ARŞ.GÖR. ZAFER KIYAN    
Adı : ZAFER
Soyadı : KIYAN
E-posta : zkiyan@media.ankara.edu.tr, zafkiyan@gmail.com
Tel : 0 (312) 3197714 - 292
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : GAZETECİLİK
Kişisel Akademik Bilgiler

E-Posta: zkiyan@media.ankara.edu.tr

Tel: +90 312 319 77 14 - 292

Adres: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 06590, Çankaya, Ankara, Türkiye

Öğrenim Bilgisi

Doktora: 2009-2015

Tez adı: Kültürel ürünlerin metalaşma sürecinde ikili üretim yapısı, ANKARA  ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)

Yüksek Lisans: 2006-2009

Tez adı: Küresel ekonomi bağlamında firmadan firmaya e-ticaret (2009), ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (YL)

Lisans: 2002-2006, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Görevler

 1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2009, ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI)

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN, TÖRENLİ NURCAN (2012). Mobile democracy discourse in a Turkish experiment. International Journal of Electronic Governance, 5(1), 50-62.

 2. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN (2011). The GATS and the Globalizing Public Services: The Case of Turkey and Türk Telekom. TODAİE's Review of Public Administration, 5(1), 35-68.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri  kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN (2017). Social Media and Journalism: An Assessment of Turkish Experience. International Conference onNew Trends in Communication (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 2. KIYAN ZAFER (2015). Rethinking Cultural Production in the Context of Commodification. International Society for Information Studies 2015 Summit: The Information Society at the Crossroads: Response and Responsibilities of the Sciences of Information (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 3. KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN (2011). GATS and the Restructuring of Telecommunication in Turkey. International Labour and Communication (LABORCOMM) Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. KIYAN ZAFER (2016). Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı, Nota Bene, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler ve çeviriler:

 1. Handbook of Communication for Development and Social Change, Bölüm adı: (A communicative analysis of a failed coup attempt in Turkey) (2019), KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN, Springer, Editör: Jan Servaes, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap)
 2. Knowledge-Based Urban Development in the Middle East, Bölüm adı: (Opportunities and Restrictions for the Transformation into Knowledge Economy: A Critical Analysis of Initiatives in Turkey) (2018), KIYAN ZAFER, YÜKSEL HAKAN, IGI Global, Editör: Ali A. Alraouf, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 335, ISBN:9781522537342, İngilizce (Bilimsel Kitap)
 3. Marx Geri Döndü:Medya, Meta ve Sermaye Birikimi, Bölüm adı: (Birkimi Anlamak: Marx'ın İlkel Birikim Kuramı'nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi) (2014), KIYAN ZAFER,YÜKSEL HAKAN, Note Bene, Editör:Funda Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-5513-90-0, Türkçe (Kitap Tercümesi)
 4. Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi, Bölüm adı: (Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Sermayeye) (2014)., KIYAN ZAFER, Nota Bene, Editör:Funda Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-5513-90-0, Türkçe (Kitap Tercümesi)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. KIYAN ZAFER, TÖRENLİ NURCAN (2018). Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye’deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 32-52, Doi: 10.21547/jss.374938

 2. KIYAN ZAFER (2015). Eski(meyen) Bir Tartışma: İzleyici Metası. Akdeniz İletişim(24), 230-255.

 3. KIYAN ZAFER (2015). Dijital Kapitalizm'in İletişim Alanındaki İzleri Üretim Dolaşım Emek ve Tüketim Süreçleri. Toplum ve Bilim, 135, 27-57.

 4. KIYAN ZAFER (2011). Bilgi Tabanlı Ekonomi ve Yeni Bir e-İş Modeli Olarak B2B Firmadan Firmaya e-Ticaret. İletişim Araştırmaları.

 5. BAŞARAN ÖZDEMİR FUNDA, TÖRENLİ NURCAN, KIYAN ZAFER (2011). Türkiye Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından e-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapı. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 117- 143.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. KIYAN ZAFER (2010). Türkiye'de B2B e-Ticaret'i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı. Akademik Bilişim Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Kitap Kritiği, KIYAN ZAFER (2010). Kalkınma İktisadını Yeniden Düşünmek: Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Kalkınma Yeniden. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(3), 275-290.

 2. Kitap Kritiği, KIYAN ZAFER (2006). Kapitalizm ve Modernlik. İletişim Araştırmaları Dergisi, 153-159.

Editörlük

 1. Dijital Emek ve Karl Marx, Yayın Kurulu Üyeliği, NotaBene

Üniversite Dışı Deneyim

 1. 2017-2017 Misafir Araştırmacı University of Navarra, (Yurtdışı Üniversite)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Türkiye Bilişim Derneği e Devlet Üst Yapısı Çalışma Grubu, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, , 01/01/2010 - 01/01/2011 (ULUSAL)
 2. Firmadan Firmaya Internet Temelli e Ticaret Türk Dış Ticareti İçin Olanaklar ve Sınırlar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/01/2006 - 01/01/2009 (ULUSAL)

İdari Görevler

 1. ERASMUS KOORDİNATÖRÜ (2015'ten beri) ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BİLİŞİM ANABİLİM DALI 

Dersler

Lisans

 1. Estetik
 2. Modern Medya Örgütlenmeleri