ARŞ. GÖR. ZEYNEP İREM ÖZATAY    
Adı : ZEYNEP İREM
Soyadı : ÖZATAY
E-posta : zozatay@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 310 32 80 / 1750
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeynep-irem-ozatay
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP İREM ÖZATAY

Unvanı: Araştırma Görevlisi

Kurumu: Ankara Üniversitesi

                 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Felsefe Bölümü

Elektronik ileti: zozatay@ankara.edu.tr

Telefon: 312–310–3280/1750

 EĞİTİM

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü (2016)

Yüksek Lisans Tezi: “Sartre Felsefesi’nde Ben’in Olanaksızlığı Olarak Mauvaise Foi”

Lisans: Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü (2010)

 

 

 

SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS

 “İmkânsız Uzaklıkta Yaratmak-Giacometti Üzerine Varoluşsal bir Okuma”, VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçileri Sempozyumu, 13 Mart 2015

“Ontological Rootlessness of Ego in Sartre’s Philosophy of Freedom”, SARTRE STUDIES '16 / International Critical Theory Series Conference on Jean Paul Sartre, 21 Ekim 2016 

"Teknoloji Çağında Sanatın Yeniden Üretilebilirliği: Heidegger ve Benjamin" Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu VI., 6 Nisan 2017

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Ricoeur’ün Zaman Felsefesi Bağlamında Yaşama Sanatı Olarak Anlatı ve Bir Örnek: Mrs. Dalloway" Posseible Dergisi. Cilt: 6, No: 11, 2017