PROF.DR. ZARİFE KULOĞLU    
Adı : ZARİFE
Soyadı : KULOĞLU
E-posta : zkuloglu@ankara.edu.tr
Tel : 7087
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zarife-kuloglu
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

İletişim bilgileri:

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Cebeci, Ankara

Telefon: 0 (312) 595 70 87

Fax: 0 (312) 319 14 40

e-mail:  zkuloglu@ankara.edu.tr

Yabancı dil: İngilizce

EĞİTİM GEÇMİŞİ

a)      Tıp Eğitimi

   Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987-1993

b)      Tıpta uzmanlık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Sağlığı ve HastaIıkları İhtisası , 2001.

c)      Yan Dal uzmanlık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve HastalıkIan Anabilim Dalı, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalında Çocuk   Gastroenteroloji  İhtisası , 2004.

d)       Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya Üniversitesi, Philadelphia Çocuk Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü’nde gözlemci araştırmacı, 2013

UZMANLIK TEZLERİ

a)      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Kuloğlu Z. Çölyak hastalığında ince barsak ve rektal mukozanın immünmorfometrik analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2001. (Tez danışmanı:Prof. Dr. Nurten Girgin).

b)      Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanlık Tezi

Kuloğlu Z. Kronik hepatit B enfeksiyonlu çocuk hastalarda interferon tedavisinin glukoz  metabolizması üzerine etkisi. Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2004. (Tez danışmanı :Doç. Dr. Aydan Kansu).

 

BUGÜNE KADAR BULUNDUĞU BAŞLICA GÖREVLER

1)      Zorunlu devlet hizmeti

Malatya Gündüzbey Sağlık Ocağı; 1993- 1994 

2)      Araştırma Görevlisi

a)      Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı (1994-1995 )

b)      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995-2001)

3)      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

     Özel Bayındır Hastanesi, Acil Servis ( 2001- 2002)

4)      Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Araştırma Görevlisi

      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı ( 2002–2004)

5)      Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı

     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı (2004- 2006)

6)      Yardımcı  Doçent

      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı (2006-2009)

7)      Doçent

      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı ( 2009-214)

8)      Profesör

      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı (2014-)

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1)      Çölyak  hastalığının tanısında insan doku transglutaminazına karşı antikor taraması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 20010809078, Yardımcı araştırmacı 2001-2003.

2)      Kronik hepatit B enfeksiyonlu çocuklarda  interferon tedavisinin glukoz toleransı üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 20030809132, Yardımcı araştırmacı, 2003 -2007.

3)      Tekrarlayan karın ağrısı olan çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında dışkıda helicobacter pylori antigen testinin (HpSA)  değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 20030808138, Yardımcı araştırmacı, 2003-2008.

4)      Türkiye’de 6-17 yaş grubu çocuklarda çölyak hastalığı prevalansı. Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma projesi,  2003K120470-43,  Yardımcı araştırmacı, 2006-2010

5)      Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Subklinik Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonun Araştırılması. Milli Pediatri Derneği, Sorumlu araştırmacı, 2013-2014.

6)      İnflamatuvar bağırsak hastalıklı çocuklarda prospektif olarak büyüme, beslenme durumu ve  vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 15H0230004, Sorumlu araştırmacı,  2015-2016.

7)      Ulusal LAL Çalışması: Açıklanamayan kronik transaminaz yüksekliği ve kronik karaciğer hastalığında kolesterol ester depo hastalığı sıklığı. Synageva BioFarm Firması (Alexion Phramaceuticals Inc ) (Uluslarası destekli) Sorumlu araştırmacı,  2015-2017.

8)      Kompanse HBeAg-Pozitif ve Negatif Kronik Hepatit B Virüs Enfeksiyonlu Çocuk ve Adölesan Hastalarda Telbivudin Oral Solüsyon ve Tabletlerin Etkililiğini,  Güvenliliğini, Tolerabilitesini ve Farmakokinetiğini Değerlendirmek İçin Yapılan Randomize, Çift Kör, 104 Haftalık Bir Tedavi. (CLDT 600A2306) Novartis Firması, Yardımcı araştırmacı 2014-

9)      İmmüntoleran fazda HeAg pozitif kronik hepatit B2li çocuklarda lamuviidn ile kombinasyon halinde PEG-interferon alfa-2a’nın tedavi almayan kontrol hastalarla karşılaştırıldığı randomize açık etiketli   FAZIIB çalışma (NV25361) F.Hoffmann-La Roche Lit, Yardımcı araştırmacı 2015-

10) Assesment of antidiarrheal effect of SchylicineTM in the treatment of microvillus inclusion disease.Study Code TCTSh-8AE. Vanessa Research, Yardımcı araştırmacı 2018

  HAKEMLİK GÖREVLERİ

Yayın kurulu üyelikleri

 1. Turkish Journal of Gastroenterology (Yardımcı editör) (2017-2019)
 2. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
 3. Endoskopi dergisi
 4. Türkiye Klinikleri Pediatri

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK 

1.      Türk Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği

2.      Karaciğer Araştırmaları Derneği

3.      Türk Pediatri Kurumu

4.      Türkiye Milli Pediatri Derneği 

5.      Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) (Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2019)

6.      Avrupa Parenteral ve Enteral  Nütrisyon  Derneği  (ESPEN)

 

KONGRE&KURS DÜZENLEME KURULU GÖREVLERİ

1)      KEPAN Pediatrik Nütrisyonda hemşirelik Uygulamaları Kursu. 22 Eylül 2018, Ankara

2)      KEPAN III Klinik Nürisyon Öğrenci Kongresi, 12-13 Ekim 2018, İzmir

3)      11. Klinik Enteral Parentereal Nütrisyon Kongresi. 27-31 Mart 2019, Antalya.

4)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları. 2 Mart 2019, Şanlıurfa

5)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları 9 Mart 2019,  Diyarbakır

6)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları 16 Mart 2019, Trabzon

7)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları 23 Mart 2019, Samsun

8)      KEPAN&TÜKED Eczacılarla Buluşuyor (Pediatrik parenteral Nütrisyon Toplantısı). 27-28 Nisan 2019, Kapadokya

9)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları 18 Eylül  2019, Ankara

10)      KEPAN Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantıları 27  Eylül  2019, Erzurum

 

ÖDÜLLER

1) Fırat  Üniversitesi Tıp Fakültesi Okul Birincisi (1993)

2)  Milli Pediatri Derneği  Teşvik Ödülü (2012)

3) ESPGHAN John-Harries Prize (2018)

 

YAYINLARA SCI`TE YAPILAN ATIFLAR

1)      Web of Science tarafından hesaplanan H faktoru 13’dir

2)      SCI’te yapılan atıf  5/6/2020  itibariyle 470’dir.  Kendisi dışında SCI’te yapılan atıf ise   456’dır.

 

 ESERLERİ

1)       ULUSLAR ARASI YAYINLAR (SCI ve  SCI-EXPANDED kapsamında)

 20002000

 1. İnce E, Kuloğlu Z, Akıncı Z. Hemorrhagic Shock and Encephalopathy Syndrome: Neurologic Features. Pediatr Emerg Care, 2000; 16:1-5.

2004

 1. Kuloğlu Z, Kansu A, Ekici F, Demirçeken F, Fitöz S, Tutar E, Girgin N. Hypertrophic osteoarthropathy in a child with biliary atresia. Scand J Gastroenterol 2004 ; 39: 698-701.

3.      Kuloğlu Z, Kansu A,  Berberoğlu M, Demirçeken F, Öcal G,  Girgin N. Effect of interferon treatment on glucose metabolism in children with chronic hepatitis B infection. Turk J Gastroenterol 2004; 15: 4-10.

4.      Kansu A, Kuloğlu Z, Demirçeken F, Girgin N. Autoimmune antibodies in chronic hepatitis B infection and the influence of interferon alpha. Turk  J Gastroenterol 2004;15:213-218.

2005

5.      Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, İleri T, Ertem M, Girgin N. The association of chronic recurrent immune thrombocytopenic purpura and Crohn’s disease: a case report. Inflamm Bowel Dis 2005;11:950-951.

2006

 1. Kansu A, Doğancı T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B, Dalgıç B, Selimoğlu A, Kasırga E, Özkan TB, Kuloğlu Z, Aydoğdu S, Boşnak M, Ertekin V, Tanır G, Haspolat K,  Girgin N, Yağcı RV. Comparision of two different regimens of combined interferon alpha 2a and lamivudine therapy in children with chronic hepatitis B infection. Antivir Ther 2006;11:255-261.
 2. Okcu-Heper A, Erden E, Doğancı T, Kuloğlu Z, Kansu A, Genç Y. Nonobstructive neonatal cholestasis: clinical outcome and scoring of the histopathological changes in liver biopsies. Pediatr Dev Pathol. 2006;9:44-51.

8.      Uğur, H, Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Sayılı A, Emir S, Kansu A, Kuloğlu Z, Bahar K. Obstructive Jaundice: An unusal initial manifestation on intra-abdominal non-hodgkin lymphoma in a child. Pediatr Hematol Oncol 2006;23:87-90.

 1. Kuloğlu Z, Kansu A, Kırsaçlıoğlu C, İnce E, Ensari A, Girgin N. İnflammatory bowel disease in exclusıvely breast-fed infants. Scand J Gastroenterol 2006;41:1364-1367.
 2. Özçakar ZB, Ekim M, Ensari A, Kuloglu Z, Yüksel S, Acar B, Kırsaclıoğlu C, Knasu A, Yalçınkaya F, Girgin N. Membranoproliferative glomerulonephritis in a patient with Wilson's disease. J Nephrol. 2006;19:831-833.

2007

 1. Kuloğlu Z, Kansu A,  Berberoğlu M, Adıyaman P,  Öcal G,  Girgin N. The incidence and evolution of thyroid dysfunction during interferon-a therapy in children with chronic hepatitis B infection. J Pediatr Endocrinol Metab 2007;20:237-245.
 2. Kuloglu Z, Kansu A, Demirçeken F, Arıcı ZS, Berberoğlu M, Öcal G, Girgin N. The influence of interferon-a and combination interferon -a and lamivudine thereapy on height and weight in children with chronic hepatitis B infection. J Pediatr Endocrinol Metab 2007;20:615-620.
 3. Kuloglu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Erden E, Girgin N. Lıver histology of chıldren with chronic hepatitis treated with interferon alpha alone or in combination with lamivudıne.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 ;45:564-568

2008

 1. Kuloglu Z, Özçakar ZB, Kırsaçlıoğlı CT, Yüksel S, Kansu A, Girgin N, Ekim M, Yalçınkaya F. Is there an association between familial Mediterranean fever and celiac disease ? Clin Rheumatol 2008; 27: 1135-1139.
15.  Kuloğlu Z, Kansu A, Kirsaçlioğlu CT, Ustündağ G, Aysev D, Ensari A, Küçük NO, Girgin N. A rapid lateral flow stool antigen immunoassay and (14)C-urea breath test for the diagnosis and eradication of Helicobacter pylori infection in children. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008; 62: 351-356. 

16.  Demirçeken F, Kansu A, Kuloğlu Z, Güriz H,  Girgin N. Human tıssue transglutaminase antibody screening by immunochromatographic line immunoassay for early diagnosis of celiac disease in Turkish children. Turk  J Gastroenterol 2008;19:14-21.

17.  Kuloğlu Z,  Doğancı T, Kansu A, Demirçeken F, Duman M, Tutkak H, Ensari A, Girgin N. HLA antigens in Turkish children with celiac disease.  Turk J Pediatr 2008;50:515-520

18.  Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Erden E, Fitoz S, Girgin N. An unusual presentation of Wilson’s disease in childhood: nodular fatty infiltration in liver. Turk J Pediatr 2008; 50:167-170.

19.  Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Bozkır M, Kundakçı N, Koloğlu MB,Girgin N. Crohn’s disease of the vulva in a 10-year-old girl. Turk J Pediatr  2008;50;197-199.

20.  Kuloğlu Z, Kansu A, Tutar E, Yalçinkaya F, Ensari A, Girgin N.  Association of familial Mediterranean fever and celiac disease in a 14-year-old girl with recurrent arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2008;  26 (suppl 50): S131.
 1. Kuloglu Z,Ustundag G,  Kirsaclioglu CT,  Kansu A,  , M Bingöl-Koloğlu, Vargun R, Hazinedaroğlu S, Karayalçın S, Girgin  N, Successfull living-related liver transplantation in  a child with familial yellow nail syndrome and  fulminant hepatic failure :report of a case.  Pediatr. Transplant. 2008; 12: 906-909.
 2. Ustundag G, Kuloglu Z,  Kirsaclioglu CT,  Kansu A, Erden E,  Girgin  N. Complete regression of cirrhosis in a child  with autoimmune hepatitis. Pediatr Int 2008; 50:711-713.

2009

23.  Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Ensari A, Girgin N. Celiac disease: Presentation of 109 children. Yonsei Med J 2009; 50:617-623.

24.  Peker A, Ucar T, Kuloglu Z, Ceyhan K, Tutar E, Fitoz S. Congenital absence of portal vein associated with nodular regenerative hyperplasia of the liver and pulmonary hypertension. Clin Imaging 2009;33:322-325.
 1. Kendirli T, Kuloğlu Z, Yüksel S, Özçakar ZB, Akçaboy M, Kansu A, Yalçınkaya F, İnce E, Ekim M, Girgin N. Vitamin B6 deficiency presented with low alanine aminotransferase level in a critically ill child. Pediatr Int 2009,51: 597-599.

2010

26.  Ustündağ G, Kuloğlu Z, Kirbaş N, Kansu A. Can partially hydrolyzed guar gum be An alternative to lactulose in treatment of childhood constipation? Turk J Gastroenterol 2010;21:360-364.

27.  Kuloğlu Z, Kansu A, Erden E, Girgin N. Efficacy of combined interferon alpha and long-term lamivudine therapy in  children with chronic hepatitis B. Turk J Pediatr. 2010 ;52:457-463.

28.  Kuloğlu Z, Berberoğlu M, Kansu A, Demirçeken F, Doğanci T, Ocal G, Girgin N. Effect of interferon therapy on glucose metabolism in children with chronic hepatitis B. Turk J Pediatr. 2010 ;52:594-601.

2011

29.  Kuloğlu Z, Kırbaş N, Erden E, Kansu A. Interferon-alpha-2a and zinc combination therapy in children with chronic hepatitis B infection. Biol Trace Element Res 2011;143:1302-9.

 1. Kuloglu Z, ZB Özçakar, Kansu A, Üstündağ G,Ekim M, FŞ Altugan, Kendirli T, Çınar K, Yalçınkaya F. Angiodysplasia as a cause of severe  hematochezia in a child with end-stage renal failure. Ren Fail 2011;33:252-254.
 2. Dalgiç B, Sari S, Baştürk B, Ensari A, Eğritaş Ö, Bükülmez A, Barış Z and Turkish Celiac Study Group. Prevalance of Celiac Diasease in healthy Turkish school children. Am J Gastroenterol 2011;106:1512-1517.
 3. Belet N, Ciftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyildiz N, Atasay B, Doğu F,Kendirli T, Kuloğlu Z, Ince E, Doğru U. Invasive Candida infections in children: the clinical characteristics and species distribution and antifungal susceptibility of Candida spp. Turk J Pediatr. 2011;53:489-98.

2012

33.  Kuloğlu Z, Kansu A, Ustündağ G, Birsin Özçakar Z, Ensari A, Ekim M. An infant with severe refractory Crohn's disease and homozygous MEFV mutation who dramatically responded to colchicine. Rheumatol Int  2012 ;32:783-785.

 1. Toy M, Onder FO, Idilman R, Kabacam G, Richardus JH, Bozdayi M, Akdogan M, Kuloglu Z, Kansu A, Schalm S, Yurdaydin C. The cost-effectiveness of treating chronic hepatitis B patients in a median  endemic and middle income country. Eur J Health Econ. 2012 ;13:663-76.

2013

 1. Yaman A, Kendirli T, Ödek Ç, Bektaş Ö, Kuloğlu Z, Koloğlu M, İnce E, Deda G. Valproic acid-induced acute pancreatitis and multiorgan failure in a child. Ped Emerg Car 2013;29:659-661.
 2. Yıldız D, Alan S, Kılıc A, Yaman A, Erdeve O, Kuloglu Z, AtasayB, Arsan S.Crigler-Najjar syndrome type I in a Turkish newborn caused by a novel mutationand Gilbert type genetic defect. Genet Couns 2013;24:273-77.

2014

 1. Salzer E, Kansu A, Sic H, Májek P, Ikincioğullari A, Dogu FE,Prengemann NK, Santos-Valente E, Pickl WF, Bilic I, Ban SA, Kuloğlu Z, Demir AM, Ensari A, Colinge J, Rizzi M, Eibel H,Boztug K. Early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency-like disease caused by IL-21 deficiency.J Allergy Clin Immunol 2014;1333:1651-9.e12.
 2. Ödek Ç, Kendirli T, Yaman A, İleri T, Kuloğlu Z, İnce E. Cyclosporine-associated thrombotic microangiopathy and thrombocytopenia-associated multiple organ failure: A case successfully treated  with therapeutic plasma Exchange. J Pediatr Hematol Oncol. 2014;36:e88-90.
 3. Tuna Kirsaclioglu C, Kuloglu Z, Kansu A, Ensari A, Siklar Z, Berberoğlu M,  Ocal G. Gastric carcinoid tumor in a 14-year old girl. Scand J Gastroenterol 2014, 2:1-3.
 4. Kurt-Sukur ED, Ozçakar ZB, Yılmaz S, Ozdel S, Kuloğlu Z, Ekim M, Kansu A,  Yalçınkaya F. Proteinuria in a Crohn's disease patient: Questions&Answers. Pediatr Nephrol. 2014.Aug.22.
 5. Kahvecioğlu D, Yıldız D, Kılıç A, İnce-Alkan B, Erdeve Ö,  Kuloğlu Z, Atasay B, Ensari A ,  Yılmaz R,  Arsan S.  A rare cause of congenital diarrhea in a Turkish newborn: tufting enteropathy  Turk J Pediatr 2014; 56: 440-443.

2015

 1. Serwas NK, Kansu A, Santos-Valente E, Kuloğlu Z, Demir A, Yaman A, Yaneth Gamez Diaz L, Artan R, Sayar E, Ensari A, Grimbacher B, Boztug K. Atypical Manifestation of LRBA Deficiency with Predominant IBD-like Phenotype. Inflamm Bowel Dis. 2015; 21::40-47.
 2. Demir AM, Kuloglu Z, Berberoglu M, Kansu A. Euprolactinemic galactorrhea secondary to domperidone treatment. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Mar 7.
 3. Kansu A, Kuloğlu Z, Demir A, Yaman A; Turkish Celiac Study Group. Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disorders. J Paediatr Child Health. 2015 Jun 3. doi: 10.1111/jpc.12929.
 4. Yaman A, Kuloğlu Z, Doğu F, İkincioğulları A, Ensari A, Çiftçi E, Kansu A. Intractable colitis associated with chronic granulomatous disease in a young girl. Turk J Pediatr. 2015;57:189-91.
 5. Kuloglu Z, Kansu A, Serwas N, Demir A, Yaman A, Ensari A, Boztug K. Inflammatory bowel disease-like phenotype ın a young girl wıth prolıdase defıcıency: a new spectrum of clinical manifestation. Genet Couns. Genet Couns. 2015;26(2):205-11.

2016

 1. Tuna Kirsaclioglu C, Kuloglu Z, Ustundag G, Kansu A, İnce E, Ensari A, Girgin  N. Mesalamine Intolerance in Three Children . Med Princ Pract. 2016;25:293-295.
 2. Sari S, Dogu F, Hwa V, Haskologlu S, Dauber A, Rosenfeld R, Polat M, Kuloglu Z, Kansu A, Dalgic B, Ikinciogullari A. A Successful HSCT in a Girl with Novel LRBA Mutation with Refractory Celiac Disease. J Clin Immunol. 2016 ;36:8-11.
 3. Köstel-Bal AS, Kaymak S, Haskoloğlu Ş, Kuloğlu Z, Ensari A, Doğu F, Kansu A,İkincioğulları A. A Clinical Approach to a Child with Hypoalbuminemia andLymphopenia. J Clin Immunol. 2016 ;36:370-373.
 4. Kaymak S, Kuloğlu Z, Çobanoğlu N, Utine GE, Kansu A. Congenital multisegmentallymphatic dysplasia with systemic involvement: a case report. Clin Dysmorphol.2016 ;25:174-177.
 5. Özakıncı H, Kırmızı A, Savaş B, Kalkan Ç, Soykan İ, Çetinkaya H, Kuloğlu Z, Kansu A, Gürkan ÖE, Dalgıç B, Şentürk Z, Ensari A. Classification chaos in coeliac disease: Does it really matter? Pathol Res Pract. 2016 Sep 3. pii:S0344-0338(16)30181-9.
 6. Demir AM, Kuloğlu Z, Yaman A, Fitöz S, Nergizoğlu G, Kansu A. Carotid intima-media thickness and arterial stiffness as early markers of atherosclerosis in pediatric celiac disease. Turk J Pediatr. 2016;58(2):172-179.
 7. Tuna Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Tanca A, Küçük NÖ, Aycan Z, Öcal G, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N. Bone mineral density and growth in children with coeliacdisease on a gluten free-diet. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1816-1821. doi: 10.3906/sag-1508-52. PubMed PMID: 28081333.
 8. Yaman A, Kuloglu Z, Kahveci A, Sayıcı U, Ensari  A, Kansu A. Cgange of helicobacter pylori prevalence in a decade among children undergoing endoscopy. Turk J Pediatr 2006;58:579-582.

2017

55.  Kostel Bal S, Haskologlu S, Serwas NK, Islamoglu C, Aytekin C, Kendirli T, Kuloglu Z, Yavuz G, Dalgic B, Siklar Z, Kansu A, Ensari A, Boztug K, Dogu F, Ikinciogullari A Multiple Presentations of LRBA Deficiency: a Single-Center Experience. J Clin Immunol. 2017;37(8):790-800.

 1. Koç Yekedüz M, Şıklar Z, Burgu B, Kuloğlu Z, Kocaay P, Çamtosun E, İsakoca M, Kansu A, Soygür T, Berberoğlu M. Response to Anastrozole Treatment in a Case withPeutz-Jeghers Syndrome and a Large Cell Calcifying Sertoli Cell Tumor. J Clin ResPediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):168-171.

2018

 1. Şıklar Z, de Franco E, Johnson MB, Flanagan SE, Ellard S, CeylanerS, Boztuğ K, Doğu F, İkincioğulları A, Kuloğlu Z, Kansu A, Berberoğlu M. Monogenic Diabetes Not Caused By Mutations in Mody Genes: A Very HeterogenousGroup of Diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018;126:612-618.
 2. Lenz D, McClean P, Kansu A, Bonnen PE, Ranucci G, Thiel C, Straub BK, Harting  I, Alhaddad B, Dimitrov B, Kotzaeridou U, Wenning D, Iorio R, Himes RW, Kuloğlu Z, Blakely EL, Taylor RW, Meitinger T, Kölker S, Prokisch H, Hoffmann GF, Haack TB, Staufner C. SCYL1 variants cause a syndrome with low γ-glutamyl-transferase cholestasis, acute liver failure, and neurodegeneration (CALFAN). Genet Med. 2018 Feb 8. doi: 10.1038/gim.2017.260.

59.  van Rijn JM, Ardy RC, Kuloğlu Z, Härter B, van Haaften-Visser DY, van der Doef HPJ, van Hoesel M, Kansu A, van Vugt AHM, Thian M, Kokke FTM, Krolo A, Başaran MK, Kaya NG, Aksu AÜ, Dalgıç B, Ozcay F, Baris Z, Kain R, Stigter ECA, Lichtenbelt KD, Massink MPG, Duran KJ, Verheij JBGM, Lugtenberg D, Nikkels PGJ, Brouwer HGF, Verkade HJ, Scheenstra R, Spee B, Nieuwenhuis EES, Coffer PJ, Janecke AR, van Haaften G, Houwen RHJ, Müller T, Middendorp S, Boztug K. Intestinal Failure and Aberrant Lipid Metabolism in Patients With DGAT1 Deficiency. Gastroenterology. 2018 Jul;155(1):130-143.e15.

60.  Haznedar P, Kuloğlu Z, Kansu A, Eminoğlu FT. A rare cause of hepatomegaly in the childhood: Lysosomal acid lipase deficiency. Turk J Gastroenterol. 2018 ;29(4):518-519.

2019

61.   Kuloglu Z, Kansu A, Selbuz S, Kalaycı AG, Şahin G, Kirsaclioglu CT, Demirören  K, Dalgıç B, Kasırga E, Önal Z, İşlek A; National LAL-D Study Group. The frequency of lysosomal acid lipase deficiency in children with unexplained liver  disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019 ;68(3):371-376.

62.   Selbuz S, Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z, Yılmaz M, Penezoğlu N, Sayıcı U, Altuntaş C, Kansu A. Diagnostic workup and micronutrient deficiencies in children with failure to thrive without underlying diseases. Nutr Clin Pract. 2019;34(4):581-588.

63.  Simone ML, Rabacchi C, Kuloglu Z, Kansu A, Ensari A, Demir AM, Hizal G, Di Leo E, Bertolini S, Calandra S, Tarugi P. Novel mutations of SAR1B gene in fourchildren with chylomicron retention disease. J Clin Lipidol. 2019;13(4):554-562.

64.   Kuloglu Z, Balcı D, Haskoloğlu ZŞ, Kendirli T, Bingöl-Koloğlu M, Tuna-Kırsaçlıoğlu C, Bal S, Selbuz S, Kırımker O, Savaş B, Altuntaş C, Güner ŞN, Can ÖS, Karayalçın K, Doğu F, Kansu Tanca A, İkincioğulları A. Allogeneic hematopoietic stem cell and liver transplantation in a young girl with dedicator of cytokinesis 8 protein deficiency. Pediatr Transplant. 2019;23(7):e13545.

65.  Sackesen C, Altintas DU, Bingol A, Bingol G, Buyuktiryaki B, Demir E, Kansu A, Kuloglu Z, Tamay Z, Sekerel BE. Current trends in tolerance ınduction in cow's milk allergy: from passive to proactive strategies. Front Pediatr. 2019 18;7:372.

66.  Oaks Z, Jimah J, Grossman CC, Beckford M, Kelly R, Banerjee S, Niland B, Miklossy G, Kuloglu Z, Kansu A, Lee W, Szonyi L, Banki K, Perl A. Transaldolase haploinsufficiency in subjects with acetaminophen-induced liver failure. J Inherit Metab Dis. 2019 Nov 26. doi: 10.1002/jimd.12197.

2020

67.  Selbuz S, Kansu A, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kuloğlu Z. Nutritional status and body composition in children with inflammatory bowel disease: a prospective, controlled, and longitudinal study. Eur J Clin Nutr 2020 Jan 9. doi: 10.1038/s41430-019-0555-1.

 1. Özakıncı H, Kırmızı A, Tural M, Kiremitçi S, Savaş B, Kuloğlu Z, Kansu A, Ensari A. Duodenal bulb biopsy in the diagnostic work-up of coeliac disease.Virchows Arch. 2020 May 13. doi: 10.1007/s00428-020-02832-6. Online ahead of print.PMID: 32405928
 2. Oncul U, Unal-Ince E, Kuloglu Z, Teber-Tiras S, Kaygusuz G, Eminoglu FT. A Novel PUS1 Mutation in 2 Siblings with MLASA Syndrome: A Review of the Literature..J Pediatr Hematol Oncol. 2020 Apr 13. doi: 10.1097/MPH.0000000000001806.
 3. Selbuz SK, Altuntaş C, Kansu A, Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z, İlarslan NEÇ, Doğulu N, Günay F, Topçu S, Ulukol B. Assessment of cows milk-related symptom scoring awareness tool in young Turkish children..J Paediatr Child Health. 2020 May 29. doi: 10.1111/jpc.14921.

 

c)       ULUSLAR ARASI YAYINLAR (SCI ve  SCI-EXPANDED kapsamı dışında)

 

1)       Karbuz A, Aldemir Kocabaş B, Ylman A, Kuloglu Z, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Catheter Related Leuconostoc Mesenteroides Bacteremia: A Rare Case and Review of the Literature. J Pediatr Res 2017; 4: 35-38

 

d)      ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. İnce E, Kuloğlu Z, Akıncı Z. Hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome.  The Second International Congress on Pediatrics in  The Community (SIPCC), April 9-13, 2000, Jerusalem, İsrael.
 2. Kansu A, Kuloğlu Z, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N. Small intestinal and rectal mucosae in coeliac disease: An immunmorphometric study. Virchow Arch 2001; 3,439.
 3. Taçyıldız N, Aysev D, Gençgönül H, Yavuz G, Ünal E, Güriz H, Kuloğlu Z, Yılmaz S, Ertem M. Bacteraemia in a pediatric oncology unit in Turkey. Med Pediatr Oncol 2002, 39: 217.
 4. Kansu A, Kalaycı AG, Berberoğlu M, Kuloğlu Z, Girgin N, Öcal G. Thyroid dysfunction in children with chronic HBV infection treated with interferon alpha.  J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31 (Supll 2) : S271.
 5. Kuloğlu Z, Kansu A, Berberoğlu M, Demirçeken F, Öcal G, Girgin N. Glucose metabolism in chronic hepatitis B infection and the effect of interferon-alpha treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (Supll 1): S187.
 6. Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Girgin N. Autoimmune antibodies in chronic hepatitis B infection and the influence of interferon alpha. . J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (Supll 1): S183.
 7. Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Arıcı S, Berberoğlu M, Öcal G, Girgin N. The influence of interferon –alpha and combination (interferon-alpha and lamivudin) therapy on growth and nutritional status in children with chronic hepatitis B infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (Supll 1):S187-88.
 8. Demirçeken F, Kansu A, Kuloğlu Z, Güriz H, Girgin N. Human tissue transglutaminase antibodies screening by immunochromatographic line immunoassay for the early diagnosis of celiac disease in Turkish Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (Supll 1):S215-S16.
 9. Kuloglu Z, Kansu A, Erden E, Girgin N. Efficacy and emergence of YMDD mutant  variant rate of interferon-alfa and extended lamivudin combination therapy in children with chronic hepatitis B infection. 38th Annual Meeting of ESPGHAN, Porto, June1-4, 2005.
 10. Özçakar ZB, Ekim M, Ensari A, Kuloğlu Z, Yüksel S, Acar B, Kırsaçlıoğlu C, Kansu A, Yalçınkaya F, Girgin N. Development of membranoproliferative glomerulonephritis during the course of Wilson’s disease. Pediatr Nephrol 2005;20:C67.
 11. Kuloglu Z, Kansu A,Berberoglu M, AdıyamanP, Öcal G, Girgin N. The incidence and evolution of thyroid dysfunction during interfron-alpha therapy in children with chronic hepatitis B infection. 39th Annual Meeting of ESPGHAN, Dresden, June 7-10, 2006.
 12. Kuloglu Z, Kırsaçlıoğlu, Kansu A,Erden E, Girgin N. Effect of interferon-lamivudine combination therapy on histology in children of chronic hepatitis B infection. 39th Annual Meeting of ESPGHAN, Dresden, June 7-10, 2006.
 13. Özçakar ZB, Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu C, Yüksel S, Kansu A, Girgin N, Ekim M, Yalçınkaya F. Is there an association between Familial Mediterranean  fever and celiac disease. 14th Eupean Paediatric Rheumatology Congress, İstanbul, September 5-9, 2007.
 14. Gurkas E, Özçakar ZB, Kuloglu Z, Şıklar Z, Kahraman I, Kazancı G, Yalçınkaya F, Ekim M. Celiac disease associated with nephrotic syndrpme. Pediatr Nephrol 2008;23:1571-1719.
 15. Özçakar ZB, Ekim M, Kuloglu Z, AtulganFS, Üstündağ G, Kendirli T, Kansu A, Yalçınkaya F. Colonic angiodysplasia in a pediatric hemodialysis patient. Pediatr Nephrol 2008;23:1648-1648.
 16. Toy M, Onder FO, İdilman R, Richardus JH, Bozdayı MA, Kuloğlu Z, Kansu A, Yurdaydın C. The burden of chronic hepatitis B in a median endemic country:a mathematical approach. Hepatology 2009;50 (suppl 4):495A-496A.
 17. Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z, Kansu A, Küçük O, Aycan Z, Ocal G, Ensari A, Kalaycı A, Girgin N. Long-term effects of gluten free diet on bone mineral density in children with celiac disease. 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, İstanbul, June 9-12, 2010.
 18. Ustundag GH, Kuloglu Z, Kırbaş G, Kansu A. Can partially hydrolyzed guar gum be an alternative to lactulose in treatment of childhood constipation. 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, İstanbul, June 9-12, 2010.
 19. Kırbaş G, Kuloğlu Z, Ensari A, Akman A, Kansu A. The frequency of reflux esophagitis in children with dyspepsia. 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, İstanbul, June 9-12, 2010.
 20. Ustundag GH, Kansu A, Kuloglu Z, Ensari A. The comparison of sequental treatment with standardt tripple therapy for helicobacter pylori eradication in Turkish children. 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, İstanbul, June 9-12, 2010.
 21. Kuloglu Z, Kırbaş G, Erden E, Kansu A. Interferon and zinc combination thearpy in children with chronic hepatitis B infection. 43rd Annual Meeting of ESPGHAN, İstanbul, June 9-12, 2010.
 22. Bilir P, Taşcılar ME, Akıncı A, Güvenir H, Öncü B, Kuloğlu Z, Kansu A. Munchausen Syndrome: a patient with Type 1 diabetes and celiac disease. 49th Annual meeting of the ESPE Prauge September 22-25,  2010.
 23. Belet N, Çitfçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Kuloğlu Z, İnce E, Doğru Ü. İnvasive Candida infections in children: The  clinical characteristics and species distrubition and antifungal susceptibility of Candida Spp. 29th Annual meeting of the ESPID, Hauge, Netherland, June 7-11, 2011
 24. Aksoy E, Yılmaz A, Bektaş Ö, Teber S, Kuloğlu Z, Kırbaş G, Deda G.  Coeliac disease mimicing mingie. 9th European Pediatric,  Cavtat – Dubrovnik, Croatia, 11 – 14 May, 2011.
 25.  Ödek Ç, Kendirli T, Yaman A, İleri T, Kuloğlu Z, Kansu A, İnce  E. Cyclosporine- associated multiple organ failure:A case successfully treated with therapeutic plasma Exchange. 4th Congress of the EAPS, İstanbul, Turkey, 5-9 October, 2012
 26. Yaman A, Kendirli T, Ödek Ç, Bektaş Ö, Kuloğlu Z, Koloğlu M, İnce E, Deda G. Valproic acid-induced acute pancreatitis and multiorgan failure in a child. 24th Annual Meeting of ESPNIC, Rotterdam,  The Netherland, June 12-15, 2013
 27. Eminoglu FT, Bolkent MG, Kuloglu Z, Kansu A, Biberoglu G, Hasanoglu A. Case presentation: a girl with Cholesterol Ester Storage Disease Annual Symposium of the Society fort he Study of Inborn Errors of Metabolism, Innsbruck, 2-5 September 2014.  J Inherit Metab Dis 37 (Suppl 1) 2014, P-407.
 28. Dogu F, Haskologlu S, Dalgic B, Dur O, Kuloglu Z, Kansu A, İkinciogulları A.Hematopoetic stem cell transplantation for LRBA deficiency. 16th Biennial Meeting of ESID, Prauge, Czech Republic, 29 October-1 November 2014.
 29. Salzer E, Kansu A, Sic H, Majek P, İkinciogkulları A, Dogu FE, Sewas NK, Valente SE, Pick WF, Bilic I, Ban SA, Kuloglu  Z, Demir AM, Colinge J, Rizzi M, Eibel H, Boztug K.  Il21 deficiency results in early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency like disease.16th Biennial Meeting of ESID, Prauge, Czech Republic, 29 October-1 November 2014.
 30. Karpuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Yaman A, Kuloğlu Z, Aysev AD, Kansu A, İnce E. Catheter related Leuconostoc mesenteroides bacteremia: a rare case and novel approach. 32 nd Annual Meeting of the ESPİD, Dublin, Ireland. May 6-10, 2014.
 31. Demir AM, Kuloğlu Z, Yaman A, Fitöz S, Nergizoğlu G, Aydan Kansu. Evaluation Of Subclinical Atherosclerosis And Endotel Dysfunction in Children With  Coeliac Disease. 48th Annual Meeting of ESPGHAN, Amsterdam, May 6-9, 2015.
 32. Mokhtari HKuloglu Z, Demir AEnsari AKansu A. The frequency of obesity in children wıth coeliac disease  and the effect of gluten-free diet. 48th Annual Meeting of ESPGHAN, Amsterdam, May 6-9, 2015.
 33. Serwas N,  Kansu A , Santos-Valente E, Kuloğlu, Z, Demir A,  Yaman A,  Dia LG,  Artan R, Sayar E, Ensari A, Grimbacher G, Boztug K. Identıfıcatıon of a hypomorphıc LRBA mutatıon as a cause of an IBD-like phenotype without affecting B-cell homeostasis. 48th Annual Meeting of ESPGHAN, Amsterdam, May 6-9, 2015.
 34. Demir AM, Kuloglu Z, Yaman A, Çakmaklı  HF, İleri T, İnce E, Ertem M, Ensari A, Reden E, Uysal Z, Kansu A. Clinicopathological features of gastrointestinal and liver GVHD in children with allogeneic stem cell transplantation. 49th Annual Meeting of ESPGHAN, Athens, May 25-28, 2016.
 35. Demir AM, Kuloglu Z, Yaman A, Çakmaklı  HF, İleri T, İnce E, Ertem M, Ensari A, Erden E, Uysal Z, Kansu A. Clinicopathological features of gastrointestinal and liver GVHD in children with allogeneic stem cell transplantation. 49th Annual Meeting of ESPGHAN, Athens, May 25-28, 2016.
 36. Şıklar Z, De Franco E, Flaganan S, Ellard S, Ceylanaer S, Boztuğ K, Doğu F, İkincioğlulları A, Kuloğlu Z, Kansu A, Berberoğlu M. Non-Mody monogenetic diabetes: A very heterogenous and problematic group of diabetes. 55th Annual ESPE Meeting, Paris, 10-12 September, 2016.
 37. Eminoglu FT, Bolkent G, Kuloğlu Z, Kansu A.  Case presentation: A girl with cholesterol ester storage disease. 12 th Annual WORLD Symposium, California, February 29- March 4, 2016.
 38. Haskaloğlu S, Köstel Bal S, Öztürk Kura A, Aydoğan M, Kuloğlu Z, Kansu A, Küpesiz A, Şatıroğlu Tufan L, Doğu EF, İkincioğlulları A. Case series  of CD25 deficiency:HSCT  as  curative treatment. 17 th Biennial Meeting of the ESID,  Barcelona , Spain, 21-24 September, 2016.
 39. Sayar E, Yilmaz A, İşlek A, Keceli M, Sayar EH, Kansu A, Kuloğlu Z, Arslan S, Alexandre F, Glocker E, Di Filippo M, ChristopheB, Gambineri E, Flanagan S, Corriat AB, Janecke A, Morris M, Grimbacher B, Boztug K, Artan R. Seven-year clinical experience of congenital diarrhoeal disorders: difficulty and importance of genetic diagnosis. 50th Annual Meeting of ESPGHAN, Prague, May 10-13, 2017.
 40. Nalcaci S, Kuloğlu Z, Ensari A, Kansu A. Nutritional status and linear growth in children with inflammatory bowel disease. 50th Annual Meeting of ESPGHAN, Prague, May 10-13, 2017.
 41.  Ozgenc F,  Kuloğlu Z, Urganci N,  Erkan T, Onal Z,  Sarı S, Turkish Pediatric IBD Study Group. Pediatric inflammatory bowel diseases in Turkey: results of Turkish pediatric IBD Database 50th Annual Meeting of ESPGHAN, Prague, May 10-13, 2017.
 42. Balci D, Kirimker EO, ErdenAG, Ustüner E, Duman B, Çınar K, Keskin O, Karakaya F,  Örmeci N, Kuloğlu Z, Altuntaş C, Kaymak S,  Kansu A, Dökmeci A, Yurdaydın C, Karayalçın K. A Step-up Approach for Complex Graft Biliary Anatomy Using Microsurgical Biliary Reconstruction in Living Donor Liver Transplantation.International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE,  Prague, 24-27 May 2017.
 43. Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z,  Kansu Tanca A. Iron deficiency  anemia in children with malnutrition. 1st International food and  Medicine  Congress, Ankara 24-27 May 2018. (Sözlü Bildiri)
 44. Van Haaften-Visser DY, Van Rijn JM,  Ardy RC, Kansu A, Härter B, Van Hoesel  M1, van Vugt AHM,Ng M, Kuloğlu Z, Keçeli Başaran  M, Ozcay F, Van der Doef H, Coffer PJ, Müller T, Haaften G, Houwen RHJ, Janecke AR, Middendorp S, Boztug K. Aberrant lipid metabolism in patients with DGAT1 deficiency. 51st  Annual Meeting of ESPGHAN, Geneva, May 9-12, 2018. (Sözlü bildiri)
 45. Kuloglu  Z, Kansu TancaA, Selbuz S, kalaycı AG Şahin G, Kırsaçlıoğlu CT,  Demirören K, Dalgıc B, Kasırga E,  Önal Z, İşlek A.  The frequency of lysosomal acid lipase deficiency in children with unexplained transaminase  elevation and chronic liver disease in Turkey.  51st  Annual Meeting of ESPGHAN, Geneva, May 9-12, 2018.
 46. Selbuz S, Kırsaçlıoğlu CTKuloğlu  Z, Yılmaz, Penezoglu N, Sayıcı U, Altuntaş C, Kansu A.  Diagnostic work-up and micronutrient deficiencies in children with failure to thrive without  underlying diseases. 51st  Annual Meeting of ESPGHAN, Geneva, May 9-12, 2018. 
 1. Kaymak S, KırsaçlıoğluCT,  Kansu A, Kuloğlu Z, Altuntaş C, Doğulu N, Çullas  İlarslan NE, Günay F, Topçu S,  Ulukol B.  Assessment of Cow´s milk-related symptom scoring awareness tool in Turkish infants. 51st  Annual Meeting of ESPGHAN, Geneva, May 9-12, 2018.
 2. Selbuz S, Kansu A, Berberoğlu M, Şıklar Z, İsakoca M, Kuloglu Z.  Nutritional status and body composition in Turkish children with inflammatory bowel disase: a prospective cohort study. 7th  Congress of  the EAPS, October 30-November 3, Paris Fransa (Sözlü Bildiri)
 3. Balcı D, Ahn C-S, Kologlu M, Kuloglu Z, Selvi Can O, Ateş U, Kırımker O, Fitoz S, Karayalcın Ki Altuntaş C, Tuna Kırsaclıoglu, Kansu Tanca A. Reduced-size living donor left lateral graft transplanttaion in an infant with biliary atresia splenic malformation syndrome and abdominal situs inversus. ILTS Annual Congres 2018, Lisbon, Portugal May 23-26, 2018.
 4.  Kuloglu Z, Balcı D, Haskaloglu ZS, Kendirli T, Tuna-Kırsaclıoglu C, Bingöl-Kologlu M, Bal S, Kaymak S, Kırımker O, Altuntaş C, Can OS, Karayalçın K, Doğu F, Kansu Tanca A, İkincioğulları A. Succesful liver transplatation fors evre cholestatic liver disease in a girl with DOCK8 deficiency following allogenic bone marrow transplatation. ILTS Annual Congres 2018, Lisbon, Portugal May 23-26, 2018.
 5. Eminoğlu FT, Oncul U, Kuloğlu Z, Unal E. A novel PUS1 muttaion in two siblings with myopathy, lactic acidosis, sideroblastic anemia (MLASA) and failure to thrive.15th. MEMG Meeting.Beirut, Lebanon, November 29 th-December 2nd 2018.
 6.  Yüksel MF, Göktaş ÖA, Bektaş Ö, Eminoğlu FT, Kuloglu Z, Tıraş ST. Limb girdle  muscular dystrophy type 2a  associated with hepatic involvement: a case report. Acta Mylologica Volum XXXVII, June 2018
 7. Urgancı N, Özgenç F, Kuloğlu Z, Yüksekkaya H, Sarı S, Erkan T, Ünal Z, Çaltepe G, Turkish IBD Study Group. Familial Mediterrenean fever mutation analysis in pediatric patients with inflammatory bowel disease and its impact on the clinical course:A multicenter study. Turkish J Gastroenterol 2019:30 (Suppl 3):S137-S912.

 

e)      ULUSAL YAYINLAR

1)      Ekim M, Kuloğlu Z, Aysev D, Cin Ş. E . Coli’nin neden olduğu üriner enfeksiyonlarda antibiyotik duyarlılığında değişiklikler. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1998;3: 141-44.

2)      Kuloğlu Z, Kansu A, Girgin N. Çölyak Hastalığı. Galenos 2001, 51: 12-8.

3)      Özdemir H, Demirçeken F, Kuloğlu Z, İleri T, Sarıoğlu M, Kansu A, Uysal Z, Girgin N. Tanınız nedir? Klinik Pediatri, 2003; 2: 81-83

4)      Demirçeken FG, Derelli E, Kuloğlu Z, Kansu A, Deda G, Girgin N. Serum aminotransferaz aktivite yüksekliğinin asemptomatik müsküler distrofi tanısındaki önemi. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38:160-166.

5)      Kuloğlu Z, Girgin N. Wilson hastalığı. Türkiye Klinikleri Pediatri 2004;4:246-253.

6)      Kuloğlu Z, Girgin N. Çocuklarda Kabızlık. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci  2005 ;1:6-14.

7)      Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z, Kansu A, Erden E, Girgin N. Wilson hastalığı ile izlenen ondokuz olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2006;15:92-97.

8)      Kuloğlu Z, Kansu A, Özdemir SI, Demirçeken F, Erden E, Girgin N. Ciddi kanamayla tanı alan alfa-1 antitripsin eksikliği olan bir olgu. Türk Pediatri Arşivi 2006;41:228-232.

9)      Kuloglu Z, Kansu A.Kistik fibroziste gastrointestinal bulgular tedavisinde yenilikler. Türkiye Klinikleri  J Pediatr  Sci 2006;2:52-60.

10)  Kuloglu Z, Kansu A  Kistik fibrozis karaciğer hastalığı. Türkiye Klinikleri  J Pediatr  Sci 2007;3:82-88.

11)  Kuloğlu Z, Ödek Ç, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Erden E, Girgin N. Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:140-146.

12)  Demirçeken F, Soykan İ, Kuloğlu Z, Çetinkaya H, Özden A. Dispepsili hastalarda giardiasis sıklığı. Akademik Gastroenteroloji 2008; 6: 132-136.

13)  Üstündağ G, Kuloğlu Z, Kansu A, Koloğlu-Bingöl M, Ensari A, Girgin N. İlaç tedavisine yanıt vermeyen, hızlı ilerleyen ağır ülseratif kolit olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008; 3: 41-44.

14)  Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Ensari A, Girgin N, Açıklanamayan transaminaz yüksekliği ve atipik çölyak hastalığı :olgu sunumu.  Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008;2:33-38.

15)  Kuloğlu Z. Anne sütüyle beslenmenin erişkin sağlığı üzerindeki etkileri bebek beslenmesiyle programlanma-1. Türkiye Klinikleri 2008;17:271-279.

16)  Kuloğlu Z. Anne sütüyle beslenmenin erişkin sağlığı üzerindeki etkileri bebek beslenmesiyle programlanma-II. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2009;18:27-35.

17)  İleri T, Azık F, Uysal Z, Ertem M, Kuloğlu Z, Gözdaşoğlu S. Severe acute hepatic failure as an initial manifestation of hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009;62:119-123.

18)  Altaş B, Kuloğlu Z. Malnutrisyonlu çocuğa yaklaşım. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2011;5:54-64.

19)  Kuloglu Z. Çocuklarda gastrointestinal solid tümörler.Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi 2011;4:121-126.

20)  Alan S, Kuloğlu Z, Çakır U, Yaman A, Atasay B, Kansu Tanca A, Arsan S. Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu. Güncel Pediatri 2013; 11: 85-87.

21)  Kuloglu Z. Çölyak Hastalığı. Actuel Medicine 2013;2137-42.

22)  Kuloğlu Z. Çölyak Hastalığı.Türkiye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 2: 105-111.

23)  Yaman A, Kuloğlu Z, Demir AM, Kansu A, Kendirli T, Yaman A, Koloğlu MB, Fitöz S, Çakmak HF, İleri T. Mesenteric vein thrombosis due to Protein S deficiency in a girl. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2014;67:25-27.

24)  Bektaş Ö , Korkmaz V,  Teber S , Demir AM , Kuloğlu Z , Kansu A , Deda G Çocukluk Çağı Siklik Kusma Sendromlu Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015.DOI: 10.12956/tjpd.2015.180.

25)  Tuna Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Üstündağ G, Ensari A, Kansu A. Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda çölyak hastalığı taramalı mıyız? Türkiye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016. DOI: 10.12956/tjpd.2016.209

26)  Tuna Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Üstündağ G, Ensari A, Kansu A. Çocuklarda Tekrarlayan Karın Ağrısı: Organik mi? Fonksiyonel mi? Turkiye Klinikleri J Pediatr 2016;25:74-81.

  

f)        TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ

1)      Kuloğlu Z,  Babacan E. Çinko ve immünite. Çocuk Sağlı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Seminerleri-1. Ed. Şükrü Cin, Ankara, ANTIP 2000;149-58.

2)      Kuloğlu Z, Kansu A. Enteral beslenme.  In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;341-46.

3)      Kuloğlu Z, Kansu A. Parenteral beslenme. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;347-53.

4)      Kuloğlu Z, Kansu A. Gastroözofagial reflü hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;355-56.

5)      Kuloğlu Z, Kansu A. Peptik ülser hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;357-58.

6)      Kuloğlu Z, Girgin N. Çölyak Hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;371-74.

7)      Kuloğlu Z, Kansu A. İnflamatuvar barsak hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed),  Ankara, ANTIP 2004;375-79.(ISBN975-7226-34-3)

8)      Kuloğlu Z, Girgin N. Otoimmün hepatit. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2003;395-97.

9)      Kuloğlu Z, Girgin N. Wilson hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;399-405.

10)  Kuloğlu Z, Kansu A. Karaciğer sirozu. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;407-11.

11)  Kuloğlu Z, Kansu A. Yenidoğanın  kolestatik hastalıkları. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed),  Ankara, ANTIP 2004;413-17.

12)  Kuloğlu Z,  Çölyak hastalığına eşlik eden   otoimmün hastalıklar.  Çölyak Hastalığı, ed. A. Selimoğlu,  Logos, 2008;85-92. (ISBN 978-349-058-0)

13)  Kuloğlu Z. Anne sütü ile beslenme. In:bebeklikten ergenliğe beslenme. Aysel Yüce (ed),2011;34-45.

14)  Kuloğlu Z. Superior Mezenterik arter sendromu ( Kısım 21, Ana Bölüm 5, Bölüm 406). Rudolph Pediatri 22. Baskı, Murat Yurdakök ed, Güneş Kitapevi, 2013; 1432-1433

15)  Kuloğlu Z. Mide, İnce bağırsak ve kalın bağırsağın motor hastalıkları (Kısım 21, Ana Bölüm 5, Bölüm 407).  Rudolph Pediatri 22. Baskı, Murat Yurdakök ed, Güneş Kitapevi, 2013; 1433-1437

16)  Kuloğlu Z. Mide ve Bağırsak hastalıkları (Bölüm 409, Kısım 21, Ana Bölüm 5) Rudolph Pediatri 22. Baskı, Murat Yurdakök ed, Güneş Tıp  Kitabevleri, 2013; 1454-1460.

17)  Kuloglu Z. İnflamatuvar bağırsak hastalığında beslenme. In: Sağlıkta ve hastalıkta çocuk beslenmesi, Ayşe Selimoğlu ed, Akademi Yayınevi, 2014:290-302.

18)   Kuloğlu Z. Besin Alerjileri. Aydan Kansu, Çiğdem Arıkan ed. Çocukluk çağı kronik ishalleri. 2015;61-70.

19)  Kuloğlu Z. Sistemik hastalıkların karaciğer bulguları (Bölüm 4). Yurdakök Pediatri Yurdakök M ed, Güneş Tıp  Kitabevleri, 2017; 3647-3652.

20)  Kuloğlu Z. İnflamatuvar bağırsak hastalığında beslenme. Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi. Selimoğlu MA ed. Ankata Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 2018, 307-318.