ARŞ. GÖR. DR. ZEKİ ÖZEN    
Adı : ZEKİ
Soyadı : ÖZEN
E-posta : ozenzeki@hotmail.com, zozen@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 363 33 50 - 5217
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zeki-ozen
Kişisel Akademik Bilgiler

ZEKİ ÖZEN

E-posta: ozenzeki@hotmail.comKİŞİSEL BİLGİLER

Uyruğu

: T.C


Doğum Yeri

: Hatay / Samandağı


 

Doğum Tarihi

: 10.07.1980


 

Medeni Durum

: Evli


EĞİTİM

YIL -YIL

OKULUN ADI

2012-2017

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

2004 - 2011

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Yaratıcı Drama

1999 - 2003

Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Bölümü

1992 - 1998

Ceyhan Anadolu Lisesi                          Adana / Ceyhan

1987 - 1992

Remzi Oğuz Arık İlköğretim Okulu        Adana / Ceyhan

 İŞ DENEYİMİ

 

TARİH

KURUM

2010-…

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2006 - 2010

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu

2005 - 2006

Gelincik Anaokulu            

2004 - 2005

TED Ankara Vakıf Koleji, Gelincik Anaokulu, Mine Anaokulu 

 

YAYINLAR

Doktora Tezi

Drama Yaklaşımlarından Komisyon Modelinin Öğretmen Adaylarına Okul-Gerçek Yaşama İlişkisi Kurma Becerilerini Kazandırmada Kullanımı

Yüksek Lisans Tezi 

 

- Özen, Z. (2011). Dorothy Heathcote’un Yaratıcı Drama Yaklaşımları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

                    

Kitaplar

 

Çizginin İçtenliği Mustafa Delioğlu (2016). ALTUNTAŞ İLKE, EKİNCİ BERİVAN, ÖZEN ZEKİ,  Ankara Üniversitesi , Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2966901

Adıgüzel, Ö.& Metinnam, İ.& Özen, Z. (2014). Yaratıcı Drama Bibliyografyası. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

ÖZEN ZEKİ, ADIGÜZEL ÖMER (2018).  Okul-Gerçek Yaşam ve Sorumluluk Üstlenme İlişkisini Sorgulayan Yeni Bir Drama Yaklaşımı: Komisyon Modeli.  Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 153-172., Doi: 10.21612/yader.2018.012 (Yayın No: 4328900)

ÇALLIOĞLU ÇALIŞKAN AYLİN, ÖZEN ZEKİ (2018).  Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkilerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi.  Yaratıcı Drama Hakemli Dergisi, 13(1), 19-36. (Yayın No: 4175333)

ÖZEN ZEKİ, ADIGÜZEL ÖMER (2017).  Dorothy Heathcote’un Yaratıcı Drama Yaklaşımları.  Yaratıcı Drama Dergisi, 12(1), 1-27., Doi: 10.21612/yader.2017.001 (Yayın No: 3550438)

ÖZEN ZEKİ, METİNNAM İHSAN, KELEŞOĞLU SERKAN, AKFIRAT OSMAN NEJAT (2016).  Kadın Eğitmenlerin Gözünden Çağdaş Drama Derneği ve Kadın Sorunu.  Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 33-44. (Yayın No: 2966741)

METİNNAM İHSAN, KELEŞOĞLU SERKAN, ÖZEN ZEKİ (2014).  Teachers  Views on Using Creative Drama as a Method in Social Studies Education.  JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE(6), 43-57. (Yayın No: 2966608)

ÖZEN ZEKİ (2012).  Augusto Boal in Ezilenlerin Tiyatrosu Yaklaşımının Modernite ve Çağdaş Sanat Anlayışları Odağında İncelenmesi.  Yaratıcı Drama Dergisi, 7(13), 51-64. (Yayın No: 2966714)

ÖZEN ZEKİ (2010).  Dorothy Heathcote ile ilgili Biyografik Ayrıntılar.  Yaratıcı Drama Dergisi, 5(9-10), 9-20. (Yayın No: 2966658)

ADIGÜZEL ÖMER, ÖZEN ZEKİ, GÜVEN İSMAİL (2010).  13  Uluslararası Eğitimde Drama Tiyatro Kongresi 21 23 Kasım 2008 Dorothy Heathcote ile Ömer Adıgüzel Söyleşisi.  Yaratıcı Drama Dergisi, 5(9-10), 99-110. (Yayın No: 2966685)Uluslararası Bildiriler

ÖZEN ZEKİ, ADIGÜZEL ÖMER (2018).  Using Dorothy Heathcote’xxs ”Commission Model” approach to promote the teacher candidates’xx school- real life relationship skills”.  8th Athens International Theatre / Drama In Education Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4518978)

KELEŞOĞLU SERKAN,ÖZEN ZEKİ (2018).  Mentor Teacher Profiles As Perceived By Teacher Candidates: Master-apprentice Or Boss-worker? / Öğretmen Adaylarının Gözünden Uygulama Öğretmeni Profilleri: Usta-çırak Mı, Patron-işçi Mi?.  27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4385527)

ÖZEN ZEKİ (2018).  An Analysis Of The Relationship Between ”Game Teaching” And Social Studies Teacher Candidates’ Professional Development / “Oyun Öğretimi” Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimi ile İlişkisinin İncelenmesi.  27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4385520)

ÖZEN ZEKİ (2017).  “Uzman Mantosu Yaklaşımı” Uygulamalarının Rol ve Role İnanış Odağında İncelenmesi.  28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3662538)

METİNNAM İHSAN,ÖZEN ZEKİ (2017).  Müze Ortamlarında Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasına İlişkin Eğitimci ve Uzman Görüşlerinin İncelenmesi.  27.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3662501)

ÖZEN ZEKİ,ADIGÜZEL ÖMER (2016).  Developments About Creative Drama in Turkey.  IDEA Europe Meeting (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2967358)

Metinnam, İ. & Keleşoğlu, S. & Özen, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğretmenlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Özen, Z. (2013). Dorothy Heathcote's Approaches In Her Own Words: A Video Analyse. National Drama International Conference: Heathcote Reconsidered. 6-8 July 2013. London: The University of Greenwich.

Özen, Z. & Metinnam, İ. & Keleşoğlu, S. & Akfırat, O. N. (2013). Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği Kadın Eğitmenlerinin Kadın Çalışmalarına ve Kendilerine Yönelik Kadınlık Algılarının İncelenmesi. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Metinnam, İ. & Özen, Z. (2013). Yaratıcı Dramanın Kadın Öncüleri. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Özen, Z. (2008). Tarihi Bilinci Oluşturma Yolunda Drama Yöntemi : Cumhuriyet Yolcuları Projesi. 13. Uluslararası Eğitimde Drama /Tiyatro Kongresi, Sözlü Bildiri.

-Özen, Z. (2012). Dramatik Kavramının Halk Danslarındaki Yeri. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, Malatya, Sözlü Bildiri.


Diğer Yayınlar

- Özen, Z. (2013). Bir Okul Müze Gezi Projesi Örneği: “ Tarih Sanatla Bizi    Söyler” (Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Etnografya Müzesi Gezisi). Eğitimci Öğretmen Dergisi, Mayıs, Sayı:20.

- Özen, Z. (2013). Sevim Ak’ın Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Karakter Çerçeveleri. Öğretmen Dünyası, Ocak, Sayı 397,

 - Özen, Z. (2012). Behiç Ak’ın ‘Galata’nın Tembel Martısı’ Adlı yapıtının Sosyal İletişim Ağlarına Yönelik Getirdiği Eleştirilerin İncelenmesi. Eğitimci Öğretmen Dergisi, Aralık, Sayı:16.

 

Bitirme Projesi

- Özen, Z. (2005).Yaratıcı Drama Teknikleri Kullanılarak Orhan Veli Şiirlerinin Sahnelenmesi. Çağdaş Drama Derneği Liderlik Programı Bitirme Projesi

  

ORGANİZASYONUNDA YER ALDIĞI PROJE VE ETKİNLİKLER

 

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

-28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

- 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

- 19. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri

- 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi

- 11. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri

- 10. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri

-  2. Uluslararası Orff Sempozyumu

- Uluslararası Eğitim ve Müze Semineri, 18- 21 Ekim 2007

- Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile “ Ben Orhan Veli ” projesi,  2005

- Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu Öğrencileri ile “ Cumhuriyet Yolcuları “ projesi 2006

 


ÜYE OLDUĞU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 

-       Çağdaş Drama Derneği