PROF.DR. ZEYNEP ŞIKLAR    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : ŞIKLAR
E-posta : zeyneps@ankara.edu.tr, zeynepsklr@gmail.com
Tel : 0312 5956635
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI