ARŞ.GÖR. ZÜHAL KILIÇ KURT    
Adı : ZÜHAL
Soyadı : KILIÇ KURT
E-posta : zkurt@ankara.edu.tr
Tel : 203 30 86
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı:                Zühal Kılıç-Kurt

Doğum Tarihi:           08.03.1983

Doğum Yeri:               İstanbul

Yabancı Dil:                İngilizce

E-mail:                        zkurt@ankara.edu.tr

Eğitim Durumu:

2008-2014:   Doktora Öğrenciliği

2005-2008:   Yüksek Lisans Öğrenciliği

                      A.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

2001-2005:   Lisans Öğrenciliği

                     İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mesleki Deneyimi:   

2011-        :   Ankara Üniversitasi Eczacılık Fakültesi 

                     Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği

2006-2009:   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde                          Hastane Eczacılığı

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği


Bilimsel Etkinlikler:  

Yayınlar:

1. Kilic-Kurt Z, Bakar F, Ölgen S. Synthesis, Biological, and Computational Evaluation of Novel 1,3,5-Substituted Indolin-2-One Derivatives as Inhibitors of Src Tyrosine Kinase. Arch Pharm (Weinheim), 348(10): 715-29, 2015.

2. Zühal Kilic-Kurt, Arzu Onay-Besikci, Süreyya Ölgen, Synthesis, Biological and Computational Evaluation of Novel Oxindole Derivatives as Inhibitors of Src Family Kinases, Letters in Drug Design & Discovery, 10 (8), 713-718, 2013.

3.  Süreyya Ölgen, Andreas Gratz, Zühal Kılıç Kurt and Joachim Jose, N-Substituted Indole-2 and 3-Carboxamide Derivatives as Inhibitors of Human Protein Kinase CK2: In Vitro Assay and Molecular Modelling Study, Acta Chimica Slovenica, 60: 628-635, 2013.

4.      Z. Kılıç Kurt, D. Aydın, Y. G. İsgör, B. S.  İsgör and S. Olgen,  Synthesis and Biological Study of Novel Indole-3-Imine-2-on Derivatives as Src Kinase and Glutathione S-Transferase Inhibitors, Letters in Drug Design & Discovery, 2013, 10, 19-26.

5.      Belgin S. İşgör, Zühal Kılıç-Kurt, Yasemin G. İşgör, Süreyya Ölgen, Indole derivatives as Src family kinase and glutathione S-transferase inhibitors: evaluation of their selectivity and drug resistance properties, Turk J. Pharm. Sci., 9(2), 151-160, 2012.

6.    S.Olgen, A. Kaessler, Z. Kilic Kurt, J. Jose. Structure-Activity Evaluation of N-benzyl-5-substituted Indole-3-imine Derivatives and their Amine Congeners as Bovine Testicular Hyaluronidase (BHT) Inhibitor, Letters in Drug Design and Discovery, 2011, 8 (8): 685-690.

7. Olgen S, Kılıç-Kurt Z, Sener F, Işgör YG, Coban T.,  Evaluation of Novel Aminomethylindole Derivatives as Src Kinase Inhibitors and Antioxidant agents, Chemotherapy, 2011, 57 (1), 1-6.

8.      Kiliç Z, Sener F, Işgör YG, Coban T, Olgen S., N-Substituted Indole-3-Imine Derivatives and Their Amine Congeners: Antioxidant and Src Kinase Inhibitory Effects, Z. Naturforschung C, 2010, 65 (5-6), 347-354.

9.      Olgen S, Kaessler A, Kiliç-Kurt Z, Jose J., Investigation of Aminomethyl Indole Derivatives as Hyaluronidase Inhibitors, Z. Naturforschung C, 2010,65 (7-8), 445-450.

10. Zuhal Kılıç, Yasemin Gülgün İşgör and Süreyya Ölgen, Evaluation of new indole and bromoindole derivatives as pp60(c-Src) tyrosine kinase inhibitors. Chemical biology & drug design2009, 74(4):397-404.  

11. Zuhal Kılıç, Yasemin Gülgün İşgör and Süreyya Ölgen, Synthesis and pp60c-Src tyrosine kinase inhibitory activities of novel indole-3-imine and amine derivatives substituted at N1 and C5. Archiv der Pharmazie2009, 342(6):333-43.

12. Isgör YGKiliç ZOlgen S, Novel aminomethylindole derivatives as inhibitors of pp60c-Src tyrosine kinase: synthesis and biological activity, Chemical biology & drug design2008, 72(6):599-604.

13. Süreyya Ölgen, Zühal Kılıç, Ahmet O. Ada, Tülay Çoban, Synthesis and Evaluation of Novel Indole N-H and N- Substituted Indole-2 and 3-Carboxamide Derivatives as Possible Antioxidant Agents, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2007 22(4): 457-62.

14.  Süreyya Ölgen, Zühal Kılıç, Ahmet O. Ada, Tülay Çoban, Synthesis and Antioxidant Properties of Novel N-H and N-Substituted Propanamide Derivatives, Arch. Pharm.Chem.Life Sci. 2007, 340, 140-146.

 Sunu ve Bildiriler:    

1. Z. Kılıç-Kurt, S. Ölgen. Molecular Docking Studies of Novel Indolin-2-one Derivatives as VEGFR-2 Kinase. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 09-12, 2015, Ankara, TURKEY.

2. Zühal Kilic-KurtFiliz Bakar and Süreyya Ölgen. Molecular Docking and Biological Evaluation of Some Indole Derivatives as Inhibitors of Gelatinases MMP-2 and MMP-9. 3rd International BAU Drug Design Congress. October 1-3, 2015, İstanbul, TURKEY.

3. T.G. Altuntas, N. Yılmaz, T. Çoban, Z. Kılıc Kurt, S. Ölgen, Synthesis and antioxidant activity of indole derivatives containing 4-substituted piperazine moieties, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 09-12, 2015, Ankara, TURKEY.

4.    T.G. Altuntas, A. Baydar, Z. Kılıc Kurt. Synthesis OF 4-N-Substituted Piperazine Derivatives Containing Indole-2-Carboxylic Acid, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 09-12, 2015, Ankara, TURKEY.

5. Zühal Kilic-Kurt, Filiz Bakar and Süreyya Ölgen. Synthesis, Biological Activity and Molecular Docking Studies of Novel 3-(Substituted-benzylidene)-5-(4-fluorophenyl)indolin-2-one Derivatives as Inhibitors of c-Src Tyrosine Kinase. 4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 Eylül, 2014, İstanbul, Türkiye.

6.  Zühal Kilic-Kurt, Filiz Bakar and Süreyya Ölgen. Novel Indolin-2-one Derivatives as c-Src Tyrosine Kinase Inhibitors: Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Docking Study. 4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 Eylül, 2014, İstanbul, Türkiye.

7. Zühal Kilic-KurtArzu Onay-Besikci, and Süreyya Ölgen, Synthesis, Biological and Computational Evaluation of Novel 1,3,5-Substituted Indolin-2-one Derivatives as Inhibitors of Src Family Kinases, 7th Eurasian Meeting On Heterocyclic Chemistry, June 17-21, 2012, İstanbul, TURKEY.

8. Zühal Kilic-KurtArzu Onay-Besikci, and Süreyya Ölgen, Sythesis, Biological and Computational Evaluation of Novel N-(3-Substituted-benzylidene-2-oxoindolin-5-yl) acetamide Derivatives As Inhibitors of c-Src Tyrosine Kinase, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, 2012, Ankara, TURKEY.

9. Sebla Dinçer, Merve Yalçın, Zühal Kılıç-Kurt, Süreyya Ölgen, Computational Evaluation of Tetrahalobenzimidazoles As Inhibitors of Casein Kinase 2, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, 2012, Ankara, TURKEY.

10.   Sebla DinçerZühal Kılıç-Kurt, Jale Buhara, Süreyya Ölgen,  Sythesis and Computational Evaluation of Some Azonaphtol Benzimidazoles As Inhibitors of c-Src Kinase, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, 2012, Ankara, TURKEY.

11. Z. K. Kurt, and S. Ölgen, Synthesis of Novel Oxindole Derivatives as Inhibitors of c-Src Tyrosine Kinase, 4th BBBB-Bled International Conference on Pharmaceutical Sciences New Trends in Drug Discovery, Delivery Systems and Laboratory Diagnostic, 29th September-1st October, 2011, Bled, Slovenia.

12. Belgin S. Isgor, Yasemin G. Isgor, Zühal Kılıc-KurtSüreyya Ölgen, The Effect of novel pp60c-src Inhibitors on Mammalian  Glutathione S-Transferase Activity, Division of Medicinal Chemistry Scientific Abstracts for the 240 th National ACS Meeting and Exposition, August 22-26, 2010, Boston, MA.

13. Zühal Kılıç-Kurt, Yasemin G. Isgor, Belgin S. Isgor, Süreyya Ölgen, The Effect of Novel Indole Derivatives As Inhibitors of Src Kinase and Mammalian Glutathione S-Transferase, IMMPC-ISPC Joint Meeting, September 30-October 2, 2010, Ankara, Turkey

14. Z. Kılıç, F. Şener, Y. G. İşgör, T. Çoban, S. Ölgen, Investigating Antioxidant and Src Kinase Inhibitory Effects of Aminomethylindole Derivatives, 1st Turkish-Russian Joint Meeting On Organic and Medicinal Chemistry,  14-17 October, 2009, Antalya, Türkiye.

15. Z. Kılıç, A. Kaeßler, J. Jose, S.Ölgen, Investigaton The Hyaluronidase İnhibitory Activity of Aminomethyl Indole Derivatives, 1st Turkish-Russian Joint Meeting On Organic and Medicinal Chemistry,  14-17 October, 2009, Antalya, Turkey.

16.  Z. Kılıç, A. Kaeßler, J. Jose, S.Ölgen, Evaluation of New N- C3 and C5 Substituted Indole Derivatives as Hyaluronidase Inhibitors, 1st Turkish-Russian Joint Meeting On Organic and Medicinal Chemistry,  14-17 October, 2009, Antalya, Turkey. (Sözlü Bildiri)

17.   Zühal Kılıç, Yasemin G. İşgör, Süreyya ÖlgenEvaluation of New Indole and Bromoindole Derivatives as pp60c-Src Tyrosine Kinase Inhibitors, International Symposium on Drug Research and Development "From Chemistry to Medicine" & Educational Fair On "GLP and Laboratory Safety: New Approaches", May 04-07, 2009, Ankara, Türkiye.

18. Zühal Kılıç, Fatma Şener, Tülay Çoban, Süreyya Ölgen, Investigating Antioxidant Effects of Src Kinase Inhibitors N-Substituted Indole-3-Imine and Amine Derivatives, ISOPS-9 (9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences), June 23-26, 2009, Ankara, Türkiye.

19.  Zühal Kılıç, Yasemin G. İşgör, Süreyya Ölgen, Synthesis of Novel 1,3,5-Trisubstituted indole deivatives as inhibitors PP60C-SRC Tyrosine Kinase, ESOC (16th European Symposium on Organic Chemistry), July 12-16, 2009, Prague.

20. Zühal Kılıç, Süreyya Ölgen, Synthesis and Antioxidant Properties of Novel N-Substitued Indole-Carboxamide, Acetamide and Propionamide Derivatives, ISMC (XIX.th International Symposium on Medicinal Chemistry), August 29-September 2, Istanbul, Turkey. Drugs of the Future, Volume 31, Suppl. A, August 2006. (Science Citation Index).

 

Katıldığı Projeler:     

  1. Synthesis of Pyrrolo[2,3-d]pyrimidines Designing as Multiple Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors, Evaluation of Anticancer Potency and Structure-Activity Relationships, The Institute of Scientific and Technical Research of Turkey, 3001 - Starting R&D Projects Funding Program, 214S573, Proje yürütücüsü, 02/2015-.
  2. Determination of Src kinase Enzyme Inhibitor Activity of Some Novel Indolin-2-one Compounds, BAP Project No: 13H3336002, Projede araştırıcı, 2013-2014.
  3. Src Tirozin Kinaz Enzimi İçin Orjinal Olarak Tasarlanmış Yeni Küçük Molekül İnhibitörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Orta Hızda Tarama Metoduna Dayalı Kinaz Profillerinin Oluşturulması İle Enzime Seçici Yeni ve Özgün İnhibitörlerin Bulunması, BAP Projesi, 09B3336002, Projede araştırıcı, 2009-2012
  4. Süreyya Ölgen, Tülay Çoban, Zuhal Kılıç, Joachim Jose. Anti-kanserojen Etkili İndol Türevlerinin Sentezi ve Farmakolojik Aktivitelerinin Tayini, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Hızlı Destek Projesi, 106S127-SBAG-HD-141, Projede araştırıcı, 2006.