinüs ve supraorbital resess kolesteatomunun endonazal endoskopik eksizyonu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye. Video Birincilik Ödülüalmıştır.

4.    Tezcaner ZÇ,Taş V, Gökmen MF, Yıldırım S, Saklıca E, Gökçan MK, Dursun G. Ses Bozukluğu Olan Din Görevlilerinde Şan Eğitimin Ve Ses Terapisinin Yaşam Kalitesine Ve Ses Bozukluğuna Etkisi. 8. Ulusal Larengoloji Kongresi, 2015. Sözlü sunum alanında birincilik ödülüalmıştır. 

5.    Tezcaner ZÇ, Aksoy S. Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin geçerlik ve Güvenirliği. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2015, Baş-Boyun Cerrahisi / Larengoloji-Foniatri konusunda En İyi Araştırma Üçüncülük Ödülüalmıştır. 

6.    Akyıldız HS, Yücel L,Büyükatalay ZÇ, Beton S, Meço C.Konjenital İç Kulak Anomalisi ve Koklear Ossifikasyon Saptanan Pediatrik Olguda Bilateral Koklear İmplant Uygulaması. 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2018. Video Bildiri İkincilik Ödülüalmıştır. 

ESERLER 

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

A1.Dursun G, Boynukalın KŞ, Tezcaner ZÇ. Glottik yetmezliğin tedavisinde medializasyon: kısa ve uzun dönem sonuçlar. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2007; 45:73-79.

A2.Tezcaner CZ, Ozgursoy SK, Sati I, Dursun G. Changes after voice therapy in objective and subjective voice measurements of pediatric patients with vocal nodules.Eur Arch Otorhinolaryngol

A3.Dursun G, Karataylı-Ozgursoy S, Ozgursoy OB, Tezcaner CZ, Coruh I, Kılıç MA. Influence of the macroscopic features of vocal fold polyps on the quality of voice: A retrospective review of 101 cases. Ear Nose Throat J. 2010 March;89(3):E12 

A4.Meco C,Tezcaner CZTuna H, Gokcan K, Attar A, Anadolu Y.Transfacial Transsphenoidal Gunshot Wound: Endonasal Endoscopic Management. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care

A5.Gerceker D, Tezcaner CZ, Sahin F, Saran B, Yenice S, Saatçi MR.The role of Chlamydia pneumoniae and Mycoplasmapneumoniae in the etiology of otitis media with effusion. The Journal of International Advanced Otology.2010; 6 (2):263-268.

A6.Tezcaner ZÇ,Aksoy S. Reliability and Validity of the Turkish Version of the Voice-Related Quality of Life Measure. J Voice. 2017 Mar;31(2):262.e7-262.e11

A7. Tezcaner ZÇ,Gökmen MF, Yıldırım S, Dursun G.Clinical Features of Psychogenic Voice Disorder and the Efficiency of Voice Therapy and Psychological Evaluation. J Voice. 2017 Nov 6. pii: S0892-1997(17)30430-7. doi: 10.1016/j.jvoice.2017.09.022

A8.Yıldırım S, Tezcaner ZÇ, Fatullayev T, Dursun G. Laryngeal Verruca Vulgaris Presenting with Dysphonia: A Case Report. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2017 Dec;55(4):184-186. doi: 10.5152/tao.2017.2769. Epub 2017 Dec 1.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1.Tezcaner ZÇ*, Boynukalın KŞ, Dursun G, “Effects of Botox injection voice related quality of life and acoustic analysis for patients with adductor type spasmodic dysphonia.”3. Dünya Ses Kongresi, O45, İstanbul, Türkiye, Haziran 2006.

B2.Gökcan K, Dursun G, Boynukalın KŞ, Tezcaner ZÇ, “Injection laryngoplasty with Calcium Hydroxylapetite for sulcus vocalis: short term results”, 3. Dünya Ses Kongresi, p74, İstanbul, Türkiye, Haziran 2006.

B3.Ozgursoy SK, Coruh I, Dursun G, Şalviz M, Tezcaner ZÇ.“How does the larynx behave depending on the type of the vocal cord paralysis?”3. Dünya Ses Kongresi, p50, İstanbul, Türkiye, Haziran 2006.

B4.Ozgursoy SK, Kılıç MA, Dursun G, Coruh I, Tezcaner ZÇ.” How does the macroscopic feature of the vocal fold polyps effect the voice quality?”3. Dünya Ses Kongresi, p51, İstanbul, Türkiye, Haziran 2006.

B5.Gerçeker D, Genç O, Sahin F, Saatçi M, Tezcaner ZÇ,Dizbay Sak S, Özturk S. Aetiological role of Chlamydia pneumoniae in chronic adenotonsillitis. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, R2063, Nice, France, Nisan 2006.

B6.Tezcaner ZÇ,Meço C, Tuna H, Attar A, Gerçeker M, Anadolu Y. “Endoscopic management of transfacial transsphenoidal gunshot wound.”6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, S338, Vienna, Avusturya, 2007.

B7.Gökcan K, Demireller A, Tulunay O, Meço C, Beton S, Tezcaner ZÇ.Prognostic Meaning of Cytokeratin and Neuroendocrine Markers in Larynx Cancer.6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, S78, Vienna, Avusturya, 2007.

B8.Tezcaner Ç, Beton S, Altoparlak İ, Demirtas M, Anadolu Y, Gerceker M. Nazal polipozis ve rekürrens etyolojisinde allerji faktörü. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mayıs 2008.

B9. Tezcaner ZÇ,Saatçi M, Gerçeker D, Şahin F, Beton S, Meço C, Gerçeker M. Effüzyonlu Otitis Media Etyolojisinde Chlamydia Pneumoniae’nin Yeri. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mayıs 2008.

B10.Aksoy S, Büyükatalay C, Yağcıoğlu S, Çoban N. Tinnitus therapy based on the tinnatura model. 8th International TRI Tinnitus Conference, Auckland, New Zealand, Mart, 2014.

B11.Beton S, Tezcaner ZC, Kantarcıoğlu EÖ, Taş,Fetullayev T, Gökcan K, Dursun G.Vascular Lesions of Vocal Cord. 10THCongress of European Laryngology Society, Antalya, Türkiye, 2014.

B12.Tezcaner ZC*,Beton S, Kantarcıoğlu EÖ, Dursun G.Psychogenic Dysphonia from Otorhinolaryngologist's Perspective.10THCongress of European Laryngology Society, Antalya, Türkiye, 2014.

B13.Tas V, Tezcaner ZC, Beton S, Kantarcioglu EO, Yucel L, Gokcan K, Dursun G. Aerodynamic, acoutic and functional results of posterior transverse laser cordotomy for bilateral abductor vokal fold paralysis. 10THCongress of European Laryngology Society, Antalya, Türkiye, 2014.

B14.Mülazımoğlu S, Özyürek E, Elgörmüş MN, Tezcaner ZÇ, Küçük B. Trigeminal Sinirin Nadir Bir Patolojisi: Trigeminal Perinöral Kılıf Kisti. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2014.

B15.İsayev N, Akyıldız HS, Yücel L, Tezcaner ZÇ, Gökcan MK. Tek Taraflı İşitme Azlığında Farklı Bir Etiyoloji: Petroklival Meningiom Olgusu. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-229, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B16. Tezcaner ZÇ*. Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Terapisi.12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, SS-017, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B17. Kıcalı MM, Tezcaner ZÇ,Meço C. Beklenmedik Bir Orta Kulak Cismi: İşitme Cihazı Kalıp Materyali. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-013, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B18. Yıldırım S, Mülazımoğlu S, Akaslan A, Tezcaner ZÇ,Beton S. Aksesuar Parotis Bezinden Kaynaklanan Mukoepidermoid Karsinoma Olgusu.12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-38, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B19. Gökmen MF, Tezcaner ZÇ, Yorulmaz İ. Larenks Kanseri ile Nadir Presente Olan Paraneoplastik Sendrom: ITP.12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-102, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B20.Yıldırım S, İsayev N, Yücel L, Tezcaner ZÇ,Akıner MN. Oral Mukoza Biyopsisi ile Tanı Alan Erdheim Chester Hastalığı. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-199, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B21.Akyıldız HS, İsayev N, Tezcaner ZÇ, Beton S. Maligniteyi Taklit Eden Fungal Sinüzit Olgusu.12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-211, 7-9 Nisan 2016, Ankara.

B22. Tezcaner ZÇ*. Cochlear implantation and subtotal petrosectomy in a child with temporal bone fracture, CSF leakage and meningitis. Video presentation. 15th International Meeting of MSOA. 28-30 Nisan 2016, Kapadokya, Türkiye.

B23. Tezcaner ZÇ, Fatullayev T, Yücel L, Meco C, Küçük B. Diagnosis and treatment of two cases with delayed diagnosis iner ear malformation with recurrent meningitis. 8th Instructional Workshop European Academy of Otology and Neuro-Otology Including “Consensus in Auditory Implants”, PP-72, 18-21 Ocak 2017, İzmir.

B24. Tezcaner ZÇ*,Gokmen MF, Yildirim S, Dursun G. Voice Disorders In Religious Officials In Turkey.4th Congress of European ORL-HNS, Oral presentation 39, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B25. Tezcaner ZÇ*,Beton S, Gokcan MK, Meco C. Cochlear Implantation in Chronic Otitis Media.4th Congress of European ORL-HNS, Oral presentation 62, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B26. TezcanerZÇ,Agaoglu AMN, Kendirli T, Can Selvi Ö, Ucar T, Akar R, Meco C. Worldwide First Cochlear Implantation in a Child with Total Artificial Heart Implant.4th Congress of European ORL-HNS, Poster presentation, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B27. Yildirim S, Fatullayev T, Bozhoyuk MS, Gokmen MF, Tezcaner ZÇ, Gokcan MK Transcervical Endoscopic Approach to Parapharyngeal Space Tumors.4th Congress of European ORL-HNS, Poster presentation, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B28. Yildirim S, Akaslan A, Tezcaner ZC, Gokcan MK. The Effect Of Nerve Monitoring on The Voice Quality In Central Neck Surgery.4th Congress of European ORL-HNS, Oral presentation 26, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B29.Yildirim S, Agaoglu AMN, Gokmen MF, Tezcaner ZÇ. Premalignant Laryngeal Lesions: Long Term Follow-Up Results. 4th Congress of European ORL-HNS, Poster presentation, 7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

B30.Kılıç R, Büyükatalay ZÇ,Gökcan MK. Derin Boyun Enfeksiyonları: 112 Vaka Sonuçları. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

B31.Uluç D, Büyükatalay ZÇ,Balcı D, Özgürsoy OB. Karaciğer Transplantasyon Öncesi Kulak Burun Boğaz Hastalıları Taraması. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

B32.Gökmen MF, Yıldırım S, Büyükatalay ZÇ,Beton S, Dursun G, Küçük TB. Supraglottik Tümörlerde Açık ve Kapalı Cerrahilerin Fonksiyonel Karşılaştırması. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

B33.Hasanova A, Büyükatalay ZÇ,Meço C. Stapes Cerrahisinde Farklı Piston Tiplerinin Odyolojik Karşılaştırması. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

B34.Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Gökcan MK, Dursun G. Benign ve Malign Larengeal Lezyonların Tanımlanmasında Mikrovasküler Morfoloji ve Endoksopik Görüntü Geliştirme Sistemlerinin Yeri. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

B35.Yücel L, Büyükatalay ZÇ, Beton S, Özgürsoy OB, Gökcan MK, Küçük BK. Sialolitiyaziste Siloendoskopi Sonuçlarımız: A.Ü.T.F. KBB Deneyimi. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara.

 

* Sözlü Tebliğ olarak sunulmuştur.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

D1. Meço C, Tezcaner ZÇ. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahiler. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Anestezi Özel Sayısı. 2008; 1(3):105-111

D2. Dursun G, Ozgursoy OB, Karataylı-Ozgursoy S, Tezcaner CZ, Satı I, Şalviz M. Vokal fold paralizisinden sonra larinks nasıl davranır? Videolaringoskopik bulgular. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2009;62(2):73-78

D3. Tezcaner ZÇ, Beton S. Pediatrik ve Geriatrik Ses Hastalıkları. Türkiye Klinikleri J E.N.T. Special Topics.2011;4(2):32-42

D4. Dural AC, Erçetin C, Tezcaner T, Kırnap M, Tezcaner ZC, Dada HGM, Şahin T, Yazıcı ÖF, Ergül Ö. Düşük hacimli merkezde tiroide yönelik ofis ince iğne aspirasyon biyopsisi: Sitoloji ve histopatoloji sonuçları.Endokrinolojide Diyalog 2012; 9(4): 157-161.

 

D5. Tezcaner ZÇ,Küçük B. Yuvarlak Pencere Anatomisi. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerahisinde Güncel Yaklaşım. Koklear İmplantasyon Özel Sayısı. 2015; 11(4): 217-220.

D6. Tezcaner ZÇ, Küçük B. Transmandibüler Yaklaşım. Parafarengeal Tümörler Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J E.N.T. Special Topics.2017;10(2):143-146.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E1. Tezcaner ZÇ*, Satı I, Dursun G. Unilateral Addüktör Vokal Fold Paralizilerinde Ses Terapisi. 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 194, Eskişehir, 2004.

 

E2. Tezcaner ZÇ*, Özgürsoy OB, Satı I, Dursun G. Parsiyel Larenjetomilerin Vokal Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi. 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 200, Eskişehir, 2004.

 

E3.Beder E, Gökcan MK, Tezcaner ZÇ,Erekul S. Primary cervical hydatic cyst. 28. Türk Ulusal Otorinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p79, 2005, Antalya.

E4.Anadolu Y, Beder E, Gerçeker M, Tezcaner ZÇ, Altoparlak İ. Nazal polipozis ve rekürrens etyolojisinde allerji faktörü. 28. Türk Ulusal Otorinolaryngoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,p270, Antalya, 2005.

E5. Suskun E, Tekin D, Alay C, Yağmurlu A, Tezcaner ZÇ.Hemangioma in an infant presenting with respiratory distress.Turkish Thoracic Society 8th Annual Congress, p080, Antalya, 2005.

E6.Dursun G, Karataylı Özgürsoy S, Özgürsoy OB, Coruh I, Tezcaner ZÇ, Şalviz M. Vokal Fold Paralizi Tipine Göre Larinks Nasıl Davranır? 29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p28, Antalya, 2007.

E7.Tezcaner ZÇDursun G, Kaya M, Özgürsoy SK, Çoruh IYaşlanan Ses: Videolarengoskopik, Akustik Ve Respiratuar Değişiklikler. 29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p29, Antalya, 2007.

E8Tezcaner ZÇ*, Dursun G, Özgürsoy Karataylı S, Coruh I. Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri. 29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, S-34, Antalya, 2007.

E9.Dursun G, Özgürsoy Karataylı S, Özgürsoy OB, Tezcaner Ç, Çoruh I, Kılıç MA.Vokal Fold Poliplerinin Makroskopik Özelliklerinin Ses Kalitesine Etkisi. 29. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p27, Antalya, 2007.

E10.Aksoy S, Büyükatalay Ç.Tinnitus Tedavisinde Gürültü ve Müzik Kullanımı. III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, SS 32, Antalya, 2014.

E11.Başak H, Mülazimoğlı S, Tezcaner ZÇ, Beton S, Meço BC, Elgörmüş MN, Meço C. Temporal Kas ile orta fossaya uzanan frontal sinüs ve supraorbital resess kolesteatomunun endonazal endoskopik eksizyonu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye.

E12.Yıldırım S, Miskinli R, İsayev N, Tezcaner ZÇ,Dursun G. Foliküler Tiroid Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Multiple Dev Kitlesel Metastazı. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p043, Antalya, 2014.

E13.Gökmen FM, Khalilova G, Kıcalı MM, İslamoğlu Y, Tezcaner ZÇ,Beton S, Gökçan MK. MEN2A Sendromlu Hastada Profilaktik Tiroidektomi: Ne zaman Yapalım? 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p064, Antalya, 2014.

E14.Fatullayev T, Khalilova G,Yıldırım S, Tezcaner ZÇ,Dursun G. Nadir Tükürük Bezi Patolojisi: Mikuliç Sendromu. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p079, Antalya, 2014.

E15.Kıcalı MM, Tezcaner ZÇ,Elgörmüş MN, Yücel L, Uçar İ, Dizbay Sak S, Dursun G. Bilateral Multipl Kranial Sinir Tutulumu Bilmecesi: Wegener Granülomatozisi. 36.Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p151, Antalya, 2014.

E16.Kantarcıoğlu EÖ, İslamoğlu Y, İsayev N, Tezcaner ZÇ, Beton S, Özgürsoy OB. Larengeal Melonozis. 36.Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p184, Antalya, 2014.

E17.Guliyev H, Taş V, Tezcaner ZÇ, Gerçeker M, Aktürk TM. Vokal kordda polibi taklit eden nörofibrom. 36.Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p199, Antalya, 2014.

E18. Mülazımoğlu S, Başak H, Tezcaner ZÇ, Beton S, Meço BC, Meço C. Dev Frontal Sinüs ve Supraorbital reses Kolesteatomunun endonazal endoskopik eksizyonu. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p276, Antalya, 2014.

E19.Elgörmüş MN, Kıcalı MM, Tezcaner ZÇ, Dizbay Sak S, Gerçeker M, Özgürsoy OB. Nazal kavitede nadir bir kitle: Düşük dereceli non-intestinal adenokarsinom. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p312, Antalya, 2014.

E20.Khalilova G, İslamoğlu Y, Tezcaner ZÇ,Yorulmaz İ. Nazal vestibül papillomunun tedavisinde alternatif cerrahi yöntem. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p320, Antalya, 2014.

E21.Tezcaner ZÇ*,Gökmen MF, Taş V, Kantarcıoğlu EÖ, Beton S, Dursun G. Din Görevlilerinde Ses Bozuklukları ve Tedavileri. 36.Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, S 080, Antalya, 2014.

E22.Kıcalı MM, Gökmen MF, Tezcaner ZÇ,İslamoğlu Y, Kantarcıoğlu EÖ, Dursun G, Gökçan MK. Ankilozan spondilit hastalarında akustik ses analizinin ve krikoaritenoid eklem patolojilerinin değerlendirilmesi. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, S125, Antalya, 2014.

E23.Fatullayev T, Taş V, Tezcaner ZÇ,Dizbay Sak S, Küçük TB. Dilin nadir bir maliğnitesi: Renal hücreli karsinom metastazı. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p037, Antalya, 2014.

E24.Mülazımoğlu S, Tezcaner ZÇ, Miskinli R, Küçük TB. Bukkal mukoza karsinomu rezeksiyonunda parotid duktusunun korunması.36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p24, Antalya, 2014.

E25.İslamoğlu Y, Khalilova G, Tezcaner ZÇ, Beton S, Küçük TB. 20 yıl sonra ortaya çıkan nazofarenks kanseri boyun metastazı. 36. Türk Ulusal ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, p002, Antalya, 2014.

E26.Tezcaner ZÇ*,Taş V, Gökmen MF, Yıldırım S, Saklıca E, Gökçan MK, Dursun G. Ses Bozukluğu Olan Din Görevlilerinde Şan Eğitimin Ve Ses Terapisinin Yaşam Kalitesine Ve Ses Bozukluğuna Etkisi. 8. Ulusal Larengoloji Kongresi, 2015, İzmir.

E27. Tezcaner ZÇ*,Aksoy S.Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS 2083. 28-31 Ekim 2015, Antalya.

E28. Guliyev H, Kıcalı MM, Fatullayev T, Tezcaner ZÇ, Gökcan MK.Tükrük bezi ve boyundaki kitlelerin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojik inceleme sonuçlarının karşılaştırılması.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SS-3066,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E29. Yıldırım S, İsayev N, Taş V, Guliyev H, Tezcaner ZÇ,Perçiner S, Beton S.Nazofarenkste Kavernöz Hemanjiom Olgusu. PS-1126. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-1126,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E30. Kıcalı MM, Yıldırım S, Yücel L, Tezcaner ZÇ, Gökcan MK, Küçük TB.Tiroit Medüller Karsinomunda Klinik Deneyimimiz. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-2005, 28-31 Ekim 2015, Antalya.

E31Fatullayev T, İsayev N, Khalilova G, Tezcaner ZÇ, Kaygusuz G, Özgürsoy OB. Dil Kökünün Nadir Bir Malignitesi: Foliküler Lenfoma. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PS-3029,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E32. İsayev N, Taş V, Fatullayev T, Tezcaner ZÇ, Özgürsoy OB. Nazal Dorsum Mukoseli: Nadir Rinoplasti Komplikasyonu.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-057,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E33. Kıcalı MM, Miskinli R, Mülazimoğlu S, Heper A, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK. Üst Dudakta Nadir Bir Kanser: Mikrokistik Adneksiyal Karsinom.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-060,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E34. İsayev N, Taş V, Mülazimoğlu S, Kıcalı MM, Tezcaner ZÇ, Beton S.Kafa Tabanına Saplı Enjektör Ucu: Nazal Kavitede Unutulan Yabancı Cisim. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-076,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E35. İsayev N, Kıcalı MM, Ağaoğlu AMN, Gökmen F, Tezcaner ZÇ, Kaygusuz G, Küçük TB. Postaurikuler Nodüler Fasiit Olgusu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-096,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E36. Kıcalı MM, Akyıldız S, Guliyev H, Tezcaner ZÇ,Dizbay Sak S, Gökcan MK. Nadir Birliktelik: Submandibüler Adenoid Kistik Karsinom ve Tiroit Papiller Karsinom.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-118,28-31 Ekim 2015, Antalya.

E37.Guliyev H, Beton S, Mülazımoğlu S, Ağaoğlu A, Yıldırım S, Tezcaner ZÇ,Meço C. Diş Kökü Kaynaklı Maksiller Sinüs Apsesine Endonazal Endoskopik Yaklaşım.  12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, VS-008, 21-24 Nisan 2016, Antalya.

E38. Gökmen MF, Beton S, Mülazımoğlu S, Guliyev H, Başak H, Tezcaner ZÇ, Meco C. Pterigopalatin Fossada Proptozis Neden Olan Kist Hidatik’in Endonazal Endoskopik Eksizyonu. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, VS-001, 21-24 Nisan 2016, Antalya.

E40. Yıldırım S, Gökmen MF, Ağaoğlu A, Tezcaner ZÇ,Dursun G.Premalign Laringeal Lezyonların Uzun Dönem Takip Sonuçları.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-089, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E41. Fatullayev T, İsayev N, Akyıldız S, Yücel L, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK. Larenks Yassı Hücreli Kanserlerinde Akciğer Taramasının Tedavi Sonuçlarına Etkisi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-092, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E42. Kabaş Z, Akaslan A, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK, Küçük TB. Sağlık Uygulama Tebliği Ve Girişimsel İşlemler Puan Listesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Pratiğine Ne Kadar Uygundur? 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-095, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E43.Akyıldız HS, Tezcaner ZÇ, Dursun G.KBB Kliniğinde Akut Dispne İle Yatan Hastaların Klinik Özellikleri; Tanı, Tedavi Yaklaşımları.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-118, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E44. Tezcaner ZÇ*, Gökmen MF, Yıldırım S, Dursun G. Sulkus Vokalis; Klinik Özellikler, Eşlik Eden Patolojiler. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-119, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E45. Oghali AMA, Gökmen F, Yücel L, Tezcaner Ç, Meço C. Frontoetmoid sinüzite yol açan kavernöz hemanjiyom olgusu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PB-2-053, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E46.Gökmen MF, Yıldırım S, Kılıç R, Tezcaner ZÇ, Dursun G. Vokal Fold Paralizileri: Tanı, Tetkik ve Tedavi ile Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PB-3-022, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E47. Yücel L, İsayev N, Akaslan A, Tezcaner ZÇ,Yorulmaz İ. Süspansiyon mikrolarengoskopinin nadir bir komplikasyonu: Unilateral hipoglossus felci.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-004, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E48.İsayev N, Gökmen MF, Tezcaner ZÇ, Beton S, Kuş S, Perçinel S.Ender Bir Parotis Kitlesi: Epitelyal Myoepitelyal Karsinom.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-032, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E49. Fatullayev T, Akyıldız HS, Guliyev H, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK. Boyunda Hareket Kısıtlılığına Neden Olan Suboksipital Dev Lipom Olgusu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-035, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E50. Yıldırım S, Bozhöyük SM, Tezcaner ZÇ,Perçinel S, Beton S. Epistaksis ile Semptom Veren Primer Nazal Kavite Malign Melanomu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-036, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E51. Yücel L, İsayev N, Fetullayev T, Akbulut D, Perçinel S, Tezcaner ZÇ,Özgürsoy OB. Tiroid kanseri ile karışan larenks kanseri olgusu: Kistik skuamöz hücreli larenks kanseri.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-038, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E52.Gökmen MF, Yücel L, Ağaoğlu AMN, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK, Heper AO, Ersöz CC.Albinizm Hastasında Primer Parotis Malign Melanomu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-052, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E53.Yücel L, Bozhöyük MS, Arman AF, Kaygusuz G, Tezcaner ZÇ,Beton S. Epistaksise neden olan ender bir olgu: Alt konka kaynaklı kapiller hemanjioma.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-098, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E54.Fatullayev T, Akyıldız HS, Tezcaner ZÇ, Özgürsoy OB. Ses Kısıklığı ve Yutma Zorluğu Kliniği ile Başvuran Laringeal Hemanjiom Olgusu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-100, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E55.Yıldırım S, Fatullayev T, Tezcaner ZÇ,Perçinel S. Disfoni Kliniği ile Başvuran Laringeal Verruka Vulgaris Olgusu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-105, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E56.Kabaş Z, Fatullayev T, Tezcaner ZÇ, Özgürsoy OB. Ses Kısıklığı ve Nefes Darlığına Neden Olan Laringosel:Olgu Sunumu. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-107, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E57.Yücel L, İsayev N, Akyıldız SH, Tezcaner ZÇ, Beton S.Burunda yabancı cisimde sıradışı bir giriş yolu: Olgu sunumu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-114, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E58.Akyıldız HS, İsayev N, İslamoğlu Y, Tezcaner ZÇ,Yorulmaz İ. Sert Damakta Malign Melanom: Olgu Sunumu.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-115, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E59.Kabaş Z, Bozhöyük MS, Tezcaner ZÇ,Beton S.Nazofarenksten Kaynaklanan İnverted Papillom: Olgu Sunumu. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-117, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

E60. Yıldırım S, Akaslan A, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK. Santral Boyun Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonun Ses Üzerine Etkisi9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS01, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

E61. Enver N, Azizli A, Akbulut S, Yelken MK, Çadallı Tatar E, Tezcaner Ç, Çoşkun HH, Birkent H, Öztürk K, Oğuz H. Vokal Kord Hyaluronik Asit-Dextranomer Enjeksiyonunda Komplikasyon Oranlari: Çok Merkezli Çalişma.9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS02, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

E62. Gökmen MF, Akyıldız HS, Tezcaner ZÇ, Gökcan MK, Dursun G, Küçük TB. Transoral CO2 Lazer Cerrahisinin Larenks Karsinomunda Fonksiyonel Sonuçlari. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS03, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

E63. Gökmen F, Kılıç R, Yıldırım S, Tezcaner ZÇ,Dursun G. Vokal Fold Paralizileri: Tani, Tetkik Ve Tedavide 10 Yillik Sonuçlarimiz. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS05, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

E64. Yıldırım S, Tezcaner ZÇ, Dursun G. Disfoni İle Başvuran Hastalarda Ses Terapisinin Etkinliğinin Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği Ve Akustik Analiz Parametreleri İle Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS06, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

E65. Yıldırım S, Ağaoğlu AMN, Gökmen MF, Tezcaner ZÇ, Dursun G. Premalign Laringeal Lezyonlar: Uzun Dönem Takip Sonuçlarimiz. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS09, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

E66. Yıldırım S, Ağaoğlu AMN, Gökmen MF, Tezcaner ZÇ, Dursun G.Pediyatrik Vokal Fold Nodülleri Ve Ses Terapisi. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS10, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

E67. Yıldırım S, Bozhöyük MS, Hasanova A, Gökmen MF, Tezcaner ZÇ,Dursun G. Öğretmenlerdeki Ses Bozukluklarının Epidemiyolojisi Ve Risk Faktörleri9. Ulusal Larengoloji Kongresi, SS11, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

E68.Yıldırım S, Tezcaner ZÇ,Beton S, Dursun G. Lipoid Proteinozis Hastaliğinda Oral Kavite Ve Larenks Tutulumu. 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, PS06, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

J71.Yıldırım S, Tezcaner ZÇ,Dursun G, Beton S. Ani İdyopatik İşitme Kaybı Olan Hastalarda Uygulanan Tedavi Protokollerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-044, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J72.Uysal Kabaş Z, Özkan E, Soydal Ç, Tezcaner ZÇ, Gökcan MK, Küçük TB. Baş Boyun Kanserli Hastaların Takibinde 18F-FDG-Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografinin Geçerlilik ve Güvenirliği. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-074, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J73. Gökmen MF, Bozhöyük MS, Tezcaner ZÇ,Özgürsoy OB, Gökcan MK, Dursun G. Baş Boyun Bölgesi Malign Melanomlarında Tedavi ve Takip Sonuçlarımız. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-056, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J74. Yıldırım S, Kılıç R, Ağaoğlu AMN, Tezcaner ZÇ,Dursun G. Ani Yetişkin Acil Servis Kliniğinden Kulak Burun Boğaz Kliniğine Konsulte Edilen Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri; KBB Acillerinin Yönetimi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, PB-020, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J75.Akyıldız HS, Guliyev H, Bozhöyük MS, Hasanova A, Tezcaner ZÇ, Özgürsoy OB, Dursun G. Lenfomaların Larenks, Sinonazal Bölge ve Waldayer Halkasında Yerleşimi, Sıklığı ve Klinik Değerlendirmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, SB-077, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J76.Akyıldız HS, Guliyev H, Hasanova A, Tezcaner ZÇ, Özgürsoy OB, Dursun G. Non-Hodgkin Lenfoma ve Hodkgin Lenfomaların Boyun Bölgesinde Yerleişimi, Sıklığı ve Klinik Değerlendirmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-070, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J77.Ağaoğlu AMN, Guliyev H, Karakaya E, Tezcaner ZÇ,Gökcen MK, Yamak Koyuncu D, Kiremitçi S. Tonslil Tüberkülozu: Olgu sunumu. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-115, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J78.Akyıldız HS, Fatulleyev T, Tezcaner ZÇ, Meco C, Küçük TB.  Kontlateral Abdısens Paralizisine Yol Açan Otojen Sigmoid Sinüs Trombozu: Olgu Sunumu. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Ep-121, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J79. Uysal Kabaş Z, Tezcaner ZÇ,Gökcan MK, Küçük TB, Cevriye Cansız Ersöz. Metastatik Pleomorfik Adenom: İki Olgu Sunumu. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-178, 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J80. Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Beton S, Gökcan MK, Küçük TB. ESGS Parotidektomi Sınıflaması: Modifikasyon Önerileri. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, BBS-010, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J81. Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Beton S, Dursun G, Küçük TB, Gökcan MK. Benign ve Malign Laringeal Lezyonların Tanımlanmasında Mikrovasküler Morfoloji ve Endoskopik Görüntü Geliştirme Sistemlerinin Yeri. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, BBS-011, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J82.Gökmen MF, Yıldırım S, Büyükatalay ZÇ, Beton S, Dursun G, Küçük TB. Supraglottik Larenks Kanserlerinde Açık ve Kapalı Cerrahi Tekniklerin Fonksiyonel Karşılaştırması. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, BBS-014, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J83.Hasanova A, Büyükatalay ZÇ, Baydan M, Yılmaz S, Meço C. Stapes Cerrahisi Sonrası Odyolojik Sonuçlarımız. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, OS-029, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J84. Büyükatalay ZÇ*, Başak H, Kılıç R, Meço, Küçük B. Otojenik Beyin Omurilik Kaçaklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, OS-042, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J85. Büyükatalay ZÇ*, Başak H, Beton S, Meço C. Travmatik ve Kongenital Otojenik Beyin Omurilik Sıvısı Kaçakları. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, OV-006, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J86.Akyıldız HS, Yücel L, Büyükatalay ZÇ, Beton S, Meço C. Konjenital İç Kulak Anomalisi ve Koklear Ossifikasyon Saptanan Pediatrik Olguda Bilateral Koklear İmplant Uygulaması. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, OV-007, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya.

J87. Kılıç R, Yıldırım S, Başak H, Büyükatalay ZÇ, Dursun G, Yorulmaz İ. Benign Laringeal Lezyonlarda Laringofaringeal Reflünün Reflü Semptom İndeksi ile Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 1, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J88.Ağaoğlu AMN, Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay Ç,Gökcan MK, Küçük B. CO2Lazer Cerrahisi Sonrası Gelişen Granüloma İnsidansına Laringofaringeal Reflünün Etkisi. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 2, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J89.Yücel L, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ,Gökcan MK, Küçük B. CO2Lazer Kordotomide Klinik Tecrübemiz. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 3, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J90.Uyar MS, Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ,Dursun G. İdiopatik Vokal Fold Paralizileri Uzun Dönem Takiplerinde Hala İdiopatik mi? 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 4, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J91.Akaslan, Yıldırım S, Büyükatalay ZÇ,Dursun G. CO2Konservatuar Öğrencilerinde Ses Eğitimi Öncesi ve Subjektif ve Objektif Değerlendirme Sonuçları.  10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 7, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J92.Hasanova A, Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Dursun G, Yorulmaz İ. Ses Bozukluğu Olan Hastalarda Reflü Bulgu Skoru ile Reflü Semptom İndeksi ile Korelasyonu 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 11, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J93.Bozhöyük MS, Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Dursun G. Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği Yapılmış Olan Ses Handikap Endeksi ile Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği Korelasyonu. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 14, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J94.Yıldırım S, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ,Gökcan MK, DursunG. Benign ve Malign Lezyonların Tanımlanmasında Mikrovasküler Morfoloji ve Endoskopik Görüntü Geliştirme Sistemlerinin Yeri. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 15, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J95.Akyıldız S, Büyükatalay ZÇ,Gökcan MK, Dursun G. Subglottik Stenoz hastalarının Klinik Özellikleri ve Cerrahi Yaklaşımımız. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 16, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J96.Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Dursun G. CO2Vokal Kord Paralizileri Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 20, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

J97.Yıldırım S, Ağaoğlu AMN, Gökmen MF, Büyükatalay ZÇ, Dursun G. Premalign Laringeal Lezyonlar: Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi, S 22, 4-5 Mayıs 2018, Ankara.

·    Sözlü Tebliğ olarak sunulmuştur.

 

G. Davetli Konuşmalar, Panel Katılımları Ve Kurs Eğitmenliği

G1. Davetli Konuşmacı:Ses bozukluklarında medikal tedavi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Derneği Laringoloji ve Foniatri Okulu, 5 Kasım 2014 Maritim Pine Beach Resort, Antalya, Türkiye.

G2. Davetli Konuşmacı:Ses Hastalıkları Tedavisinde Koruyucu Yöntemler ve Medikal Tedavi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Derneği Laringoloji ve Foniatri Okulu,11-13 Aralık 2014, Ankara, Türkiye.

G3.Kurs Eğitmeni:Kadavra Diseksiyonu.  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Derneği Laringoloji ve Foniatri Okulu,11-13 Aralık 2014, Ankara, Türkiye.

G4.Kurs Eğitmeni: Kadavra Diseksiyonu.  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Derneği Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anatomi Anabilim Dalı,7-8 Mart 2015, Ankara, Türkiye.

G5.Davetli Konuşmacı:Profesyonellerde Ses Hastalıkları ve Ses Hastalıklarından Korunma Yöntemleri. Çalıştay, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. 19 Mart 2015, Konya.

G6.Davetli Konuşmacı:Kronik Öksürük. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, 1-13 Eylül 2015, Sapanca, Sakarya.

G7.Davetli Konuşmacı: Nasıl Yapıyoruz? Ses Hastalıkları Kliniği. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2015-2016 Eğitim Toplantıları II, Videolarla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. 12.12.2015, Ankara. 

G8.Kurs Eğitmeni: Ses Bozukluklarında Değerlendirmeden Terapiye Kursu. 8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 12-15 Ekim 2016, Ankara.

G9.Davetli Konuşmacı: Ses Terapisi Hasta Seçimi ve Uygulama Yaklaşımları Paneli.Fonksiyonel Ses Bozukluklarında Hasta Seçimi ve Terapi Yaklaşımları. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Antalya.

G10.Kurs Eğitmeni: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Otoloji ve Nörootoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyonu Kursu. 10-12 Kasım 2016, Ankara.

G11.Kurs Eğitmeni: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Baş Boyun ve Laringoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyonu Kursu. 24-26 Kasım 2016, Ankara.

G12.Davetli Konuşmacı: Rekürren Menenjite Neden Olan İç kulak Anomalili Olgularda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 2. Alumni Toplantısı. 23-24 Aralık 2016, Ankara.

G13.Davetli Konuşmacı:Ses terapisi paneli.Fonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisi.9. Ulusal Larengoloji Kongresi. 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

G14.Oturum Başkanı: Use of Bevacizumab for management of pediatric recurrent respiratory papillomatosis.  4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G15.Oturum BaşkanıAdjuvant treatments for adult laryngotracheal stenosis.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G16. Oturum BaşkanıNon-surgical management of vocal fold granulomas.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G17.Oturum BaşkanıDifficulties and mishaps during sinus surgery.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G18.Oturum BaşkanıTips and tricks in the endoscopic endonasal treatment of congenital choanal atresia.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G19.Oturum BaşkanıIs there any relationship between obstructive sleep apnea and laryngopharyngeal reflux?4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G20.Oturum BaşkanıSurgical techniques for benign parotid tumors.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G21.Oturum BaşkanıParalyzed vocal fold after thyroid surgery.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G22.Oturum BaşkanıMicrophonosurgery tips, trics and pitfalls.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G23.Oturum BaşkanıHearing implants: Tips and tricks for bone conduction and middle ear implants.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G24.Oturum BaşkanıHow to improve my results in hump resection.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G25.Oturum Başkanı: Pediatric Hypoglossal Nerve Stimulation for Down Syndrome and Severe Sleep Apnea: a Multi-Centered FDA sponsored Clinical Trial. 4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

G26. Davetli Konuşmacı: Reflü Paneli.Reflüde Güncel Tedavi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Kasım 2017, Antalya.

G27. Davetli Konuşmacı: BOS Otore. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 3. Alumni Toplantısı. 15-16 Aralık 2017, Ankara.

G29.Davetli Kanuşmacı: Panel: Ses Bozukluklarında Tanıdan Terapiye. 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara.

G29. Davetli Konuşmacı: Panel: Kolesteatom Cerrahisi: Güncel Teknikler. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ve 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya. 

G30. Davetli Konuşmacı: Panel: Sanatçı ve Hekim Gözüyle Profesyonel Ses. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Ankara. 

G31. Kurs Eğitmeni: Videolaringostroboskopi Kursu. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Ankara. 

 

H.  Bilimsel toplantı organizasyonları:

H1.9. Ulusal Laringoloji Kongresi. Kongre Düzenleme Kurulu, 27-29 Nisan 2017, Eskişehir. 

H2.10. Ulusal Laringoloji Kongresi. Kongre Düzenleme Kurulu, 4-5 Mayıs 2018, Ankara. 

 

J.Katıldığı bilimsel kongre, toplantı ve kurslar :

J1.II. Otoskop Grubu Sempozyumu. 11-13 Ekim 2002, İstanbul.

J2.Otorinolarengoloji 2002, Güncel Yenilikler Toplantısı. 16-19 Ekim 2002, Ankara.

J3.2. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi. 8-10 Kasım 2002, Ankara.

J4.Rinoplasti Kursu. Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2003, Ankara

J5.Maksillofasial Travmalar Kursu. Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2003, Ankara

J6.IV.Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. Anatomi Araştırmaları Derneği. 2003, Ankara

J7.II. Boyun Diseksiyon Kursu. Anatomi Araştırmaları Derneği. 2003, Ankara

J8. V. Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. Anatomi Araştırmaları Derneği. 2003, Ankara

J9.III. Palandöken KBB Sempozyumu. 1-4 Mart 2003, Erzurum.

J10.Erken Glottik Kanserlerde Cerrahi Tedavi Kursu. Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2004, Ankara

J11.Rinoplasti Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi ve Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2005, Ankara

J12. Endoskopik Fotografi Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi ve Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu.  2005, Ankara

J13.Larenks Kanserlerinde Endoskopik Değerlendirme ve Endolarengeal Cerrahi Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi ve Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2005, Ankara

J14.KBB Eğitimi Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi ve Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2005, Ankara

J15.Boyun Diseksiyonları Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi ve Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Derneği Eğitsel Kursu. 2005, Ankara

J16.III. Boyun Diseksiyon Kursu. Anatomi Araştırmaları Derneği. 2005, Ankara

J17.28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

J18.3. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörotoloji, Odyoloji Kongresi. 25-26 Kasım 2005, Ankara.

J19.Parotis Tümörleri Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu.  2006, Ankara

J20.Koklear İmplantlar Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu. 2006, Ankara

J21.Koku Duyusu ve Düşündürdükleri. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu.   2006, Ankara

J22.Tiroid Kanserleri Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu. 2006, Ankara

J23.Uludağ 2006, KBB Günleri. 2-5 Mart 2006, Bursa.

J24.Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası Toplantısı. 23-25 Mart 2006, Ankara.

J25.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, 4. Akademi Toplantısı. 13-15 Nisan 2006, Ankara

J26.Dil Kökü Öne Çekme Teknikleri Eğitsel Kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, 4. Akademi Toplantısı.13-15 Nisan 2006, Ankara

J27.Tiroplasti Teknikleri Eğitsel Kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, 4. Akademi Toplantısı.13-15 Nisan 2006, Ankara

J28.III. Dünya Ses Kongresi. 19-22 Haziran 2006, İstanbul.

J29.Otoloji-Nörotoloji’de İşitsel-Görsel Konferanslar Sempozyumu. 22-23 Aralık 2006, Ankara.

J30.KBB Hastalıklarında Kranial Sinir Tutulumları ve Çözümleri Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu 2007, Ankara.

J31.Etik, Deontoloji ve Temel Değerler Kursu. Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi Eğitsel Kursu. 2007, Ankara.

J32.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu V. Gazi Üniversitesi. 2007, Ankara. 

J33.29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

J34.Salzburg Weill Cornell Seminar in ENT. 24-30 Haziran 2007, Salzburg, Avusturya.

J35.6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. 30 Haziran-4 Temmuz 2007, Viyana, Avusturya.

J36.Çocuklarda İşitme Kaybının Erken Tanısı, Rehabilitasyon ve Cerrahi Tedavisi Sempozyumu. 25-26 Ekim 2007, Ankara.

J37.Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Proğramı İkinic Basamak KBB Hekimleri Eğitim Kursu. 25 Ekim 2007, Ankara. 

J38.3. Bodrum Rhino Camp. 20-24 Haziran 2008, Bodrum.

J39.Facial Plastic Surgery Course, 3rd Rhinocamp, European Academy of facial Plastic Surgery, 2008, Bodrum.

J40.İşitme Engelli ve Müzik Semineri, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri-XII. Aralık 2009, Ankara.

J41.Yutma Bozuklukları Toplantısı. 22 Mayıs 2010, Ankara. 

J42.33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.26-30Ekim 2011, Antalya.

J43.II. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya.

J44.7. Ulusal Laringoloji Kongresi.27-28 Eylül 2013, İstanbul.

J45.35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.2-6 Kasım 2013, Antalya.

J46.Temel Foniatri Kursu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 5 Kasım 2013, Antalya.

J47.Ses ve Larenks Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Sempozyumu. 29-30 Kasım 2013, Rize.

J48.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Laringoloji ve Foniyatri Okulu, AÜTF KBB Klinik ziyareti proğramı. 24-28 Şubat 2014, Ankara.

J49.10THCongress of European Laryngology Society.3-5 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

J50.Laryngeal EMG Course. 10THCongress of European Laryngology Society.3-5 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

J51.Injection Laryngoplasty Course. 10THCongress of European Laryngology Society.3-5 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

J52.11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 17-19 Nisan 2014, Ankara. 

J53.ENG/VENG ve Video Head Impulse (VHIT) Pratik Yaklaşım Kursu. 22 Ekim 2014, Eskişehir.

J54.36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.5-9 Kasım 2014, Antalya.

J55.2. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu. 21 Şubat 2015, Ankara.

J56.Hands on Course on Endoscopic Middle Ear Surgery, Dissection of Cadaveric Fresh Head Live Surgery, 21-23 Mart 2015, Arezzo, Modena, İtalya. 

J57.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 12. Akademi Toplantısı, Canlı Cerrahi Günleri. 11-12 Nisan 2015, Ankara.

J58. 8. Ulusal Larengoloji Kongresi. 8-9 Mayıs 2015, İzmir.

J59.20th Window Approach Workshop. 28-29 Haziran 2015, Kajetany, Poland. 

J60.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi. 1-13 Eylül 2015, Sapança, Ankara.

J61.37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2015, Antalya.

J62. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.

J63.12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Antalya  

J64.15th International Meeting of tje Mediterranean Society of Otology and Audilogy. 28-30 Nisan 2016, Kapadokya.

J65.8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 12-15 Ekim 2016, Ankara.

J66.38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Antalya.

J67.EANO 8th Instructional Workshop “Concensus in Auditory Implants”. 18-21 Ocak 2017. 

J68.9. Ulusal Larengoloji Kongresi. 27-29 Nisan 2017, Eskişehir.

J69.AAO-HNSF Annual Meeting & OTO Experience. 10-13 Eylül 2017, Chicago, USA.

J70.4th Congress of European ORL-HNS.7-11 Ekim 2017, Barcelona, Spain.

J71.39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 9-12 Kasım 2017, Antalya.

J72.3rd Conference / Difficult Airway & Laryngotracheal Stenosis Conference. 24-25 Kasım 2017, İzmir.

J73.Cadaveric Dissection Course; 3rd Conference / Difficult Airway & Laryngotracheal Stenosis Conference. 24-25 Kasım 2017, İzmir.

J74.Mersin Otoloji, Nörootoloji ve Odyoloji Günleri, II. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu. 16-17 Şubat 2018, Mersin. 

J75.13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-7 Nisan 2018, Ankara. 

J75. 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya. 

J76. 10. Ulusal Laringoloji Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Ankara.