ARŞ.GÖR. FİLİZ RANDA ZELYÜT    
Adı : FİLİZ
Soyadı : RANDA ZELYÜT
E-posta : zelyut@ankara.edu.tr, filizrandazelyut@gmail.com
Tel : (0312)5961122
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bitki Koruma A.B.D.- Bitki Virüs Hastalıkları
Kişisel Akademik Bilgiler

Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (2008-2012)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma A.B.D. (2013-2016)

Doktora: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma A.B.D. (Şubat 2016- )

Araş.Gör. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma A.B.D. 

Araş.Gör.Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma A.B.D.(2016-  ) 


Projeler

Ankara ili marul ekim alanlarında görülen bitki virüs hastalıklarının belirlenmesi. Destekleyen TÜBİTAK-2015 (1002 Hızlı Destek Projesi)-Bursiyer

Akademik Faaliyetler:

Molecular Characterization and Genetic Diversity of Coat Protein Genes of Lettuce mosaic virus Isolates in Ankara. International
Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017
Cappadocia TURKEY) (Sözlü Sunum)
Symptoms Caused by Mirafiori Lettuce big vein virus on Lettuce Varieties in Ankara Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / TURKEY) (Sözlü Sunum)

Detection of Lettuce Viruses in Ankara (Turkey) Province., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, BELARUS, Minsk. (Sözlü Sunum)

Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016-Konya, Detection of Lettuce Virus Diseases in Ankara Province. (Poster) 

Yüksek Lisans Seminer: Vektörlerine Bağlı Olarak Bitki Virüs Hastalarıyla Mücadelede Yeni Yöntem ve Stratejiler
Yüksek Lisans Tez: Ankara İli Marul Ekim Alanlarında Görülen Bitki Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi
Doktora Seminer: Bitki Virüs Taksonomisinde Yeni Gelişmeler

Doktora Tez: Ankara ve Konya İlleri Havuç Ekim Alanlarında Gözlenen Viral Enfeksiyonların ve İnokulum Kaynaklarının Belirlenmesi (Devam Ediyor)